59) LOZAN’I DELEN YASA !

Yayin Tarihi 17 Ocak, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

 Lozan’ı delen yasa aynen kabul edildi

 

image001101.jpg

10. Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’in “Ulusal çıkarları ve Türk devrimlerini tehdit ediyor” diyerek veto ettiği azınlık vakıflarına mal edinme ve şirket kurma imkanı da tanıyan Vakıflar Yasası komisyondan geçti.

TBMM Adalet Komisyonu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, 9 maddesini bir kez daha görüşülmesi için Meclise iade ettiği Vakıflar Kanunu’nu aynen kabul etti.

Kabul edilen maddelere göre, yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğüne beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilecek. Yabancılar, Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecek.

Mal edinebilecekler
Vakıflar, izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek. Mülhak, cemaat, esnaf ve yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa denetim makamının görüşü alınarak mahkeme kararıyla, sonradan edindikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organları kanalıyla daha yararlı olanlarıyla değiştirebilecek ve paraya çevrilebilecek. Kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri hakkında, Tapu Kanunu hükümleri uygulanacak.

Amaç değişikliği
Vakıfların vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıflarda, Vakıflar Müdürlüğünün; cemaat ve esnaf vakıflarında vakıf yöneticilerinin teklifi üzerine şartları değiştirmeye, hayır şartlarındaki gelirlerini uyarlamaya, Vakıflar Meclisi yetkili olacak.

Vakıflar Meclisi
Vakıflar Meclisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst seviyedeki karar organı olarak görev yapacakb Vakıflar Meclisi, Vakıflar Genel Müdürü, 3 genel müdür yardımcısı ve 1. hukuk müşaviri olmak üzere 5; vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğretim mezunları arasında Başbakanın teklifi üzerine ortak kararnameyle atanacak 5 üye ile yeni vakıflarca seçilecek 3; mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek 1’er üye olmak üzere 15 üyeden oluşacak. Vakıflar Genel Müdürü, genel müdür yardımcısı, 1. hukuk müşaviri ile bölge müdürü ortak kararnameyle, rehberlik ve teftiş başkanı ile daire başkanı, genel müdürün teklifi, Başbakanın veya görevlendirdiği devlet bakanının onayıyla, diğer personel ise Genel Müdür tarafından atanacak.

Kiraya verebilecekler
Genel Müdürlük tarafından değerlendirilemeyen veya işlev verilemeyen hayrat taşınmazlar, fiilen asli niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar kiraya verilebilecek. Hayrat taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından işlev verilmek amacıyla vakfiyesinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere, onarım ve restorasyon karşılığı kamu kurum ve kuruluşlarına veya benzer amaçlı vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere tahsis edilebilecek. Tahsis edilen taşınmaz, ticari bir faaliyette kullanılamayacak; tahsise aykırı kullanımın tespiti halinde taşınmaz tahliye edilecek.

Uluslararası faaliyet 
Vakıflar, vakıf senedinde yer almak kaydıyla, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluş kurabilecek ve yurtdışında kurulan kuruluşlara üye olabilecek. Vakıflar, yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan, ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilecek, yurtiçi veya yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilecek. Ancak yurtdışı nakdi yardımlar, banka aracılığıyla alınabilecek. Amacını geliştirmeye yardımcı olmak veya gelir sağlamak amacıyla vakıflar, iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecek.

Siyasal güç elde edecekler
10. Cumhurbaşkanı  Sezer, Vakıflar Yasası’nı veto etmişti. Sezer, gerekçesinde, hem Lozan hem de çıkartılan yasalarla düzenlenen vakıfların yeni yasayla Anayasa’ya aykırı bazı haklara kavuşacağını belirterek, cemaat vakıflarının yeni düzenlemeyle “yeni ekonomik ve siyasal” güç elde edeceklerini kaydetmişti. 

YENİÇAĞ

Paylaş:

Yorumlar

“59) LOZAN’I DELEN YASA !” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. Samet Acar yorum tarihi 17 Ocak, 2008 15:37

    Yımaz Bey ,bu konuda Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”sini gözden geçirerek cevabını hemen,derhal buluruz.Lozanı bozan ‘iktidar ve kanunlaştıramak için oy kullanan millet vekili leri”GENÇLİK HİTABE’SİNEDEKİ’hayınlıklarına,siyasi emellerine,şahsi menfaatlerini ,ne diğecekler?Acaroğlu

Yorum yap