Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler ve Özellikleri

Yayin Tarihi 1 Mayıs, 2014 
Kategori İSLAMİYET

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler ve Özellikleri

image001 

Peygamberler, Allah’ın insanlar arasından seçtiği mümtaz kişilerdir. Allah’ın dinini, yani emir ve yasaklarını insanlara duyurur. İman eden ve sâlih amel işleyenleri dünya ve âhirette mükâfatla müjdeler, kâfir olup kötü işler yapanları da azabla korkuturlar…

Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Biz Peygamberleri, ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın da habercileri olarak göndeririz”. (el-En’âm, 48)

Peygamberlerin ortak özellikleri:

Peygamberler, hertürlü ahlâk güzelliğine sahip örnek insanlardır. Onlarda bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:

1- Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır. Asla yalan söylemezler. Oldu dedikleri olmuştur, olacak dedikleri zamanı gelince mutlaka olacaktır.

2- Emânet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, emanete asla hıyanet etmezler.

3- Fetânet: Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler akıllı, uyanık ve yüksek zekâ sahibidirler.

4- İsmet: Günah işlememek demektir. Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde günah işlemezler.

5- Tebliğ: Bildirmek demektir. Peygamberler Allah’tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir

Peygamberlerin Görevleri: 
Peygamberler en doğru bir şekilde insanlara Allah’ı tanıtmışlar, inanç esaslarını, ibadet şekillerini öğretmişlerdir. Dinî hükümleri ve güzel ahlâk ilkelerini açıklamışlar, kendileri de söylediklerini yaparak insanlara örnek olmuşlardır.

Peygamberler, Allah’ın emirlerini yapanları cennetle müjdelemişler, yapmayanların ise cehennem azabı ile cezalandırılacaklarını haber vermişlerdir.

1.Hz Âdem (as) : 
Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır. Kendisine kitap olarak 10 sayfa verilmiştir. 

2.Hz. İdris (as): 

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir. 

3.Hz. Nuh (as): 
Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır. 

4. Hz. Hud (as): 

Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır. 

5. Hz. Salih (as): 
Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır. 

6.Hz. İbrahim (as): 
Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’an’ın 14. sure onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu olarak anılır. 

7.Hz. Lût (as): 
Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. 

8.Hz. İsmail (as): 
Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir. 

9.Hz. İshak (as): 
Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) oğludur. İsrailoğullarına gönderilen, Kur’an’da adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır. 

10.Hz. Yakup (as): 

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır. 

11.Hz. Yusuf (as): 
Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak nitelenmiştir. 

12.Hz. Şuayb (as): 

Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir. 

13.Hz. Musa (as): 
Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir. 

14.Hz. Harun (as): 
Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa’nın (as) kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir. 

15.Hz. Davud (as): 
Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir. 

16.Hz. Süleyman (as): 

Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Hz. Davud’dur (as). Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi. 

17.Hz. Eyyub (as): 

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur. 

18.Hz. Zülkifl (as): 
Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir. 

19.Hz. Yunus (as): 
Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. 

20.Hz. İlyas (as): 

Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından 
Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir. 

21.Hz. Elyesa (as): 
Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas’a (as) yardımcı olarak gönderilmiştir 

22.Hz. Zekeriyya (as): 

Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir. 

23.Hz. Yahya (as): 
Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir. 

24. Hz. İsa (as): 
Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Kendisine İncil verilmiştir. 

25.Hz. Muhammed (as): 
Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiştir. 

Bunların dışında LokmanZulkarneyn ve Hızır‘ın da peygamber olabileceği konusunda görüşler vardır. Bunlardan Hızır’ın adı, Kur’ân-ı Kerîm’de peygamber olarak geçmez, Musa’yla birlikte yaptıkları seyahat anlatılır (18:65).

Açıklayıcı not:

Kitap gönderilen peygambere Resul denir. Nebi, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberdir. Yeni din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir. Her resul, nebidir; fakat her nebi resul değildir.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Elçileri “Resul” ve “Nebi” olarak zikrolunmuştur. Resul ve Nebi kelimeleri Arapça kökenlidir.

“Peygamber” kelimesi ise Farsça’dır.

“Yalvaç” veya “Yalavaç” Türkçedir.

Türkler “Peygamber” kelimesini sözde ve yazıda kullanırken, Araplar kullanmamaktadır.

“Peygamber” kelimesi; Türk halkı arasında anlam bakımından anlaşılırlığı ve yaygınlığı vaz geçilmez bir kelime haline dönüşmüştür.

Hazırlayan: YILMAZ KARAHAN

Kaynak:

T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı

Web Kütüphanesi 

 

Paylaş:

Yorumlar

“Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler ve Özellikleri” yazisina 34 Yorum yapilmis

 1. sevgi nesil türksu yorum tarihi 2 Mayıs, 2014 00:23

  ARAPLAR NE DİYOR PEKİ? RESUL MÜ ACABA?

 2. Yılmaz Karahan yorum tarihi 2 Mayıs, 2014 01:39

  Araplar, “Resul ve Nebi” derler

 3. Süleyman Akdemir yorum tarihi 8 Temmuz, 2014 13:55

  ÇOk iyi ya

 4. Burhan cantürk yorum tarihi 19 Temmuz, 2014 16:01

  Peygamberler döneminde yaşayan insanlar ne kadarda şanslılar .belki çok zorluk çekmiş olabilirler sma insanları hidayete erdirdiler.bütün peygamberleri sevelim .

 5. Esranur Berber yorum tarihi 16 Ekim, 2014 23:19

  çok teşekkürler çok işime yaradı . =)

 6. Alperen Güler yorum tarihi 15 Kasım, 2014 21:09

  Çok Teşekkürler Gerçektende çok güzel bir yazı yazmıssınız

 7. İsmail ÇAKIR yorum tarihi 5 Aralık, 2014 00:19

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
  Saygıdeğer kardeşlerim. Her kesin Mübarek Cumamızı en içten duygularımla tebrik ediyor, ve hayırlara vesile olacağına inanıyorum.
  Biz Dini bütün müslümanlar olarak, Kur’an-i kerimde zikredilen, bütün peygamberlere inanmak zorundayız. Allah korusun aksini iddia eden bile dinden çıkmış olabilir. Bütün peygamberler zaten ağır zaman nebisini yani kâinatın efendisine indirilen Kur’an-i kerimi müjdelemişler. Aydınlık yarınlar için son peygamber gelecektir demişlerdir. Kavimleri ondan dolayıdır ki onlara hep karşı gelip isyan etmişlerdir. Kur’an-i kerimden başkası hepside gelişi güzel işlerine nasıl geldiyse oylece yazmışlardır. Dip Notları ve temel bilgileri, kesinlikle Kur’an-i kerimden alarak.kendi iç dünyası ve çıkarlariyle birleştirip kendi kafalarına göre de kitaplar oluşturmuşlardır.Büyük Alman Dergilerinden birisi Dünyadan Kur’an nushalarını birleştirmiş görmüş ki tek cümle değişiklik yok. İncil ve diğer kitapların ise tahrif edildiğine şahid olunmuştur. Örneğin. Luta, Johanna, Markos ve diğer dördüncüsünüde siz bulun. İşte böyle. Allaha ne kadar hamd etsek yinede azdır. Yüce dinimizin değer ve kıymetini bilelim. İslamda kasden adam öldürmek. Savaşlarda bile teslim olanları öldürmek kesinlikle yasaklanmıştı. Çocuklar, yaşlılar kısaca suçsuzlara saldırmağı islam kesinlikle yasaklamışken. Günümüzde ki despotlar tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi. İslama sığınıp büyük isyan ve günah içerisinda olup tarihin karanlıklarına gömülmektedir. Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) Selat ve selam olsun. Saygı ve Dualarımla. S.A. Hayırlı Cumalar dileklerimle.

 8. kezban malikayası yorum tarihi 3 Mart, 2015 16:28

  Bende o mübareklerin zamanında yaşamak isterdim önce Allah’ın sonrada onun aşkıyla yanıp kavrulmak iisterdim :`(

 9. Başar Balatlı yorum tarihi 15 Kasım, 2017 09:33

  Selamun Aleykum inşaAllah

  Bütün peygamberlere selam olsun.

  Bize herkesin güvende olduğu hayatın nasıl olması gerektiğini anlatmaya geldiler.

  Dışlamayan , eziyet etmeyen , krallığın olmadığı insanların birbirini rahatsız etmediği , herkesin yardımlaştığı ve birbirini düşündüğü dünyayı anlatmak için geldiler.

  Birisi televizyonda zor durumdayken biz sıcak yatağımızda yatmayalım diye gönderildiler..

  Dünyada herkes birbirini hoş tutmak zorunda..
  Ben rahatım Allah sana yardım etsin yok..

  Bilgilendir paylaş yolaç birleş su gibi

 10. Ayça Sökmen yorum tarihi 18 Ocak, 2019 15:42

  Bu kıymetli yazınız için teşekkürler hocam yine aradığımı sizin bu güzel sitenizde buldum.Selâmlar,Saygılar.

 11. Armina Asenat yorum tarihi 13 Aralık, 2020 22:49

  çok tşklr öğretmenim sayenizde artıdan 2 artım oldu

 12. ..mmm.. yorum tarihi 19 Aralık, 2020 19:37

  Güzel işime yaradi

 13. Brawl Starsda de ismi şu: ZİYA ¤ BABA ¤ PRO yorum tarihi 23 Aralık, 2020 16:34

  Guzel hepsini deftere yaziyom

 14. abburrahman gözel yorum tarihi 25 Aralık, 2020 17:19

  güzel vallaha işime aradı bu arada ismimi youtube’a yazın abone olun lutfen daha 100 abone bile değilim lütfen bu arada hocam bu yazınız için teşekkürler

 15. kardeş dostu yorum tarihi 25 Aralık, 2020 17:37

  hepsini deftere yazdim haaa hocam bu arada bir sorum var ne ögretmenisiniz abburahman gözel abone ol youtube de

 16. derensu ceylan yorum tarihi 2 Ocak, 2021 19:58

  ben çok beğendim ödevim için bakmıştım arkadaşımda buradan yararlandı size çok teşekkürlerimi sunarım bu arada cevap verebilirseniz sizin ders anlatıcı şeyleriniz var mı 5.sınıf için

 17. Tuba Tekke yorum tarihi 3 Ocak, 2021 12:57

  Selü aleyküm burda okuduğum bilgileri hangi kitaptan bulabilirim lütfen cevap veriniz

 18. Yılmaz Karahan yorum tarihi 3 Ocak, 2021 16:32

  Tuba Teke kızım, Peygamberler ile ilgili bilginin kaynağı kutsal Kitabımız Kur’an’dır.
  Bu konuda daha fazla bilgiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web kütüphanesinden yararlanabilirsiniz. Size ve arkadaşlarınıza başarılar diler, Allah’ın rahmet ve merhameti tüm inananlar üzerine olsun.

 19. derensu ceylan yorum tarihi 3 Ocak, 2021 17:57

  ıyyyyyyyyyyyyyyy iğrenç bunun neresini beğendiniz ödev için giridm ama hoca hiç beğenmedi

 20. derensu ceylan yorum tarihi 3 Ocak, 2021 17:59

  şaka yaptım çok güzeldi tşkedrim yani teşekkür edrrim sizden daha fazla varsa onlarıda bekliyorum

 21. xxxxxxxxxx yorum tarihi 16 Şubat, 2021 00:50

  güzel ama ben sizden kişilik özelliklerini istedim siz siteye kuran-ı kerim’de kaç kez geçiyo onu yazmışsınız

 22. xxxxxxxxxx yorum tarihi 16 Şubat, 2021 00:51

  ben sizden istediğim şeyi alamadım maalesef

 23. melek yorum tarihi 6 Mart, 2021 15:29

  Harika,güzel bir site.

 24. melek yorum tarihi 6 Mart, 2021 15:31

  Ben çok beğendim.Bu siteyi.😀

 25. Naber lan yorum tarihi 17 Nisan, 2021 19:29

  bence işe yarar bir site tavsiye ediyorum

 26. 😁😁MERHABA😁😁 yorum tarihi 1 Eylül, 2021 23:04

  6. SINIFIM HOCA BÖYLE Bİ ÖDEV VERDİ GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜRLER ELİNİZE SAĞLIK

 27. Muhammed Fatih Turğay yorum tarihi 6 Ekim, 2022 22:02

  Çok teşekkür ederim hocam

 28. Sağane la yorum tarihi 20 Ekim, 2022 18:52

  Özevimi yapamıyorum bilgiler az

 29. Emsal hayra yorum tarihi 1 Ekim, 2023 16:13

  Din hocası ödev verdi onu burdan bakıyım😂🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤪

 30. OYUNKRALIYPA yorum tarihi 4 Aralık, 2023 20:10

  elinize sağlık çok güzel olmuş

 31. OYUNKRALIYPA yorum tarihi 4 Aralık, 2023 20:14

  elinize sağlık çk güzel olmuş.

 32. Tdgchyihh yorum tarihi 21 Şubat, 2024 18:47

  Çok güzel bu site ama bulunmakta zorluk cekiyorum

 33. Tdgchyihh yorum tarihi 21 Şubat, 2024 18:49

  Ama cooooook güzel amazing shsjsjs sjsjsmsjsj

 34. Tdgchyihh yorum tarihi 21 Şubat, 2024 18:51

  Siteyi çok zor buluyorum ben😩😩😩😩

Yorum yap