73) Kraliçe Elizabeth’e Osmanlı Himayesi

Yayin Tarihi 28 Temmuz, 2015 
Kategori ÖYKÜ

Kraliçe Elizabeth’e Osmanlı himayesi!

image001

——————————————————————————

Karada Alman İmparatorluğu ile, denizlerde de İspanya ile savaş halinde olan Osmanlı Devleti, İngiltere’yi bu iki devlete karşı destekleme kararı aldı… Önce 11 Eylül 1581’de imzalanan ticaret anlaşmasıyla İngiliz tüccarlarına Osmanlı topraklarında ve limanlarında serbest ticaret yapma hakkını veriyordu…
Bunun üzerine İspanya Krallığı da Osmanlı Devletiyle anlaşma yapmak için harekete geçti, fakat ret cevabı aldı. Üstelik Yemen Valisi Hasan Paşa da Hind Okyanusunda, silah yüklü 4 İspanyol gemisini zaptetmişti. Bu hadise İspanya’da büyük bir telaş uyandırırken, Londra’da büyük bir sevinçle kutlandı… 
Ancak, İspanya’nın İstanbul’a gönderdiği elçi ile barış andlaşması yapılabileceğinden endişe ediyorlardı. Fakat Osmanlı hariciyesi, İstanbul’a gelen İspanyol elçisini görüşme yapmadan geri gönderdi. Bu hadise üzerine İngiltere rahat bir nefes aldı.

İstanbul’a elçi gönderdi
Kraliçe I. Elizabeth, Sultan III. Murad’ın desteğini almak için hemen İstanbul’a elçilik heyeti gönderdi. Sadece Padişaha değil, Valide Sultana, Veziriazama, Padişahın hocası Sadeddin Efendi’ye, vezirlere ve Kaptan-ı deryaya değerli hediyeler yolladı. Gönderdiği mektupta, “putperest” dediği Katolik İspanyollar’a karşı askeri destek istiyordu. Hatta Osmanlı Padişahının kalbini kazanmak için “Protestan İngiltere’de resimlere ibadetin yasak olduğunu” da belirtip, güya İslamiyet ile Protestanlığın birbirlerine yakın olduğunu isbata çalışıyordu!
Bu arada İngiliz Büyükelçisi Edward Barton, III. Murad Han’a sunduğu dilekçede:
“Kraliçem, zat-ı şahanelerinin küçük bir işareti ile 7 seneden beri İspanya Kralına karşı savaşmaktadır. Buna karşılık Haşmetmeablarının yardımını istirham etmektedir” diyordu… 

İspanya pes etmişti…
III. Murad Han ise mukabil mektubunda:
“Siz, bana itaat ve boyun eğmekte sebat gösterip, o taraflarda bildiğiniz ve öğrendiklerinizi arz etmekten geri kalmayasınız” diyerek, İngiliz Kraliçesinin Osmanlı himayesine alındığını bildiriyordu.
Neticede, Osmanlı Devletinin İngiltere’yi himaye politikası tesirini göstermiş ve İspanya’nın bu ülkeyi istila teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştı…

Vehbi Tülek

(Binbir Osmanlı Hikayesi)

 http://www.e-tarih.org/

YENİDEN ERGENEKON YORUMU:

Babür Türk Devleti’nin yıkılışı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, İslam Devletlerinin sömürge haline gelmesi, Arapların Türk düşmanı haline dönüşmesi, Anadolu’nun işgali ve İsrail Devleti’nin kuruluşu, İngiltere’nin askeri siyaseti ile olmuştur. Bugün Ortadoğu’da kargaşanın ve terörün sorumlusu da, Türk Dünyasının milli düşmanı İngilteredir.

Atalar der ki: “Besle kargayı, oysun gözünü”

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap