623) DİKKAT, DAVA AÇMAK BİLE YASAKLANDI

Yayin Tarihi 16 Temmuz, 2012 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

Dikkat dava açmak bile yasaklandı

 

TEMMUZ ayının bunaltıcı sıcaklarında, gözünüzden kaçmış olabilir.

Yeni çıkan bir kanunla, “işsizlik sigortası” ile ilgili haksız bir uygulamaya dava açılması yasaklandı!
Daha ötesi, görülmekte olan davalarla ilgili olarak mahkemece veya Danıştay’ca karar verilmesi de aynı kanunla yasaklandı (Bkz.12.7.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6353 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesi).

OLAY NE?  

İşsizlik Sigortası Fonu’nu hepiniz biliyorsunuz.
Bu fona, işçilerin brüt ücretlerine göre; işverenler (%2), işçiler (%1) ve Devlet (%1) prim ödüyor. Temmuz 2012 itibariyle, Fonda toplanan para (yüzde 60’ı faiz vb) 77 milyar TL.’ye ulaştı.
İşsizlere ödenen yardım ise bu paranın yüzde 6’sı civarında..
İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden “hiç bir vergi ve harç kesintisi yapılamayacağı” yasada açıkça yazılıydı. (Md.49/son)
Yazılıydı diyoruz çünkü artık değil!..
15 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanunla, Fon’un faiz ve benzeri gelirlerine “vergi kesintisi” getirildi.

GERİYE DÖNÜK MÜDAHALE

İşsizlik Sigortası Fonu gelirleri 15 Haziran 2012 öncesi vergiye tabi olmadığı halde vergi kesintisi yapılıyordu.
Türkiye İş Kurumu da hukuka aykırı bu uygulamaya, ayrı ayrı dava açıyor ve hepsini kazanıyordu. Tutarı da milyarlarca liraydı.
O da ne?
Bu konuda ilginç bir düzenleme yapıldı!
6353 sayılı yasanın Geçici 2’nci maddesine göre;
-15 Haziran 2012 tarihinden önce , “İşsizlik Sigortası Fonu” gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için DAVA AÇILAMAYACAK,
-Görülmekte olan davalardan dolayı mahkemece,
-Karar temyiz edilmişse Danıştay’ca, 
Karar verilemeyecek.
-Bu davalarla ilgili olarak 12 Temmuz 2012 tarihinden sonra, taraflara tebliğ edilen eski kararlar uyarınca işlem yapılamayacak!

ANAYASA’YA AYKIRI

Yukarıdaki yasa maddesi, Anayasa’ya aykırı!
Anayasa’nın 138/3 ve 
4. maddesine göre;
-Görülmekte olan bir dava hakkında, Yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
-Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
-Bu organlar ve idare, mahkeme kararını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
Anayasa’nın 125 inci maddesine göre de; “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”
Görüldüğü gibi, İşsizlik Sigortası Fonu’nun, 15 Haziran 2012 öncesi gelirlerinin vergi kesintisi ile ilgili “dava açılamayacağı” ve “Mahkemeler ile Danıştay’ca karar verilemeyeceği” şeklindeki yasa hükmü Anayasa’ya aykırı.
Yasa ile “mahkeme kararlarına uyulmayacağı,” şeklinde düzenleme yapılması , “et kokarsa tuzlarsın, tuz kokarsa ne yaparsın?” sözünü anımsatıyor!

Şükrü Kızılot

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20993027.asp

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap