593) MİMAR SİNAN’IN TÜRBE KİTABESİ

Yayin Tarihi 15 Şubat, 2012 
Kategori TÜRK DÜNYASI

Mimar Sinan’ın türbe kitabesi

image00121.jpg

————————————————————————————–

Mimar Sinan’ın, Süleymaniye Camii Külliyesi içerisinde yer alan türbe kitabesi ve niyaz penceresi

1.Satır:

Ey iden bir iki gün dünyâ sarayında mekân

Cây-i asâyiş değildir âdeme milk-i cihân

Hân Süleymân’a olub mi’mâr bu merd-i güzîn

Yapdı bir câmi’ verir Firdevs-i âlâdan nişân

Emr-i şâhile kılub suyollarına ihtimâm

2.Satır:

Hızr olub âb-ı hayâtı âleme kıldı revân

Çekmece cisrine bir tâk-ı mua’llâ çekdi kim,

A’ynıdır âyine-i devranda şekl-i kehşân

Kıldı dört yüzden ziyâde mescid-i âlî binâ,

Yapdı seksen yerde câmi’ bu a’zîz-i kârdan

3. Satır:

Yüzden artuk ö’mr sürdü âkıbet kıldı vefât

Yattığu yeri Hüdâ kılsın ânın bâğ-ı cinân

Rıhletinin Sâî-i dâi didi târihini

Geçdi bu demde cihândan pîr-i mi’mârân-ı Sinân (996)

Rûhiçün Fâtihâ ihsân ide pîr ü civân

 

Günümüz Türkçesiyle: 

Ey dünya denilen sarayda bir iki günlüğüne mekân tutan insan! Dünya, bir sükûn ve emniyet yeri değildir. Kanuni Sultan Süleyman’a mimar olan bu seçkin, mert kişi, öyle bir cami yaptı ki sanki cennettin bir alameti gibidir o. Padişahın emriyle suyolları açmaya özen gösterdi.

Hızır (A.S) gibi yetişerek hayat kaynağı olan suyu bu âleme akıttı. 400’den fazla mescit, seksen yerde cami inşa ederek çok izzetli bir iş yaptı.

100 yaşından fazla ömür sürdü ama nihayet oda vefat etti. Allah onun yattığı yeri cennet bahçesi kılsın. Ölüm tarihini Sai Çelebi dua ederek söyledi. Bu zamanda, (Hicri 996, Miladi 1588) yılında dünyadan mimarların piri, üstadı olan Sinan’da geçti. Tüm gençler ve yaşlılar ruhu için birer Fatiha ihsan etsinler.

 

•Sâî Çelebi’nin üç satır halinde, on beş mısralık bu kitabesi sülûs, Hasan Karahisari hattıdır. İstanbul Müftülüğü solunda, Fetva Yokuşu başında yer almaktadır.

Emre Gül- DÜnya Bülteni

 

image0027.jpg

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap