ESMA-ÜL HÜSNA

Yayin Tarihi 19 Temmuz, 2009 
Kategori İSLAMİYET

image00149.jpg

ALLAH(C.C.) İSİMLERİ

(ESMA-ÜL HÜSNA)

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.

Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah’tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah’tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.

2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahîm: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

4- El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.

6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.

7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
8-
El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.

12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.

15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.

16- El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.

21- El-Kâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.

22- El Bâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

23- El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.
30-
El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Lâtîf: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habîr: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan.

41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vâsi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

51- Eş-Şehîd: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metîn: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
56-
El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren.

62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
66-
El-Macîd: Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.

72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.

76- El-Bâtın: Aklın tasavvurundan gizli olan.

77- El-Vâlî: Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.

79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81- El-Müntekım: Asilerin, zalimlerin cezasını veren.

82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.

84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Câmi: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
88-
El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugnî: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hâdî: Hidayet veren.

95- El-Bedî: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr: Ceza vermede, acele etmeyen.

allahin-isimleri.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“ESMA-ÜL HÜSNA” yazisina 9 Yorum yapilmis

 1. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 21 Temmuz, 2009 12:16

  TESEKKÜR EDERİZ SN.YLMZ BEY,
  SİZE MİNNETTARIM.
  *İSTE BU YAZIYI SÜREKLİ!
  CÜZDANIMIN İCİNDE TASIRIM.HEMDE UZUN YILLARDIR.VE GERCEKTİR Kİ;BENİ HİİC SIKINTIDA BIRAKMAZ!MUTLAK,DÜSÜNCE YOLUYLADA OLSA,CALISARAKDA,DOSTLARLADA,HEP İMDADIMA YETİSİR.
  2 SENE ÖNCE,ALMAN TANIDIGIMDA,CÜZDANINDA BU OLDUGUNDAN,GECİRDİGİ FECİ KAZADAN *KORUNDUGUNU*SÖYLEMİSTİ*
  VE BUNU TÜM DOSTLARIMA VERİRİM.

 2. Mehmet Yildiz yorum tarihi 22 Ağustos, 2009 00:27

  Putperestlerde Allah a inaniyor. Allah hersey ve hersey Allah. LA İLAHE İLLALLAH, Allah dan baska hic bir sey yoktur. Kagit parcasina inanmak sakincalidir. Allah Rahman ve Rahim dir. Vicdan ve temiz gönülle Allaha baglanan ve inanan hic bir araca ihtiyaci yoktur. Insanlar Allahi kalbinde bildigini zaneder. Halbuki ona asik olanlar Onun kalbindedir. Anlatmak cok zor. Sirati müstakim gibi. Düsüncelerimiz kilicdan keskin ve kildan ince yollarda gidip gelmekde. Bu sitenin okurlarina sevgi ve saygilar dilerim.

 3. namik akbay yorum tarihi 6 Ocak, 2010 05:16

  ESMA-UL HUSNAYI YARADANIN SIFATLARINI BIZ KULLARINA BILDIRDIGI ISIMLERINI MANALARIYLA BU SAYFAYA KOYMAKLA NEKADAR GUZEL BISEY YAPMISSINIZ ALLAH RAZI OLSUN .TURK kimligimizle beraber kimligimizle butunlesmis olan ddinimize sahip cikilmasi oda ayri bi guzellik yalandan ATATURKCULER in gercekden vatanini seven insanlarla uzakdan yakindan ilgisi olmadigini keske milletimiz anlasa keske dinimizi propogandalarinda kullanip sonra islerine geldigi gibi hareket eden hic bi tarife uymayan sahislarin pesindende gitmekden vazgecseler .DİNİMİZİ DİN SOMURUSU YAPANLARIN KABA SOFTALARIN YOBAZLARIN ELINE BIRAKMAYALIM HEM YASAYALIM HEM YASATALIM

 4. Cihan Dilekçi yorum tarihi 23 Ocak, 2010 00:03

  ALLAH hepınızden razı olsun bunu yapandan yardımcı olandan herkerden

 5. karakaş yorum tarihi 9 Şubat, 2010 11:28

  Allah razı olsun.

 6. elhan yorum tarihi 7 Nisan, 2010 17:18

  bu sayfeyi yapan cenabı mevla’nın aziz kulu kabir azabı ve cehennem yüzü görmez inşallah (AMİN)

 7. bünyamin çağan yorum tarihi 18 Ekim, 2010 10:37

  BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM ALLAHI ANANLARDAN SEVENLERDEN HİZMET EDENLERDEN RAZI OLSUN (A M İ N )

 8. Burak Engin yorum tarihi 28 Haziran, 2011 18:16

  Cok degerli bir bilgi paylasimi,tesekkür ediyor ve sizin nezdinizde bu güzel günde tüm İslam Aleminin Mirac Kandilini kutluyorum sayin Karahan.
  Sevdikleriniz ve sevenlerinizle var olun efendim.

 9. Sevgi Nesil Türksu yorum tarihi 1 Mayıs, 2014 01:44

  Tüm insanlık için Ya vedüd diye dua edelim.

Yorum yap