808) Fatih’in İstanbul’u İskan Politikası

Yayin Tarihi 11 Ekim, 2014 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Fatih’in İstanbul’u İskan Politikası

image001

Fâtih Sultan Mehmed Hân fethettiği bu güzel şehri, gerçek bir Pâyitaht haline getirmek için, bütün ömrünce çalıştı.

Hemen fethin yılı olan 1453’ün Eylül Ayına kadar, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylerine gönderdiği Fermânlarla, 5000 ailenin acele, “Derseadet”e ulaştırılmasını istedi.

Bursa şer’iyye sicillerinde, bu hususa dair kayıtlar mevcuttur. Hâttâ bazı ailelerin, yerlerini terketmek istememeleri, genç Fâtihi kızdırmış; sırf bunun temini için, 1454 kışını Bursa’da geçirmiştir.

Büyük Cihangîr, daha sonra fethettiği bütün beldelerin bazı zengin, sanatkâr ve tüccarlarını da, İstanbul’a yerleştirmeyi âdet edinmiştir… Gâzâ ve savaşlarda esir edilen çiftçi ve ziraat ehlini; şehir dışındaki mümbit arazilere iskân ederek, Derseadetin iâşe meselesini halletmiştir.

Anadolu’dan ilk gelenler arasında;

Bursalılar: Eyüp Sultan’a

Trabzonlular: Bayezid Camii civarına

Çarşamba Ovası Halkı: Çarşamba semtine

Tireliler: Vefa semtine

Gelibolular: Tersane’ye

Sinop ve Samsunlular: Tophane’ye

Eğridirliler: Eğri kapıya

İzmirliler: Büyük Galata’ya

Aksaraylılar: Aksaray

Konya-Karamanlılar: Aksaray ve Fatih semtlerine iskan edildiler.

Diğer Müslüman Türkler: Umumiyetle Üsküdar’ı tercih etmişlerdir.

Avrupa’dan gelenler;

Üsküplüler: Cibali tarafına

Yenişehirliler: Yenikapı sahillerine

Mora Rumları: fener mahallesine

Ermeniler: Langa, Kumkapı ve Hasköy’e

Yahudiler: Tekfur Sarayı ile Çıfıt Kapısı civarına iskan edilmişlerdir.

Prof. Dr. İsmet Miroğlu

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap