805) Eski Türk Devletlerinin Oluşumunun Temel Unsurları

Yayin Tarihi 19 Eylül, 2014 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Eski Türk Devletlerinin Oluşumunun Temel Unsurları

image001

Eski Türk devletleri oluşumlarının temel unsurları bakımından kendine özgü bir yapı oluşturmaktadırlar. Bu devletlerin oluşumunda dört temel unsur bulunmaktadır. Bunlar halk, istiklal, ülke ve kanun’dur. Halk, boyların bir araya gelmesiyle oluşmuş olup, devleti oluşturan unsurlardan birisidir. Eski Türk halkı disiplin, özgür düşünce, cesaret, kahramanlık, sözünde durma, geçmişe bağlılık ve vatan sevgisiyle kendini kanıtlamıştır. Devletin kurucu unsuru olan eski Türk halkı, devletine bağlılığını her zaman göstermiş ve devletini güçlü kılmaya çalışmıştır. Devletin temel unsurlarından biri de istiklaldir. Türkler, istiklallerine büyük önem vermişler ve devleti, istiklalle aynı görmüşlerdir.

Eski Türk devletinin varlığı istiklale bağlanmıştır. İstiklal anlayışı hem halkta hem de devleti yönetenlerde en üst seviyede ortaya çıkmıştır. Devletin temel unsurlarından biri olan ülke, vatan toprağıdır. Her Türk devleti belirli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Türkler kendi hayat tarzlarına uygun coğrafyalarda devletlerini kurmuşlardır. Eski Türk devletinin temel unsurlarından biri de kanundur. Türk devletleri, kanun demek olan töre hükümlerine göre yönetilmişlerdir. Adalet, faydalılık, eşitlik ve insanlık törenin değişmeyen hükümleriydi. Bu hükümler kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına alan düzenlemelerdi.

Prof.Dr. İlhami DURMUŞ
Gazi Türkiyat, Sayı 2, Bahar 2008

Dosya (pdf) halinde sunulmuştur: gazi-turkiyat-sayi-2-0025-0045-durmus

 

English

Ancient Turkish states constituted a typical structure with regard to their main ingredients. There were four elements in their composition: people, independence, territory and law. People, as one an elements of statehood, come into being in pursuance of the amalgamation of clans. Ancient Turkish people demonstrated such characteristics as discipline, free thought, courage, heroism, patriotism, being solemn in their oaths and being faithful to their past.

Turks as the founding party of the state, were always loyal subjects of the sovereign. They attributed great importace to independence as one of the main characteristics of statehood. Both the people and the rulers had very strong apprehension of independence. Territory on the other hand, had always been perceived as motherland. Turks had been governed under the customary provisions which were described as law. Unchangeable provisions of the customs were justice, equity, humanity and utilitarianism. They assured the individual rights and freedoms.

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap