945) İlluminati Nedir?

Yayin Tarihi 28 Aralık, 2017 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

İlluminati nedir?

image001

——————————————————————————-

İlluminati “aydınlanmışlar” anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür.

İlluminati nedir? Oldukça merak edilen bu sorunun cevabı yıllar boyu birçok kişi tarafından merak edilmiş ve araştırılmıştır. Sonuçlara göre illuminati batıl inançlara, ön yargılara, dinin sosyal hayat üzerindeki etkilerine karşı gelen bir örgüttür. Ancak sonradan amacından saptığı düşünülür. Amacından sapan illuminatinin yeni hedefi araştırmacılara göre dünyadaki düzeni değiştirmek, dinsel inançları, devletleri yıkmak, kendi hakimiyetlerini oluşturmak olarak iddia edilmektedir.

İlluminati’nin tarihçesi

image002

İlluminati 6 kişinin katılımı ile 1776 yılının Mayıs ayında Bavyera’da kurulmuştur. Temel amaçları arasında insanların özgür düşünmesinin engellenmesini ortadan kaldırmak, bu düşünceleri dinsel düşüncelerden uzaklaştırmak ve Newton’cu pozitif bilimi geliştirmek vardır.

Kurucularından Adam Weishaupt örgütün adının “mükemmelleştiriciler” olmasını istemesine rağmen şimdiki adı ile faaliyetlerine başlayan illuminati örgütü, zaman zaman ‘Baveryan İlluminati’ olarak da anılmış ve savundukları düşüncelere de ‘İlluminizm’ denilmiştir. Kurulan bu örgütün üyeleri gizlilik yemini ederek ve üst kademelerde bulunan kişilerin sözlerine itaat edeceklerini söyleyerek gruba dahil olmuşlardır. Özünde Masonluğu örnek alan, bu şekilde ilerleyen İlluminati, örgütlenmesini de ona göre yapmıştır.

İlluminati örgütü zaman zaman sorunlar yaşamıştır. Bunlardan biri 1777 yılında Bavyera yöneticisi Karl Theodor’un aydınlanmacıların taraftarı olması ve bütün gizli örgütlere yasaklama getirmesi sonucu İlluminati’ye de yasaklama getirmesidir. 1785 yılında hükümetin yayınladığı bildiri sonucu grup dağılmış ve zamanında grubun kurulmasına öncülük edenler kaçmıştır. Bunun sonucu olarak da örgüte ait yazışmalar, belgeler yayınlanmıştır.

1874 senesinde tamamen yasaklanması sonucu yok olmaya başlayan örgüt Alman bir filozof olan Hegel’in örgüte katılması ile canlanmıştır. Bu olay örgütün kaderini değiştirmiş ve “İlluminati ne demektir?” sorusunun cevabına yeni bir soluk getirmiştir. Hegel’in katılmasıyla bu sorunun cevabı ve illuminatinin gidişatı ‘Yeni Dünya’ kavramını benimsemek, bunun üzerinde tezler sunmak haline gelmiştir.

lluminati örgütünün günümüzde de olduğu ve uzun vadeli planlar yaparak amaçlarını gerçekleştirmek istedikleri iddia edilmektedir. Tarihteki ABD başkanlarının, günümüzde de güçlü ve önemli isimlerin örgütün üyesi olduğu düşünülmektedir. Bu üyeler sanatçılar, siyasetçiler ve bankacılardan oluşuyor olabilir. Ayrıca, özellikle çocuklara hitap eden çizgi filmlerde büyük etkisi olduğu düşünülen Hollywood sektörünün de örgüt kontolünde işlerini yürüttüğü düşünülmektedir.

İlluminati’nin faaliyetleri ve komplo teorileri

image003

Araştırmacı ve yazarlara göre tarihte olan önemli olayların arkasında veya oluşum sürecinde İlluminati’nin etkisi büyüktür. Düşünürler, bu olaylar arasında Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olayların olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu düşünceler kanıtlanamamaktadır, bu da İlluminati’nin yapılanması ile ilgilidir.

İluminati ile ilgili iddialardan biri, geçen yüzyıllarda önemli bir güç haline gelen ABD’nin örgütün planlarının hazırlanması ve uygulanma sürecinde olduğunun iddia edilmesidir. Örneğin 1 Amerikan Doları üzerinde bulunan örgütün simgesi veya geçmişte örgüte üye olduğu düşünülen ve örgüte dahil olanlar tarafından yönetildiklerine inanılan ABD başkanlarıdır.

Bir başka iddia ise, üyelerin şeytana tapmasıdır. Bu iddianın doğruluğu ne kadar tartışmaya açık olsa da dinden uzaklaşmak için yapılan çalışmalar olduğu düşünülmektedir. Özellikle gençlere odaklanılan bu noktada, şarkılar, oyunlar, filmler aracılığı ile bilinç altına yerleştirilmek istendiği düşünülmektedir. Buna göre daha önce de belirttiğimiz Hollywood film sektörü de buna odaklı çalışmalar yapmaktadır.

Örgüt, iddia edilen çalışmaların hepsini içeriyorsa oldukça fazla maddi imkana ihtiyaç duymaktadır. Peki bunu nasıl sağlamaktadır? Düşünürlere göre İluminati, bünyesinde bulunan zengin insanlar yardımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

İlluminati’nin popüler kültüre yansımaları ve üyesi olan ünlüler

image004

İlluminati örgütü ile ilişkilendirilen semboller müzik ve film sektöründe fazlaca yer almaktadır. Özellikle Stanley Kubrick’in Eyes Wide Shut adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul edilir. Filmde sadece örgütün ritüellerine ve semiyolojisine hakim insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir.

Müzik dünyasında ise Lady Gaga, Rihanna, Jay Z, Kanye West, Beyonce ve Katy Perry gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembollerini kullanmışlardır. Bu semboller genellikle piramit, tek göz, üçgen ve güneştir.

İlluminati’nin sır perdesinin ardındaki gerçekler

image005

İlluminati örgütü dünyada yönetici kategorisinde bulunan insanlarla bir şekilde bağlantılı olduğu için hayatımızı bir şekilde kontrol ediyor desek çok da yanılmış olmayız aslında.

Örgüt içinde bulunan üyelerin bilgileri tamamen gizlidir ve kimse tarafından öğrenilememektedir. Her üyenin kod adı bulunmaktadır ve bu şekilde birbirleri ile iletişim halinde kalmaktadırlar. Örneğin, örgütün kurucularından olan Adam Weishaupt’un kod adının ‘Spartacus’ olduğu bilinmektedir.

Peki İlluminati nasıl yürütülmektedir? Çalışmalarını nasıl yapmaktadırlar? Örgüt, her sene toplanmakta ve temel amaçları olan konuları masaya yatırıp tartışmaktadırlar. Peki devamlılığını nasıl sağlıyorlar? Öncelikle oldukça güçlü olmaya özen gösteriyorlar, bu sayede dünyanın geleceğine yön verebiliyorlar. Bunu da ekonomik krizler, terör saldırıları ile sağlamaktadırlar. Esas ilkeleri ‘kaostan kaynaklanan düzen’ olduğu için kurulu düzenleri bozarak, tek devlet, tek din esasına dayanarak dünya düzenini tekrar kurmayı amaçlamaktadırlar.

Tarihe bakılığında İlluminati örgütü ile ilgili ilginç noktalar göze çarpmaktadır. Örgütün üst kademesinde bulunan üyelerin her sene toplanıp, amaçları doğrultusunda konuştukları ve karar aldıkları ortamda ‘Yuvarlak Masa’ adını verdikleri bir konsey oluşturdukları söylenmektedir. İlluminati içinde bulunan üst kademe üyelerinin oluşturduğu alt kadrolar ülkelere yayılmış devlet adamlarından oluşmaktadır ve 1. Dünya Savaşı zamanında bunun etkileri oldukça hissedilmektedir. Savaş sırasında karşıt ülkelerin temsilcileri Yuvarlak Masa’da toplanarak savaşın gidişatını ve sonucunu tartışmışlardır. Savaşın başlama sebebinden, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından, savaşın sonuna kadar herşeye hakim olan İlluminati, savaşın sebep olduğu düzensizlikten beslenerek temel amaçlarından olan “tek düzen, tek dünya” mantığını tamamlamış olacaklardı.

İlluminati örgütünün oldukça fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve bunu zengin üyelerinden karşılıyor olabileceğinden bahsetmiştik. Örgüt içinde bulunan liderlerin toplam servetinin yüzden fazla bağımsız devletin gayri safi milli hasılasından daha fazla olduğu düşünülmektedir. Araştırmalara göre şu anda ABD’nin bir diğer stratejisi ise enerji kaynaklarına yoğunlaşmak ve onları ele geçirmek yönündedir. Hatta ABD’den Christoper Fettews, Parameter dergisindeki makalesinde şöyle demiştir: “Orta Asya ve Hazar Denizi’ni merkez bölge olarak niteleyip, bu bölgenin önemli enerji kaynaklarına sahip olunmuştur. Söz konusu rezervlerin kontrolü için ABD, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük satranç oyununda rol almaktadırlar.”

11 Eylül olayı da bu satranç oyununun hamlelerinden biriydi sadece. Fakat bu olayların suçlusu olarak görülen ABD yönetimi bu planın sadece aracılığını üstlenmiştir. İlluminati’yi asıl yönetenler, üst kademe dediğimiz seçkin üyelerdir. Yazar ve araştırmacıların düşüncelerine göre ise ABD çok uzun süredir bu örgütün etkisi altındadır.

Masonların etkisinde olan, Dünyanın en büyük siyonist örgütü olarak kabul edilen İlluminati’nin bünyesinde ABD’nin tanınmış zengini David Rockefeller olduğu iddia edilmektedir. 91 yaşında olan Rockfeller dünyanın en büyük şirketlerinden olan; Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil gibi dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarıdır. Şirketlerinin cirosu dünyadaki pek çok devletin yıllık gelirlerinden daha fazla olduğu söylenmektedir. Bu sayede illuminati’ye de yardımda bulunduğu düşünülebilir.

http://trend.mynet.com/tum-gercekleriyle-illuminati-1076482

Baphomet kimdir?

image006

Baphomet, tapınak şövalyelerinin kullandıkları şeytânî bir semboldür. Baphomet, aynı zamanda eski pagan bereket tanrısıdır. Baphomet’in sağ eliyle negatif ve kötü enerjiyi alarak, sol eliyle yeryüzüne ulaştırdığı tasvir edilmektedir. Lan Wilson, “The Shroud of Turin” adlı eserinde de şöyle der: “Korkunç yüzü ve dağınık sakalları olan bir cin şeklinde tarif edildiğine bakılırsa, bu putun Asmodeus’u (tapınağın yapımında Süleyman’a yardım eden koruyucu cin) temsil ettiği söylenebilir. Rennes Le Chateau’da bulunan köy kilisesinin kapısında da Asmodeus’un bir heykeli mevcuttur.”

Ve İlluminati onu insanları korkutmak için kullanmaktadır.

İlluminati kartlarının önemi nedir?

image007

image008

İlluminati kartları gelecekten nasıl haber veriyor? İlluminati kart oyunu Steve Jackson tarafından 1994 yılında piyasaya sürüldü. Günümüzde büyük tartışmalara yol açan oyunun ilham kaynağı Robert Shea ve Robert Anton Wilson tarafından 1975’te yayınlanmış “The Illuminatus! Trilogy” adlı bir kitaptır. Oyunun amacı, tıpkı İlluminati örgütü gibi oyuncuların dünyayı yasal veya yasadışı yollardan yönetmesini sağlamak. Aslında buraya kadar bir sorun yok. Tartışmalara neden olan esas konu ise gelecekte meydana gelecek olan olayların kartlarda yer alması. İşte o kartlardan en çarpıcı olanlardan birkaç örnek:  

KART
image009

11 Eylül’ün içyüzünü araştırmış birçok kişi bu kartı mutlaka görmüştür. İkiz kulelerden birinde meydana gelen patlama ve Pentagon’dan yükselen alevler… 2001 yılında meydana gelen saldırı 90’lı yıllarda çıkmış bir kart oyununda tesadüfe yer bırakmayacak şekilde böyle tasvir edildi. (11 Eylül komplosuyla ilgili ayrıntı bilgi isteyenler haberin aşağısındaki bağlantıya tıklayabilir.) 

———————————————————————————————

KART

image010

Şimdi gözlerinizi kapatın ve hızlı hızlı “Empty Vee” deyin. Az çok İngilizce bilenler bile bu sesi birkaç defa çıkardıktan sonra “MTV” dediklerini farketmiştir. Televizyon ekranında görülen dudak muhtemelen şarkı söyleyen bir kadına ait. Dinleyiciler de artık hipnotize olmuş durumda. 
image011

Müzik kanalı MTV’nin Toronto’daki binasında ise Masonic Center yazmakta. Zaten MTV’nin açılımının Masonic Temple Vision olduğu iddia ediliyor.  

———————————————————————————-

KART

image012

Dünyanın en tehlikeli silahlarından biri de HAARP. Sırp kökenli Amerikalı mucit Nicola Tesla’nın çılgın projesi olan bu teknoloji iklimi kontrol edebiliyor ve deprem silahı olarak kullanılabiliyor. Bu kartta da HAARP teknolojisine işaret edilmiş. İlluminati örgütü tehdit hissettiği ülkelerde ve nüfus kontrol amacıyla bu teknolojiye başvurduğu ve başvurabileceği komplo teorisyenleri tarafından sıkça dile getirilir.

—————————————————————————————

KART

image013

“Doğal Afetlerle” devam edelim. “Kombine Felaketler” adı verilen kartta deprem sırasında insanların kaçtığı gözleniyor. Arka planda ise bir saat kulesi 11:11’i gösteren bir saat kulesi var. Sanki akrep ve yelkovan bize depremin 11 Mart 2011 yılında Japonya’da 9 büyüklüğünde meydana gelen depremin tarihi önceden söylüyor.

image014

Ve işte işin en can alıcı noktası. Karttaki saat Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Wako saat kulesine çok benzemektedir.

——————————————————————————————-

KART

image015

Japonya’da “doğal olmayan afetin” ardından meydana gelen tsunami Fukuşima nükleer santralinin elektrik sistemine zarar verdi. Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tarihe geçen olayı anlatan bir oyun kartı da mevcut. Kartta Fukuşima’ya yönelik bir ibare yok ama doğal afetleri anlatan kartlarla incelendiğinde Japonya’daki nükleer kazayla bağlantı kurulabilir.  

—————————————————————————————-

KART

image016

Bu kartta yine saldırı olarak kullanılan bir doğal felaketi görüyoruz. Dev dalgalar şehri yutmak üzere. Kırmızı halka içine alımış yapı gayet manidar. Tepesi üçgen şeklinde olan kule, Endonezya’nın Cakarta kentinde bulunan Monas kulesinin çok benzeri olduğunu söyleyebiliriz.  

image017

Hatta google map’ten bakıldığında karttaki bina kuleyle aynı karede görülmekte. Bilindiği gibi 2004 yılında Endonezya’nın Sumarta adası açıklarında 9,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami felaketi meydana gelmiş ve binlerce kişi can vermişti.  

——————————————————————————————–

KART

image018

İlluminati örgütü ilerde sanal bir enerji krizi çıkarıp insanları zor durumda bırakabilir.

———————————————————————————————-

KART

image019
Amerika’nın Ay’a çıkmadığı iddiası dünyada en çok konuşulan komplo teorilerinin arasında ilk sırayı zorlar. Teori, İlluminati kartlarından da yer bulmuş.

———————————————————————————————

KART

image020

Terör örgütü IŞİD’i İlluminati kartların da bulmayı başardık. Zorlama diyebilirsiniz ama “heykelleri parçalamayı unutma” yazan karttaki yıkık heykellere bakınca binlerce yıllık eseleri put diye yıkan, Suriye’deki antik Palmira kentini yerle bir eden IŞİD’den başka birşeyin akla gelmesi biraz zor. 

————————————————————————————-

KART

image022

Bu kart geçmişten değil, gelecekte olabilecekleri anlatıyor. Belki de yıllar sonra hepimizin beyni uydulardan gönderilecek frekansların etkisi altında kalacak.

——————————————————————————–

KART

image023

Kablolu TV kartı aslında medya dünyasının halini ortaya koyuyor. Adamın izlediği kablolu tv kanallarına bakın. İlluminati kartlarından başka birşey yok. Yani adamlar açık açık medya bizim elimizde diyor.

————————————————————————————-

KART

image024

image025

Ortadoğu’yu kasıp kavuran Arap Baharı’nın arka planı çok tartışıldı. İsyan hareketi dış güçler tarafından desteklendi mi, yoksa Arap halkları kendi özgür iradesiyle ayaklanıp kimsenin dolmuşuna binmeden isyan hareketini devam ettirdi? İlk kartta bir diktatörün resmi var, evler klasik Arap evi ve sokaklarda çatışmaların savaşın izleri.. Kartın üzerinde “bu kartı bir ülkeyi kontrol altında tutma ya da işgal etmek için kullanın” yazıyor. İkinci kartta ise askerler isyancılara saldırıyor. Yani iki kart beraber yorumlandığında dış güçler Ortadoğu topraklarına müdahale etmek için kargaşa yaratıyor algısı oluşuyor.

———————————————————————————

KART

image026

Bu insanların gökyüzüne bakmalarının nedeni asırlardır beklenen ve gelmesi için gün sayılan Mesih’in suretinin gözyüzünde belirmesi. Ancak gördükleri şey Mesih’in gerçek görüntüsü değil. “Bluebeam” projesine göre İlluminati örgütü sahte mesih görüntüsü oluşturarak kitleleri istedikleri adamın peşine takmalarını sağlayacak.

—————————————————————————————

KART

image027

2013 yılının 15 Nisan tarihinde ABD’nin Boston kentinde her yıl düzenlenen maraton koşusunun bitimine dakikalar kala bombalı bir saldırı yaşandı. Maraton 3 kişinin ölümüyle ve 200’den fazla kişinin ölümüyle noktalandı. İlluminati oyunun bu kartında ise bir koşucu görülüyor ve kartta “kimse zararsız bir koşucudan şüphelenmez.” yazıyor.  

————————————————————————————

KART

image028

Karta OPEC yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne üye Arap liderlerin resimlerini görüyoruz. Arkada lüks bir araç ve bikinili bir kız var. Kart, İlluminati’nin zevkine düşkün Arap diktatörleri kullandığını gösteriyor.  

—————————————————————————————

KART

image029

“Karşı koymak işe yaramaz.” Kartın başlığında yazan cümle bu. Kartın üzerindeki resim de Michael Jackson’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Michael Jackson kliplerinde ve demeçlerinde illuminati örgütüne karşı geldiği ve bu yüzden medya tarafından taaaruza tutulup itibarsızlaştırıldıktan sonra öldürüldüğü iddia edilmişti.

—————————————————————————————–

KART

image030

Piramit ve altına dizilmiş baronlar. Bilderberg ve CFR gibi kuruluşların liderlerini ve dünyayı yönetmeye talip olan zenginleri temsil ediyor.

———————————————————————————

DİĞER İLLUMİNATİ OYUN KARTLARI
image031

image032

https://www.komplohaber.com/komplo-galerileri/illuminati-kartlari-gelecekten-nasil-haber-veriyor-h6284.html

DÜZENLEYEN: YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap