669) OSMANLI PADİŞAHLARI HAKKINDA BAZI İLGİNÇ BİLGİLER

Yayin Tarihi 18 Temmuz, 2013 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar hüküm süren padişahlar hakkında bilinmeyenler ve ilginç bilgiler

image0019.jpg

•Osmanlı padişahları 36′dır. Bazı padişahlar ikişer defa tahta çıktığı için saltanat değişikliği 39′u bulmuştur. İkişer defa saltanatta bulunanlar Murat II, Mehmet II ve Mustafa I’dir.

•Padişahların ilk 8′i halife ünvanına sahip değildi. Ondan sonraki 28 tane Osmanlı padişahı hem halife hem de padişah ünvanını taşımışlardır.

•Şair padişahların şiirlerinde ve divanlarında kullandıkları takma adlar şunlardır: II. Murat «Muradı»; Fatih Sultan Mehmet «Avni»; II. Bayezit «Adni»; I. Selim «Selimi»; I. Süleyman «Muhibbi»; II. Selim «Selimi»; III. Murat «Muradı»; III. Mehmet «Adli»; I. Ahmet «Bahtı»; II. Osman «Faris/ Farisi»; IV. Murat «Muradi»; II. Mustafa «İkbali»; III. Ahmet «Necibi»; I. Mahmut «Sebkati»; III. Mustafa «Cihangir»; III. Selim «İlhami»; II. Mahmut «Adli.»

•En çok yaşayan hükümdar 78 yaşında ölmüş olan Orhan Gazi’dir. En genç ölen padişah ise 18 yaşında şehit edilmiş olan II. Osman (Genç Osman)’dır.

•Tahta çıkış bakımından en yaşlı padişah 65 yaşında padişah olan V.Mehmet en genci de 7 yaşında tahta çıkan IV. Mehmet’tir.

•Tahtta en uzun kalan padişah Kanuni Sultan SÜleyman’dır. Saltanatı 45 yıl, 11 ay, 7 gün sürmüştür. En kısa saltanat da V. Murat’ın 93 günden ibaret saltanatıdır.

•Osman Gazi’den Kanuni’ye kadar ilk 10 padişah ordunun başında başkumandan olarak bütün seferlere katılmışlardır. Bu askeri geleneği ilk bozan II. Selim (Sarı Selim)’dir. Ondan sonra yalnız III. Mehmet, II. Osman, IV. Murat, IV. Mehmet, II. Mustafa savaşa gitmiştir. Ötekilerinden bazıları ordu ile hareket etmişlerse de savaş meydanlarına gitmemişlerdir. Bu duruma göre fiilen savaşmış olan Osmanlı padişahları 15′ten ibarettir. Geri kalan yirmi biri savaş görmemiştir.

•Gerileme Devri’nde bazı padişahlara savaşa girmedikleri halde ordunun kazandığı zaferlerden dolayı fetva ile gazi’lik unvanı verilmiştir. Bu padişahlar, sırası ile şunlardır: I. Mahmut, III. Mustafa, I. Abdülhamit, III. Selim, II. Mahmut, Abdülmecit, II. Abdülhamit, V. Mehmet.

•Sekiz padişah eceliyle ölmemiştir. Bunlardan I. Murat savaş meydanında şehit olmuş, Fatih’le II. Bayezit bir rivayete göre zehirlenmiş, Genç Osman’la III. Selim öldürülmüş, I.İbrahim ile IV.Mustafa da tahttan indirildikten sonra fetva ile idam edilmişlerdir. Abdülaziz de ya öldürülmüş ya da kendini öldürmüştür.

•Yedi padişahın ölümü bir müddet gizli tutulmuştur. Bunlardan I. Mehmet’in 41 gün, II. Murat’ın 15 gün, Fatih’in 1 gün, Yavuz’un 9 gün, Kanuni’nin 48 gün, II. Selim’in 7 gün, III. Murat’ın 11 gün ölümü gizli tutulmuştur.

•Padişahlar içinde en çok çocuğu olan III. Murat’tır. Kız ve erkek çocuklarının 100-130′u bulduğundan bahsedilir.

•Fatih devrinden itibaren kanunlaşan şehzade idamı geleneği I.Ahmet devrinde kaldırılmıştır. Ondan önce yalnız Kanuni ile II. Selim tahta çıkışlarında kardeş kanı dökmemişlerdir. Çünkü bunların öldürecek kardeşleri yoktu.

•I. Ahmet’in hayatında 14 rakamının birleştiği noktalar vardır: Hicri takvim hesabı ile 14 yaşında 14. padişah olarak tahta çıkıp 14 yıl saltanat sürdükten 32 (yani 2 kere 14) yıl yaşadıktan sonra ölmüştür.

•I.İbrahim tarihte “Deli İbrahim” diye anılır. Çünkü süse pek düşkündü. Bu arada samur kürke büyük merak sarmıştı. Sakalına inci dizdirdiği de söylenir. «Deli» İbrahim bu zevk düşkünlüğü dolayısı ile devlet hazinesini çılgınca harcamıştır. Birtakım üfürükçüler bu arada Cinci Hoca da bu padişahın devrinde türemiştir.

•IV. Murat, Osmanlı padişahlarının en zalimidir. Ünlü tarihçi Hammer’in yazdığına göre 7 yıl içinde 20.000 kişiyi idam ettirmiştir.

•Osmanlı tarihinde gelip geçmiş 203 sadrazamdan 44′ü padişahların emriyle öldürülmüştür Padişah emriyle ilk öldürülen sadrazam Fatih’in veziri Çandarlı Halil Paşa’dır.

www.sanliturktarihi.com

Paylaş:

Yorumlar

“669) OSMANLI PADİŞAHLARI HAKKINDA BAZI İLGİNÇ BİLGİLER” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. özgür özkılıç yorum tarihi 26 Nisan, 2014 21:43

    Teşekkürler Hocam Emeğinize Sağlık 1. Ahmetin 14 Rakamı ile bağlantıları ilginç daha derinlere inmek lazım belki daha fazla 14 e rastlayabiliriz

  2. osmanlı padişahları yorum tarihi 27 Mayıs, 2016 17:25

    osmanlı padişahları zalim değildir
    yanlış bilgi vermeyin

Yorum yap