53) Türk Mitolojisinde Bilgelik Kavramı

52) Kazak Türklerinin Ortaya Çıkışı İle İlgili Efsaneler

51) İdil Tatarlarında Destan Geleneği ve Yazılı Destanlar

50) Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig): Söz başı

49) Oğuzname Nedir?

48) Türklerin Türeyiş Efsaneleri

1434) Dede Korkut’un Kayıp 13. Destanı Bulundu: Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi

47) Başkurt Mitolojisinde Humay Kuğu Kızı

46) Altay Yaşlı Şaman Efsanesi

45) Türklerin En Eski Destanı: Ulu Han Ata Bitiği

44) Ferhat ile Şirin Efsanesi

43) Kerem ile Aslı Efsanesi

42) Leyla ile Mecnun Efsanesi

41) Ay Atam Efsanesi

40) Bilinmeyen Bir Geçmişi Anlatan “Aztek Şarkıları”

39) İskandinav (Viking) Mitolojisi

38) Ramayana Destanı

37) Kazaklarda Destanlar ve “Er Sayın” Destanı

36) Türk Destanlarındaki Aile Algısı

35) Sibirya’daki Bazı Türk Boylarının Destanlarında Halk Hekimliği Uygulamaları

Sonraki Sayfa →