HÜVALLAHÜLLEZİ

Yayin Tarihi 22 Ağustos, 2013 
Kategori İSLAMİYET

HÜVALLAHÜLLEZİ

kuran-i-kerim.jpg

Haşr suresi’nin son 3 ayeti olan “Hüvallahüllezi” sabah ve akşam namazlarından sonra okunmasının büyük faziletleri vardır. Okuduktan sonra yapılacak duaların kabul olacağını Peygamberimiz müjdelemiştir.

Bismillahirrahmanirrahim

Hüvallaahülležii lâ ilahe illâ hû, aalimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür-rahıym (22) Hüvallaahülležii lâ ilahe illâhû, el melikül kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellaahi ammâ yüşriküün (23) Hüvallaahül ĥâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ, yüsebbihu lehüü mâ fis semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym (24)

Türkçe açıklaması:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

22. O öyle Allah ki O’ndan başka ilah yok! Gaybı da bilir, hazır olanı da. O Rahman’dır, Rahîm’dir. 23. O öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tapılacak yoktur. Mülkün sahibidir, mukaddestir, selâmdır, güvenlik verendir, görüp gözetendir, azizdir, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. 24. O öyle Allah ki yaratan, var eden, şekil veren O! En güzel isimler (esma-i hüsnâ) O’nundur! Bütün göklerdeki ve yerdekiler O’nu tesbîh ederler. O daima galiptir, hikmet sahibidir.

 DİNLEMEK İÇİN:

http://www.youtube.com/watch?v=1mPFWGssGxo&feature=related

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap