872) BAKANLARA SÜPER YETKİ

Yayin Tarihi 29 Mart, 2011 
Kategori BASIN-YAYIN

Bakanlara süper yetki geliyor

 image00133.jpg

Ak Parti seçime 1.5 ay kala Kanun Hükmünde Kararname almak için Meclis’e başvurdu. Buna göre TSK’nın da aralarında bulunduğu kurumlarda görevden alma ve tayin yetkisi hükümette olacak 

 

Hükümete, bazı konularda 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi tanıyor. 

Tasarı, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek; mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine, mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine imkan veriyor.

Tasarıyla hükümet; TSK   başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ile emekliye sevk edilme usul ve esaslarını belirlemede yeni değişiklik ve düzenleme yapabilecek. Hükümet bu yetkiyi kullanırken şu ilkeleri gözetecek:

–  Yürütülen hizmetin, özelliklerini de dikkate alacak şekilde çağdaş kamu yönetimi anlayışına uygun bir şekilde geliştirilmesi.-  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetlerin, özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, standardizasyon sağlanacak şekilde düzenlenmesi.-  Yönetim görevlerine atanmada ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınması.

İCRACI BAKANLAR GELİYOR

Tasarı ile  halen devlet bakanlıkları eliyle yürütülen birçok hizmet, kurulacak 4 icracı bakanlığa devredilebilecek. Tasarıda kurulacak yeni bakanlıkların alanları şöyle sıralandı:-  Sosyal hizmetler alanında halen bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardımlar alanındaki hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesini için bakanlık kurulması.-  Ekonomi, politika, hedef ve stratejilerini belirlemek üzere yeni bir bakanlık kurulması.-  İç ve dış ticarete yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulması.-   Gençlik ve spora yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini için yeni bir bakanlık kurulması.Tasarının gerekçesinde seçim sürecinin TBMM’ye zaman kaybettirmesi nedeniyle KHK yetkisi istendiği, Genel Kurul ve komisyonların gündeminde birçok yasanın görüşülmeyi beklediği anımsatıldı. Tasarı, TBMM’nin kapanacağı 8 Nisan’a kadar yasalaştırılacak.

Ak Parti ilk kez istedi

TBMM bugüne kadar hükümetlere toplam 29 yetki kanunu ve KHK çıkarma yetkisi verdi. Ak Parti’nin ilk kez istediği bu KHK yetkisiyle sayı 30’u bulacak. 1983’ten bugüne kadar çıkarılan toplam 22 KHK kanunundan 10’u Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2 KHK kanunu kısmen iptal olurken, 2’si hakkında açılan iptal davası ise reddedildi. 8 yetki kanunu hakkında ise iptal başvurusunda bulunulmadı. En son 10 Nisan 2001’de Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu çıkarılmıştı. 13 Temmuz 2001’de tarih ve 24461 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden bu yana KHK yetkisine başvurulmamıştı.

Anayasa ne diyor?

Anayasa’nın 91. maddesine göre, TBMM, Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi verebiliyor. Yetki kanunu, çıkarılacak KHK’nin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösteriyor. Bakanlar Kurulu’nun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olamıyor. KHK’nın TBMM tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtiliyor. KHK’ler, Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe giriyor. 

DÜNYA BÜLTENİ

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap