607) TÜRK SOYU (Destan)

Yayin Tarihi 28 Mart, 2012 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

TÜRK SOYU

 

 Türkoğlu dinle sözümü İyice tanı özünü

Türkistan’la aç gözünü Türk soyu en başta gelir

Hesaplanmaz yaşta gelir Türk soyu en başta gelir

 

Ay gün yıldızdır ışığı İki dünyanın eşiği

Türkistan her Türk beşiği Yazda gelir kışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Alper Tunga hali yaman Hayata yön veren şaman

Oğuz Kağan, Bilge Kağan Akla ilk bakışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Kaşgar, Amu Derya yurdum Tam on altı devlet kurdum

Sembol seçtiğim Bozkurt’um O ilk var oluşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Soyumuzda kahraman çok Asalet var hıyanet yok

Oğuz soyu Üç Ok, Boz Ok İçte gelir dışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Gök, Dağ, Deniz olmaz yalnız Kardaşları Gün, Ay, Yıldız

Son sembolümüz Ay Yıldız Hak katında arşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Çinliler çektiler duvar Çünkü bizde Mete Han var

İstemi Han eser yağar Karda gelir kışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Başbuğa yaptırmaz hata Bilgilere bilgi kata

Aksakalım Korkut Ata Müşkilâtı aşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Atalığın ispat eden Her meseleyi halleden

Kopuzumu icat eden Dede her uğraşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Yol gösterdi ona Hüdâ Canını eyledi feda

Devlet kurdu Avrupa’da Atilla Çuvaş’ta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Ergenekon asıl yerim Kaşgar’a Belh’e giderim

Satuk Buğra, Abdülkerim Müslüman oluşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Yeraltındaydı son evi Semerkant ve Sayram devi

Şeyhimiz Ahmed Yesevi Hurma damak dişte gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Asilsen aslına yaslan Yakutistan, Türkmenistan

Anadolu’ya Alparslan Ani’den alkışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Bak mübarek Cumasına Hâkim olma davasına

O Malazgirt Ovası’na Bizans’ı kovuşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Uydular hep kutlu emre Neler sığdırdılar ömre

Hacı Bektaş, Yunus Emre İlahi duyuşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Ün saldı bütün cihana Cihandaki her bir cana

Gel gel diyerek Mevlâna Kucağın açışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Düşünmeye gülme kattın Göle yoğurt maya attın

Arz ölçen Molla Nasrattın Merkezi bulmuş da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Örnek alınan hayatlar Çiniyle yazılan hatlar

Keyhüsrev’ler, Keykubat’lar Haçlıya vuruşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Gerilen kirişler yaylar Unutulmayan olaylar

Köprü, han, kervansaraylar Muhteşem oluşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Şeref ile dolu mazi Gör Buhara’yı Şiraz’ı

Ertuğrul’un oğlu Gazi Bir uyku bir düşte gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Şahit oldu yer, gök, deniz Kederimiz yoktur şeniz

İskender’e hoca Cengiz Yaldızlı nakışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Yirmi dört boy yüz yirmi bey Koç Köroğlun’dan bir hey hey

Alp Manas oğlu Semetey Kuzeyde revaşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Börü, Asena kurt adı İstanbul’un kırk dört adı

Altay hem boy hem yurt adı Gün ile doğuşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Hazar, Baykal, Lebi Derya Görülmeli Siriderya

Fuzûliyle Mecnun Leyla Çölde kavruluşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Cömert yiğitlik Türke has Çuvaş, Yakut, Halaç, Hakas

Ayrı yerde Tuna, Aras Deryaya akışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Zarar verir kibir gurur Ne itibar kor ne umur

Beyazıt Han, Emir Timur Anlamsız savaşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Edirne’den kalktı niçin Bir kutlu söz hadis için

Konstantin’e fetih için Gemisi dağ taşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Isık Göl, Kırım, Buhara Şair sultandır Baykara

Gence, Nişabur, Ankara Göze ilk bakışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Ak Şemseddin Hoca ile Eyüp Sultan gelir dile

Ulubatlı dişi ile bayrağım dikişte gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Düşündüm inceden ince En yüce sultandır bence

Şirleri titreten pençe Haine kargışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Kutsal emanetle elim Ölümü de oldu elim

Sofu oğlu Yavuz Selim Bıyığı buruşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Bosna Hersek bizim diyar Her tarafta Türk mührü var

Süleyman Hanla Zigetvar Şanını duyuşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Tatar, Balkar ve Nogay’ı Unutmayam Çağatay’ı

Doğuda Ali Şir Nevayi Hamseci olmuş da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Tuva, Başkurt, Kumuk, Toyda Ama farklı farklı boyda

Tebriz, Bakü yahut Hoy’da İmam Asker uşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Gence’den gülleri derem Isfahan sırrına erem

Şahın oğlu Âşık Kerem Aslıyla yanmış da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Yolları Allah’ın yolu Gönülleri iman dolu

Emrah ile Mahdum Kulu Huzura durmuş da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Biz bize düşersek vay vay Aynı hile aynı olay

Viyana’da Gazi Giray Arkadan vuruşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Nizâmi’de mesnevi var Kaşgarlı’ya lügat uyar

Kazak şair Avaz Muhtar şiiri nakışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Vahapzâde’dir Bahtiyar Hayder Babayla Şehriyâr

Bahadır Han soyum yazar Dünyayı kurmuş da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Farâbi ilim sıralı Çolpan’ın gönlü yaralı

Bir dehadır Gaspıralı Dermanı bulmuş da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Öğren Yusuf Has Hacip’i Kutlu Bilgiler sahibi

Harezmî Özbek Nâibi O arşa varmış da gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Mağcan Cumabay’dan fayda Yazar Abay Kumanbay da

Cengiz Aga bizim soyda Gözde gelir kaşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Nasıl edeyim ifade Millete oldu üftâde

Mehmet Emin Resulzâde Üç renkli kumaşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Mevlâ’m bırakmasın zora Milletim düşmesi tora

Ahmet Cevat ile kara Deniz çırpınışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Nakşoldu dağ ile taşa Dünya eylesin temaşa

Bak Mustafa Kemal Paşa En kanlı savaşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Çeyrek milyon şehit ile Türk âlemi geldi dile

Gelibolu Çanakkale Ölürken doğuşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Türk soyu çok ince latif Beklemez kimseden taltif

Milli şair Mehmet Âkif Hem şiir hem marşta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Kılıcın asmış hamayil Herkes olsun buna nâil

Kafkasya’da İmam Şamil kutlu inanışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Vatan kadrini bilenler Can verir iken gülenler

Kurşun yemeden ölenler Bak Sarıkamış’ta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Şahit oldu dağ taş dere Türk izi kondu her yere

Nasıl unutulur Kore Hürriyet bağışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Milletine olmuş aşık Aklı millete dolaşık

Rehberimiz dokuz ışık Alparslan Türkeş’te gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Çalgım Sazım Çengim Neyim Azerbaycan’da her şeyim

Azatlık’ta Elçi Bey’im Hâbdan uyanışta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Kıbrıs’tır son kaydettiğim Üzüntüyle kaybettiğim

Rahmetiyle yâd ettiğim Aksakal Denktaş’ta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

 

Sakın neden niçin demen Cevabı hazırdır hemen

Gülü çemen adı Yemen Mihrali Bey Huş’ta gelir

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

 

Karacaoğlan dilince Sözlerimiz Samimice

Düşünürsek ince ince Yağmurda yağışta gelir 

Dünya tarihine baksan Türk soyu en başta gelir

Bekir Sami ÖZSOY (Ozan SAMİMİ)

MANİSA – 2012

image00125.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“607) TÜRK SOYU (Destan)” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. taner akeroglu yorum tarihi 29 Mart, 2012 17:45

    tesekurler

  2. nisa özsoy yorum tarihi 30 Temmuz, 2014 16:10

    Biraz da acik yazilabilir ve resimle anlatilabilir
    Genede tesekkurler 🙂

Yorum yap