720) Amerikan Gizli Hükümeti (Kurukafa & Kemikler)

Yayin Tarihi 12 Eylül, 2014 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

AMERİKAN GİZLİ HÜKÜMETİ

Kurukafa & Kemikler

Antony C. Sutton

image001

Yazar Hakkında

Antony C. Sutton (1925–2002), Londra, Gottingen ve California üniversitelerinde eğitim gördü. Çalışmalarının sonucunda elde ettiği bulguların yayınlanmasıyla ilgili olarak fazlasıyla baskı gördü ama hakkında asla dava açılmadı.

Kendini gerçekleri ortaya çıkarma amacına adadığından, asıl kariyeri kesintiye uğradı. 1968 yılında Western Technology and Soviet Economic Development adlı çalışması, Stanford Üniversitesi The Hoover Enstitüsü tarafından yayınlandı. Sutton, bu çalışmasında, Amerikan askerlerini öldürmek ve yaralamak için Vietnamlıların kullandığı silah ve mühimmatın teminini sağlayan Sovyet teknolojisi ve üretim temellerinin Amerikan firmaları tarafından Amerikan halkının ödediği vergilerle nasıl kurulduğunu ortaya çıkardı.

Bu büyük çalışması, onu cevapsız kalan bazı sorulara yöneltti: Birleşik Devletler neden düşmanını yaratmış ve desteklemişti? Birleşik Devletler bir yandan Sovyetler Birliği’ni yaratıp geliştirirken, bir yandan da neden Nazi Almanya’sını destekledi? Washington bu gerçekleri neden gizliyordu? Elindeki ipuçlarını izleyen Sutton, Wall Street, FDR, Hitler’in Yükselişi ve Bolşevik Devrimi ile ilgili araştırmalarına devam etti. Sonra, isimsiz biri Sutton’a Kurukafa ve Kemikler Teşkilatı’nın üye listesini gönderdi ve aniden bütün resim şekillendi; hem de ne resim! Kuşaklar boyunca devam eden yabancı kaynaklı gizli bir örgütün temelleri, 1830’larda Almanya’da var olmuş efsanevi “illuminati”ye kadar uzanıyordu.

ARKA KAPAK

150 yıl boyunca hep gizlice buluştular. Üyeleri arasından başkanlar, senatörler, yargıçlar, kabine sekreterleri ve çok sayıda casus çıktı. Finans ve endüstri alanının devleri oldular. Birçoğu, dünyamızı şekillendiren, yöneten konumlara yükseldi. Kısa zaman önce üçüncü Kurukafa ve Kemikler üyesi Birleşik Devletler Başkanı seçildi. Teşkilatiçinde, George W. Bush’un ‘gizli’ adı ‘Temporary (geçici)’, babası George H. W. Bush’un adı ‘Magog’dur. Büyükbabası Prescott Sheldon Bush ise Teşkilat adına çaldığı gözde eşyasının adıyla anılıyor. Geronimo’nun kafatası.

Kurukafa ve Kemikler Teşkilatı’nın sırları basında hep güvende oldu, çünkü bu medya organizasyonlarının birçoğunu yine kendileri kurmuşlardı: Time/Life/Fortune, Newsweek, National Review, Atlantic Monthly ve diğer birçoğu. Aralarında orijinal teşkilat malzemelerinin yanı sıra çok sayıda belgeyle, Sutton iç içe geçmiş güç merkezlerini ve Kemikler üyelerinin baskın olduğu dış politikalarda kontrollü çalışma inisiyatifini açığa çıkarıyor. Hitler’i finanse etmek ve Sovyetler Birliği’ne destek vermek, perde arkasından çevirdikleri işlerin sadece birkaçı; bunların arasında Vietnam Savaşı, Angola entrikaları ve Çin’in yükselişi var.

2002 Basımına Giriş

Nazizm ve Marksizm’in temeli olan bu yıkıcı felsefe, anayasal cumhuriyetimizi etkilemiş ve çökertmiş durumdadır. Bu çöküşün en büyük sorumlusu, Yale “Kemikleri”dir. Kurukafa ve Kemikler’den oluşan sembolleri, Hegelist felsefeleri, aslında her şeyi ortaya koymaktadır ama sizi bunun aksine inandırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Hegelizm, Birleşik Devletleri yüceltmekte, materyalist ve statist fikirlerin ve politikaların yaygınlaştırılması için eğitim sistemini, bilimi, politikayı ve ekonomiyi kullanmaktadır. Klasik liberalizmde, devlet daima bireyden sonra gelir. Öte yandan Hegelist Statizm’de -tıpkı Nazizm ve Marksizm’de gördüğümüz gibi- devlet mutlaktır ve birey sadece devlete hizmet etmek için vardır.

İki partili Cumhuriyetçi-Demokrat sistemimiz (tek bir Hegelist parti vardır; diğerinin oluşmasına izin verilmez) bu Hegelizm anlayışının bir yansımasıdır. Hegel’i kullanan küçük bir grup -gerçekten çok küçük bir grup- toplumu kendi amaçları doğrultusunda bir ölçüye kadar kontrol edebilmekte ve kullanabilmektedir.

Kurukafa ve Kemikler sadece uyuşturucu kaçakçılığının artmasında önemli bir etken olmakla kalmadı (1860’lardaki Bush ve Prescott aileleri) aynı zamanda Hegelist yaklaşımla, bunun antitezini geliştirerek “uyuşturucuyla savaş” propagandası başlattı. Bu ikiyüzlü politika, uyuşturucu fiyatlarını belirlemekte, stokları kontrol etmekte, milyonlarca insanı hapishanelere tıkmaktadır; bu arada yasaklama kanununu getiren “Kemikler” (Üye Taft, 1904), gerçekte kazanç elde edenler olmaktadırlar.

Sol ve Sağ – Bir Kontrol Aracı

Hegelistler için, devlet her şeyden üstündür ve “Tanrı’nın yeryüzündeki izi” olarak görülür. Gerçekten de bu görüşte devlet, dindir.

Hegelist Devlet’te ilerleme, sözde ikilikle sağlanır; zıt kutupların çarpışması, ilerlemeyi getirir. Zıt kutupları kontrol edebilirseniz, sonucu da belirleyebilirsiniz.

Sıra dışı Kurukafa ve Kemikler etkisini, önemli bir Hegel çatışmasında görebiliriz: Nazizm’e karşı Komünizm. … Tüm üyeler ve maşaları, “sol” ve “sağ” kutupları tam olarak kontrol edebiliyorlardı. İki felsefenin de gelişimini hem teşvik hem de finanse ederken, sonucu da belirgin bir ölçüde kontrol edebildiler. Bu, bilimdeki “uzmanlaşmacı” kesimle, zıt kutbu olan tarihteki “bütünlükçü” kesim tarafından sağlandı. Bilimi ve öğrenimi giderek daha küçük parçalara bölmekle, parçalar sayesinde bütünü kontrol etmek daha da kolaylaştı.

Eğitimde, yine Kurukafa ve Kemikler tarafından Dewey sistemi tanıtıldı ve uygulamaya kondu. Dewey, şevkli bir statist idi ve Hegel felsefesindeki gibi bir çocuğun devlete hizmet etmek üzere eğitilmek için var olduğuna inanıyordu. Bu, kişisel eğilimlerin bastırılması ve onaylanmış bilginin dikkatli bir şekilde bireylere benimsetilmesi anlamına gelir. Hem yerel hem de yabana kaynaklı Birleşik Devletler üniversitelerini incelemediğiniz takdirde, Amerikan eğitim sistemindeki bu “aptallaştırma” tutumunu görmek kolay değildir; ama bunu yaptığınızda, zıtlık son derece belirgindir. Bu yöntemi eğitim sistemine yerleştiren üç Yale mezununu bulabildik; üçü de Kurukafa ve Kemikler üyesiydi.

İnsan Kontrolü

Aslında, bedava enerji sistemlerinin var olması, bu kontrollü tartışmanın sürdürülmesinin de gerçek nedenidir. Mills Blacklight Power, bazı araçları çoktan geliştirmiş ve patentlerini almış durumdadır. Bearden’in uzaydan elde edilebilecek MEG enerjisi tasarısıyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. İşe yarayan modeller hali hazırda bulunmaktadır. Güya zararlı olduğu savunulan “soğuk füzyon” konusunda yüzlerce başarılı deney yapılmıştır ama bize açıklandığı kadarıyla, yeterli garantiye ulaşamamıştır. Hükümet birimlerine getirilen başka sistemler de vardır ama hepsi kısa süre içinde örtbas edilmiştir.

Bugün asıl sorun enerjinin fiyatı değil, kendi belirlenmiş sistemlerini (hidroplantlar, transmisyon hatları vs.) topluma nasıl “kakalayacakları”dır. Bu “değerli” sistem ve ekipmanlar, bir anda “değersiz” hale gelecektir; çünkü önerilen yeni sistemlerin hiçbirinde, böylesine pahalı tesislere ve aktarım hatlarına ihtiyaç duyulmamakta, hepsi bireysel kaynaklara dayanmaktadır. Eğer toplum bu konudaki ikilemin farkına varırsa, serveti topluma “kakalama” becerilerini belirgin bir şekilde kaybedeceklerdir.

Cumhuriyetçiler-Demokratlar arasında “fiyatlar” hakkında süren tartışma, sadece bir yanıltmacadır. Dikkatle kaçınılan soru, bu yeni sistemlerin üretime geçirilmesinin ne kadar zaman alacağıdır.

Ne Yapılması Gerekir?

Çoğu insan, sınırlı kişisel amaçlar taşıyan ve “ne olursa olsun, kendi işime bakarım” diyen, kendi makamlarını kötüye kullanmaya hazır olan tiplerdir.

Kurulması yüz yıldan uzun sürmüş bir organizasyon, birkaç yıl içinde değiştirilemez. Asıl anahtar, eğitimde yatmaktadır. Bireysel inisiyatifi engelleyen ve çocuklarımızı devlete hizmet eden beyinsiz zombiler haline getiren Hegelist eğitim sistemi ortadan kaldırılmalıdır.

“Eğitim”de daha az propagandalara, daha fazla bireysel yaratıcılığı geliştiren tekniklere yönelmemiz gerekir. Eğitim için daha fazla para ayırmak yerine, daha azını tahsis etmeliyiz. Var olan eğitim sistemi, – şartlandırma mekanizmasından başka bir şey değildir. Gerçek anlamda eğitimle pek ilgisi yoktur; tam aksine, kişinin kontrol edilmesiyle yakından ilgilidir.

Bence oy gücünden ziyade, bu gizli Yale Teşkilatı’nın gücünü kaybetmesinde zaman etkili olacaktır. Böylesine korkunç bir şey, sonsuza dek süremez.

Antony C. Sutton

Kitap özeti (pdf) halinde sunulmuştur: AmerikanGizliHukumeti

Paylaş:

Yorumlar

“720) Amerikan Gizli Hükümeti (Kurukafa & Kemikler)” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. sevgi nesil turksu yorum tarihi 12 Eylül, 2014 12:53

    Surer bence , dunyayi kolelestirdiler

Yorum yap