25) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük

Yayin Tarihi 2 Haziran, 2014 
Kategori TÜRK VE DÜNYA DESTANLARI

Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük

“Türk mitolojisi, Türk ailesi, Türk cemiyet düzeni ile Türk ahlâk ve adetlerinin bir aynası gibidir. Türk mitolojisi diğer dünya mitolojilerinde olduğu gibi, ölü fikir ve anlayışlardan meydana gelmemiştir. Türk mitolojisi bir hayat yoludur. Cemiyeti düzenleyen ve güden canlı düşüncelerin bir toplamıdır.” (Prof. Dr. Bahaeddin Ögel)

Türk mitolojisine ait tüm kült ve kültürler bu ansiklopedi de açıklanmıştır. Bu eseri hazırlayan sayın Celal Beydili’ye teşekkür ederiz.

Bu sözlüğün alınmasını öneriyoruz.

Yılmaz Karahan 

 

 

image001

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap