5555) Türklüğün Kutsal Sembolleri

Yayin Tarihi 12 Aralık, 2018 
Kategori KÜLTÜREL, TÜRK DÜNYASI

TÜRKLÜĞÜN KUTSAL SEMBOLLERİ

Türklüğün 3 kutsal sembolü vardır:

1)    Türk Bayrağı (Bağımsızlık-Devlet)

2)    Çift Başlı Kartal (Hakimiyet-Kudret)

3)    Bozkurt (Hür yaşam)

Bu 3 sembolden en önemlisi Türk Bayrağıdır. Bayrağımız; Devletin varlığını ve  bağımsızlığını temsil eder iken, Milletin de yaşayan ve yaşatılacak şerefi ve namusunun ifadesidir.

Çiftbaşlı Kartal ile Bozkurt sembolleri ise Türklüğün vaz geçilmez mitolojik kültür varlıklarıdır. Milli kimliğin hafızalarıdır.

Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde Bayrağı, “Batrak” olarak ifade etmiştir.

Türkiye Bayrağı’ndaki Hilal ve Yıldız’ın sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür:

* Bir görüşe göre, Türk Bayrağı’ndaki Hilal “İslamiyeti”; Yıldız ise “Türklüğü” temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan “Şehit kanını” temsil etmektedir.

* Başka bir görüşe göre, Ay-Yıldız “Türklüğü”, kırmızı zemin ise “Vatanı” temsil etmektedir.

* Başka bir görüşe göre; Osmanlı Devleti Bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.

* Başka bir görüşe göre; Hilal “Allah”ı, Yıldız “Peygamber”i temsil etmektedir.

Tüm bu görüşler samimidir, değerlidir.

Ancak Bayrağımızın oluşumunu, kökenini ve esas anlamını bilmemiz gerekir. (YILMAZ KARAHAN)

SEMBOLLER YAZISI DOSYA HALİNDE SUNULMUŞTUR: 

Türklüğün Sembolleri   

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap