3) BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİ (TÜRKMENİSTAN)

Yayin Tarihi 8 Kasım, 2007 
Kategori TÜRK DÜNYASI

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ 

image0016.gif

 

 

image002.gif

 

 

image003.gif

RESMİ DİL : TÜRKMENCE

BAŞKENT : AŞKABAT

YÖNETİM : CUMHURİYET

CUMHURBAŞKANI : KURBANGULI BERDİMUHAMMEDOV

YÜZÖLÇÜMÜ : 488.100 km2

NÜFUS : 5.000.000

PARA BİRİMİ : MANAT

TELEFON KODU : +993

TRAFİK KODU : TM

BAĞIMSIZLIK TARİHİ : 27 EKİM 1991

turk-dunyasi.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“3) BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİ (TÜRKMENİSTAN)” yazisina 5 Yorum yapilmis

 1. FikirYolu.com » Blog Arşivi » ERGENEKON SİTESİNDE TÜRK DÜNYASI yorum tarihi 10 Mart, 2008 11:53

  […] 3) BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİ (TÜRKMENİSTAN) […]

 2. havva esen yorum tarihi 30 Nisan, 2008 18:06

  bağımsız türk devletleri doğrudur bazı öğretmen bu ödevi veriyorlar bulması çok zor oluyor

 3. havva esen yorum tarihi 30 Nisan, 2008 18:07

  bağımsızsız türk devleti kazaks tan …!

 4. Mojekler Mekany: Turkmenistan yorum tarihi 30 Ocak, 2016 17:27

  Bagimsizsin, ebediyyen bagimsiz kalacaksin ey sevgili Türkmenistan! Senin hasretini 8 yüzýil çekdik, senin için asirlarca savaşan Garrigalada, Mervde, Gazavatda, Gö!ktepede şehid düşen atalarimizin, bagimsiz bir turkmen devletini arzulayip geçen buyuk Mahtumkulu Firaginin ruhu bizden şad olsun! Allah seni yaman gozlerden düşmanlardan hainlerden korusun! Yaşasin can vatanim Türkmenistan!

 5. Has Türkmen yorum tarihi 26 Ekim, 2017 20:56

  SÖZLER

  ▶ MILLI LIDERIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYÑ WATAN WE WATAN SÖÝGÜSI HAKDA AÝDANLARYNDAN:

  – Milli däp-dessurlara, öz ata-eneleriñe çuññur hormat-sarpa goýmak, üstünlikler gazanmakda yhlaslylyk görkezmek, tutanýerli zähmet, ýokary watançylyk we öz Watanyñy hem-de halkyñy söýmek ýaşlaryñ mukaddes borjudyr.

  – Ata-babalarymyzyñ arzuwlan, ýürekden söýen, döş gerip goran mukaddes ata Watany – Garaşsyz Türkmenistan her birimiz üçin ezizdir, onuñ şan-şöhratyny belende götermek uly borçdur. Beýik Galkynyş eýýamynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan biziñ söýgümize beslenmelidir, watançylyk duýgymyz bilen mäkäm goralmalydyr.

  – Watansöýüjilik, mertlik, edermenlik türkmen halkynyñ buýsanjydyr.

  – Taryhyñ dürli eýýamlarynda türkmen halky Watanyny döş gerip goramagy başarypdyr.

  – Ata Watany goramak, halkymyza wepaly gulluk etmek ähli zatdan belentde durýan borçlardyr.

  – Türkmen halky Watanyna ygrarly, ynsanperwer, adalatly, sahawatly, sabyr-kanagatly hem-de dostuna wepaly halkdyr. Türkmenler bütin durky bilen Watan mukaddesligine uýýan, göbek gany daman topragyny janyndan ileri tutýan milletdir.

  – Men ata-babalarymyzyñ şan-şöhratyna mynasyp işleri bitirip, Garaşsyz Watanymyzyñ taryhyna ajaýyp sahypalary ýazjakdygymyza berk ynanýaryn.

  – Harby gulluk tamamlansa hem Watana gulluk tamamlanmaýar. Şonuñ üçin-de esger hakyky Watan ogly bolmalydyr.

  – Adatça, mertler Watany beýgeldýändir, Watan bolsa mertleri beýgeldýändir.

  – Mähriban topragymyzda parahatçylygy we rahatlygy gözüñ göreji ýaly gorap saklamaly.

  – Goý, Watan ogullarynyñ gahrymançylygy nesillerden nesile geçip, ebedilik ýaşasyn!

  – Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr.

  – Watan goragynda är işini bitiren serdarlaryñ, gerçekleriñ, batyrlaryñ, gahrymanlaryñ ömri, söweş ýoly, edermenligi bilen baglanşykly taryhy maglumatlary içgin öwreniñ, olardan görelde alyñ, Watanymyzyñ, Ýaragly Güýçlerimiziñ gahrymançylykly taryhyny baýlaşdyryñ!

  – Biz merdana ata-babalarymyzyñ watansöýûjilik, gahrymançylyk, ynsanperwerlik däplerini her bir tutumlarymyzda dowam etdirmelidiris.

  line.me/R/ti/p/@kpm7016r

Yorum yap