656) FOTON KUŞAĞI: PEYGAMBERSİZ BURJUVA DİNİ

Yayin Tarihi 11 Şubat, 2013 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

Foton Kuşağı:

Peygambersiz Burjuva Dini.

image00114.jpg

 

Foton Kuşağı adı verilen ve yeniçağ ‘new age’ düşüncesi kısaca yüksek enerjili fotonlardan oluşan büyük bir kuşağın 2012 yılında güneş sistemimiz tüm gezegenleri ile birlikte bu kuşağa girdiğinde dünya üzerindeki yaşam koşullarında bir takım değişiklikler olacağını öngörür.

Bu öngörüler kısaca tüm yaşamın 3. boyuttan 5. boyuta geçeceği, İnsanların 2 sarmallı DNA’ları ikişerli olarak biraraya gelip 12 sarmallı bir DNA’ya sahip olacağı, bu olay sırasında tüm insanların chakra’ları açılacak ve duyuları ve algılamaları artacak. Herkes birbirinin düşüncesini okuyabilecek.

Kısaca Foton Kuşağı 2012′de başlayacak yükseliş, ruhun ve maddenin birleşmesi – entegre olmasıdır. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve bütün ruhsal bedenlerimizin, tamamen aydınlanmış varlığımızı yaratmak için birleşmesidir.

Bu yeniçağ düşüncesi bir takım bilimsel tezler üzerine Maya Kozmolojisinin rayından çıkartılarak içine mistik öğeler eklenmesiyle ortaya çıkmış günümüz şartlarında dinlerin geçerliliğini yitirmesiyle kontrol altında tutulmak istenen insanoğluna servis edilen mistik düşüncelerden sadece bir tanesidir.

2012 kavramını çarpıtmak için özenle yazılmış bu yeniçağ dini yazarlarından öne çıkan John Major Jenkins Maya mitolojisi ve astronomisi üzerine yapmış olduğu incelemelerde bilinçli veya bilinçsiz Maya kehanetlerini çarpıtarak mistik bir boyuta taşımıştır.

Yaptığı çalışmada 5 büyük çağ ile presesyon olgusuna dikkat çeken Jenkins ardından içinde bulunduğumuz son çağ bitişini işaretleyen 23 Aralık 2012 tarihinin astronomik olayları üzerine yoğunlaşmıştır. Jenkins yaptığı incelemesinde Mevsimsel dönüm noktaları ile Samanyolu, presesyon etkisiyle her 6450 yılda bir aynı hizaya geldiğini söyleyerek, 2012 diziliminin ancak 25,800 yılda bir olduğunu söyler. Sözü edilen dizilim 23 Aralık 2012 günü kış gün dönümü konumunda olan güneşle Samanyolu’nun güney göklerinde izlenen yıldızlarla dolu şeridin aynı hizaya gelmesidir.

Jenkins’ e göre bu dizilim ekliptik ile Samanyolu’nun kesiştiği noktaya ”Galaktik Merkez” olarak adlandırılan bölgeye rastlaması sebebiyle ancak 25,800 yılda bir gerçekleşecek ender bir olgu haline gelmektedir.

Jenkinsin yapmış olduğu bu açıklama sıra dışı olmakla beraber presesyon olgusunun başına ve sonuna yerleştirdiği dizilimin ” sıradılığı” pekte anlaşılır bir olgu değildir. Ekliptik ve Samanyolu şeridinin kesiştiği bölgeye güneşin yolu bin yıllar içinde defalarca düşer. Jenkinse göre görece daha önemsiz ara tarihlerde gerçekleşir. Söz gelimi son dörtyüz yıldır güneş ekliptik ile Samanyolu’nun kesişme noktasında aynı hizaya denk gelir ki, bu sıra dışı dizilim değildir. Diğer taraftan 2012 yılındaki bitiş günüyle beş çağın toplamı olan 25,627 yıllık süreyle ilişkin başlangıç noktası olarak işaretlediği İ.Ö 3113 yılını açıklamaz.

Dört sıradışı dizilim Jenkins teorisinde 25,800 yıllık presesyom döngüsünün çeyreği olarak açıklanan 6450 yıllık zaman dilimlerinde dört kez gerçekleşir. Maya çağlarının toplamının 25,800 değil 25,627 yapması bir yana bırakılırsa Jenkins hiçbir rahatsızlık duymadan bu rakamı dörde bölerek 5 ayrı çağın toplamı olarak açıklama yapar. Dünya çağlarının toplamını içeren süreci mayaların neden beş zaman dilimi halinde düşürdükleri sorusuna ise yanıtı yoktur.

image0023.jpg

Tüm bu hatalara karşın 23 Aralık 2012 tarihinde ortaya çıkacak dizilimle ilgili yine belirsizlikler ortaya çıkar. Mayaların bize aktardığı bilgi dünya çağlarının bitiminde yaşanacak küresel Katasforların sebep olacağı yıkım ve felaketlerdir. Jenkins ise 2012 dizilimiyle ilgili 20 yy itibaren batı kültürünün içine sokulan yaygın bir eğilimin uzantısında; Mayaların çağ bitiminde ”maddi afetler” değil Spirütüel değişimler yaşayacağını söyleyerek akıl ve bilim dışı açıklamalar yapar. Ona göre 2012 insanlığın düşünsel yapısında ve bilinç biçimlerinde ortaya çıkacak ezoterik kutup kaymasıdır.

20 yy itibaren geçmişe ait bilgileri gerek devletler eliyle gerekse kişisel para kazanma hırsıyla dezanformasyona uğratarak rayından çıkarılan bilgiler yeniçağ da irili ufaklı birçok dinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Foton Kuşağı adı verilen grupta bunlardan biridir.

http://neferkaminanu.wordpress.com

Paylaş:

Yorumlar

“656) FOTON KUŞAĞI: PEYGAMBERSİZ BURJUVA DİNİ” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. perle inci yorum tarihi 11 Şubat, 2013 14:38

    SOSYETE VEDE ESKİ PASALARIN AKRABALARI:(ELİYLE*PİYASAYA YABANCILAR İTHAL EDİLEREK OTELLERDE TOPLANTILARLA!=SUNULAN..UZUUN YILLARDIR PEK COK CALISMANIN İTHAL SONUCU!–İNSANLAR HUZUR ARAMAK ZORUNDA KALINCA BUNA YÖNELİYORLAR!

Yorum yap