93) YAZITLARDA TÜRK ORDUSU

Yayin Tarihi 17 Ocak, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

TÜRK ORDUSUNUN EVRENSEL UYGARLIKLARDAKİ  DEĞERİ BİÇİLMEZ YERİ*

Son zamanlarda  Türk ordusunu karalama siyaseti  güdülmektedir. Bu siyaseti yürütenler Türk Ordusunun  zaman ve mekânda, Uygarlıklar dünyasındaki evrensel değerini bilmemektedirler. Şunu kuvvetle iddia edebiliriz ki, Türk ordusunun bu seçkin yerine tüm dünyada, başlangıçtan günümüze kadar kurulmuş ve yok olmuş en büyük ordular ve günümüzdeki en kudretli Amerikan ordusu dahil, hiç biri sahip olamamışlardır. Olamazlar da… Çünkü, onun değeri tarihin içinde, onun derinliklerinde oluşan Ön-Türk Evrensel Uygarlığının ayrılmaz bir parçası olarak gelmektedir. Sahip oldukları ileri seviyedeki  düşünce kabiliyetleriyle Yazıyı bulan ilk siyasal kuruluşları oluşturan, Gök Kültü / Ateş Kültü inançlarıyla Tek tanrı kavramını kuramsallaştıran, varlık / yokluk kavramlarını inceleyen ve ondan bu şekilde çok kapsamlı varmış olan Ön-Ata Kültürü’nde doğmuştur.

Tarihteki Batı’da, krallar ve askerler okuma yazma bilmezler . Ancak rahip sınıfı okuma yazma sahibidirler. Ve bu üstünlükleriyle, derebeylikleri ve krallıkları etkileriyle istedikleri şekle sokmuşlardır. Ön-atalarımızda ise, okuyup yazma bilenler kumandanlar ve, İsız Uyubuz qul’lar(rahipler)dır.

.

Batı dünyası ve Batı’nın yazdığı Evrensel tarihe göre, İlk büyük tarihçi Herodot’tur. Dünya günümüze kadar bu yanılgı içinde yaşamıştır. Tarihsel gerçekler  bu şerefin, ilk tarihçilere sahip olma şerefinin, ön-Atlarımıza ait olduğunu gösterirler :

K.Mirşan’ın  Üst Asya’da Uluğ-Kem vadisinde, Sülyek köyündeki kaya yazıtlarında bulduğu ve okuduğu  Karargâh personeli yetiştirmek için verilen ders  cümlesi,  askerin okuyup yazma bildiğini uygarlık dünyasına haykıran, değeri henüz resmî(K.Mirşan Alfabetik yazı başlangıcı) araştırmacılarımız tarafından takdir edilmemiş olan bir görsel belgedir. Tarihini, yazı karakterine bakarak – şimdilik (– 7 / 6binler) olacağını düşünüyoruz.

Gelelim tarihçilere :

·    Herodot İ.Ö.484/420 yıllarında yaşamıştır.

·    İlk Türk tarihçisine gelince, Ordu Komutanı Bilge Atung Uquq İ.Ö 572 / 535 yıllarında yani,Herodot’tan 87 yıl önce…

·    İkincisi ise, Ordu Komutanı  Öngre-Binğabaşı İ.Ö 530/535, yani, 46 yıl önce doğmuşlardır.

Örneğin, Öngre- Binğabaşı’nın, Bilinmeyen ya da Bilinmek İstenmeyen geçmişteki Türk tarihine ışık tutan iki büyük yazıtını aşağıya alıyoruz TARİAT ve ŞİNE-USU

Yazıtların başlığı şöyledir :

ÖTÜMİN  KÜNLİG  BİTİG  BïLGÜ  BİTİNGÜÇÜ , ÖNGRE-BİNĞABAŞI

Geçmiş Günlere Ait Yazılı Belge, yazanı ÖNGRE-BİNĞABAŞI .

TARİAT yazıtı : Moğul Cumhuriyetinin Arxanğay aymağının TARİAT bölgesindeki Terhingol ırmağı vadisinde 1969 yılında bulunmuştur, Bir kaplumbağa heykelinin üstüne oturtulmuştur.T.Tekin tarafından Belleten, cilt XLVI sayı 184 , ekim 1982’de yayınlanmıştır

Bölüm 1 : Tengride Bolmış  Ïl Ïtmiş,, Bïlge Qağan…Bu başlangıç cümlesinin anlamı şudur ;

·    Tengride Bolmış , Tanrıda var olmuş, yani ezeldenberi var olan,

·    Ïl = halk, Ïtmiş = kalkındırmış, Halkı kalkındırmış

·    Bïlge…Bil/e, belde’ye, egemenlik’e demektirki, Bu kelime (bil)in, (bilgi)nin kökü olduğ sanılmış ve BİLGE – çok yanlış olarak bilgin anlamına kullanılmıştır. BİL/ge, Asya Türkçelerinde, örneğin, Edirne/ge, İzmir/ge şeklinde kullanılmaktadır.

·    Bïlge Qağan, Egemenliğe Qağan, Egemenliğin Qağanı demektir.

Cümleyi toplarsak :

·    “Evren’in yaradılışından beri var olan halkı kalkındıran, Egemenliğin Qağanı” demektir.

Bölüm 2 :  Türük Bil’in kuruluşunu anlatır. Birbirini devamı hâlindedir. Bu yazıt da Moğolistanın Mogoitsu ırmağı Şine Usu gölü yöresinde Finliler tarafından 1909’da bulunmuş Ve Ramstedt tarafından 1918’de yayımlanmıştır.18 bölümdür

·           Resmî tarihin sırtını dönmüş olduğu bu Türük Egemenliği, İ.Ö. 879’da kurulmuş ve İ.S.580’de sona ermiş, 1450 yıllık 5 At-Oğ (hanedan)u içeren Türk tarih ve kültürünü ortaya koymuştur. Her iki yazıt K. Mirşan tarafından okunarak Anadolu Prototürkleri kitabında   sunulmuştur.

·           Batılılarca ileri sürülmüş olan Resmî Türk tarihi, Türük Bïl diye bir Qağanlığın varlığını bilmez, Bu egemenliğin İsa’dan sonraki döneminde örneğin, Gök Türk devletini yaratırlar. Ayrıca Bu ad gerekli Türkçeler bilinmediğinden -çünkü Türkçe 41 lehçeden oluşur, bunlardan, Anadolu Türkçesi Türk Kültürü araştırmaları için asla yeterli değildir. Osmanlıca ise söz konusu bile olamaz.– önce GÖK-TÜRK  diye okunmuş sonraları  bu adın okunuşu  KÖK TÜRK’e dönüştürülmüştür. Gerçek okunuş şekli ÖKÜK-TÜRÜK’tür ve Rabbânî Türk demektir. İşte burada karşımıza büyük bir tarihi gerçek çıkar: Asyalı kardeşlerimiz, BİZ BÖYLE BİR TARİH YAŞAMADIK  derler, resmî tarih ise hâlâ, Gök-Türk devletinden söz  eder..

Bu serinin  15’nci, TUTUQ BAŞ ( Çanakkale) seferi bölümünde İstanbul’da İlk kurulan devletin Ön-Türk Devleti olduğunu ve adının da :

·    OY- URUM ATIN,

·    Başkentin adının, yani İstanbul’un tarihteki ilk adının OY-OĞ olduğunu da öğrenmekteyiz…Bu yazılı belgeden sonra hâlâ BİZANS diye tutturmanın ne kadar boş olduğu meydandadır; yeter ki Resmî Tarih bu yazılı belgelere sırtını dönmekten vazgeçsin.. Yazıtın, Makedonya ve Balkanları, yazıları ve ileri seviyedeki kültürleriyle yurt edinmelerinin  Yunandan binlerce yıl önce olduğuyla ilgili bilgiler verdiğini bu kısa yazıda açıklayamayız.

Kimi süper entellerin,“Adriyatik’ten Çin’e kadar”  diye alay konusu yaptıkları geniş sahada, her şeyden önce, Türk dil ve kültürüyle egemen olduğu Türük Bil’in

·    topraklarını teftiş etmek,

·    askerî teşkilât kurmak ve

·    savaşlar nedeniyle, bu uçsuz bucaksız toprakları at üstünde  dolaşarak tanıyan kimi komutanlar, gördüklerini, bildiklerini taşa vurdurtmuşlar, böylece  bir bölüm, Ön-ata tarihinin ve kültürünün evrensel uygarlıklarda aldığı yeri ebedîleştirmişlerdir

Türk ordusu, tarih boyunca  aydın ve türdeş bir kitle olmak niteliğini daima korumuştur.

Günümüzde, çok yönlü bir okul vasfı yanında, Demokrasi, Bölünmez Ulus Devletin  ve Lâikliğin koruyucu ve kollayıcısı olarak  ulusal görevini sürdürmektedir.

Ülkemizi kargaşa içinde bırakmak isteyen Dış güçlerin yaptıkları, ordumuzu  değersizlendirme kampanyasına ancak, vatan sevgisi açık eksiltmeye konulmuş, cehalet ve gaflet içinde yolunu şaşırmış olan kendi iş birlikçileri inanmaktadır ya da, pespaye çıkarları uğruna inanmış olma rolünü, en ufak bir vicdan azabı duymadan oynamaktadırlar… Binlerce yıldır dimdik ayakta duran Ordumuz sarsılmaz gücüyle sap sağlam yerindedir.

image00114.jpg

ËBİN  ËMÜ  UQ  ËS A

Karargahı yönetecek personelin okuyup yazma bilmeleri için, üst Asya’da ULUĞ-KEM vadisindeki SÜLYEK köyünün adını taşıyan yazıtların arasında bulunan bu yazıt “Karargâh(personeli) yetiştirmek için verilen ders” diye okunmaktadır.(K.Mirşan)

*( Evrensel Uygarlıkların Köken Kültürü 1A -1B, Halûk Tarcan)

Halûk Tarcan

Paylaş:

Yorumlar

“93) YAZITLARDA TÜRK ORDUSU” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. FikirYolu.com » Blog Arşivi » YAZITLARDA TÜRK ORDUSU yorum tarihi 7 Şubat, 2008 01:32
  2. S.Hilmi BİLİR yorum tarihi 17 Haziran, 2009 19:29

    Kazım Mirşan hocamızdan Allah Sonsuzca razı olsun Atatürk ümüz ve o olmasa idi kimbilir bu bilgileri ne zaman nasıl öğrenirdik…
    Hoca Efendi hazretleri denilerek arkasından gidileceğimiz illaki birisi olacak deniliyorsa .. O Hoca Kazım Mirşan hocamızadır derim…
    Tanrı TÜRKÜ ve Müslümanları korusun insanlığı erdeme ulaştırsın…. Selamlarımla..

Yorum yap