580) UÇAN AT “TULPAR”

Yayin Tarihi 2 Ekim, 2011 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

 

UÇAN AT “TULPAR”

image0011.jpg

Türk destanlarında atlar da sahipleri kadar olağanüstü özelliklere sahiptirler. İnsan dilinden anlayan ve insan gibi konuşabilen atlar, çoğu zaman sahiplerini tehlikelerden korurlar ve ölümden kurtarırlar. Uçma yeteneğine sahip olan bu atlar eski Türk destanlarında Tulpar adıyla bilinirler.

Başkurt inançlarına göre Tulpar adı verilen kanatlı atın kanatlarını hiç kimse göremez. Tulpar kanatlarını, yalnız karanlıkta, büyük engelleri ve mesafeleri aşarken açar. Eğer birisi tarafından Tulpar’ın kanatları görülürse, Tulpar’ın kaybolacağına inanılır.

Başkurtların kahramanlık destanı olan Ural Batır’da ata tapınmanın izleri korunmuştur. Bu destanda, Tulpar adı verilen kanatlı atlardan olan Akbuzat ve Sarat, gökyüzünde yaşayan tanrısal atlardır. Akbuzat, Göklerin hâkimi Samrav’ın karısı Koyaş’tan (Güneş’ten) doğmuş olan kızları Humay’ın kutsal atıdır. Sarat ise, Samrav’ın Ay’dan doğmuş olan kızı Ayhılu’nun atıdır. Ural Batır ve Akbuzat rivayetlerinde dev at Akbuzat, kahramanların koruyucusu ve yeryüzündeki atların neslini devam ettiren aygır rolünde ortaya çıkar(Sagitov1986:125).

Başkurt rivayetlerine göre, Büyükayı’nın en dıştaki iki yıldızı semavi atlar olup, adları Buzat (Boz at) ve Sarat (Sarı at) olarak bilinir (Sagitov 1986: 125). Karaçay Malkar folklorunda da Küçükayı’nın iki yıldızı Sarı aygır ve Toru (Doru) aygır adlarıyla tanınır (Tavkul2000:100).

Eski Türk destanlarının Tulpar adını taşıyan uçan at motifine Kuzey Batı Türk lehçelerinin hemen hepsinde ve Uygurca’da rastlamak mümkündür. Tulpar adlı uçan at İdil Ural’da Başkurtlar ve Kazan Tatarları arasında, Orta Asya’da Kazaklar, Kırgızlar, Altaylar, Karakalpaklar arasında olduğu kadar, Kafkaslarda Karaçay Malkarlılar ve Kumuklar arasında da yaşayan en canlı destan unsurudur.

Çeşitli dillerde konuşan Kafkasya halklarının dillerinde ve folklorlarında da Tulpar adının karşımıza çıkması, onların Kumuk ve Karaçay Malkar Türkleriyle girdikleri kültür etkileşimin bir sonucudur.

KumukTürkçesinde ; 
Tulpar dünyanı birevü buççagında busa da, öz yılkısın tabar
(Tulpar dünyanın bir köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur) 
atasözünde tezahür eden Tulpar adı, onların komşuları olan çeşitli Dağıstan halklarının dillerinde de kendisine bir yer bulmuştur. Avar, Lak, Andi, Dargı ve Tabasaran dillerin deTulpar kelimesi yaşamaktadır. (Abdullayev1982:2829).

Prof. Dr. Ufuk Tavul Ankara Üniversitesi

FOTOĞRAF: Kazakistan Devlet Armasında Tulpar

Paylaş:

Yorumlar

“580) UÇAN AT “TULPAR”” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Koctürk yorum tarihi 3 Ekim, 2011 01:20

    Bilmedigim bir konuda bilgi sahibi oldum,tesekkür ettim.

  2. Güven BEKER yorum tarihi 21 Aralık, 2015 14:11

    Eski Türk Mitolojisini öğrenmek ne güzel. Ne yazık ki bizim neslimize Batı’nın dikte ettiği konular öğretildi hep. Bilgisunar sayesinde büyük bir eksiklik, kısmen de olsa gideriliyor. Derleyenlere teşekkür ediyorum.

Yorum yap