442) PUURA

Yayin Tarihi 21 Mart, 2024 
Kategori KÜLTÜREL

PUURA

puura

Puura sözcüğü, seslendirirken “u” uzatıldığı için iki u imi (harfi) ile yazılmaktadır. Bu uzatma  süreç içinde “u” uzun ünlüsünü yumuşak  g sesine de dönüştürmüştür ve şuan her ikisi de kullanılır.

Puura, Kamın göksel yolculuğunda ona araç olan tinsel bir varlıktır. Bu varlık her ne kadar geyik yada at olarak adlandırılsa da, bu yalnızca Puura’yı bedensel olarak var olan varlıklara benzetme yolu ile anlatma gereksinimindendir. Puura tamamen bedensiz ve tinseldir. Bu varlık “Iduk” olarak belirlenen kutlu canlıların tinlerinden güç alarak oluşur. O nedenle at, geyik, keçi ve daha bir çok Iduğun birleşiminden oluşan düşsel bir varlıktır.

Kam özgürlüğü seven ve evcil olmak istemeden kaçan bu varlığı bir yolla yakalar ve üzerine binerek, tek tek göğün katlarını dolaşır. Sonunda Tengri katına ulaşır.

Puura sözcüğü, doğrudan Buğra ve dolaylı olarak Burak sözcüğünün de kökenini oluşturan bir Türkçe sözcüktür. Bu varlığın adı, tinsel anlatımı ile birlikte diğer dil ve inançların içine girmiştir. Özellikle Farsça ve Arapça sanılan Buğra ve Burak adlarının bu süreçten geçtiğini düşünüyorum.

Puura = Buğra (Uzun ünlü iminin “yumuşak g” ye dönmesi yolu ile)

Buğra adı, hem “erkek deve” hem de “Turna kuşu” için kullanılan bir addır. Bu ad yersel Iduk olabilen Deveyi ve göksel Turnayı da anlatması bakımından Puura ile anlamsal olarak da benzeşir. Bir önemli konu ise Kamın Puurayı yakalamak için Turna ya da Kaza binmesidir ki bu durum anlam sürecini tamamlayacaktır.

Puura = Buura (Türkçe P>B dönüşümü ile)

Buura=Bura (Ünlü kısalması yolu ile)

Bura= Bura+k (Yapım eki alarak Burak adı almıştır.)

Burak adı tam olarak ne tür bir canlı olduğu bilinmeyen, Peygamberin Miraç sırasında bindiği düşünülen bir varlıktır. Peygamber bu varlıkla göğü kat kat geçerek sonunda yaratıcıya varmıştır. Bu inanış tam anlamıyla Türk Kamının da yolculuğunu anlatmaktadır.

Türk düşünden türeyen tinsel varlık Puura, görüldüğü üzere Farsça, Arapça dillerine girmekle kalmamış, inançlarının içine de düşsel ve tinsel yolculuğumuzu katmıştır.

Kürşad BAYTOK

Türk kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı merhum Kürşad Baytok’u rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap