721) Filistin ve Ürdün Bayrakları Nasıl Oluşmuştur?

Yayin Tarihi 5 Ocak, 2014 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Filistin ve Ürdün Bayrakları

Nasıl Oluşmuştur?

image0011.gif

I.Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916’da Kut’ül Ammare Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılan Türkiye ile Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören Sykes-Picot gizli antlaşmasına göre; Mekke’li Şerif Hüseyin’in desteklenerek Araplar’ın Türklere karşı isyan etmesi sağlanarak, Irak ve Filistin toprakları üzerinde İngiltere’ye bağımlı bir Arap devleti kurulacaktı.

Filistin bayrağı, ilk olarak Şerif Hüseyin tarafından 1916 yılında Osmanlı Devletine karşı başlatılan Arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlandı. Daha sonrasında bayrak ilk olarak 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde de bağımsız Filistin Ülkesi’nin bayrağı olarak kabul edildi.

Bayrak üç eşit boyutta siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir kırmızı ikizkenar üçgen tamamlar. Bu renkler Pan-Arabizm renkleridir.

Filistin Bayrağı, Ürdün Bayrağına çok benzer.

image0021.gif

Ürdün bayrağı da, ana hatlarını I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti‘nden bağımsızlığı almak için başlatılan Arap İsyanları’nın simgesi olan bayraktan alır. En üstte siyah, ortada beyaz ve en altta yeşil renklerde üç yatay çizgi ve bunlar ile bağlantılı, bayrağın solunda kırmızı bir üçgenden oluşur.

Bayrakta bulunan üç dikey şeridin renkleri sırası ile Abbasî, Emevî ve Fatımî halifelerini simgeler. Kırmızı üçgenin simgesi ise Haşimîler ve Arap İsyanları’dır. Bayrağı Arap İsyanları’nın simgesi olan bayraktan ayıran tek fark kırmızı üçgenin uç kısmında bulunan yedi köşeli yıldızdır. Bu yıldızın da temsil ettiği iki farklı olgu vardır. Birincisi Kuran-ı Kerim‘deki ilk sure olan ve 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi’ni temsil ettiğidir, ikincisi ise Arap halkının birliği umududur. Bazen bu yedi köşeli yıldızın her bir köşesinin başkent Amman‘ın üzerinde kurulu olduğu yedi tepeyi temsil ettiği düşünülür. (Vikipedi)

Filistin Bayrağı’da, Ürdün Bayrağı’da Türk Milleti’ne karşı açılmış isyan bayraklarıdır.

Hazırlayan: Yılmaz Karahan

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap