997) Altı Köşeli Yıldız ve Menorah

Yayin Tarihi 5 Ocak, 2019 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Altı Köşeli Yıldız ve Menorah

Musa ve halkı Mısır’dan çıktığında bu sembol hiç bir şekilde kullanılmıyordu! Mısır’da yapılan araştırmalarda MÖ.3.yy’dan daha eskiye gidemediler. İsrail’de bile MÖ.1.yy’dan daha eskisi yoktur (ya da henüz bulamadılar, gerçi bulamazlar da!). Ama, Asya’da Noin-Ula kurganından çıkarılan tamgalar arasında vardır, harf olarak kullanıldığını Çinli araştırmalar açıklamıştır, çünkü buluntu 20’nin üzerinde damga barındıran bir yazıttır (Hu-script). Başka bir buluntu ise Saka-İskit-Türklerine ait bir aynanın arka yüzüdür : Altı köşeli bir yıldız gibi bölümlere ayrıştırılmıştır. Beş köşeli yıldız da var kullanımda: Mezopotamya’daki Sumerliler ile Pazırık’taki buluntularda görülür…

Sibirya’ya coğrafi adını veren Subar-Suvar-Sibirler, Avrupa’da devlet kurmuş olan Hazarlar, Avrasya coğrafyasında at koşturmuş devlet kurup-yıkmış olan Saka-İskit-Kimmerler, Mısır ve Rusya arasında kalan bölgede bulunan Memluk-Kıpçaklar, zaman içinde birbirleriyle karışmıştır. Sonuçta hepsi Türktür ve savaşta ayrı düşmüş ya da yönetimdekiler ile ayrı düşüncelere sahip birçok alt oba veya aşiret liderleri ayrılmış ve diğer boy, aşiret ve obalarla birleşmiş, beraberlerinde damgalarını da taşımışlardır. Yahudilere de Hazarlar ile taşınmış olduğu ise doğrudur. 

Aynı şey Menorah dedikleri yedi kollu şamdan içinde geçerlidir. İlk örneklerini Hakasya’daki kaya resimlerinde görürürüz : 5000 yıllık olan bu kaya resimleri, Musa ile halkın Mısır’dan çıkma tarihi (yaklaşık olarak MÖ 1200) olarak verilen tarihten daha eskidir. Aralarında 1800 yıl var! Bu yedi başlı Kam ya da Ata ile ilgili olarak, Nazarbayev’in hayatını anlatan bir Kazak filminde (Çocukluk Çağımın Gökyüzü) şu replik geçer: ” Her Kazak yedi atasını bilmelidir, say bakalım!” der ninesi küçük Nazarbayev’e…Ve ben bu yedi başlı Kam/Ata Kaya resminin “Yedi Ata”yı ifade ettiğini düşünüyorum… 

Madem Menorah Yahudilere ait, o zaman niye İsrail’de en eskisi Süleyman Mabedi ile başlatılıyor? Musa dönemi Mısır’ında yoktur, bulunmamıştır da! Süleyman Mabedi içinde “Süleyman mabedi Turanlılara yaptırdı” diyen kaynaklar vardır. Başka bir bilgi de Mısırlı araştırmacılardan gelmiştir. “Musa Mısır’dan çıkmamıştır, Yemen taraflarından çıkmıştır” derler. Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan ve piramit işçilerine ait olan yerleşimin kölelere değil işçilere ait olduğudur. “Mısır hükümdarları niye köle beslesin, bunun gıdasını ve barınmasını Mısır hükümdarları karşılasın ki? Onlar işçiydi ve emeklerinin karşılığı ödeniyordu”, diyerek son noktayı koymuşlardır. Menorahlı Migdala buluntusu üzerinde ayrıca bir başka damga daha vardır, Memlukların sancakları, Karaçay-Balkarların bayrağı ve de Kimmerlerin buluntuları arasında da görülen bir damgadır o : Sivriltilmiş dörtköşelerin ortasında bir daire.

Partlarla ilişkilerine gelince… Partların ahalisi, kendi boy ve obalarından bir şekilde sürülmüş ve Part adı altında biraraya gelmiş olan İskit-Sakalardan oluştuğunu biliyoruz, Dış-İskitler de diyorlar. Yahudiler Partlara özellikle önem verirler, çünkü onları Romalılardan kurtaranlar Part-Türkleridir. Hatta saygı ve sevgiyle anarlar, kurtarıcı olarak görürler: “Filistin’de bir mezar taşına bağlanmış Partlara ait bir cenk atını görürseniz, Mesih’in gelme saati yaklaşmıştır” (kynk: Selahi Diker ve Roman Ghirshman)

MÖ.5.yy’da Yehuda Krallığı yok edildiğinde sürülen veya kaçanlar Fırat ve çevresi dışında İzmir, Efes ve Rodos’a göç etmiştir. MÖ.3.yy’da Büyük İskender de Yahudileri sürmüştür, hatta “Gog ve Magogla beraber Kafkas dağlarına hapsetmiştir” denilir. Gog ve Magoglar da İskit-Kimmer olduğuna göre… Bunca zamandır birlikte yaşadıkları çeşitli Türk boylarından mutlaka birşeyler kapmışlardır. Bu bölgelerdeki altıköşeli yıldız ile menorah buluntuları MÖ dönemine değil MS dönemlerine aittir.

Altı köşeli yıldıza dönersek; Avrupa’da en eski yıldız 11.yy’da yazılmış olan Leningrad Codeks’inde görülür, ki Hazarların yerleştiği yerlerden biridir. Avrupa Yahudileri bile bu sembolü kullanmamışlardır, onların kullandığı, ki tarih MS 13.yy’dır, Sarı renkli bir Dairedir (google amcaya “jewish badge yellow ring circular” anahtar kelimeleri girerseniz resimleri görürsünüz.) Nasıl ki, Hıristiyanların tapınım yerini belirtmek için haç (ki bu da Türklerin damgası) , Müslümanların camisine hilal (ki islamın değil, Türklerin taşıyıp-yaydığı bir semboldür!) konduysa, altıköşeli yıldız da 17.yy’da Yahudilerin evini belirtmek için sinagoglarda kullanılmıştır. 

Genelleme yaparsak, Altı köşeli yıldız Yahudilerin son 200 yılda kullandığı bir sembol olmuştur. Bunu Yahudi bir profesör olan Dr.Henry Abramson bile söyler : “Altı köşeli yıldız Yahudilerin sembolü değildir!”… Siyonsitlerin 19.yy’da resmileştirdiği bir Türk damgasıdır.

Sevgiler

Semra Bayraktar
https://tarihvearkeoloji.blogspot.com/2017/03/hazar-kral-bulan-kimdi-paneli-ve-notlar.html

NOT: Bu çalışma “TARİH VE ARKEOLOJİ” sayfasından alınmıştır. Sayın Semra Bayraktar’a teşekkür eder, esenlikler dileriz.

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap