57) SURİYE’DE TÜRKLER

Yayin Tarihi 17 Aralık, 2007 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

 

SURİYE’DE TÜRKLER

image0016.gif

image00235.jpg

CABER KALESİ

Suriye’deki Türkmenlerin daha 7. ve 8. yüzyıldan beri Fırat ve Dicle boylarına indikleri, ayrıca, Mezopotamya’dan ve Anadolu’dan Suriye’ye göçtükleri X. ve XI. yüzyıldan beri bölgede yaşadıkları bilinmektedir. îlk yerleşimlerinde göçebe olarak kalmışlarsa da sonradan yerleşik düzene geçmişlerdir. Bu bölgede 1071 Malazgirt Savaşından sonra Aşağı ve Yukarı Fırat boylarında. Saltuklar, Mengücekler, Danişmendiler, Yınaloğulları, Artuklar gibi Türk Beylikleri kurulmuştur.
Halen Süleyman Şahin’in mezarı Suriye de olup Türk Mezarı diye anılmaktadır.
Halep’te ise Türkmenlerin oluşturduğu bir büyük mahallenin olduğu tarihi kaynaklarda bulunmaktadır.
1978 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türk dilini konuşan nüfusun sayısının 100.000 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.


a- Laskiye Bölgesi: Suriye’nin en büyük liman kenti olan Laskiye, 1950’den sonra gelişme göstermiştir. Bunun üzerine çevrede bulunan Türkmen köylerinden çok sayıda Türk şehir merkezine göç etmiştir. Bu bölgede 265 Türk köyü bulunmaktadır.

b- Halep Bölgesi: Osmanlı împaratorluğu döneminde Türk nüfusunun idari merkezi Halep’ti. Halep, sokaklarında Türkçe konuşulan bir yerdi. Türk mimari ve sanat eserleri Halep’te çoktu.

c- Telkele Yöresi: Suriye’nin Hama-Humus şehirleri ve Lübnan sınırı arasında kalan kısımdır. Türkmenler  genellikle Humus’ta yoğundurlar.

d. Kunteyra Bölgesi: Burası îsrail sınırına yakındır. Kafkasya’dan getirilenler 1878’de buraya yerleştirilmişlerdir.

e- Şam: Burada Türkmenlerin oturduğu bir mahalle bulunmaktadır. Ayrıca Havran ovasında da Türkmenler vardır.

Tahminen Halep bölgesinde 200.000,

Laskiye’de 150.000,

Tekele’de 50.000,

Kunteyra yöresinde 100.000.

diğer bölgelerdc 300.000 olmak üzere Suriye topraklarındaki Türk nüfusu 1 milyon olarak tahmin edilmektedir.
Türkler özellikle Humus, Halep, Havran, Cezire ve Suriye-Türkiye sınır boylarında yaşamaktadırlar. Hayvancılıkla, tarımla ve halı dokumacılığıyla uğraşırlar.

Oğuz Türklerinin torunları olan Suriye Türklerine, “Bayır Bucak” Türkleri de denilmektedir.

Suriye’de Bayat, Afşar, Karakeçili, İsabeğli, Musabeğli, Elbeyli, Akar, Hayran, Candırlı, Sincar gibi Türk Boyları yaşamaktadır.

Suriye’de Türkler azınlık statüsüne alınmamıştır. Araplaştırma politikası gereği, “Müslüman” olarak tanımlanmışlardır.

Suriye bağımsızlığı sonrası buradaki Türkleri asimile etmeye çalışmaktadır. Türkçe konuşma yasaktır.
Suriye’de resmi dil ve eğitim dili Arapça’dır. Baas Partisi’nin iktidara gelmesinden sonra Suriye’de Türkçe gazete, dergi kitap ve Türkçe eğitim yasaklanmıştır. Özellikle Hafız Esad iktidarında Türklere baskı ve işkenceler uygulanmıştır.

1982 yılı “HAMA” katliamında, Türkler de zarar görmüştür.

image00319.jpg

image00417.jpg

Süleyman Şah’ın Caber kalesindeki, Türk Mezarı adı altında tanınan kabri, müştemilatı ile beraber, Türkiye’nin malı sayılmış ve Türkiye’ye orada muhafızlar bulundurma ve Türk bayrağını çekme hakkı tanınmıştır.

turk-dunyasi.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“57) SURİYE’DE TÜRKLER” yazisina 4 Yorum yapilmis

 1. z cannser yorum tarihi 2 Mart, 2008 02:15

  pkk ya karşı mücadelee edeceksen yanına mutlaka suriye ve iranı alacaksın.kürtçülük harekatı ancak Türkiyenin ,İranın,Suriyenin ortak düşmanıdır.Amerikanın değildir.Milliyetçi olmak artık amerikan ve israil karşıtlığıyla mümkündür.Yurdun bütün telekominikasyon ağları,finans sektörü, limanları amerikan ,israil,ingiliz…işgalindeyken neden bahsediyorsunuz. EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN

 2. yasin akça yorum tarihi 27 Mayıs, 2009 15:24

  pkk ya karşı mücadele dediğimiz önce kendimiz olmakla yani milli benliğimizi tekrar kazanmakla ve üstte yazan arkadaşında dediği gibi iran ve suriyeyi yanımıza almakla mümkün görünüyor ancak biz teknolojik anlamda (haberleşme ve silah sanayii)dışa bağımlı olduğumuz sürece iç ve dış tehdit unsurlarına karşı %100 başarı asla sağlanamaz türklük propabagandası alevlendirilmeli ve ve dünya çapında türkçülük ve ahilik oluşumu kurularak güçlendirilmelidir ki mossadın çalışma prensibine akarsak da bunu görürüz biz biz olduğumuz sürece güçlü birlikte olduğumuz sürece yenilmez oluruz…

 3. mehmet şeker yorum tarihi 10 Mart, 2010 11:13

  tarihimizi bilmiyoruz…

 4. sedat şahaner yorum tarihi 9 Haziran, 2011 11:34

  bu ülkede 74 milyon kişi yaşıyor deselerde çoğu bu ülkenin nimetlerinden yararlanamıyor bunların çoğuda türktür vergi vermez onu vermez şunu vermez isyankar kürtler bu ülkenin kanayan yarasıdır elimden gelse bu ülkeden hepsini atarım neden derseniz ülkemiz düzelir hırsızlık biter arsızlık biter ekonomi düzelir kaos biter kürt sorunuda ortadan kalkmış olur kolumda kangren varsa keser atarım hiç değilse diğer taraflarımı kurtarırım ben olayım affetmem ne olur ise olsun bu ülkeye hıyanetlik edeni ettireni affetmem yakarım derisini yüzerim kulağını keserim parçalarım bu ülkeye hayinlik edenleri ben önce türküm sonra elham dürillah müslimanım din kisvesi adı altında bu ülkeyi bölenide affetmem saygılarımla TÜRKOĞLU TÜRK SEDAT ŞAHANER

Yorum yap