38) Ramayana Destanı

Yayin Tarihi 16 Ocak, 2016 
Kategori TÜRK VE DÜNYA DESTANLARI

Ramayana Destanı

Tarih sahnesinde Hintlilerin üç büyük destanı vardır. Bunlar Ramayana, Marabharata ve Harivamşa’dır. Bu üç destanda kuzey Hindistan’a ait destanlardır. Epik bir vezinle yazılmış olan bu destanlar konuları itibariyle kahramanlara ait olup, iyinin ve kötünün savaşıdır.

Ramayana, süslü şiirsel anlatım tarzının ilki olarak ve yazarı olarakta Valmiki bu sanatın ilk ustası yani Adi Kavi olarak kabul edilir.Valmiki hakkında fazla bilgi olmamakla birlikte bilinenleri Ramayana’da anlatımları borçluyuz.

Destanın yazılımı olasılıklar dahilinde M.Ö 6 yy. itibaren başlamış ve M.S kadar sürmüştür. 24.000 beyit ve 7 bölümden oluşmakla birlikte üç büyük nüshası bulunur. Bunlar ;

1- Batı Hint Versiyonu

2- Bengal Versiyonu

3- Bombay Versiyonu

image001

Eserin 1 ve 7 bölümleri sonradan eklenmiş olup, gerçek destan 2-6 bölümler arasıdır. Gerçek metin içerisinde en büyük tanrı İndra olduğu görülür. Rama ise Vishnu’nun bir formu olmaktan çok bir insandır. Sadece 1-7 bölümlerde Vishnu olarak gözükür.

image002

Vishnu

“ Rama arabasının üstünden, şehirdeki hareketliliği ,kendisine sevgi gösteren akraba ve dostlarını izleyerek babasının sarayına ulaştı. Değerli taşlarla süslü, muazzam sarayın içinde ilerledi. Bir çok kapı geçti ve girilmesi yasak daireye ulaştı. “Ayodhya Kanda / 2-17

image003

Ramayana ile Mahabharata arasında eskilik bakımında farklı tezler olsada, Mahabharata’nın konusu içerisinde Rama öyküsünün kısa özeti verilir. Ayrıca Valmiki bir çok yerde çileci ve soylu bir ermiş olarak görülür.

Budist edebiyata ait en eski belgeler olan, pali dilinde yazılmış olan Tapitakalar, Ramayana destanından söz etmez, sadece Daşaratha-cataka no: 461 de anlatılan masalda ; Baranes kralı Daşaratha’dan onun onaltı bin karısından, oğlu Rama-pandita, oğlu Lakkhana ve kızı Sitadanbahsedilir.Yapılan tüm incelemeler sonucunda M.Ö 4-3 yy ‘da eski Budist metinleri yazanların Ramayanayı bilmediğini fakat Valmiki’nin destanı oluştururken kullandığı baladları bildikleri ortaya çıkar.

Ramayana destanı Hindulaştırılıp Vishnu en büyük tanrı yapılmaya çalışıldığında 1-7 bölümler başta olmak üzere bir çok tanrı ve aşağı mitolojik karakterler eklenmiştir. Ramayana’da Yunanlılardan bir yerde bahsedilsede oda daha sonra eklenen bölümler arasındadır.

Ramayana’nın Vedik edebiyatla çok zayıf bağlantısı vardır. Rama ile Ravana arasındaki savaş, bilim adamları tarafından tanrı İndra ile baş düşmanı Vritra arasındaki savaşa benzetilmiştir. Nitekim Ravana’nın oğlunun adı olan İndraşatru Rigveda’da Vritra’nın lakaplarından biridir. Ramaya ile Veda’lar arasında bu tür bilinçaltı bağlantılar söz konusudur.

image004

Ramayana Güney Hindistan’da, Tamil, Telugu ve Molayam dillerinde anlatılırken kuzeyde Gucurat, Keşmir ve Bengal dillerinde anlatılır. Hindistanın Orissa ve Assam bölgelerinde çok iyi bilinir. Aynı zamanda yayıldığı alanlar Cava adası, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Nepal, Japonya, Seylan ve Moğolistan’da bilinir. Ramayana yayıldığı alanlarda içine girdiği toplumların ahlak anlayışına bağlı olarak değişik biçimlerde anlatılmıştır.

Ramayana Valmiki tarafından yazıldıktan sonra ilerleyen süreçte hem sanatçıları hemde edebi yönden eser veren kişileri etkilemiştir. Bunlara dinsel eserler yazan kişilerde dahildir. Bunlardan bazıları Sanskrit diliyle yazan ve M.S 1 yy. yaşamış olan Asuaghosha, Gotama Buddhanın yaşamını anlattığı ünlü Buddhaçarita adlı eserinde kavya üslübu kullanmıştır.

Ramayana Bölümler

1- Bala Kanda

2- Ayodhya Kanda

3- Aranya Kanda

4- Kishkindha Kanda

5- Sundura Kanda

6- Yuddha Kanda

7- Uttara Kanda

image005

Destanda Geçen Bazı Kişilikler

1- BRAHMA: Epik dönem üç büyük tanrısından biri. Destanda büyük bir tanrı olarak görülür. Destanı Valmiki’ye yazmasını emreden odur. Destanda zaman zaman ortaya çıkar. Rama, Ravana’yı öldürene kadar kendisini fark ettirmemeye çalışır.

2- İNDRA: Vedaların en büyük tanrısı aynı zamandada destanın en büyük tanrısıdır. Destanda Rama’nın yardımına koşar.

3- MANU: İnsan soyunun atası. Dünyalar yok olup yaratılırken manular öncülük eder.

4- NAGALA : Yılan tanrılar. İnsan yüzlü ve yılan kuyruklu olarak düşünülürler. Aşağı dünyada yer alan Patala’da yaşarlar. Dişileri çok güzeldir.

5- NARADA: Göksel ermiş, Valmiki ile konuşan kişi, tanrılar arasında ara bulucu.

6- VİŞVAKARMAN: Adının anlamı her şeyi yapan demektir. Tanrıların arabalarını ve silahlarını yapar.

7- KİNNARA. Yarı insansı göksel yaratıklar.

8- RAMBHA: Okyanusların çırpınışları sonrasında ortaya çıkmış olan olağan üstü güzel peri kızı.

Kaynak : Ramayana/valmiki.Korhan Kaya

https://insanveevren.wordpress.com/

image006

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap