829) Apache (Apaçi)

Yayin Tarihi 24 Aralık, 2014 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Apache (Apaçi)

image001

Amerikan yerlilerinin toplu adı Apache, Anadolu Türkçesinin de içinde bulunduğu Ural dil grubuna bağlı Atabaşkan  dilini  konuşan ve yerli sakinlerinin Şaman inancına sahip olduğu Mogollon ve Sierra Madre dağlarının bulunduğu bölgede yaşayan Asya göçmenli topluluklardır.  Süreç içerisinde farklı kollara ayrılan bu Amerikan yerlilerinin en savaşçı olan kabilesidir. Colomb sonrası yağma için gelen Avrupa insanına karşı kahramanca mücadele vermişlerdir.  Savaşlar sonucunda  farklı kabile ve isimlere ayrılmışlardır.

image002

18. yy civarında Apaçi kabilelerinin yaşadığı alanlar

Süreç içersinde Aphache kabileleri de 6 bölgesel gruba ayrılmışlardır

• WA – Batı Apaçileri – Pinal Coyotero
• N – Navajo
• Ch – Çirikahua 
• M – Meskalero – Faraon
• J – Jikarilla – Tinde
• L – Lipan (Lipek)
• Pl – Kiowa – Gatana  ( Ova Apaçileri)

image003

Güney Batı Amerika bölgesinde erken Aphache toplulukları göçebe olarak görülmüşlerdir. Kendi topraklarına yapılan tecavüzler çöl hayatı konusunda uzman bir topluluk haline dönüşmüşlerdir. yaşama ve düşmanlarına karşı bu sertliğine karşın kendi içlerinde özellikle çocukları ile oldukça insancıl ilişkileri vardır. Aphache grupları MS 850 civarında  Great Basin, the Sonoran, ve  Chihuachuan bölgesine gelmişlerdir.

Aphache’lerle ilk bölgesel savaşlar 1500‘lerde İspanyolların antik ticaret yollarına müdahalesi ile başlamıştır. Dönemin New Meksico’su İspanyol sömürgesidir. 1700 başlarında oldukça yiyecek alanları daralan Aphaceler bufalo avlamak için sömürgecilere sürekli baskın yapmışlardır. 1850’lerde Amerika Birleşik devletleri askerleri ile oldukça sert savaşlar yaşamışlardır 1872 yılında Aphache şefi Geronimo Amerikalı yetkililer ile imzaladıkları anlaşma ile Florida, Alabama, ve  Oklahoma bölgesinde özgürce yaşama hakkı elde etmişlerdir. Şef Geronimo sık sık Meksika savaşlarına katılmış saygın bir doktor ve şahsiyettir. Geronimo ismini Meksikalılar ona olan nefretinden vermiştir.

image004

Geronimo

16 Haziran 1829 – 17 Şubat 1909

Geronimonun kuvvetleri son büyük Aphache kuvvetleri olmuştur. Batı topraklarında Amerikan Hükümetini tanımayan son büyük Şef 4 Eylül 1886’da  Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Generali Nelson A. Miles İskelet Kanyon-  Arizona da teslim olmak zorunda kalmıştır. yargılanarak topraklarına dönmesi engellenen Geronimo Zatürreeden hayatını kaybetmiştir.

image005

Törenlerinin değişmez ritüeli olan kendilerine özgü dansları  arasında yağmur dansı, ergenlik, hasat ve iyi ürün dans, gibi ruhsal ayinlerdir. Hiç bir resmi din yapıları, bayramları  ve ibadet günleri yoktur. Çoğu zaman kabile şarkı ile duayı birleştirerek kurumsallaşmayan bir dua ayini yaparlar. Kişisel dualarını bazen kısık sesle bazen de yüksek sesle yaparlar. Bazen de onlar adına dua eden yaşlı kişiler vardır.

image006

İndiana Üniversitesinden Amerikalı Profesör Denis Sinor Sibirya Türklerinden Tunguz kabileleri ve Yukagir’lerin Tunç çağı evrelerinden beri Kızılderililerle ortak bir kültüre sahip olduklarını tespit etmiştir.

image007

Amerika Yerlileri Sosyal İşler Daire Başkanı M. Franklin Keel,  Kızılderililerin (atalarının) Baykal Gölü ve Yenisey-Tuva bölgelerinden Amerika kıtasına, Alaska üzerinden göç ettiklerini ifade etmiştir. Kızılderililer ile Türklerin DNA testlerinin aynı olduğunu … Kızılderililerin konuştukları dillerdeki kelime benzerlikleri gibi, halı, kilim ve el işlerindeki desenlerin aynı olduğunu, örf, âdet ve geleneklerde de çok büyük benzerlik olduğunu ifade etmiştir. 

image008

Konuyla ilgili 40 yıla yakın araştırması olan Ethel Steawert Kızılderililerin Türk kökenli olduğunu ispatlamıştır. Kızılderililerin büyük bir çoğunluğu ise Uygur ve Nayman Türkleri ile diğer Türk kabileleridir. Kızılderili sembolü Bozkurttur.

image009

http://neferkaminanu.wordpress.com/

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap