47) Başkurt Mitolojisinde Humay Kuğu Kızı

46) Altay Yaşlı Şaman Efsanesi

45) Türklerin En Eski Destanı: Ulu Han Ata Bitiği

44) Ferhat ile Şirin Efsanesi

43) Kerem ile Aslı Efsanesi

42) Leyla ile Mecnun Efsanesi

41) Ay Atam Efsanesi

40) Bilinmeyen Bir Geçmişi Anlatan “Aztek Şarkıları”

39) İskandinav (Viking) Mitolojisi

38) Ramayana Destanı

37) Kazaklarda Destanlar ve “Er Sayın” Destanı

36) Türk Destanlarındaki Aile Algısı

35) Sibirya’daki Bazı Türk Boylarının Destanlarında Halk Hekimliği Uygulamaları

34) Eski Dünya’nın Efendileri

33) Kazan Şehrinin Kurulmasına Dair Efsane

32) Türk Tarihinde An Lu Shan ve Destanı

31) URAL BATIR DESTANI

30) Amazonlar

20) Dedem Korkut’un Kurdu

29) “DEDE KORKUT” Kitabı (12 Destan)

Sonraki Sayfa →