80) DİYARBAKIR, ÖN-TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Yayin Tarihi 1 Ocak, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

 

 

DiYARBAKIR, 4’NCÜ BİNDE ÖN-TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

 

image0011.jpg

Güney Doğu Anadolu’nun Ön-Ata tapusunun Sat dağındaki 8 bin tarihli damgası

 

Profesör A.Erzen ve Ekibi, Batı’nın yapay olarak yaratacakları devletleri, gerektiğinde Doğu Anadolu’da stratejik noktalara yerleştirebilmesi için tarihsiz bırakmış olduğu Doğu Anadolu Yüksek Yaylâsı tarihini ortaya çıkarmıştır.

Sonuç : Atalarımız Doğu Anadoluya onüçbinler’den itibaren dalgalar halinde gelmişlerdir. (Prof.A.Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, TTK 1984)

 

·           Bu çerçeve içinde, Malatya/ Elazığ, Kuzey Suriye,Urmiye ve Transkafkasya’yı kapsayan geniş coğrafya içinde M.Ö dörtbinde çok kuvvetli bir kültür birliği vardır. Bu kültüre ERKEN HURRİ KÜLTÜRÜ denir.(ayni eser, s.15/16)

 

·           Ayni ekipten prof Erich Feigl  bu çerçeve içinde, DIYARBAKIR merkez olmak üzere bu yörede  dördüncübin’de yoğun bir PROTO-TÜRK KÜLTÜRÜ’nün egemen olduğunu ortaya koymuştur

 

 

·           Hurri’ler ve onlardan sonra Doğu Anadolu’da görülen Urartuların  dillerinin, morfoloji, fonoloji, sentaks ve vokabüler açılarından akraba diller oldukları ortaya çeşitli şekillerde konmuştur (s.25 ayni eser)

 

·           Urartu’nun bilinen adlarından biri ISUB-URA’dır . Bunu, Moğolistan’da

İKE-UŞOTU’da kotwicz tarafından bulunup 1928’de yayınlanmış olan “İsub-uraBilge…”adlı bitig taşta okuyoruz. (K.Mirşan, Anadolu Prototürkleri)

 

·           Ayni taşta, Asur’un bir öteki adının AT-UB UÇUĞ, Yüce Yönetim Liderliği demek olduğunu ve Önre–Bingabaşı’nın M.Ö 516’da bu kenti aldığını da okuyoruz. (K.Mirşan, Anadolu Prototürkleri)

 

·           Prof. Abdülhalûk Çay, Asur yıllıklarında TURUKKU (Türk) adı geçtiğini ve ikinci binde Asur’da Türkçe konuşulduğunu yazar (Her yönüyle Kürt Dosyası, Turan Kültür vakfı, 1994 İst. S.58)

 

 

·           Kral Sargon döneminde, 3’ncü  binde ortaya çıkan, SUBAR/TU devletinin (A.Parrot.Sumer.,Gallimard,1960) SUBAR’lar) IN,   İSUB-URA  olduğu da ileri sürülmektedir.

 

Prof Akurgal , Anadolu’nun Kültür Tarihi kitabının 178’nci sahifesinde Mitanni’lerin eski yazıtlarda MAİTANNİ diye geçtiğini ve kral adlarının Hint-Avrupa’ca olduğunu ileri sürer.

 

Bilimsel gerçekler tam aksini ortaya dökerler :

·           Artık, Hint-Avrupa dilleri teorisinin yalanlanması gerektiği, CNRS’in 2000 eylûl tarihli 386 no.lu bülteninin 8’nci sahifesinden başlayarak  geniş bir şekilde verilmiştir.

 

·           MAİTANNİN kral adlarından 12’sinin , AT-ATA, AİTA. ATTİ  Qağan ve ATA anlamlarını taşıyan heceler etrafında oluştuklarını görürüz :

Birkaç örmek : PARŞATATAR… TUŞRATTA… VAŞASATTA… MAİTANNİ… MATTİVAZA vb..

 

·           Günümüzde bu yörede yaşayan METEANNİ’ler vardır ve bunlar Orta Asya dan geldiklerini söylerler. (K.K.Kop, Doğu ve Güney ve Doğu Anadolu Ana Türkçesini etkileyen  faktörler TKAE 1982)

 

Bu konulara DNA testiyle ve Harita sorunuyla yeniden dönmek üzere burada duruyoruz.

 

Halûk TARCAN  (Bilimsel Araştırmacı CNRS/Sorbon 6’ncı seksiyon)dan

 

Paylaş:

Yorumlar

“80) DİYARBAKIR, ÖN-TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ” yazisina 3 Yorum yapilmis

  1. umurlu yorum tarihi 1 Ocak, 2008 20:22

    Diyarbakır sadece Ön Türk Dönemlerinde değil aynı zamanda Artukluların Akkoyunlularında başkentliğini yapmıştır.

  2. Mevlüt Uluğtekin Yılmaz yorum tarihi 1 Ocak, 2008 21:02

    Verdiğiniz bu bilgi doğrudur. Bu güzel ve yerinde yazıya ben de bir belge-bilgi ekleyeyim: TRT’de çalıştığım sırda Hakkari’nin Tirişin yaylasındaki kaya resimlerinin varlığının topluma duyurulmasını sağlamıştım. Bu kaya resimlerinde at, dağ keçisi, koyun gibi hayvanların Ortaasya biçimi vardır. Bu resimlerin M.Ö. binlerce yıl ötesine gittiği bilinmektedir. Yenidenergenekon sitesinin özellikle bu tür çalışmaları; Doğu Anadolu’daki Türk mühürlerini topluma aktarması çok güzel. Sizleri kutlarım.

  3. DİYARBAKIR, ÖN-TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ : FikirYolu.com yorum tarihi 2 Ocak, 2008 02:16

Yorum yap