960) GAP ve Siyonistler

Yayin Tarihi 31 Mayıs, 2018 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

GAP VE SİYONİSTLER

GAP Bölgesinin Tanımı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinin kapsadığı alan,
‘GAP Bölgesi’ olarak tanımlanmaktadır.
Dicle ve Fırat nehirleri, GAP bölgesinden geçer.
Fırat nehri, Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır. Erzurum’un 30 km. doğusundaki Dumlubaba dağındaki kaynağından çıkan Fırat nehri, önce Suriye daha sonra Irak topraklarına girer. Dicle nehri ile birleşerek Basra Körfezi’ne dökülür.
Fırat nehri üzerinde Türkiye’nin en büyük şu barajları inşa edilmiştir: Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karakamış.
Doğu Anadolu’da doğan Dicle nehri de, Irak topraklarına girdikten sonra Fırat’la birleşir.

GAP’ın Özellikleri

Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kalkınma projesi olan GAP’ın temel özellikleri şunlardır:
• GAP Alanı: 75.193 km kare. (Türkiye’nin %9.5’i)
• GAP Bölgesi Nüfusu: 6.608.619 (Türkiye’nin %9,75’i)
• GAP’ın Toplam Maliyeti: 32 milyar dolar
• Toplam Harcama: 19 milyar dolar–2006 yılı sonuna kadar.
• Planlanan Baraj Sayısı: 22
• Tamamlanan Baraj Sayısı: 15
• Planlanan Hidroelektrik Santralı Sayısı: 19
• Tamamlanan Hidroelektrik Santralı Sayısı: 8

GAP’a Yapılan Harcamalar

GAP’a önce Suriye, Irak ve İsrail karşı çıkmışlardır.
Onların bu karşı çıkışlarıyla da, bu proje için gerekli dış finansman bulunmada zorluklar çekilmiştir.
Bugüne kadar GAP’a yapılan harcamaların büyük bir bölümü ulusal kaynaklardan karşılanmıştır.
GAP’ın boyutları ortaya çıkmaya başladıktan sonra şu uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerden işbirliğine girmişlerdir:
• Birleşmiş Milletler kalkınma Programı (UNDP)
• Dünya Bankası (IBRD)
• Avrupa Birliği (EU)
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
• Dünya Su Konseyi (WWC)
• İsrail Tarım ve Kırsal kalkınma Bakanlığı Uluslararası Tarımsal kalkınma İşbirliği Merkezi (CINADCO) ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Merkezi (MASHAV)

MASHAV

Siyonist İsrail GAP bölgesinde, kısa adı MASHAV olan devlet kurumu aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
MASHAV elemanları, GAP bölgesinde çiftçilerimizi kandırıp arazilerini ellerinden almak için türlü yöntemler uygulamışlardır. Bunlardan biri de, muhtarları, sulama birliklerinden ve ziraat odalarından insanları bedava tarafından İsrail’e götürüp gezdirmeleri, yedirip içirmeleridir. Tabii bu gezilerin amacını şöyle anlatmaktadırlar: Sizi İsrail’e götürelim, teknolojimizi görün, sonra biz de sizin topraklarınızda yatırım yapalım!
MASHAV’ı 1972 yılında, Efendi Terörist Moşe Dayan kurmuştur.
MASHAV’ın temel çalışma ilkesi şudur: ‘Siyonist İsrail yönetimi hissedilmeli, ama görülmemelidir.’
MASHAV’ın gerçek amacı, faaliyet gösterdiği ülkelerde güvenlik, doğal kaynaklar ve ekonominin adım adım Siyonist İsrail’in denetimine geçmesidir.
MASHAV’ın faaliyetleri Rusya, Venezüella, Arjantin, Peru ve Malezya’da yasaklanmıştır. Bu ülkelerin ortak özelliği, hepsinin ulusal ekonomilerini koruma iradeleri ve IMF ile ilişkilerini kesmiş olmalarıdır.

GAP’ta Hâlihazır Durum
• GAP’ta tamamlanan 15 barajın sadece 4’ünde sulama amacının yanı sıra hidroelektrik enerji santrali bulunmaktadır.
• 2007 yılı itibariyle, GAP’ta sulanmakta olan alan, hedef alanın sadece %14’üdür.
• GAP’ın 2010 yılına kadar tamamlanması öngörülmüşse de, gerçekçi hedefin 2023 yılı olduğu bildirilmektedir.
• GAP sulama projelerinin yaklaşık üçte ikisinin depolama ünitesi tamamlanmıştır. Ancak, sulama, yani dağıtım şebekelerinin %80’ini henüz tamamlanmamıştır.
• Yapılan bir araştırmaya göre, GAP’ın 30 yıllık gelişimini ele alırken, bölge halkı için toprak ve sosyal gelişme açısından bir getirisinin olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toplumsal ilişkiler ve kalkınma dinamikleri açısından en belirleyici parametre olan toprak mülkiyet yapısında 1973’ten bu yana neredeyse hiçbir değişiklik olmamıştır. (Doç. Dr. Bülent Gülçubuk, “GAP Öncesi ve Sonrasında Toprak Mülkiyet Yapısı ve Bölüşüm İlişkilerinde Değişimler”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
• GAP tamamlandığında; sulama faydası olarak 2,1 milyar dolar ve enerji faydası olarak 1,6 milyar dolar olmak üzere ulusal ekonomiye yılda toplam 3,7 milyar dolar katkı sağlaması beklenmektedir.

Siyonist İsrail’in GAP’a Olan İlgisi

Günümüzde artık İsrail, kendi bölgesindeki su kaynaklarının %85’ini denetler duruma gelmiştir. Aslında bu sadece Filistin halkının suları değildir.
• Siyonist İsrail, 1967 savaşından sonra, büyük kısmı Filistin bölgesine akan Ürdün Nehri’nin (Şeria) sularının en büyük kısmına el koymuştur.
• Suriye’nin Golan tepelerindeki su kaynaklarını da ele geçirmiştir.
• Yine Siyonist İsrail, Lübnan’ı işgal ettiği 1982 yılında, Lübnan’da doğup Ürdün’e akan Hasbani ve Wazzani nehirlerinin sularına el koymuş ve tamamen yasadışı yollarla Litani Nehri’nden daha fazla su almaya başlamıştır. 
• Siyonist İsrail ve ABD’nin Kuzey Irak’taki var olma savaşının en önemli nedenlerinden biri petrol ise diğeri de bölgenin zengin su kaynaklarıdır.
• Yakın geçmişte Siyonist İsrail, Türkiye’de, Manavgat suyunu alma karşılığında 5 milyar dolar teklif etmiş, ama şart olarak da GAP yöresinde ayrıcalık istemiş, bu bölgede kibutz kurma niyetinde olduğunu bildirmiştir.

GAP ve Avrupa Birliği (AB)

AB, 6 Ekim 2004 tarihinde Türkiye’ye verdiği “Etkiler Raporu”nda, Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajların ve sulama sistemlerinin uluslararası, yani AB, yönetimine verilmesini istemiştir.

Şimdi, Siyonist İsrail’in GAP’taki faaliyetlerine biraz daha yakından bakalım.

Siyonist İsrail, GAP’ta Türk Vatandaşlarını Kullandı

1998–2005 sürecinde yürütülen çalışmalara dayalı istihbarat raporlarına göre; GAP bölgesinde Yahudi kökenli 60 Türk vatandaşının adam başı 5 bin ile 10 bin dönüm büyüklüğündeki arazi aldıkları ortay çıkmıştır: Toplam, 450 bin dönüm. Bu alan, Malta adasının yüz ölçümünün bir buçuk katıdır! (Malta’nın yüz ölçümü, 315 km. kare).
Arazileri satın alan Türk vatandaşı Yahudilerin maddi durumlarının, bu arazilerin alımı için gerekli para sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır.
Siyonist İsraillilerin GAP bölgesindeki Türk vatandaşları üzerinden tapularla arazi aldıklarını tespit eden istihbarat raporlarında öne çıkan bir isim var: Abraham Tilmen.
• Şanlıurfa’daki Koç-Ata Sancak Süt ve ET Besi Tesisi’nde teknik eleman olarak çalışmış.
• MOSSAD ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor.
• Sık sık İsrail’e ve Antalya’ya gidip geliyor. Antalya’da evi var.

Siyonistlerden Sedat Bucak’a Teklif

Siyonistler, Urfa’da Sedat Bucak’a da toprak satması için teklif götürmüşlerdir.
Sedat Bucak bu bilgiyi doğrulamış, teklifi kesin bir dille reddettiğini bildirmiştir.

GAP’ta Siyonist Firmalar
İstihbarat raporlarına göre, GAP bölgesinde 2005 yılına kadar,
67 Siyonist İsrail firmasının toprak satın aldığı, en az bir bu kadarının da gizli bir şekilde pazarlıklar yürüttüğü yazılmaktadır.

GAP’IN KAPISINI SİYONİSTLERE SÜLEYMAN DEMİREL AÇTI

Siyonist İsrail Devlet Başkanı Ezer Weizman, 1998 yılının sonlarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in resmi davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.
Ezer Weizman, gezisinin önemli bir bölümünü GAP konusuna ayırdı, bu doğrultuda Güneydoğu Anadolu’da incelemelerde bulundu. İddialara göre, Ezer Weizman ile birlikte gelen heyet geri dönmeyerek GAP bölgesinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda hazırladığı raporu İsrail’e gönderdi. İşte bu raporlar sonrasında GAP bölgesinde Siyonist İsrailliler toprak alımına hız verdi. 
Siyonist İsraillilere bu dönemde GAP’ta toprak alımında en büyük destek, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den geldi.
İşte kanıtı.
İsrail başkonsolos Yardımcısı Moşe Kanfi, Nokta dergisine verdiği röportajda şunları söylüyordu:
“İsrail’in Güneydoğu Anadolu’daki varlığının tek nedeni, GAP’taki 22 İsrail şirketidir… Şirketlerimiz, 1998’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İsrail ziyaretinin ardından, Türk hükümetinin sunduğu anlaşmalarla GAP’a gitti. Türkiye’nin tarım alanında yüksek teknolojiye ihtiyacı vardı. İsrailli firmalar barajlar, sulama sistemleri ve kanal yapımıyla ilgili bütün araştırmaları ücretsiz yapmayı teklif etti. Bunlar dünya çapında iş yapan şirketlerdir…Dertleri toprak ya da gayrimenkul satın almak değildir, kâr etmektir..”
Nokta’nın yazarı sorar:
“Türkiye’nin endişesini görüyor musunuz?”
Moşe Kanfi cevap verir:
“Hassasiyetinizi biliyoruz. Bölgede Türkiye’nin çıkarları aleyhine bir şey yapmayız. Ankara’nın izni ve işbirliği olmadan asla bir şey yapamayız zaten.”

Türkiye Museviler Cemiyeti Onursal Başkanı Bensiyon Pinto şöyle diyor: 
“Süleyman Demirel’in Sayın Ezer Weizman ile kardeşlikten ileri bir yakınlığı vardı. Aralarındaki iletişim görülmeye değerdi.”

İç politikaya dönük söylemlerinde, “GAP’ı gaptırmam!” diyerek halkımızı uyutan Süleyman Demirel, kardeşten ileri yakınlık duyduğu Siyonist İsrail Devlet Başkanı Ezer Weizman’in şahsında, GAP’ın kapılarını Siyonistlere açmıştır!

Siyonistler, Askeri Stratejik Bölgede Toprak Satın Aldı

Konya’nın Karapınar ilçesinin Askeri Stratejik Bölge olduğunu herkes biliyor. Bu alanda uluslar arası askeri atışlar yapılır. Ayrıca bu alan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı’nın bulunduğu yerdir…
İşte burada, İsrailli işadamları “Tarımsal İşbirliği ve Kalkınma Projesi” adı altında bir çalışma yaptılar. Ve bölgede bu çalışmayı yürütmek için 40 bin dönüm arazi satın aldılar. 
Bu işe kimler mi aracılık etti?
Karapınar İlçesi Ereğli Belde Belediye Başkanı ve bölgenin 3 milletvekili.
İleri sürülen gerekçe şuydu: İsrail buraya teknoloji getirecekti!
Peki, stratejik bir yer olan Karapınar’da Siyonist İsrail’in 40 bin dönüm arazi kiralamasına Genelkurmay başkanı karşı çıktı mı?
Hayır!

Siyonistler Erdemli’de 4 Bin Dekar Arazi Satın Aldı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki 4 bin dekarlık Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Siyonist İsraillilere satıldı.
Bu arazi, denize sıfır olup, 4 bin metre uzunluğunda sahil şeridine sahiptir.
Dünyanın ilk çekirdeksiz limonu burada üretilmiş, çok önemli tarımsal araştırmalar burada yapılmıştır.

İsrail Yabancılara Toprak Satıyor mu?

Siyonist İsrail toprakların %80’i devlete, %15’i Siyonist Ulusal Fonu’na, geri kalan %5’i de Yahudi ve İsrailli Araplara aittir.
Yabancılara toprak satışı yasaktır.

Yalnız Siyonist İsrail değil, Avrupa ülkeleri de toprak satmazlar.
İngiltere’de toprakların tamamı Büyük Britanya Kraliçesi’ne aittir. Sadece kullanma hakkı verilir.
Tüm AB üyesi ülkelerde toprak satışı yoktur.

AB üyesi olmayan İsviçre ve Norveç’de de toprak satışı yoktur.

Yılmaz Dikbaş
02.11.2009

image001

Paylaş:

Yorumlar

“960) GAP ve Siyonistler” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. EKONOMİ TARIM GAP VE SİYONİZM * İSRAİL’e SATILAN TARIM ARAZİLERİ | Cumhuriyetimiz İçin yorum tarihi 31 Mayıs, 2018 18:20

    […] 960) GAP ve Siyonistler […]

Yorum yap