815) Yıldız Çocuk Projesi

Yayin Tarihi 16 Ocak, 2016 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

Yıldız Çocuk Projesi

Kafatasları insanlığın en önemli ölüm sembolleridir. Ve tüm dünya üzerindeki kültürlerin görsel sözcüklerinde güclü bir semboldür. Mexico ve Peru da bir çok değişik şekilde deforme olmuş hominoid kafatasları bulunmuştur. Bunlardan biri, bulunmuş yıldızçocuk (starchild) kafatasıdır, halen bilimsel araştırma ve dna testi konusudur. 20.yy arkeolojinin en gösterişli konularından olan, görünüşe bakılırsa eski originli 13 kristal kafatası Mexico, merkez Amerika ve Güney Amerika sınırlarında bulunmuştur,

YILDIZ ÇOCUK (STARCHİLD) PROJESİ

1930 larda, mexico,Chihuahau nın 100 miş güneybatısı küçük kırsal bir köyünin maden ocağında 2 tane gizemli kalıntı bulundu: Tüm bir insan iskeleti ve daha küçük olan sakat, kusurlu bir iskelet.

1999 şubat sonlarında, Lloyd Pye çocuk kafatasını gören ilk kişi oldu. O zamanlar anlaşılamayan olan kafatası oldukça anormaldi. Pye başlangıçta bunun bazı türlerdeki ender deformasyona kanıt olabileceğini düşündü. Bu kafatasının simetrisi oldukça şaşırtıcıydı, ve hatta normal bir insan kafatasına göre çok daha simetrikti. Aslına bakılırsa, kafatasındaki kemikler, çoğu insanda karşılığı olan kemikler, nizamlı şekildeydi. Fakat nasıl bir şekilde? birçok soruya cevap sunan bu müstesna kafatası, Pye için bir meydan okumaya dönüştü.

image001

Yıldız çocuk kafatasının önden görünümü (solda) ve insan kafatası (sagda).Göz yuvalarının derinliği ve şakak bölgelerinin biçimi arasındaki dikkat çekici farklılıkları karşılaştırın.

KAFATASI KEŞFİ

60-70 Yıl önce (15-18) yaşlarında Meksika kökenli Amerikan bir genç kız ailesi tarafından akrabalarına ziyaret amaçlı Mexico, Chihuahua nın 100 mil güneybatısında kırsal bir köye götürüldü. Bu kıza bir çok mağara ve tünele girmesi yasaklanmıştı fakat tüm gençlerin yaptığı gibi o da kefşe çıktı yinede. Maden ocağının sonunda gençkız yerde yatan tüm bir iskelet buldu. Arkasında, insan iskeletinin kollarını sarmış bir şekilde kusurlu bir el iskeleti topraktan genç kız fazla derinde olmayan bu kalıntıları kazımak için ilerledi ve insan çıkmıştı.
İskeletinden daha küçük ve kusurlu olanı ortaya çıkardı. Kız kusurların türünü ya da derecesini belirleyemiyordu. Kız 2 kafatasını da aldı ve hayatının bir kalıntısı olarak sakladı.
Ölümünden sonra kafatasları Amerikalı bir adama geçti, ve bu amerikalı bunları şu andada hala konrtollerinde olan başka bir Amerikalı çifte vermeden önce 5 yıl tuttu.

GİZEMLİ KAFATASI

Kafatası bağlantı çizgileri ve bebek dişleri ölümün 5 yaş civarlarında olduğunu gösteriyordu. Burnun üst bağlantısından kafatasısı altındaki büyük deliğe kadar olan yüz kısmı eksikti fakat kafatası ve göz yuvaları sağlamdı. Kafatasının insanilik oranı düşündürücüydü çünkü morfolojik açıdan görünümü bu kusurların genetik eksiklik, doğuştan gelen bir hastalık ya da kafatasıyla ilgili bir deformiteyle ilgili olabilme olasılığı ile çelişiyordu.

İNSAN KAFATASI

Bu kafatasının, kafatasının arkasındaki bebeklik döneminden kalma bir yassılasmadan dolayı bir Ameridindan( kuzey ya da güney Amerikalı nir indialı) a ait olduğu varsayıldı. Dişlerdeki yıpranma ölüm yaşının 25 olduğunu gösteriyordu( + ya da – 5 yıl). Boyutunun küçüklüğü dolayı büyük bir olasılıkla dişi olduğuna işaretti.

BAŞ BAĞLAMA ( BİNDİNG )

Uzmanlar çocugun artkafaki (kafatasın arka kısmı) büyük ölçüdeki deformitenin, insan boynu hemen kafanın arka kısmındaki şişliğin altından başladığı için bu tür bağlamanın bu kısmı etkileyemeyecek olmasına rağmen, ilkel toplumlardaki kafa bağlama kültüründen gelebileceğini düşünüyor. Hatta kafatasının üst bölgesindeki kemikleri şıkıştırmak onların kalıcı şekilde ayrı kalmalarını, birleşmemelerine neden olur ki buda kafatasın tepesinde hayatboyu kalacak olan “yumuşak nokta” oluşmasıyla sonuçlanır.
Çocuğun kafatası kemikleri iyi kaynaşmış, ortada yumuşak nokta veya bağlamayla oluşabilecek deformitelerin hiçbiri yok. Hatta arkadaki yassılaşmanın uzunluğu inion(anat.başın arka kısmı)u geçiyor ve bu da hafif bir çukur oluşturuyor. Bu gösteriyor ki bağlamaktan daha büyük bir güç( patholojik ya da doğal biçim) artkafada böylesine büyük bir deformasyona neden olmuş olmalı.

BEYİN HACMİ

Görünüm olarak farklı şekillerde olsalar bile kafatasları aşağı yukarı aynı ölçüde.Buna rağmen beyin hacimleri şaşırtıcı şekilde farklı. Ortalama bir insan beyninin hacmi 1400 cc’dir.İ nsan kafatasındaki hacim tipik küçük bir insan beyni hacmi olan 1200 cc. Fakat, çocuk kafatasının hacmi 1600 cc. Bu yetişkin bir insan beyni hacminin ortalamasından 200 cc fazla. Ve eğer büyüyüp yetişkin olabilseydi, kapasitesi 1800 cc ya da daha fazlasına çıkabilirdi.

image002

Yıldızçocuğun beyin hacmi 1600cc. Normal bir insan kafatası 1400 cc’lik bir beyin hacmine sahiptir.

Bu insan beyin hacmi ortalamasının oldukça üstünde. Paleaonthropoloji çalışmalarında, insan türlerinin beyin kapasitesindeki 200 cc2lik bir artış, türlere yeni adlar verip sınıflandırılmalarına sebeptir. Homo Erectus ortalama olarak Homo Hobilisten 200cc fazladır. Homo Archaic Erectustan Neonderthal Archaic’ten 200 cc fazla. Bu yüzden bu çocuk, insana benzer varlıklar’dan bilinmeyen bir türün temsilcisi olabilir.

AĞIRLIK

Ortalama bir insan kafatası 2.2 lbs dir. Alt çene kemiği ve dişleri eksik olan Yetişkin kafatası 1lb,13.4ounces. Üst çenesi dahil olan çocuk kafatası sadece 13.5 ounces. Çünkü aşağı yukarı yetişkin kafatası ölçülerindeydi fakat kemiği önemli ölçüde tipik bir insan kafatasına göre hafiftir.

SİMETRİ

Çocugun kafatası büyük ölçüde simetrik. Genelde kafatası patalojilerinde, diğer biçim bozukluklarıyla birlikte kafanın bir tarafıyla diğer tarafı ölçü bakımından farklı çıkar. Bu yüzden bu kafatasının tamamiyle bu denli simetrik oluşu olası olmayan bir durumdur.

SUTURES( BİRLEŞME ÇİZGİLERİ)

Detaylı araştırmalar gösterdi ki çocuğun kafatasındaki kemiklerinin birleşme çizgilerinden biri kendilerini daha fazla büyümeye kapamıştır. Nerdeyse doğuştan gelen deformite örneklerinin tümünün kafatası birlerleşme çizgilerinde de belli derecede erken kapanma olduğu bilinmektedir. Bu; çocugun kafatası halinin bir deformite sonucunda oluşmuş olma olasılığını büyük ölçüde olanaksız kılıyor. Öyle görünüyor ki kafatası doğası gereği olması gerektiği gibi ve olması gerektiği kadar büyümüştür.

GÖZLER

Normal insan göz çukurunun görme sinirleri ve iç arka koninin çeyrek daire optik fisurleriyle birlikte 5cm.gömülü bir konik şekli vardır. Çocuğun göz çukurları, optik sinirler ve optik fisurleriyle birlikte 3 cm’lik taraklı şığ çukurlardı. Ayrıca her iki göz yuvasının iç zemin yüzeyi inanılmaz inceydi. Bunun genetik bir design olmasından başka bir yorum getirmeyi olanaksız laştırıyordu. Göz yuvarlarının sekli ve genişliği birbirine zıt. Yetişkin kafatasınınki normal insanlarınki gibi belli belirsiz dikdörtgen şeklindeyken, çocuğunkiler orantısız oval biçimin-deydi. Yetişkininkiler tipik olarak dikdörtgenin tepesinden yuvarlanırken çocugundakilerde ovalin üst kısmı belirgin bir şekilde köşeliydi.

KULAKLAR

Çocugun kulak kanalları kafatasının her iki tarafından da rahatca görünebiliyordu. sekil, oran ve kanal girişinin açıları normal görünüyordu ama son detaylı inceleme ile görüldü ki normal insan iç kulağına göre daha geniş ve daha derinler. Harici bir dış kulağın bulunup bulunmadığı ve var ise nasıl bir görünüme sahip olduğunu bilmenin bir yolu yok.

SİNUZLER

Cocugun üst cene yanak bölümünde küçük sinuzleri vardı fakat alın sinuz çukurlarına ait bir iz yoktu. Bu durumun oldukça ender olmasına rağmen hem insan hem de primatlarda olabildiği biliniyordu.

FOREMAN MAGNUM ( ANAT. KAFATASI ALTINDAKİ BÜYÜK DELİK)

Kafatası tabanında omurgayla beynin birleştiği yerdeki boşluktur. Normal insanlarda foreman önyüz boşluğu ile beynin olduğu artkafa bölgesini dengelemek için merkezin hafif arkasına doğrudur. Çocuğun farklı şekillenmiş kafatası bir şekilde foreman magnumunun orta bir noktaya kaymasına sebep olmuş ve bu arka beyin ve yüz ile önbeyin arasında çok daha iyi bir denge kurulmasını sağlamış.

BOYUNLAR

Tipik insan boyun bağlantıları inion(anat. başın arka kısmı)dan occipital kemiğinin ortasındaki bombeden başlar. Yarım daire şeklinde kulakların arkasına doğru uzar ve foreman magnumda birleşir. Her bir yarım dairenin foremana olan uzaklığı ortalama 5-6 cm’dir.
Çocugun kafatasının kavisi foreman deliğinden iniona doğru hafifçe çukurlaşırken 3 cm kadar oluyor. Bu tür bir azalma gösteriyor ki çocugun kafasını destekleyen boynu normal bir insan boynunun 1/2, 1/3 ‘u kadar.
Böylesine ince boyunlar yabancı türlerin bir nişanı olarak kabul edilir. Gray ya da Gray-insan kırması.

ÇENE KASLARI

Çocukta , çene kaslarını birbine bağlayan kısım oldukça kısa. Ve çene kası denmesine rağmen görevleri yüzün alt kısmı ile kafatasını bağlayıp tutmaktı.

İNSAN-YARATIK KIRMASI

Yaratıkların özellikle Gray’lerin insanlarla birleşerek melez üreterek genetik araştırmalara rehberlik ettiği idda ediliyor. Bu birleşmelerin sonucunda ortaya çıkan melezler; çepersel kemiklerdeki sert şişlikler, sığ göz yuvaları, oldukça ufak yüz ve baş dengesini ayarlayabilecek ince bir boyunla ve insan kulağından daha küçük(veya tamamen yok) kulaklarıyla yaratıktan daha ziyade insana benziyor.
Graylarin gözleri yüzün ortasına doğru yatay yayılan geniş siyah damla şeklinde betimlenir. Eğer bu geniş obslar aslında onların görme mekanizmalarıysa bu çocugun gözlerinin, standart Gray gözleri olduğu düşüncesiyle doktor otopsi yapıp ve aslında bunların büyük kontak mercekleri ya da güneş gözlüğüne benzer koyu esnek örtüler olduğunu gösterene kadar çelişir.
Bu merceklerin altında koyu iris tabakaları etrafında çok miktarda beyaz alan olan yuvarlak iri gözler vardır. Bu gözler çocugun basık göz yuvarlarına oldukça iyi uyacaktır.

YILDIZ VARLIK EFSANELERİ

Bunlar Merkez ve Güney Amerika’da yayılan iyi bilinen, itibar gösterilen köklü efsanelerdir. Bunlar genellikle temelinde Yıldız Varlıkların gökten indiği ve uzak, tenha köylerdeki kadınları hamile bıraktığı hikayeler olan yaygın ve uzun ömürlü( 2yy ya da daha fazla) efsanelerdir.
Kadınlar “Yıldızçocuklar’ı” karnında taşır, daha sonra doğurur ve 6 yaş civarına kadar büyütür. Bu zamanlarda Yıldız Varlıklar soylarını toplamak için döner ve kendi yerlerine efsanelerde altı çizilmeyen sebeplerle götürürler. Neden olarak özel bir gen havuzu oluşturma amacından bahsedilir.

GELENEKSEL OLMAYAN SENARYO

Birçok “Sezgici” ve “Duyucu”, yetişkin iskeletinin dişi olduğunu ve çocuğun da insan-yabancı kırması olarak kadın ve Yıldız varlığının birleşmesinden dolayı ona ait olduğunu düşünür. Bazıları, annenin bunu kabul etmeyeceği bir şekilde Yıldız varlığının çocuğunu almaya geldiğini öğrendiğini düşünürler. Paniğe ve korkuya kapılmış bir halde, kadın çocuğunu alır ve köyünden kaçar. Ve, gizli bir maden tünelinde kalacak yer arar. Orda çocuğu öldürür ve fazla derin olmayacak bir şekilde, elleri dışarda kalacak ve onları tutabileceği şekilde gömer. Daha sonra ölümcül dozda zehir alarak çocugunun yanına uzanıp ölmeyi bekler.

DNA TESTİ

İnsan hücrelerinin çekirdeklerinin içinde anne ve babanın birleşmesiyle oluşan nükleer DNA bulunur. Her hücrenin çekirdeğinin etrafında “mitochandria” denen DNA parçacıkları yüzer.Mitochandria DNA (mtDNA) sadece dişilerden geçtiği için, çocuğun ilk mtDNA testi annesinin genetik fotoğrafını ortaya çıkaracak. Eğer anne bir insan idiyse bu fotograf bunu anlamayı sağlayacak. Fakat, test baba hakkında herhangi bir bilgi sunmadığı için insan-yaratık kırması olma ihtimalini ortadan kaldıramaz. Ve hatta test tamamen insan dışı bir kökene ,mtDNA’nın ya hiç olmayışı veya insan mtDNA’sından farklı bir yapıda mtDNA’ya sahip olmasıyla, aitlik gösterebilir.
Nükleer DNA test dilen kadar çocuğun kesin kökeni hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Kafatasının teknik olarak eski olduğu düşünülüyor ( 50 yıl üstü) Nükleer DNA’yı bulmak hem zor hem masraflı. Şansa; böyle bir test için en gerekli şeye sahibiz, o da dişler. Dişlerdeki öz vücudun diğer bölgelerine göre bozulmaya karşı daha dayanıklı olduğu için DNA testi için bakmamız gereken yer dişler.
Dünya genelinde eski nükleer DNA testi yapılabilenecek ancak bir avuç laboratuvar var ve testin yapılabilmesi için gerekli tüm süreçler hem zaman kaybı, hem de bu testler yüksek teknik gerektiren oldukça pahalı testler. Bu yüzden test için gerekli bütçe ayrılmadığı sürece böyle bir testi yaptıramayız fakat bu tür testlerin sonuçlarını olabildiğince çabuk duyuracağız.

SONUÇ : KABUL GÖREN GÖRÜŞ

Normal insan kalıbına uymayan insanımsı kafatasları için genetik veya doğuştan böyle olduklarını söylemek standart bir açıklamadır. Örümcek kafalıları kendi geleneksel düşünce döngülerinde tutmaya kararlı bilimcilerin elinde pataloji bilimi farklılıkları örtmek için kullanılıyor.
Aslında, çocuğun kafatasındaki birçok anormallik için; olağanüstü patalojik rahatsızlıkların eşsiz bir birleşimi demek mümkün bir açıklama olabilir. Zıttını ispatlayacak güçlü bir kanıt olmadıkça, ortak bilim görüşü çocuk kafatasının birçok patalojik kusurun bir araya gelmesi nin sonucundan başka bir şey olmadığını söylemekte ısrar edecek.
Bu seçenek diğerlerine göre her zaman daha güçlü olacak çünkü; kombine akademik referanslar bunu iddia edecek.
Bu gerçek ve bunu hepimiz biliyoruz.

YABANCI KÖKENİ DESTEKLEYEN NOKTALAR

Merkez ve Güney Amerika ‘nın uzun ömürlü Yıldız Varlık efsaneleri; böyle oldukça sıradışı bir kafatasının biyolojik bir tasarım olabilmesinden ya da bozulmaya uğramış olabilmesinden ya da fiziksel olarak kasıtlı bir deformasyona (bağlama) maruz kalabilme olasılıklarına göre daha kabul edilir.
Komple occipital (arka) ve parietal (üst kısım) bölgelerdeki böylesine büyük bir deformasyonun ön kısımda da görülebilir bir deformasyon yapmadan bağlama sonucuyla oluşması imkansız. Bu bölgelerdeki deformayonlar için bağlama bir sebep olarak kanıt niteliği sayılamaz.
Tüm occipital ve pari bölgelerdeki doğumsal kusurları, imkansız olmasa da, kafatasının her alanındaki gözle görülür simetri yüzünden deformasyondan saymak mümkün görünmüyor.
Her iki göz yuvasının iç zemin yüzeyinde inanılmaz ince ve zor fark edilen girintiler var ve her iki göz yuvalarının zemin kıvrımları mükemmel derecede simetrik ve bunun genetik bir özellik, biçim oluşu deforme olmasından çok daha mümkün.
Arka kısım deformasyonu üst kısımdan foramen magnumun çok yakınına kadar genişliyor ve kafatasıyla omurilik bağlantısını saran ve destekleyen ince boyun kaslarından (bir çocukta bile ) dolayı bu alanın baş bağlamadan etkilenerek bu hali alması imkansız. Baş bağlama inionun (başın arka kısmındaki bombe) altına kadar uzanamaz. Baş bağlama kafanın tepesinde kafatası kemiklerin birleşmesini engelleyen bir boşluk bırakıyor.
Kafatasının oldukca sıradısı karaktersitik özellikleri açık fikirli bir yaklaşım gerektiriyorken ortak bilim bunu kesin bir şekilde reddetmeye devam edecek taki DNA kanıtları aksi görüşü kabul etmeye zorunlu kılana dek. Aslında test, çocugun cranial deformite kombinasyonu sonucu şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde çirkin bir çocuktan başka bir şey olmadığını da ispatlayabilir. Ama; insan yaratık kırması olduğunu da ya da insanlıkla alakası olmayan bir yaratık olduğunda.
Sadece zaman ve testler hangi olasılığın doğru olduğunu söyleyecek bize.

https://neferkaminanu.wordpress.com/

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap