38) Ramayana Destanı

37) Kazaklarda Destanlar ve “Er Sayın” Destanı

36) Türk Destanlarındaki Aile Algısı

35) Sibirya’daki Bazı Türk Boylarının Destanlarında Halk Hekimliği Uygulamaları

34) Eski Dünya’nın Efendileri

33) Kazan Şehrinin Kurulmasına Dair Efsane

32) Türk Tarihinde An Lu Shan ve Destanı

31) URAL BATIR DESTANI

30) Amazonlar

20) Dedem Korkut’un Kurdu

29) “DEDE KORKUT” Kitabı (12 Destan)

28) Fin Destanı: “Kalevala”

27) Hint Destanı: “Mahabharata”

26) Nart Destanlarının Eski Türk Destanları İle İlişkisi

25) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük

24) TÜRK DESTANLARINDA TİPLER VE MOTİFLER

23) ATİLLA’NIN KUTSAL KILICI

22) TOKUZ(DOKUZ) OĞUZ DESTANI

21) KÜR ŞAD İHTİLALİ DESTANI

20) ALPAMIŞ DESTANI

← Onceki SayfaSonraki Sayfa →