1463) Azerbaycan Ders Kitaplarında Turan Haritası

120) Atatürk’ün Muhafız Birliği Komutanı: İsmail Hakkı Tekçe

56) İskandinav ve Türk Destanlarında Ortak Motifler: Kurt

55) İskandinav ve Türk Destanlarında Ortak Motifler: Kuzgun-Kartal

54) Han Orba Destanı (Hakasya)

1064) Ermeni Soykırımı Tarih Yazımı ve Propaganda

1063) Ermeni Propaganda Kitabı: “Mavi Kitap (Blue Book)”

1062) Türk Adı ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Panoraması

1061) Göktürk Dönemi Türk Diplomasisinin Hususiyetleri

297) l. Dünya Savaşı’nı ve Çanakkale Savaşı’nı Anlamak (Video)

89) VATAN SEVGİSİ

1060) İskitler ve Aryanlar

1059) “ALBAN TARİHİ” ADLI KAYNAKTAKİ BATI KÖKTÜRK YÖNETİCİLERİ

1058) Türkler, Ruslar ve Bulgarlar

19) Divanü Lügati’t Türk’te Yer Alan Dini ve Soyut Kavramlar

1057) Hazar Hakanlığı-Bizans İmparatorluğu Münasebetleri

426) Türklerde At Kurbanı ve Dede Korkut’taki İzleri

1056) Suriye’de Batı Hun İmparatorluğu’nun bilinen en eski yazılı izleri, IŞİD’in kazılarında ortaya çıktı

53) Türk Mitolojisinde Bilgelik Kavramı

1055) 2020 Karabağ Savaşının Askeri Açıdan Analizi

Sonraki Sayfa →