ALİMLERİN DUASI: KENZÜL ARŞ DUASI

Yayin Tarihi 18 Aralık, 2012 
Kategori İSLAMİYET

ALİMLERİN DUASI: KENZÜL ARŞ DUASI

image00124.jpg

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) buyuruyor:

-Cebrail bana dedi ki:”Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah´ü Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.”

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem


Kenzül Arş Duası’nın Türkçe açıklaması:

Melik, Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi!

“Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine,

Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,

İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine,

ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,

ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,

ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,

arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,

kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,

sözlerin tamamı hürmetine,

İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine,

Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,

israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine”

Senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah, efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın! AMİN…
http://www.dinikonular.org 

Dediler ki:

Hz. Ebu Bekir Sıddık (r.a.): Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselam´ı rüyamda gördüm. buyurur.

Hz. Ömer (r.a.): Hiçbir hacetim olmadı ki onun icin bu duayı okuyayım da giderilmesin.

Hz. Osman (r.a.): Ben Kur´an-ı Kerim´i ezberleyemezdim. Resul´u Ekrem (s.a.v)´e bu hususu şikayet ettim. Bana bu duayı öğretti.
Onu okuduğumda Kur´an-ı Kerim´i ezberlemeyi başardım.

Hz. Ali (r.a.): Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım.

Kim ki Fatihayı, İhlas, Kafirun, Felak ve Nas suresini üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. 

 

Dua İbadettir

Kenz-ül Arş Duası gibi duaları okumak bir ibadettir. Bu duaları ibadet amacıyla okumak gerekir. Taki ondan netice alınabilsin.
Kitaplarımızda geçer, şu duayı okuyan şu işi olur gibi. Biz sırf o neticeyi elde etmek için o duayı okuduğumuz zaman o neticeye ulaşmayabiliriz. O duayı ibadet maksadıyla okuyacağız. Bunun yanında o duanın feyzinden bazı meyvelerde gelse buda Allahın bir ikramı olarak değerlendireceğiz.
İslam alimleri Kenzül Arş duasını okumuş ve çeşitli faideler görmüş. Ama o bu faydaları için değil, ibadet maksadıyla bu duayı okumuş ve neticede Allah bu duasına mukabil bazı ikramlarda bulunmuştur. Bundan dolayı alimlerde bu duayı insanlara tavsiye etmiştir.
Bizlerde bu duaları sırf ibadet maksadıyla okursak inşallah o duanın meyvelerini bizlerde kendi ölçümüzde göreceğiz.
Hadis ve dua kitaplarında geçen bu gibi sözlerin bazıları zayıf olabilir. Ancak son derece güvenilir olanları da vardır. Bu nedenle bu gibi sözlerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak istiyoruz:

1- Bir kaide vardır: Bir söz mutlak söylendiğinde en mükemmeli anlaşılır. Örneğin “insan” denilince akla peygamberimiz gelir. Fizikçi denilince en meşhuru aklımıza gelir. Bunun gibi şu duayı okuyan şu sevabı alır sözünden aklımıza ilk gelecek olan o duanın zirvesidir, en son neticesidir. Yani bu duanın en mükemmel sonucu budur, anlayışı gelmektedir.

2- Her sözün bazı şartları vardır. Örneğin bir arabanın katalogunda 200 hız yapabileceği yazılı olsun. Sadece bunun yazılmış olması o arabanın her zaman ve her sürücünün 200 yapacağı anlamına gelmez. Stabilize bir yolda, benzinine su karışmış, ön düzeni bozuk, gece vakti farları yanmayan veya başka yere bakan, üstelik de şoförü acemi olan bir araba aynı hızı yapmayınca bu sözün yanlış olduğu anlamına gelmez. Tam tersine söz doğrudur ama bazı gerekli şartları yerine getirilmediği söz konusudur. Bu nedenle araba bize fayda verecektir fakat istediğimiz hıza ulaşamayacaktır. Bunun gibi biz de Allah’ın yarattığı mükemmel ve canlı bir arabayız. Bu arabanın farları olan gözler, yedikleri, içtikleri, gezdikleri, düşündükleri, ayakları gibi her şeyiyle mükemmel olacak ki o duayı okuduğu zaman o neticeyi alabilsin. Demek ki söz doğrudur. Ancak o şartları yerine getirmek kaydıyla.

3- “Her çekirdek bir ağaçtır.” sözü doğrudur. Ancak her çekirdek bir ağacın programını taşıdığı halde şartlarına uyarak ekilmezse ağaç olamaz. Bunun gibi her dua da insanı Allah’a götüren ve günahlarının silinmesine sebep olan bir sır vardır. Ancak çekirdek gibi olan bu sırrın açılması için de bazı şartlar lazımdır. İman, ibadet, niyet ve haramlardan sakınma gibi şartları yerine getiren onu ağaç gibi açacaktır. Geçmiş günahlarının silinmesine vesile olacaktır. Yoksa çekirdek olarak kalacak ve neticeye ulaşamayacaktır. Hatta hayatını yanlış yerde harcadığı için aynı zamanda sorumlu da olacaktır. 

http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24580

Kenzül Arş Duası’nı dinlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=z-hezqpT1ic

Paylaş:

Yorumlar

“ALİMLERİN DUASI: KENZÜL ARŞ DUASI” yazisina 1 Yorum yapilmis

 1. Has Türkmen yorum tarihi 26 Ekim, 2017 21:52

  NUKDAÝNAZAR

  ▶ ALYMLAR

  Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyñ ruhy durmuşynda ylym hem alymlar jemgyýetde esasy orny eýeleýär.

  Türkmeniñ ylma we alymlara nähili hormat edendigini, olara nähili ähmiýet berendigini Döwletmämmet Azadynyñ “Wagzy-Azat” poema-traktatynda oñat görünýär. Düýpli eseriñ giden bir bölüminiñ alymlara hem ylma bagyşlananlygynyñ özi köp zady aýdýar. Umuman, Döwletmämmet Azady türkmeniñ taryhy ykballary hakda añly-düşünjeli pikir eden, ony öz döwrüniñ ruhy hem ahlak-moral hem intellektual başagaýlygyndan alyp çykmagyñ ýollaryny gözlän akyldarlaryñ biridir. Şeýle akyldarlaryñ öñe çykmagynyñ özi milli öz-özüñi añlaýşyñ ýeten derejesini görkezýär.
  Döwletmämmet Azady ruhany-alymdyr, onda güýçli taryhy paýhas bar. Onuñ öñe sürýän pikirleriniñ teoretiki esaslylygy, filosofik binýatlylygy haýran galdyrýar.
  Ine, “Wagzy-Azat” atly baş ömür kitabynda biz türkmeniñ döwlet baradaky düýpli ylmyny görýäris. Eseriñ eýýäm gurluşynyñ özi awtoryñ jemgyýete garaýşyny, ylmy gyzyklanmalarynyñ ugruny görkezýär. Dört babyñ birinjisi ~ patyşa hakynda.

  Patyşa ~ döwletiñ syýasy gurluşynyñ ýokary derejesi. Haýran galmaly. Azady bu ýerde patyşa bilen işleşmeli adamlary görkezipdir. Munuñ özi biziñ häzirki zaman mejlisimizi ýada salýar. Soñky baplaryñ biriniñ baýlara-garyplara bagyşlanmagy nämäni añladýar? Munuñ özi jemgyýetdäki sosial ylalaşygy, graždan asudalygy diýilýän häzirki düşünjäniñ añladylmasydyr. Soñra alymlar ~ jemgyýetiñ intellektual güýçleri, derwüşler ~ jemgyýetiñ moral-ahlak arkadaýançlary barada örän paýhasly pikirler öñe sürülýär. Azadynyñ eserindäki bir epizod gyzyklydyr: iki sany patyşa özara gürrüñ edýär.
  Biri ikinjisine aýdýar: nämüçin seniñ döwletiñde alymlar köp? Sen gowusy, goşunyñy, esgerleriñi köpelt, olar seniñ döwletiñi has berk saklarlar.
  Birinjisi näm jogap berýär: hawa, ýöne alymlar meniñ duşmanlaryma esgerlerdenem uly zarba urup bilerler. Olar diñe ýerdäki däl, gökdäki duşmanlarymy-da ýok ederler diýýär!

  Alyma hem ylmyñ jemgyýetçilik hyzmatyna berlen nähili ajaýyp baha!

  Ylym paýhasyñ bir formasy hökmünde, türkmeniñ iñ gadymy jemgyýetlerinde-de bolupdyr. Köne türkmen jemgyýetinde, ylym, biziñ bilşimizçe, bir däl-de, birnäçe manylary añladýan düşünje eken. Ýöne olar biri-biri bilen içki taýdan baglanyşykly bolmaly. Alym diýmek ylymly adam diýmekdir, bu söz aslynda köplük san bolan ulama görnüşinde-de ulanylýar.

  Ine, alymyñ ~ ulamanyñ esasy aýratynlygy, gymmat bolan ylymlylyk, gysgaça aýdanyñda, aşakdaky manylary añladypdyr.

  1). yslam dininiñ esaslaryndan baş çykarmak.
  2). hakyñ nuruna, jilwesine akyl ýetirmek.
  3). logiki pikirlenip bilmek arkaly emele gelen düşünjelilik.
  4). hertaraplaýyn bilimdarlyk.

  Biziñ döwrümizde-de “ylym” sözi özüniñ köne manylaryny saklap galýar. Ýöne başga zatlardaky ýaly, döwür bilen baglanyşykly aýratynlyklar hem bar. Ylmyñ jemgyýetiñ ösüşine täsiri güýçli bolmaly. Ol durmuş çarhyny öñe tigirleýän maddy güýçleriñ biri bolmaly. Häzirki alymlarymyzyñ taryhy geçmiş hakynda ýazan işlerini okanyñda, bir düýpli kemçilik, has dogrusy, ýetmezçilik göze ilýär: ýazylan işler ýöne beýan etmek, maglumatlary toplamak, olary tertipleşdirmek ýa sanap çykmakdan ýokary galyp bilmeýär. Bilimliligiñ şeýle derejesini netijesiz ylymlylyk diýip atlandyrsa bolar. Döwletmämmet Azady şeýle ylymy miwesiz daragta meñzedipdir. Türkmeniñ halk düşünjesinde bolsa şeýle halatlarda “suwy köp” diýilýär.

  Suwy köp bolsa ylymy harama çykar.

  Emma, hany ol maglumatlardan çykarylýan taglymy netijeler, hany ol maglumatlaryñ derñewi esasynda gurnalýan taglymatlaýyn konsepsiýalar? Eýsem-de bolsa taglymy (teoretiki) netije ýok diýmek soñsuz gürrüñ diýmek ahyryn. Çünki diñe degişli taglymy ~ ideologiki umumylaşdyrmanyñ bar ýerinde ylmy gös-göni türkmen durmuşy bilen iş ýüzünde baglanyşdyryp bolar. Ylym bilen janly durmuşyñ arabaglanyşygynyñ umumy shemasy şeýledir:

  Maglumatlar → taglymy netije → janly durmuş.

  Şu arabaglanyşykda ikinji halkanyñ ýetmezçiligi ylmyñ boş bir zada öwrülmegine getirýär. Maglumatlaryñ ýöne bir tertipleşdirilmegi biziñ milli ruhda terbiýelenmeli ýönekeý adamlarymyzyñ beýnisine, psihologiýasyna hiç hili täsir etmeýär. Alym bolsañ, şol maglumatlary ylmy taýdan umumylaşdyrmaly-da, olaryñ añyrsynda ýatan janly kanunalaýyklygy düşündir. Diñe şeýle halatda ylym biziñ Garaşsyzlyk we Bitaraplyk ideologiýamyza hyzmat edip bilýän janly durmuş hadysasyna öwrülip biler. Bize bolsa, indi janly durmuşa täsir edip bilýän ylym zerur. Öñki döwürden miras galan, durmuş, adamlaryñ ruhy hajatlary bile bagly bolmadyk, milli durmuşymyz bile ilteşigi hem dahyly bolmadyk ylym indi özünden edilýän tamalary ödäp bilmez.

  Baknalyk döwrüniñ ylmy ~ peýdasyz perişde ýaly bir zat.

  Köne ülñüleri täze ülñülere çalyşmaly.
  Ähmiýetli, peýdaly zatlary gözlemeli, tapmaly.
  Güýji, täsiri bolmadyk ylmy söz adamyñ bu gulagyndan girip, o gulagyndan çykyp gidýär.
  Oña doglanda öli dogulan söz diýip aýdyp bolar.

  Jemagatsyz azan bir gury sesdir ~
  Niçe mollañ okan ylmy hebesdir.

  Azanyñ adamsyz, jemagatsyz ýerde okalmaýanyny kim bilmeýär?! Gep adamlaryñ köñlüne, ýüregine täsir etmekden ejiz gelýän ylym barasynda barýar.

  Şeýlelikde, biziñ Ruhy garaşsyzlygymyza hyzmat edip biljek ylym ~
  durmuş maksatlary, janly praktiki maksatlary göz öñünde tutýan paýhas bolmalydyr. Tebigat ylymlarynyñ ~ biologiýanyñ, geologiýanyñ, ykdysadyýetiñ wekilleriniñ ykdysady garaşsyzlygymyza hyzmat edişi ýaly, gumanitar ylymlaryñ wekilleri Ruhy garaşsyzlygymyza gulluk etmelidirler.

  Ylym ~ janly ruhy gymmatlyklaryń jemi bolmalydyr.

  Täze türkmen ylmy diñe bir näme däl, eýsem nämüçun? diýen soraga-da jogap berýän ylym bolmalydyr.

  Diñe maglumatlary ýygnaýan däl, eýsem olaryñ sebäbini düşündirýän, şeýdibem, adamlaryñ öz ruhy geçmişine, taryhyna garaýşyny kemala getirip bilýän, olaryñ geljege bolan ynamyny, geçmişe buýsanjyny terbiýeläp bilýän ylym peýda bolar.

  Türkmen halylarynyñ gudratlylygy nämeden ybarat? Şu hakda ylmy delilli gürrüñ edip bilýän, açyş edip bilýän ylym gerek.

  Bu günki gün biz özümiziñ döwlet syýasatymyzda halk ideologiýasyny resmi ideologiýa görnüşine geçirýäris. Rysgal, döwletlilik, nesilleriñ dowamaty ~ biz bulary şu günki gün täze türkmen ideologiýamyzyñ üç sütüni bolan AGZYBIRLIK, ASUDALYK, JEBISLIK görnüşinde göz öñüne getirýäris.

  Ylym ~ çyrag.
  Ylymsyzlyk ~ garañkylyk.

  Köne türkmen añynyñ ylma şu hili garaýşy bu günki gün täzelenýär ~ türkmen durmuşy ýagtylandyrylýar. Ylym diñe bir çyrag däl, ol çyraga şugla saçdyryjy çeşme-de bolmalydyr.

  © Osman ÖDE.

  line.me/R/ti/p/@kpm7016r

Yorum yap