8) ANAYASAMIZIN RENGİ

Yayin Tarihi 3 Ağustos, 2007 
Kategori SİYASİ

ANAYASAMIZIN  RENGİ

anayasa.jpg

“Türkün haysiyet ve izzeti, nefis ve kabiliyeti, çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir Millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh; Ya İstiklal, Ya Ölüm!” (M. Kemal ATATÜRK)

Atatürk, 20. yüzyılın başlarında salgın halinde olan Milliyetçilik fikrini, Milli Mücadele’de şaha kaldırarak, Milli Egemenliği canlandırmıştır.

Tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan zaferler, millet olarak var olma ve yaşama duygusundan kaynaklanmaktadır.

T.C. Devletinin nasıl kurulduğunu, hangi badirelerden geçerek bağımsızlığın elde edildiğini bilmeyenler veya unutmak isteyenler Atatürk’e ve Türk Milleti’ne gaflet veya ihanet içinde olanlardır. Dünya da hiç bir millet, istiklal mücadelesini verdiğimiz şartlarda savaşa girip bağımsız bir devlet kuramamıştır. T.C. Devleti, yabancıların veya BM’in himmeti ile kurulmadı…

 Devletimizin kuruluşu üç aşamadan geçerek, gerçekleşmiştir.

1. Hakimiyeti Milliye : Milletin Hakimiyeti. Milletin Kararı. TBMM

2. Kuvayı Milliye : Milletin Kuvveti. Milletin Mücadelesi. Milli Ordu.

3. Misakı Milli : Milli Sınırlar. Bağımsız T.C. Devleti’nin Hudutları.

İstiklal mücadelesi verildiği dönemlerde, 20 Ocak 1921 tarihinde ilk Anayasamız kabul edilmiştir. Bu Anayasa’ya göre tüm kuvvetlerin birliği ve  idaresi Türk Milleti adına meclise verilmiştir. Milli İrade’nin tecellisi ile Milli Kuvvetler düşmanı ezmiştir. Atatürk’ün önderliğinde Misakı Milli sınırlarımız tespit edilmiştir.

İkinci Anayasamız, 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir. Anayasamızın 1. Maddesi : “Türk Devleti bir Cumhuriyet tir.”           

Cumhuriyet yönetimi, milli hakimiyet prensibinin en mükemmel ifadesidir.

Bu Anayasalar Atatürk’ün önderliğinde hazırlanmıştır.

Devletimizin kuruluş dönemi, öncesi ve sonrasında sıfatlar ve tanımlamalar “MİLLİ”dir.

Milli Mücadele,

Milli İstiklal,

Milli Hareket,

Milli Zafer,

Milli Ordu,

Hakimiyeti Milli,

Kuvayı Milli,

Misakı Milli,

Milli Birlik,

Milli Bayrak,

         Milli Tarih,

         Milli Coğrafya,

         Milli Dil,

         Milli Ekonomi,

Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Milli Takım dan Milli Piyango’ya kadar… Millilik tanımı, Atatürk’ün ve TBMM’nin Türk Milletine bir emanetidir.

1982 Anayasamızın, Başlangıcının 5. paragrafı :

Hiçbir faaliyetin Türk Milli Menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk Milliyetçiliği, ilke ve inkilapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremiyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı ;”

Atatürk’ün belirlediği Milliyetçilik anlayışı ile hazırlanan Anayasalar millidir. Milli kalmalıdır. Millilik Atatürk’ün şahsında anlam kazanmıştır.   O’nun önderliği olmasaydı belkide bugün “Milli” kelimesi yerine, Haçlı zihniyetine hizmet eden “Palikarya” olacaktık…

Atatürk milli bir semboldür, bayraktır…

Atatürkçülük, Türk Milletinin ülküsüdür…

Atatürk, Türk Milletinin maşeri şuur ve vicdanında yer almıştır. Atatürk isminin anılmadığı ve yazılmadığı hiç birşey milli değildir.

Bizlere millet olmayı, milliyetçiliği ve milli olmayı belleten Başöğretmen Atatürk, ANAYASAMIZ dır.  Anayasamızın rengi de “MİLLİ” dir.

Renksiz bir Anayasa demek, Atatürkçü düşünceyi rafa kaldırmak demektir. Yani AB ve küresel güçlerin tavsiyeleri doğrultusunda, Atatürk’ün resimlerinin kaldırılması süreci demektir.

Demokrasi havarilerinin, bizim milli kahramanlarımızla ne alıp veremediği var?

Elbette sorunları var!

Çünkü bize kimliğimizi hatırlatan ve yaşattıran tüm milli değerlerle kavgaları var…

Amaç; Türk Milleti mensubiyeti yerine, “müşteri ve tüketici” bilincini yerleştirmek…

        

Atatürk’ün şu tenbihatı hiç bir zaman unutulmamalıdır:

“Yetişecek çocuklarımıza  ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, milli an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

Atam emanet ettiğin “Milli” kavramı, anlam kazandığı ve ifade ettiği herşey de İnşallah sonsuza dek yaşayacaktır…

Bu görev MİLLİ NAMUSUMUZ’dur!

Yılmaz KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

“8) ANAYASAMIZIN RENGİ” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Nuriye Özdinçer yorum tarihi 12 Ocak, 2008 21:53

    Teşekkürler Sn.Karahan..Atatürk’süz bir anayasayı,
    AB,ABD dayatmaları ile çıkarılacak renksiz,sivil bir anayasayı kabul etmek; Kemalizm’i terketmek,sevr in kabulü demektir..Hiçbir Türk Milliyetçisi bunu kabullenemez..

  2. yaşar toptaş yorum tarihi 25 Şubat, 2008 09:54

    siz askerlerin yaptığı anayasayımı kabul ediyorsunuz ben ab abd dayatmalarına dayanan anayasayı kabul etmem ama askerlerin yaptığı anayasayı da kabul etmem.değerlendirmelerde birtakım noksanlıklar var şu soruya cevap vermemiz gerekiyor acaba milliyetçilik derken içinde müslümanlığın olmadığı bir milliyetçilik aynı şeyler içinde müslümanlığın olmadığı bir türkçülük kastediliyor ben şahsi görüşümü söyleyeyim ben bir müslüman türküm içinde müslümanlık olmayan türkçülüğe ve içinde müslüman olmayan milliyetçiliğe karşıyım ben türk islam sentezine inanan biriyim

Yorum yap