957) Türkler’in Dağ Keçisi Bağları ve Tamgası

Yayin Tarihi 16 Ocak, 2017 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Türkler’in “Dağ keçisi bağları” ve Tamgası

image001

————————————————————————————-

Orhun yazıtlarında ki çok önemli yazılı belgeler:

“TÜRK KAĞANI ÖTÜKEN ORMANINDA OTURSA İLDE SIKINTI YOKTUR” Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 3 -Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 3

“ÖTÜKEN ORMANINDA OTURURSAN EBEDİYEN İL TUTARAK OTURACAKSUN” Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 8 -Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 5

Bu yazı belgelerde dağlarını koruyamıyan milletlerin yok olacağını belirtmiştir. Bu çok önemli bir belgedir..

Meluncanlar Kuzey Karolina’daki çok büyük arazilerini niye terk etmişlerdi?
Meluncanlar Neden hep “dağ sırtlarında” yaşıyorlardı!!!…; Meluncanlar-gururlu bir halkın direnişi-N.Brent Kennedy, Robyn Vaughan Kennedy-sayfa 18
Bu satırlar “Meluncan halkının, Amerika’daki yaşam-varolma savaşı”nın belgeleridir…
.
Dağlar; en zor yaşam şartlarının olduğu, ve zor yaşam şartlarında; dağlarda hayatın var olabileceği belgesidir…
Dağların, en zor şatlarda varlığını korumak istiyenlerin barınma yeri olduğu bildirilmiştir… Bu gün dünyada yok olan birçok insan neslinin sadece dağların çok çok zor şartlarında hayatlarını sürdürdüğü bilimektedir…İnsan yaşamının kolay olduğu yerler .. Güçlü toplumların hakimiyetinde olan yerlerdir. Dağlar ise koruyucudur.

İnsanlık tarihinin bilinen en eski büyük haraketi Nuh tufanı’dır…
Nuh tufanı dünyanın sular altında kaldığı tarihsel dönemi hatırlatır.

image002

Bu harita Nuh Tufanı döneminde büyük Anakara’daki su altında kalan karalar ve sulardan etkilenmeyen dağları görmekteyiz…Kaya resimleri bu haritadaki su altında kalmayan kayalarda , yani yüksek dağlardaki kayalarda görülmektedir..
Sular altında kalan dünyada, hayat; dağlarda-yüksek alanlarda var olabilmiştir, canlılar sadece yüksek yerlerde hayatlarını sürdürebilmiş ve suların çekilmesi ile dünyaya yayılıp yaşamlarına devam etmişlerdir.

image003
Dağ keçisi “dağlardaki başka hiçbir hayvanın ulaşamayacağı dik yamaçlarda yaşayan” bir hayvandır

Dağ keçisi avcıları:
1-İnsan
2-Leopar
3-Kartal
Leopar türü hayvanlar insanların doğayı işgal etmelerinden dolayı çok azalmıştır.
Kartallar; ise eski tarihlerdeki büyüklüklerini koruyamamışlar, habitat-yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi ile azalmışlar, beslenme sorunlarından dolayı ömürleri daha kısa olmuştur, küçülmüşlerdir.
İnsanlar; daha gelişmiş silahları ile çok daha uzak mesafelerden hayvanları avlayabilme imkanlarına sahip olmuşlardır, yaban hayatı insanların avlanma sebebiyle çok önemli kayıplar vermiştir, hala da tedbir alınmamaktadır…

KAYALARA İŞLENMİŞ DAĞ KEÇİSİ RESİMLERİ’NİN TARİHİ BELGELERİ

image004

Bu resimde dağ keçisi bir tamga ile gösterilmiştir.

image005

Hunza vadisi dağ keçisi kaya resimlerinde üreme tamgaları ve sürü başı koçlar; Türklerde koç tamgası çok kullanılan bir tamgadır.

Dağ keçisi insanların sosyal hayatlarında çok önemli tamgadır.
İnsanlar özellikle dağlardaki kayaların üzerlerine dağ keçisi resimleri yaparak birçok olayı anlatmışlar, tarihe belge olarak bırakmışlardır.
.
Dağ keçilerinin resmedildiği hayat göstergeleri;
-Erkek dağ keçisinin boynuzlarındaki yaş göstergesi.
-Erkek dağ keçisinin sürü yönetimi.
-Erkek dağ keçisinin soy devamı sağlaması.
-Dişi dağ keçisinin üremesi.
-Dağ keçisi avcılığı.

DAĞ KEÇİSİ TAMGASI KÜLTÜRÜ VE TARİHİ

image006

Sumer dağ keçisi tamgası
.
“Dağ keçisi bir Türk tamgası”dır…
Türkler birçok doğal varlığı boy tamgası olarak kullanmışlardır, Dağ keçisinin bu çetin hayatı “Türk boylarına tamga oluşturmuş”tur. Özellikle dağ kültürünün göstergesi olarak kullanılmıştır…

Dağ keçisi tamgaları kullanan milletler kültür bağı olan akraba milletlerdir…

http://turkbilimi.com/dag-kecisi-ve-turklerin-dag-kecisi-baglari.html

NOT: Paylaşımda bazı imla değişiklikleri ile kelime silimi yapılmıştır. Belgeselin aslına www.turbilimi.com adresinden ulaşılabilir.

YILMAZ KARAHAN

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar

“957) Türkler’in Dağ Keçisi Bağları ve Tamgası” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. Dağ keçisi ve Türklerin “Dağ keçisi bağları” ve tamgası… – TÜRK BİLİMİ | TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI BİLİM YAYINLARI yorum tarihi 1 Ocak, 2019 23:32

    […] geri dönüş 957) Türkler’in Dağ Keçisi Bağları ve Tamgası – Yeniden Ergenekon : Yeniden Ergene… […]

Yorum yap