637) 2011 YILI YOLSUZLUK ENDEKSİ VE TÜRKİYE

Yayin Tarihi 10 Ekim, 2012 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

2011 YILI YOLSUZLUK ENDEKSİ VE TÜRKİYE

Yaşadığımız süre boyunca Yolsuzluk kelimesini maalesef defalarca duymaktayız.

Yolsuzluk nedir? Doğal süreçlerinde yapılması mümkün olmayan fiillerin gerçekleşmesi için süreç dışı davranışları maddi kazançlı olgulara çevirmektir.

Yolsuzluğun tarafları kimler? Sadece iki kişi (şirkette olabilir) mi? Alan ve Veren, iki taraf, eylemi yapan, fakat bu ahlak dışı eylemi yapmaya izin veren “sistem” de üçüncü sorumlu olarak Yolsuzluk eyleminde taraftır.

Peki Türkiye’nin bu tablolardaki durumu nedir? Aslında 1990 Yıllardan pek bir farkı yok diyebiliriz. Türk insanı gerek örfi gerekse de dini bakış açısı içerisinde ”Hak yeme” , ”Kul hakkı” , ”Kamu ile ilgili olan konusunda çok hassa olma” ”Öksüz yetim hakkı yememe” gibi başlıklar altında toplanabilecek kurallara sahip. Dolayısı ile Türkiye’nin Yolsuzlukların olmadığı, ya da en az olduğu ülkeler içerisinde olması gerekiyor iken, verilerin tutulduğu dönemlerden bu günlere kadar geçen süre içerisinde aslında Türkiye’nin hep Yolsuzluklar konusunda sorun yaşadığı görülmektedir.

Lafı uzatmadan, uzun süredir Şeffaflık ilkesinin Yönetim’in her safhasında yer alması gerektiğini savunan, bu konuda çalışmalar yapan arkadaşlarımızın yazısını aktarıyorum.

Şeffaflık Derneği 2011 Yolsuzluk Algı Endeksi’ni açıklıyor, Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi′ndeki Düşük Notunu Korumaya Devam Ediyor

1 Aralık 201, İstanbul- Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün 2011 Yolsuzluk Algı Endeksi′ne göre, yolsuzluk dünya genelinde salgın bir hastalık şeklinde devam ediyor. Rapor, aynı zamanda Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele konusunda hala bir iyileşme elde edemediğini de ortaya koyuyor. Yolsuzluk algısının yıllardır kayda değer bir değişim göstermediği ülkemizin bu yıl da ortaya konan performansı, Türkiye’nin yükselen imajını desteklemiyor.

Türkiye’nin, geçen yıl 4,4 olan notu bu yıl 4,2′ye gerilemiştir. Ülke sıralamasında da 56. sıradan 61. sıraya gerilemiştir. Türkiye, birlikte değerlendirildiği Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, üyesi olduğu OECD ülkeler grubu sıralamasında ise, 34 ülke arasında 30. olmuştur.

Türkiye′nin son yıllarda olumlu bir değişim göstermeyen yolsuzluk algısı, yöneticilere bu konuda ürettikleri politikaları acilen hayata geçirmeleri gerektiğini gösteren önemli bir uyarı niteliğinde. Hükümetin Şubat 2010′da kabul ettiği “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Strateji Belgesi”, bu konuda bir değişiklik yaşanacağına ilişkin belli bir umut yarattıysa da, üzerinden bir yıldan epey fazla bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir somut adım atılmamıştır. Ayrıca hükümetin bu konudaki çalışmalarını kamuoyuyla şeffaf ve düzenli bir şekilde paylaşması beklenmekteyse de, bu çalışmalarla ilgili doyurucu bir resmi bilgiye ulaşılamamaktadır. Geçtiğimiz yıl ülke gündeminden düşmeyen, futbolda şike, Deniz Feneri gibi yolsuzluk davaları ve bunların ilerleyişindeki soru işaretlerinin de kamuoyunda bu konuda kaygılara yol açtığı düşünülmektedir. Şeffaflık Derneği başkanı E. Oya Özarslan, Rapor′un da gösterdiği gibi, tüm bu gelişmelerin Türkiye′nin dışarıda prestijini düşürmüş olabileceğini, içeride de yolsuzluk alanında bu ülkede bir gelişme olmayacağına dair bir algı yaratmış olabileceğine işaret etmektedir.

2011 Dünya′da Yönetimlerin Kriz Yılı Oldu

Endekste 183 ülke ve bölge, 0 (en yüksek yolsuzluk algısı) ve 10 (en düşük yolsuzluk algısı) değerleri arasında sıralanmıştır. Yolsuzluk Algı Endeksinde dünyadaki ülkelerin üçte ikisinin 5′in altında not aldığı görülmektedir. Sıralamada Yeni Zelanda yolsuzluk algısının en az görüldüğü ülke olarak birinci sıradadır. Yeni Zelanda′yı Finlandiya ve Danimarka izlemektedir. Somali, Kuzey Kore ve Myanmar ise yolsuzluk algısının en yüksek olduğu ülkelerdir.

Dünya genelinde baş gösteren isyanların ateşleyici faktörlerinin yolsuzluk ve ekonomik istikrarsızlıklar olması, vatandaşların yönetenleri ve kamu kurumlarını yeterince şeffaf, açık ve hesap verebilir bulmadıklarını açıkça göstermektedir. Birçok Arap ülkesi Endeks′in alt sıralarında yer almakta ve 4′ten düşük notlar almış bulunmaktadırlar. 2011 yılı boyunca, yolsuzluk mücadele hareketi bayrağını taşımanın zengin ya da yoksul ülke ayrımı yapmadığına tanık olduk. Avrupa′yı vuran borç krizinde ya da Arap dünyasının girdiği yeni politik zeminde, dünya liderleri muhakkak bu taleplere kulak vermelidir.

GÜLTEKİN PARLAK

http://www.gultekinparlak.co.uk/2012/01/02/2011-yili-yolsuzluk-endeksi-ve-turkiye/

image0018.jpg

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap