887) Ruslar’ın Alaska Katliamı

Yayin Tarihi 30 Ekim, 2015 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Ruslar’ın Alaska Katliamı

image001

——————————————————————————————-

Alaska’nın yerli halkları, bilim adamlarının tespitine göre 15 bin yıl ve daha önceki dönemlerde Asya’dan buzul halde olan Bering Boğazı üzerinden gelenlerdir. Yerlilerin ana dili Ural-Altay dil grubundan Yenisey dillerinden “Dene” ve “Atabaşkan” dilidir. Şamanizm inançlıdırlar. Sibirya’da da dili ve inancı aynı olan Türk Halkları vardır. Apaçiler ve diğer kızılderili kabileler de bu gruptan olup, Kuzey Amerika’dan, Güneye doğru göç etmişlerdir.

Alaska’nın, Avrupalılara göre keşfi 17. yüzyılın sonlarına doğru Rus denizcileri tarafından olmuştur. Bering Boğazı ismini, Rus kaşif Vitus Bering’den almıştır.

Alaska, Ruslar’ın kürk hayvanlarını avlamak için 18. Yüzyılın başlarından itibaren yoğun istilasına maruz kalmıştır. Avlanmalar kıyı bölgelerinden iç bölgelere doğru ilerledikçe Ruslar yerleşim merkezleri de kurmuşlar.

Yerli halkın geçim kaynağı olan balık ve doğal kaynakların, Ruslar tarafından sömürülmesi ve  kürk hayvanlarının neslini tüketecek kadar katliam yapması, Yerli Aleut Halkı ile Ruslar arasında çatışmalara sebep olmuştur. Ruslar silah üstünlüğünden dolayı Yerli halka soykırım uygulamışlardır. Tutsak edilen yerli halk, Rusların himayesinde kamplarda çalıştırılmış ve Ruslar adına avcılık yapmaya zorlanmıştır.

image002

Ruslar’ın Alaska’da fok balığı katliamı (Resim: Henry Wood Elliott)

Ruslar yaptığı doğa ve insan katliamının yanında yerli halka dini misyonerlik ve kültür asimilasyonu uygulamışlardır. Katliamlar ve Rusya’dan gelen salgın hastalıklar sonucunda 100 yıl içinde yerli halkın nüfusu % 80 azalmıştır.

Ruslar bu katliamları haklı gösterebilmek için, yerli halkı uygarlıktan ve insani değerlerden uzak olduğuna dair bir propaganda da yürüttüler. Hatta bazı Rus ressamlar çizdikleri hayali resimlerle Aleutları yarı çıplak ve ayakları yalınayak olarak görsellediler.

image003

Avcılık yapan çıplak ayaklı Aleutlar

image004

Ruslarla yapılan Sitka Savaşında çıplak Yerli Halk

Dünya’nın en soğuk bölgelerinden olan Alaska’da insanların çıplak ve yalınayak yaşaması mümkün mü?

Yerli halkın giysileri Sibirya’da yaşayan halkın nasıl ise, Alaska’da da öyledir.

image005

Aleut erkeği ve kadını

image006

image007

Yerli halkın ayak giysileri

image008

Geleneksel giysiler

19. yüzyılda İngilizler’in ve Amerikalılar’ın deniz ticaretinde başarılı olması, Rus şirketlerini zor durumda bırakmıştır. Ruslar mecburen İngiliz ve Amerikalı şirketlere ait gemiler aracılığı ile ticaret yapmaya başlamıştır.

1860’lı yıllara gelindiğinde Çarlık hükümetleri Amerika’daki koloniden kurtulmanın yollarını arıyordu. Aşırı avlanma değerli kürk hayvanlarını tüketmiş, bölgedeki İngiliz ve ABD varlığı ticareti iyice zora sokmuştu. Bu sorunların yanı sıra ortaya çıkan uzak diyarlardaki bir sömürgeyi besleme ve koruma sıkıntıları bölgenin 1867 yılında ABD’ye 7.2 milyon dolara satılmasıyla sona erdi. Faaliyet gösteren Rus şirketi de kapatıldı.

ABD, Alaska’da yaptığı araştırmalarda zengin altın ve enerji kaynakları bulmuştur. Alaska’nın asıl sahibi yerli halklar, haklarını ancak 1971 yılında alabilmiştir. (Alaska Yerli Talepleri Çözümleme Yasası)

Alaska, ABD’nin yüzölçümü bakımından en büyük eyaletidir.

YILMAZ KARAHAN

Kaynak:

Vikipedi Ansiklopedisi

http://www.turkrus.com/

image009

Yerli halkın inanç yakarışı

image010

image011

Aleut ailesi

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap