Ana Sayfa

“BÜYÜK DAVAMIZ; EN UYGAR VE EN KALKINMIŞ MİLLET OLARAK VARLIĞIMIZI YÜKSELTMEKTİR” ATATÜRK (1Kasım 1937)

ATATÜRK

LİDER  OLMAK!

Millete efendilik yoktur, O’na hizmet  vardır. Bu Millete hizmet eden  O’nun efendisi olur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Milletlerin tarih sahnesinde var oluş mücadelelerine, Liderler yön vermiştir. Lider çıkaramayan toplumlar ise varlıklarını yabancı kültürlerin altında sömürülerek sürdürmeye çalışmış veya yok olmuşlardır.

Lider insan; kargaşa, bunalım, huzursuzluk veya umutsuzluğun olduğu dönemlerde ortaya çıkar.

Lider, imkansızlıklar içinden imkan yaratılmasına vesile olan insandır.

Kriz dönemlerinde mevcut statüyü veya yapıyı korumak değil, yeni çözümlere ihtiyaç vardır.

Yöneticilik, Liderlik değildir. Yönetici, belirli kurallar içinde uygulanması gereken çalışmaları düzenler ve yönetir. Yöneticiyi de yöneten vardır. Şartları uygun olan her insan, eğitimle yönetici olabilir. Ancak eğitim ve öğretimle “Lider” olunmaz. Liderlik, Allah vergisidir. Liderlik vasıflarına sahip olan bir insan eğitimle kendini geliştirir, güçlenir ve cazibesi artar. 

       

Liderin 10 önemli özelliği vardır.

1- İnisiyatif kullanıp örnek olan insandır :

image002.gif

İnsanların yapmaya cesaret edemediği veya düşünemediği veya bir teklif sunamadığı anlarda, sorunların çözümüne ait çıkış yolu gösteren ve icraatına başlayarak önderlik yapan örnek insandır.

(19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı)

2- İnsanların duygusal zekasına hitap eder :

image002.gif

İnsanları belirlenen hedefe yönlendirmek için his dünyasına hitap ederler. Yaşanan acı gerçeklerden kurtulmanın, insanların kendi elinde olduğunu belirterek moral ve özgüven verir. Küllenmiş hayat enerjisinin aktif hale getirilmesini sağlar.

Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı, başarılı olacağım diye başlayanın ve başarılı olanındır.” ATATÜRK

3- Lider “BİZ” der.

image002.gif

Hedefe yönlendirilen veya yönlendirilecek insanların önemli olduğunu hissettirmek ve ekip çalışması ile başarılı olunacağını bildiği için sürekli “Biz” diye hitap eder.

Bu Milleti Ben değil, içimizdeki ruh  damarımızdaki kan kurtarmıştır.”  ATATÜRK

4- Hedefi tespit eder ve yollarını gösterir.

image002.gif

Toplumun içinde bulunduğu ortamdan, kurtuluş reçetesini açıklar. Yolunu gösterir. Bu reçetenin tek çözüm olduğunu ifade ve ikna eder.

Biz hayat ve istiklal isteyen bir Milletiz. Ve yalnız bunun için hayatımızı feda ederiz.”  ATATÜRK

5- Lider takip edilen İnsandır.

image002.gif

Toplum gösterilen hedefe, her türlü engeli ve engellemeleri aşarak rehberi ile birlikte yürür.

Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği Gaye ye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.” ATATÜRK

6- Sorumluluğunun bilincinde olup, iyi bir dinleyici ve gözlemcidir.

image002.gif

Yapılan mücadele ve çalışmalarda kendisine inanan insanları aldatmaz. Yalan söylemez. Milli ve Manevi Değerlere saygılıdır. Toplumun teklif ve şikayetlerini dinler ve çözümler üretir.

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.” ATATÜRK

7- Güvenilir ve Fedakardır.

image002.gif

İnsanlar Liderin sözlerine ve icraatlarına, inanır ve güvenir. Lider kendisine inananları bir menfaat ve zorluk karşısında yarı yolda bırakmaz. Satmaz. Toplumuna heyecan vermek ve hedefe koşturmak için gerekirse kendini feda eder.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.”  ATATÜRK

8- Yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eder. Tedbir alır.

image002.gif

Çevresindeki sosyal, siyasi ve iktisadi gelişmeleri takip eder. Toplumun menfaatına  olanları alır, kullanır. Toplumun zararına olan bir gelişmeye karşıda tedbir olacak projeler geliştirir.

Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız.” ATATÜRK

9- İletişimi etkinleştirir, işbirliğini sağlar.

image002.gif

Dava’ya inanmış insanların varlığından haberdardır. Birlik ruhunun canlı tutulması için, mensuplar arasında iletişimin yaygın ve etkin olmasına önem verir. İşbirliğinin yapılmasına zemin hazırlar, yönlendirir. Herhangi bir başarısızlıkta dağılmayı önler, moral verir. Kazanılan başarılarda da “Yeter” demez.

Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe karşı gelmek lazımdır.” ATATÜRK

10- Her zaman “Adil” dir.

image002.gif

İnsanların hak ve hürriyetlerine önem verir. Tedbirler alır. Uygular. Uygulattırır.

Hürriyet ve İstiklal benim karakterimdir.” ATATÜRK

Küresel Güçlerin ve yerli işbirlikçilerin; Devletimizin bağımsızlığını, Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve Milletimizin birliğini bozmak için giriştikleri planları yıkabilmenin tek çözümü, Atatürk’ün Fikirleri ışığında Milli Birliği sağlamaktır. Biz doğrudan doğruya Milletseveriz ve TürkMilliyetçisiyiz  diyerek duruşunu gösteren Atatürk, Yöneticilere   şu tavsiyede bulunmuştur:

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, milli an’anelerine  düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek  lüzumu öğretilmelidir.”

Yılmaz KARAHAN

www.yenidenergenekon.com

image0039.jpg

BU SİTE, TÜRK MİLLETİ’NİN HİZMETİNDEDİR!

BU SİTE’NİN SAHİBİ, “BEN TÜRK’ÜM” DİYENLERDİR!

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

 

Paylaş: