882) Ortadoğu ve Türkiye’yi Kan ve Ateşe Boğan BOP’un Arkasında Küresel Şirketler Var

Yayin Tarihi 19 Eylül, 2016 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

ORTADOĞU VE TÜRKİYE’Yİ KAN VE ATEŞE BOĞAN BOP’UN ARKASINDA KÜRESEL ŞİRKETLER VAR

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) dev ulus-ötesi şirketlerin eseri olan küreselleşmenin doğal bir sonucudur, küreselleşmenin Ortadoğu’da uygulanmasıdır. BOP küresel şirketlerin eseridir ve elbette Ortadoğu’nun kan ve ateş içinde kalması da!

Orta ve Yakın Doğu; petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynakları ile hammaddeler ve madenler bakımından dünyanın en zengin bölgesidir, aynı zamanda büyük bir pazardır. Ortadoğu, ABD ve Batı için olağanüstü stratejik bir öneme sahiptir. ABD ekonomisi için en önemli bir hammadde yatağı ve pazardır.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), ABD’nin, 20 yıla yakın bir süredir üzerinde çalıştığı bir projedir. Hemen tamamı Müslüman olan 27 ülke, bu proje kapsamında operasyona tabi tutulmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir.

Proje “küreselleşme” denilen büyük sürecin bir uygulaması olarak, değişen şartlara göre güncellenerek kuşaklar boyu devam edecektir. Projenin görünürdeki gerekçesi “terörle mücadele”dir. Bunun için de “bölge ülkelerinin demokratik bir yapıya kavuşturulması” gerekmektedir. Ne var ki bu, bir kamuflajdır: ABD bölgeye özgürlük ve demokrasi götürme söyleminde samimî değildir.

‘***’

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), ekonomik anlamda ABD’nin –Kuzey Afrika’dan Çin sınırına uzanan- geniş bir coğrafyada kaynaklara ve pazarlara ulaşma projesinden ibarettir. Dev küresel şirketler arasındaki, “silah üreticileri, petrol devleri ve finansal şirketler arasındaki bir koalisyonun eseri”dir.

Projenin uygulayıcısı olarak gördüğümüz ABD hükümetinin bu proje ile güttüğü hedef ikidir:  Bir, hâkim olmayı planladığı bu bölgelerin doğal kaynaklarını –küresel şirketlerin hesabına- emniyet altına almak; iki, IMF ve Dünya Bankası’nın desteğiyle liberal politikalar uygulatarak proje kapsamındaki ekonomileri, yine ABD kaynaklı küresel şirketlerin istifadesine açmak. Proje kapsamında Fas’tan Çin sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafi alan, “özelleştirme operasyonu” ile, tek pazar haline getirilecektir. Ulus-devletler dağıtılacak, parçalanacaktır. Bu sayede pazarlık güçleri kırılmış ülkelerde, doğal kaynaklar üzerinde daha zahmetsizce dev şirketlerin küresel egemenlikleri kurulmuş olacaktır.

‘***’

BOP aynı zamanda ABD’nin, arkasındaki küresel şirketlerin, rakip güçlerin petrol kaynaklarını kontrol altına alma projesidir. Şöyle ki, stratejik bir madde olan petrol ile bu kaynağa ulaşım yolları üzerinde egemenlik kurarak, rakip güçler karşısında stratejik üstünlük elde edilecektir. Bu yoldan, ABD; ”rakip ekonomiler” durumunda olan AB ülkelerinin, Japonya, Çin ve Avrasya Birliği ülkelerinin ekonomik büyümelerini denetim altına almış, Euro veya başka bir para biriminin dünya ticaretine hâkim konuma gelmesini önlemiş olacaktır. Bu sayededir ki, altın karşılığı tam olmayan, sadece ABD’nin baskısı ve askerî gücü ile ayakta durabilen ABD Doları dünya ekonomisine hâkim olmaya devam edecektir. Neticede enerji kaynaklarının kontrolü için sürekli olarak askerî güç kullanma ihtiyacı da ortadan kalkmış, askerî harcamalar ciddi ölçüde azaltılmış olacaktır. Daha da önemlisi küresel Amerikan şirketlerine yeni ve geniş iş ve kâr alanları açılacaktır.

Şu yadsınmaz bir gerçektir ki, Büyük Ortadoğu Projesi’nin arkasında dev küresel şirketler vardır ve yalnızca onların çıkarları ve büyüme planlarının bir aracı olarak uygulamaya konulmuştur.

‘***’

Çok şey değişti 1970’lerin sonlarından bu yana. Yeni güçler oluştu: ulusötesi şirketler!…

Bu şirketlerin önemli bir etkileri Türkiye gibi ulus-devletler üzerinde oldu: Bu devletler artık eskisi gibi değiller, küresel şirketlerin saldırısı altındalar ve giderek geriliyorlar. Çünkü yasaları, oyunun kurallarını daha güçlü olanlar, küresel şirketler koyuyor. Araç olarak da bağlı oldukları ana ülkeyi, ABD, İngiltere gibi büyük devletleri kullanıyorlar. Dünyayı kendi çıkar ve ihtiraslarına göre yeniden biçimlendiriliyorlar. İşte, BOP uygulaması da bunlardan biridir.

Türkiye’de olup bitenler de öyle… Bugün koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmasından söz ediliyorsa, bütün bir Ortadoğu kan ve ateşe boğuluyorsa, bu, küresel şirketler böyle istediği için, böyle buyurduğu için!…

Prof. Dr. Cihan Dura

image001

Paylaş:

Yorumlar

“882) Ortadoğu ve Türkiye’yi Kan ve Ateşe Boğan BOP’un Arkasında Küresel Şirketler Var” yazisina 2 Yorum yapilmis

 1. Erol Bilbilik yorum tarihi 15 Kasım, 2016 08:54

  INSIDE JOB – 2008 Küresel Krizin Failleri
  Charles Fergusson’un “Inside Job” adlı belgeselinde yer alan konuşmalar incelendiğinde; küresel krizin, KÜRESEL SERMAYECE gerçekleştirildiğini ve daha sonra da “mortgage krizi” olarak pazarlandığını görüyoruz.
  Kilit İsimlerin Gizli Konuşmaları:
  Dominique Strauss-Kahn; dönemin IMF başkanı
  “Büyük belirsizlik devam ediyor, birçok kara kuğu ekonomik kara gölde yüzüyor. (…) kriz mali regülasyonların gevşekliği ve bankacılık sisteminin denetimsizliğinden kaynaklandı. (…) Market ekonomisi esas itibarıyla güvenirliğe dayalı bir sistemdir, eğer siz ticari muhatabınızdan güvenirliği esirgiyorsanız olacak olan bir krizdir. Olan da zaten budur. (…) Çok açgözlüydük, krizin sorumluluğunun bizde olduğuna şüphe yok. (…) Krizlerde en ağır faturayı fakirlerin ödediğini biliyoruz. (…) Avrupa’daki borç krizini çözmek için küçük adımlar atılması problemleri alevlendiriyor, kriz sonrası dönemde küresel işbirliği çok daha fazla önem kazanacak.”
  Christine Lagerde; dönemin Fransa Maliye Bakanı, sonraki IMF Başkanı
  “Gidişat çok tehlikeli ve çok kötü. (…) Çok iyi hatırlıyorum, 2008 Şubat’ında, Tokyo’daki G-7 toplantısında konu tartışılırken ABD Hazine Bakanı Henry Paulson’a tsunami’nin yaklaşmakta olduğunu söyledim. Paulson bana öyleyse hemen dalgıç elbiseni giy, merak etme durumu dikkatle takip ediyorum, herşey kontrolümde dedi.”
  Alan Greenspan; ABD FED Başkanı
  “ Konut sahiplerinin haklarının korunması için bu endüstrinin sıkı regülasyonlara bağlanması görüşüne katılmıyorum, buna inanmıyorum. 18 yıla varan FED Başkanlığım da hep böyle düşündüm.”
  Krizin Genel Sonucu 2010 yılı başında icra yoluyla satışlar 6 milyonu buldu. Florida’da icra yoluyla konutları satılan insanlar için çadır kentler kuruldu.
  Dünyada 30 bin CEO ve 5 bin yönetici araştırma şirketi var çalışanların büyük bölümü işlerini kaybetti.
  Zenginlerden yana olan ABD ekonomisi çöküşe geçti. Gelirin en büyük kısmı, nüfusun %1’ine gittiğinden orta sınıf giderek yoksullaştı. Konuta, özel otoya ve çocukların eğitimine para ayıramayacak duruma düştü. İmalat sanayi hepten çöktü. Dünyada 50 milyon insan daha yoksulluk sınırının altına düşecek.
  Krizi Tahmin Eden Ekonomistler:
  Prof. Dr. Nouriel Roubini; ABD’li Ekonomist, Roubini Global Economics (RGE) adlı şirketin sahibi
  Roubini krizi tahmin etti. “Bankacılık sisteminde daha radikal reformlar yapılana kadar bu krizler kaçınılmaz.” dedi.
  Peter Sutherland; Kraliçe Elizabeth’in bankası Bank of Scotland’ın Başkan Yardımcısı
  Krizi dünyada ilk tahmin eden ekonomist oldu, ama işinden atılmaktan kurtulamadı.
  Sözde Batan Uluslararası Dev Şirketler:
  . Goldman Sachs; dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri
  . Merrill Lynch; Londra ve New York merkezli dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri
  . J.P. Morgan Chase; ABD merkezli dünyanın en büyük yatırım bankasından biri
  . Standart & Poors; uluslararası kredi derecelendirme şirketi
  . Morgan Stanley; dünyanın en büyük yatırım şirketi
  . Lehman Brothers; ABD merkezli dünyanın en büyük yatırım ve mali hizmetler şirketi
  . Bear Stearns; ABD merkezli dünyanın en büyük yatırım ve danışmanlık şirketi
  . American International Group (AIG); ABD merkezli sigortacılık devi
  . UniCredit; aktiflerine göre İtalya’nın en büyük bankası
  . UBS; İsviçre merkezli uluslararası yatırım bankası
  . BNP Paribas; dünyanın en büyük bankalarından biri
  . Enron
  . WorldCom
  . Texaco
  . US Steel
  . General Electric
  . General Motors
  . Crysler
  Küresel Şirketleri ve Ülkeleri Batıranlar: Goldman Sachs’ın Baş Eşkiyaları:
  . Dr. Mishkin; Ekonomist, Columbia Üniversitesi Profesörü – İzlanda için kısa bir rapor yazdı, İzlanda battı. Ama kendisi 100 bin dolar aldı.
  . Richard Portes; Ekonomist – İrlanda için rapor yazdı, İrlanda battı. Ama kendisi 100 bin dolar aldı.
  . Prof. Dr. Martin Feldmen – Raporlar yazdı, ülkeler battı. Yüzbinlerce dolar aldı.
  . Prof. Dr. Laura Thyson; Başkan Clinton’un Ekonomi Baş Danışmanı – Bir çok ülkeye ekonomik politikalar önerdi, bu ülkeler battı.
  . Glenn Hubbard; Ekonomist, Columbia Üniversitesi Profesörü, Başkan George W. Bush’un Başdanışmanı – Önerdiği politikalar birçok ülkeyi batırdı.
  . John Lipsky; IMF Başkan Yardımcısı, eski J.P. Morgan Chase ekonomisti
  . Scott Talbot; lobilerin başı
  . SEC (Sermaye Piyasaları Denetleme Kurulu)
  ABD Hazine Bakanları:
  . Robert Rubin
  . Donald Reagen
  . Larry Summers
  . Henry Paulson
  . Timothy Geithner
  ABD FED Başkanları:
  . Paul Volkers
  . Alan Greenspan (Bill Clinton ve, hem George H. W. Bush hem de George W. Bush’un döneminde 18 yıl Başkanlık yaptı)
  . Ben Bernanke (Greenspan’ın yetiştirmesi)
  Batan uluslararası şirketler; aslında batıran şirketler olmuştur ve başı Goldman Sachs çekmiştir. Diğerlerinin başındakiler de Goldman Sacsh’ın eski çalışanlarıdır. Her iki Başkan Bush’un ve Başkan Clinton’un danışmanlarnın çoğu Goldman Sachs’ın çalışanlarıdır.
  Küresel Soygun Sistemi
  Soygun sisteminin yaratıcısı ve uygulayıcısı; devlet içinde devlet, dev yatırım bankası Goldman Sachs, onun CEO’su ve ona bağlı çok az sayıdaki astronomik ücretli uluslararası şirketlerin yöneticileridir. Bunlar; ülkeleri borçlandırır ve alacaklarını tahsil ederken, ücretlerin azaltılmasına uzanan bir dizi sert ekonomik önlem paketlerini dayatarak soygunu gerçekleştirmişlerdir.
  Borusan Holding’in kurucusu, işadamı Asım Kocabıyık ana çizgileri itibarıyla aynı görüşü şu ifadeleriyle paylaşmıştır: “Lehman Brothers iflas ettiğinde 600 milyar dolar dışarıdan alacağı vardı. Türkiye’nin milli gelirinin iki katından fazla parayı bir firma borç veririse bu bir hatadır. 1929’da da Büyük Buhran olmuştu. Bugünkü kriz, o günküne benzeyen bir kriz değil. Bu finans krizi; aç gözlülükten, kontrolsüzlükten, kazanan bankaların daha fazla kazanmasını sağlamaya çalışmaktan patlak verdi.”
  Çin Bankacılık Regülasyon Kurulu Baş Danışmanı Andrew Sheng’in de söylediği gibi, “Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana çok sayıda fizikçi ve matematikçi yeteneklerini soğuk savaş teknolojisi alanında kullanmadı, yatırım bankacılığı alanında ve yatırım bankacılarıyla birlikte kullanmaya başladı.”
  “KÜRESEL SOYGUN”un beyni bunlar oldu.
  http://www.ilk-kursun.com/haber/138702/erol-bilbilik-inside-job-2008-kuresel-krizin-failleri/

  http://www.ilk-kursun.com/haber/84837/the-bank-of-international-settlementsbis-%e2%80%93-uluslararasi-varliklar-bankasi/

 2. Zeynep Oruncak yorum tarihi 15 Kasım, 2016 21:09

  EKONOMİK TETİKÇİLER
  http://www.acikistihbarat.com/Sayfalar/haberdetay.aspx?id=5809
  Mekanize Güçler mi; Masonize Güçler mi?
  Türkiye Pazarlaması mı, Brüksel Lahanası mı?
  https://www.acikistihbarat.com/Sayfalar/haberdetay.aspx?id=6180

Yorum yap