55) ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEYENLER KİMLER? TANIYALIM

Yayin Tarihi 17 Aralık, 2008 
Kategori ERMENİ SORUNU, SİYASİ

ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEYENLER KİMLER? TANIYALIM

kalem-yazi.jpg

Geçtiğimiz günlerde Ermenilerden özür dileme kampanyasını başlatan ekibin başını çeken Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi  Prof.Dr. Ahmet İnsel ile aynı üniversiteden  AB ile ilişkiler uzmanı Dr.Cengiz Aktar ve bağlı oldukları örgütleri tanımakta yarar vardır.

Dr.Cengiz AKTAR, AB ilişkilerimizde uzman olarak görev yapan, AB uğruna ülkenin sırtını mindere yapıştırma görevlerini başarı ile yerine getirmeye çalışan, batılılaşmamız için eserler yazan bir akademisyen..Geçmiş yıllarda Emperyalizm’in siyasi kanadı olan Birleşmiş Milletler çatısı altında ve Avrupa Birliği’nin göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetler arası danışma kurulunun ikinci başkanı olarak çalıştı. 1994-1999 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Slovenya Temsilciliği’ni yönetti.

Prof Dr. Ahmet İNSEL ise HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ’nin kurucu üyelerindendir. Bütün çalışmalarını da bu dernek ve arkasındaki güçlerin talimatları doğrultusunda sürdürür. Türkiye’de başta Ermeniler olmak üzere tüm etnik unsurları derneğin amaçları doğrultusunda yönlendirmek, eğitmek ( kışkırtmak diye okuyabilirsiniz ) en önemli görevlerindendir. Hatta internet sitelerinde işi, Türkiye’deki Roman vatandaşları kışkırtmaya kadar götürmüşlerdir.

Bu siteye http://www.hyd.org.tr/  adresinden ulaşırsanız.İlişkide bulunulan örgütleri ve ülkenin hangi duyarlılıklarının kaşındığını görebilirsiniz.

 

HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ NEREDEN HANGİ PARALARLA BESLENİR?

1983 yılının sonlarında ABD kongresi onayı ile “Ulusal Demokrasi Fonu” (NED: National Endowment For Democracy) kuruldu. Bu tarihten itibaren CIA’nın ülkelerin karıştırılması operasyonlarında kullanılan birçok işlevi NED’e transfer edildi.

Avrupa’da yerleşik ve çoğu ABD tarafından beslenen “Sivil Toplum Örgütleri” de, NED’in Demokrasi yayma operasyonlarında yer almaktadırlar. Para kaynağı ABD hazinesidir. NED ise bu paranın kasasıdır.

Amaçları çok net ve açıktır. Doğu Avrupa’yı, Afrika’yı, Asya’yı, Ortadoğu ve Okyanus devletlerini birlikte yeniden kolonileştirmek, doğal kaynakları ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER aracılığı ile yağmalamaktır. Ahmet İnsel’in de içinde bulunduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği de bu amaçlar için para alıp kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

 

NED’DEN KAÇ YILINDA, HANGİ AMAÇLA,  NE KADAR PARA ALDILAR?

YIL: 1997

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN : Helsinki Yurttaşlar Derneği

PARA MİKTARI:30.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: Daha etkin sivil toplum için sivil girişimlere destek vermek ve birleştirici çabalar içine girmek. Eylemleri halka yaymak, yeni üyeler örgütlemek  ve diğer Sivil Toplum Örgütlerini eğitmek.

 

YIL:1997

PARAYI VEREN: Proje Karşılığı AB katkısı

PARAYI ALAN : Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 81.330 EURO

VERİLİŞ AMACI: Proje; Yasama kararlarının verimliliği.

 

YIL:1998

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN: Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 31.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: Cemiyet, örgütsel yapısını güçlendirecek, yeni üyeler kazanacak, çalışmaları halka yayacak ve diğer Sivil Toplum Örgütlerini örgütlenme konusunda eğitecektir.

 

YIL:1999

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN : Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 31.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: Cemiyet, örgütsel yapısını güçlendirecek, yeni üyeler kazanacak, çalışmaları halka yayacak ve diğer Sivil Toplum Örgütlerini örgütlenme konusunda eğitecektir. vs…

 

YIL: 2000

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN: Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 45.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: İstanbul, Mersin ve Van’da STÖ’ler ve eylemciler şebekesi oluşturulacak. Bu şebeke, ifade özgürlüğünü engelleyen yasal engellerin kaldırılması, özgürce toplanma ve örgütlenme haklarını savunacaktır. ( BU İLLERE VE BUGÜNKÜ HAREKETLİLİĞE DİKKAT!…)

 

YIL: 2001

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN : Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 35.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: Barışçı toplantı ve örgütlenme özgürlüğü hakları konusunda savunma, lobici ve kampanyacı sivil eylemcilerin çekirdek gurubunu eğitmek, bir basın toplantısı düzenleyerek 40 kadar basın mensubu, siyasetçi ve devlet görevlisini ağırlamak. Altı kentte 50 NGO’nun ihtiyaçlarını belirlemek.

 

YIL: 2002

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN : Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 35.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: 5 El kitabı yayınlayıp 20 kişiyi İstanbul’da Savunmanlık, lobicilik ve kampanyacılık konusunda eğitme çalışması yapmak.Bu 20 kişi 10 ayrı kentte 100 STÖ’nün elemanlarını eğitecektir. 40 siyasetçi, gazeteci ve devlet görevlisine kabul düzenlenecek. 1000 Adet haber bülteni basılıp postalanacaktır.

 

YIL: 2003

PARAYI VEREN: NED

PARAYI ALAN: Helsinki Yurttaşlar Derneği  

PARA MİKTARI: 35.000 DOLAR

VERİLİŞ AMACI: Anayasa Reformu için milletvekillerine lobi yapmak, Bölgesel eğitim atölyeleri çalışmaları sürdürülecek, STÖ eğitim malzemeleri dağıtılacaktır.

Not; Rakamsal verilerde Mustafa Yıldırım’ın Sivil Örümceğin Ağında eserinden yararlanılmıştır.

Görüldüğü gibi ihanetin göbeğine oturan bu örgüte Sivil Toplum Kuruluşları üstü bir görev de biçilmiştir. Yardımlar 2003 yılından sonra da devam etmektedir.

Şimdi soruyoruz; Bu zat-ı muhteremlerden Türkiye’nin haklarını savunmaya yönelik bir açıklama bekleyebilir misiniz?

Nereden emir aldıklarını ve neyi, nasıl görme ve değerlendirme konusunda şartlandıklarını çoktan görmeniz gerekir idi.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kurucu Üyeleri

Adalet Ağaoğlu
Ahmet Fadıl Kocagöz
Ahmet İnsel
Ali Bulaç
Ayşe Buğra
Ayşe Silivri
Bülent Tanık
Bülent Tanör
Ceyda Can
Emil Galip Sandalcı
Ercan Karakaş
Esra Koç
Fikret Toksöz
Halil Berktay
Haluk Şahin
İlhan Tekeli
İştar Bedriye Gözaydın
Mahmut Ortakaya
Mehmet Ali Aslan
Mehmet Ali Birand
Mete Tunçay
Murat Belge
Murat Çelikkan
Murat Gültekingil
Murat Karayalçın
Murtaza Çelikel
Orhan Pamuk
Osman Kavala
Selim Ölçer
Sinan Gökçen
Süleyman Çelebi
Şerafettin Elçi
Şirin Tekeli
Şule Kut
Taciser Ulaş
Tarık Ziya Ekinci
Turgut Tarhanlı
Ümit Fırat
Ümit Kıvanç

Ömer ÖZTÜRKMEN

NOT: BU YAZI ADD ISPARTA ŞÜBESİ TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR.

Paylaş:

Yorumlar

“55) ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEYENLER KİMLER? TANIYALIM” yazisina 125 Yorum yapilmis

 1. Necla Şener yorum tarihi 17 Aralık, 2008 15:45

  Bu kampanyanı başlatanlar Türk olmayan yada ne mutlu türküm diyene sözcüğünü içine sindiremeyenlerdir..

  Neden bütün hainler ve türkiye aleyhtarları eylemler, soros destekli üniversite hocalarından çıkar acaba..

  Bence öncelikle dikkat edilmesi gereken konu budur.. belliki kimin parasını yiyorlarsa onun düdüğünü öttürüyor yada asıllarına rücu ediyorlar..
  Ne demişler ”kırk yıllık Yani olurmu Sami..

  tarih tekerrürden ibarettir DÜn komşularını katleden vahşi ermeniler bu tiniyetlerini hocalı ve kadabağdada göstürmeştir. ainesi işidir kişinin lafa bakılmaz diye boşyuna denmemiştir. dikkat edin 1915 lerde kandi komşularına uyguladıkları vahşetin tıpa tıp aynıcsını azerbaycamdada uygulamışlardır.. Baüşka delile ihtiyaç varmı..
  bu vahşetlerin hiç bir gerekçesi olamaz.. soyu bozuk vahşi olmayan, bu vahşeti her ne nedenle olursa olsun sergileyemez..

  TÜrk tarihinde savaşlar olmuştur ama tarihin hiçbir döneminde hamilelerin karnı yarılıp kızmı erkekmi diyerek bahis oynun mamıştır. kesilen evladını annesine babasına yedirmek gibi insanlık dışı eylemler olmamıştır. bunlar bile ermenilerin nasıl zalım insanlık dışı yaratıklar olduğunun en açık göstergesidir.. .bunları destekleyenlerde aynı soyun b… larıdır.

 2. TARIK KONAL yorum tarihi 17 Aralık, 2008 15:53

  BU ANLAMLI YAZI İÇİN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ISPARTA ŞUBEMİZE VE EMPERYALİZMİN KISKACINA ALINMIŞ GÜZEL ÜLKEMİZİN YURTSEVERLERİNİ UYARMAK İÇİN -OLAĞANÜSTÜ İÇERİKLİ BİR KİTAP OLAN- “SİVİL ÖRÜMCEĞİN AĞINDA” YI YAZMIŞ OLAN YURTSEVER YAZAR, KARDEŞİMİZ MUSTAFA YILDIRIM’A SONSUZ TEŞEKKÜRLER…
  TARIK KONAL

 3. Erugrul senel yorum tarihi 18 Aralık, 2008 09:35

  Ben CHP li biriyim eğer Murat KARAYALÇIN da bunların arasındaysa yazıklar olsun. Daha ne diyeyim

 4. volkan aslı yorum tarihi 18 Aralık, 2008 10:47

  Bizler bu derneği kuran bazı hainleri bugün baştacı yapmak üzereyiz(murat karayalçın) ve kimileride hergün t v de naralar atıp tutuyor.(m.ali birand)Bu tür dönmeler olduğu sürece biz maça zaten yenik başlıyoruz.göz önünde olanlar bile savunmuyosa bu ülkeyi alt tabaka nasıl sesini duyursun.

 5. Ertuğrul Kapusuzoğlu yorum tarihi 18 Aralık, 2008 14:06

  İnternet denen şeyin mucidi cennetlik olmalı.
  Olmalı değil, cennetlik.
  Niçin?
  Biz bu bilgilere nasıl ulaşacaktık.
  listede malum isimler var; bazıları beni son derece şaşırttı.
  Hafızamız malum.
  Bu isimlerin, millet vicadınında mahkum olması için, bir kenarda yazılmış olması son derece önemli.
  Hepsi de ağız birliğiyle bağırıyorlardır;
  “Hepimiz Ermeniyiz!”
  Biz de tempo tutuyoruz; “Tabiy ki, tabiy ki, tabiy ki!”
  Hepiniz Ermenisizin!
  Hem de katmerlisinden, Taşnak.
  Zeytun’da, Erzincan’da, Erzurum’da, Van’da…
  Moskof, İngiliz, Fransız desteğinde…
  Benim dedemi, emminmi, dayımı katleden…
  Kadınımıza kızımıza tecavüz eden…
  Toplu mezarlara dolduran canilerin tohumları olmasanız, bu defi haceti yemezdiniz.
  Hepiniz Ermenisiniz!
  Yağmur yağmıyor.
  Yüzünüzü de silmeyin, tarihe böyle geçin.

 6. ÖZGE ÖZÇELİK yorum tarihi 18 Aralık, 2008 17:54

  bu özür dileyenleri kınıyorum…

 7. MEHMET ŞENTÜRK yorum tarihi 18 Aralık, 2008 19:18

  VELEVKİ OSMANLI DEVRİNDE BİR ERMENİ KIRIMI OLDU DİYELİM.OSMANLI DEVLETİ BU KONUDA BÜTÜN BEDELLERİ ÖDEMİŞTİR.BUNU YAPTIĞI SÖYLENEN 2 PAŞADA ERMENİ KATİLLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR.DOĞUDA ERMENİ ZULMÜNE MARUZ KALAN TÜRKLER HİÇ ZAMAN GEÇİRMEDEN ULUSLARARASI MAHKEMELERE TAZMİNAT DAVALARI AÇMALIDIRLAR.AYRICA BU AYDIN TAİFESİ KİM OLUYORLARDA TÜRK MİLLETİ ADINA BİR ÖZÜR MEKTUBU YAYINLIYORLAR.BU MEMLEKETİN BİR TANE ONURLU CESUR KANUN ADAMI YOKMUDUR?BUNLARI SORGULAYIP YARGILAYACAK.DEMEKKİ YOKTUR.ÖYLEYSE TANRI TÜRK MİLLETİNİ GERÇEKTEN KORUSUN ARTIK…

 8. doğan bahar yorum tarihi 18 Aralık, 2008 19:51

  türküm türklüğümle gurur duyuyorum bunu içine sindiremeyen varsa terk etsin memlketi ve bizleri rahat bıraksın
  ne diye ömzür dilicekmişiz asıl onların yaptığı vahşetleri niye görmüyo bu aydın amam kara kafalı dış destekli insanlar prof olmuşlar amam hala bilima dına bişeyşleri olmayan cahil insanlar bence sizler önce kendiniz olmaya çalışnız bşir avuç kimliksin insan

 9. mehmet tuna yorum tarihi 19 Aralık, 2008 00:15

  Bunlardan murat karayalçın Atatürkün kurduğu partinin belediye başkan adayı gelde oy ver

 10. SABAN BAYRAK yorum tarihi 19 Aralık, 2008 02:10

  ONCE BISEYI UNUTMAMAMIZ GEREK TURKUN TURK TEN BASKA DOSTU YOKTUR ASLINDA BAKTIGIMIZ UNLU SIMALAR VAR IçIMIZDEK BU HAYINLERI ARTIK ATMAMIZ GEREK SEREFLI GORUNEN SEREFSILERI TV EKRANLARINA GETIRMEMELI BOYKOT VE PROTESTO ETMELI
  OZELIKLE SANATçI MUSFETLERINI TOPLUMDAN DISLANMALILAR NE MUTLU TURKUM DIYENE

 11. sevgi ödlek yorum tarihi 19 Aralık, 2008 03:27

  hayret!nasıl oluyorda!cezalandırılmıyorlar?
  varsayımlarla hareket edenler!
  bulundukları vatanı ne yapmaya ugrasırlar!anlasılamıyor..tam olarak..
  -gündemde kalmak,tanınmak icinmi?
  nasıl iclerine sindiriyorlar!
  hafsalası almıyor insanın!bunlar kendilerinede yabancılar herhalde.

 12. halil kavraz yorum tarihi 19 Aralık, 2008 03:33

  sayı bahceşehır ünv ögretim üyeleri meşhürmü olmakistiyorsunuz artismi

 13. kuentin yorum tarihi 19 Aralık, 2008 20:07

  kardeş bu arada bir birlik kuralım eylem yapalım burda olduğumuzu hissetirelim yeter artık neyi bekliyoruz

 14. yakup cemil yorum tarihi 19 Aralık, 2008 21:20

  bu özür dileyen özürlüleri tarihin huzurunda listeme alıyorum allah nasip ederse inşallah YAKUP CEMİL in tepkilerini alacaklardır.bu vatansız hainlerin bu güzel ülkede yaşamaya hakları ebediyyen yoktur.bunlar cami duvarına pislemenin cezasını herhangi bir yerde geberip giderken yırtık ayakkabılarını(nallarını) göstermeyide ihmal etmeyeceklerdir.

 15. aytekin ekiz yorum tarihi 19 Aralık, 2008 21:20

  evet bende özür diliyorum o şahıslardan…..
  neden derseniz biz bu ülkede onlara yaltaklık eden insanlara meydanı boş bıraktık diye.
  ama biline ki geçmiişten bu güne ne ihanetler gördü benim yurdum.
  ve yine özür diliyorum benim cennet VATANIM size yar olmayacak.
  emin olun

 16. Serdar Bayram yorum tarihi 20 Aralık, 2008 01:49

  Ben Serdar Bayram olarak bu imza kampanyasina katilan hainlere ( Soykirim yaptigimizi iddia eden kampanya´ya )

  onlardan utandigimi söylemek istiyorum.

  Bize kafatasci fasist falan diyenlere biz ALLAH yolunda Müslüman ATATÜRK yolunda Milliyetci Türk Oglu Türk´üz.

  Biz birsey yokken bir sivri sinegi bile incitmeyiz.

  Biz Insani Yaratan´dan ötürü severiz bizim icin hangi millet olursa olsun Insan Insan´dir hicbir fark yok.

  Ama bize Anadolu´da Dogu Türkistan´da Güney Azerbaycan´da Rusya´da Balkanlar´da Amerika´da vs…

  Zulüm,Isgence ve Soykirim yapanlar veya yapmis olanlar sonrada nasil oluyorsa sanki biz Soykirimi yapmisiz gibi göstermek istiyorlar.

  Bu Ermeni meselesi de öyle Dogu Türkistan´da Cin,Güney Azerbaycan´da Iran,Orta Asya´da Rus,Balkanlar´da Yunan-Rum,Amerikada Batililar,Anadolu´da Ermeniler.

  Azerbaycan´da Soykirim Anadolu´da Soykirim yapan Ermeniler´dir,bizim Toprak bütünlügümüzü tanimayan ve Topraklarimizi isgal altinda tutan/

  (Karabag/Hocali-Azerbaycan)

  Ermeniler´dir biz degiliz Özürdileyecek olanlar Ermeniler´dir bizim daha yeni Diplomatlarimizi katleden,Atamiza söven sarkilar yayinlayan,Türk Düsmanligi yapan Ermeniler´dir.

  Daha yeni Türk ve Azeri Bayraklarini cigneyen ve yakan Ermeniler´dir ve bizi Osmanliyi arkadan vuran da Ermeniler´dir.

  Selcuklu zamaninda kimsenin kabul etmedigi Ermenileri Vatanina kabul eti sonrada Osmanli zamaninda bunlara Devlet kurma izni verdi dünya´nin bütünü bunlari kovar bunlara söverken biz sahip ciktik,herhalde hatamiz burada,böyle düsünmek istemiyoruz güzel anilarimizda var Ermenilerin Atalari dostumuzdu ama Atalarinin cocuklari ne yaziki

  hepsi degil ama coku serefsiz cikti yazik.

  Son söz Soykirim yaptik diyen serefsizler Türk Topragina yakismiyor Allah askina Türk Topraklarini terketsinler.

  Serdar Bayram Almanya

 17. Abdulkadir İNALTEKİN yorum tarihi 20 Aralık, 2008 10:00

  Abdulkadir İNALTEKİN
  Postfach 210533 – 10505 Berlin / Almanya
  E-Posta: [email protected]

  ERMENİLERDEN “ÖZÜR DİLİYORUZ!” DİYENLERE İTHAF OLUNUR!!!

  HOCALI SOYKIRIMINI UNUTMAYALIM!!!

  Yer, Azerbaycan-Hocalı! Yıl, 1992! Tarih, 25-26 Şubat! Günlerden, Salı’yı-Çarşamba’ya bağlayan gece!

  Azerbaycan’ın en stratejik konuma sahip bölgelerinden Hocalı, Karabağ topraklarında yerleşen, 1992 yılı itibariyle yaklaşık 7.000 Azerbaycan ahalisinin yaşadığı, Azerbaycan topraklarının kadim yerleşim bölgelerinden birisidir…

  Rus ve Ermenilerce işgal altındaki Hankendi’ne konuşlanan, Albay Zarvigarov komutasındaki 366’ncı Rus Motorize Alayı ve Ermeni silahlı kuvvetleri, 10 Eylül 1991 tarihinden itibaren 5 ay boyunca kuşatma altında tuttukları Hocalı’da, 1992 yılı, 25-26 Şubat’a geçen gece roket, tank, top ve kimyasal silahların da kullanıldığı, tarihin en vahşi katliamlarından birisi olarak tarihe geçen “HOCALI SOAKIRIMI”NI gerçekleştirmişlerdir.

  Rus Motorize Alayının, 25-26 Şubat 1992 gecesi başlattığı yoğun saldırılarla önce, bölgenin tek havaalanı olan Hocalı Havaalanı ele geçirilmiş ve şehrin dış dünya ile bağlantısı kesilmiştir.
  Şehrin savunması için canlarını siper ederek savaşan Azerbaycan’ın kahraman evlatları, Baku ile irtibatın kesilmesinden ve savunma desteğinin yetersizliği yüzünden Rus ve Ermeni silahlı kuvvetlerine karşı uzun süre mukavemet gösterememiş ve şehit olmuşlardır.

  Şehrin savunmasız kalmasından sonra, Rus ve Ermeni silahlı kuvvetleri şehre girmiş, vahşi bir hayvandan daha vahşi ve hayvani bir ihtirasla, savunmasız olan kadın-erkek, çocuk-büyük, yaşlı-genç demeden, 1600 Azerbaycan Türk’ünü gece yarısı, uykudayken kanlı vahşetin kurbanı seçmişlerdir. Rus ve Ermenilerin kanlı vahşetinden kurtulmaya çalışan insanlarımız yataklarından kalktıkları gibi, çoluk-çocuk, kadın-erkek, yaşlı-geç demeden, henüz devam eden soğuk kış mevsiminde bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır.
  Şehir dışındaki dağlık bölgede pusuya yatan Ermeniler, şehirden kaçan 613 Azerbaycanlıyı dağlarda, adeta bir canavar gibi parçalayarak şehit etmişlerdir.
  Bir kısım insanlar da, bu vahşetten kurtulabilmek için günlerle dağlarda aç-susuz, soğuk kış şartlarında donarak şehit olmuştur. Şehitlerden 83 çocuk, 106 kadın dehşetli şekilde işkence edilerek öldürülmüştür:

  Kundaktaki bebekler, gözleri oyularak, 10-15 yaşındaki çocuklar, canlı-canlı kafa derileri yüzülerek, hamile kadınların karınları deşilip, ana rahmindeki cenin katledilerek, 70’lik nineler, dedeler kolları, bacakları, başları bedenlerinden ayrılarak, genç kızlar, delikanlılar kulakları, burunları, dilleri kesilerek, yüzlerinin yarısı parçalanarak, bazıları diri-diri toprağa gömülerek ve cesetleri yakılmak suretiyle şehit oldular.

  En vahşi hayvanların bile avını yakaladığı zaman, fazla acı çekmemesi için onu, en kolay ve kısa yoldan öldürdükten sonra ihtiramla yediğini düşünürsek… Rus ve Ermeni canileri, tabiatta mevcut olan en vahşi canavarın ötesinde bir canavar olarak bile tasavvur edemeyeceğimiz, bir insan olarak, havsalamızı ve hayal gücümüzü iflas ettirecek bir canilikle Azerbaycanlı kardeşlerimizi katlettiler…

  Şehitlerimiz o gece, şahadet makamının belki de en yüksek mertebesine yükseldiler.

  Yaşadıkları bölgelerden kaçanların 487’si ağır yaralanmış, 26 çocuk bütün ailesini, 130 çocuk ebeveynlerinden birini şehit vererek, yetim kalmıştır.
  Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu o, vahşi katliamdan sağ olarak kurtulabilenler günlerle, karlı dağlarda aç-susuz mahsur kalmış, elleri, ayakları donarak kangren olmuş, muhtelif azaları kesilerek, ömür boyu sakat kalmıştır. 1275 muhtelif yaşta Hocalı sakini esir alınmış, onların çoğunun akıbetinden ümit kesilmiştir.

  Bugün, Azerbaycan topraklarının yaklaşık %25’i Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Bir milyonun üzerinde Azerbaycanlı, yurtlarından sürülmüş ve muhacir olarak 15 yıldır çadırlarda yaşamaktadır.

  1988-1994 yılları arasında toplam 35 bin Azerbaycan evladı vahşice şehit edilmiş, 20 binden fazlası yaralanmış, 50.000’den fazla insan sakat kalmıştır. Ermenilerce esir alınmış 5.101 Azerbaycanlı kaybolmuş, onların akıbeti hakkında bugüne kadar hiç bir bilgi alınamamıştır.

  1988 yılında Rus ordusunun himayesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan’a karşı başlattığı işgal savaşından, ateşkesin yapıldığı 12 Mayıs 1994 tarihine kadar, Dağlık Karabağ başta olmak üzere, Ermenilerce işgal edilmiş olan Azerbaycan toprakları, tarih sırasına göre şunlardır:

  Sıra No Şehir ismi Yüzölçümü İşgal Tarihi
  1 Hankendi 1048 км² 26 Aralık 1991
  2 Hоcalı 922 км² 25-26 Şubat 1992
  3 Şuşa 289 км² 8 Mayıs 1992
  4 Laçın 1875 км² 18 Mayıs 1992
  5 Hоcavend 1458 км² 2 Ekim 1992
  6 Kelbecer 1936 км² 2 Nisan 1993
  7 Akdere, Hadrut, Eskeran 7 Temmuz 1993
  8 Ağdam 1154 км² 23 Temmuz 1993
  9 Fuzuli 1.386 км² 23 Ağustos 1993
  10 Cebrayil, 1059 км² 23 Ağustos 1993
  11 Gubadlı, 826 км² 31 Ağustos 1993
  12 Zengilan 707 км² 29 Ekim 1993

  Hala Ermenilerin işgali altında bulunan 14313 km2. Azerbaycan toprakları, ülke toprağının yaklaşık %25’sine tekabül etmektedir.

  Rus ve Ermenilerin Azerbaycan halkı üzerinde uyguladığı SOYKIRIM’I UNUTMAYALIM!!! ERMENİ-RUS MEZALİMİNİN 15. yıl dönümünü, her Müslüman Türkün hatırlaması ve lanetlemesi gerekir…
  “HOCALI SOYKIRIMI’NI, başta Azerbaycan olmak üzere Müslüman Türk dünyası, yakın tarihinin en acılı, en elem verici günü olarak hatırlamaktadır…
  25-26 Şubat 1992 tarihi sadece Azerbaycan’ın, diğer Müslüman Türk Devletlerinin, İslam aleminin değil, aynı zamanda beşeriyet tarihinin hafızalarından ve tarih sayfalarından ebediyen silinmeyecek, kanlı bir tarih olarak, nesiller boyu anılacaktır.

  Olabildiğince özetlemeye çalıştığımız “HOCALI SOYKIRIMI”, Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarının içinde nüfusu sadece 13.000 olan, 970 km2 yüzölçümüne sahip, küçük bir şehirdi. Oysa yukarıda işgal tarihlerini verdiğimiz şehirler, köy ve kasabalarda nasıl bir insanlık katliamı yaşanmış olabileceğini artık siz tasavvur edin…

  Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, şehit ailelerine, onların şahsında Azerbaycan halkına ve bütün Türk Dünyasına baş sağlığı diliyor, en kısa zamanda işgal altındaki topraklarını yeniden “Vatan Toprakları”na katarak, Azerbaycan Devletinin gerçek Bağımsızlığına kavuşmasını,
  Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz…

  ERMENİLERDEN “ÖZÜR DİLİYORUZ!” DİYENLER, YENİ STRATEJİK DÜŞMANIN TUZAĞINA DÜŞTÜKLERİNİ VE BÜYÜK BİR GAFLET İÇİNDE OLDUKLARINI GÖREMİYORLARSA O HALDE, BÜYÜK BİR İHANET İÇİNDEDİRLER!!!

 18. müge güler yorum tarihi 20 Aralık, 2008 16:52

  neden onlar bizden özür dilemiyor biz neden özür diliyoruz onlar cavırrrrrrrrr şerefsizzzzzzzzzzzzz kanları bozukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ne hakla özür diliyorsunuz şerefsizler

 19. Serdar Bayram yorum tarihi 20 Aralık, 2008 17:26

  Ben Serdar Bayram olarak bu imza kampanyasina katilan hainlere ( Soykirim yaptigimizi iddia eden kampanya´ya )

  onlardan utandigimi söylemek istiyorum.

  Bize kafatasci fasist falan diyenlere: Biz ALLAH yolunda Müslüman ATATÜRK yolunda Milliyetci Türk Oglu Türk´üz.

  Evet dinimiz Islam Türk Oglu Türk´üz.

  Allah birdir sani büyüktür-

  Dinimiz Islam´dir adimiz Türk.Bu böyle biline.

  Biz birsey yokken bir sivri sinegi bile incitmeyiz.

  Biz Insani Yaratan´dan ötürü severiz bizim icin hangi millet olursa olsun Insan Insan´dir hicbir fark yok.

  Ama bize Anadolu´da Dogu Türkistan´da Güney Azerbaycan´da Rusya´da Balkanlar´da Amerika´da vs…

  Zulüm,Isgence ve Soykirim yapanlar veya yapmis olanlar sonrada nasil oluyorsa sanki biz Soykirimi yapmisiz gibi göstermek istiyorlar.

  Bu Ermeni meselesi de öyle Dogu Türkistan´da Cin,Güney Azerbaycan´da Iran,Orta Asya´da Rus,Balkanlar´da Yunan-Rum-Bulgar..vs..(Bulgaristan,Romanya,Kosova, Makedonya,Yunanistan (Batı Trakya),Arnavutluk,Bosna)…vs.

  Amerikada Batililar,Anadolu´da Ermeniler.

  Azerbaycan´da Soykirim Anadolu´da Soykirim yapan Ermeniler´dir,bizim Toprak bütünlügümüzü tanimayan ve Topraklarimizi isgal altinda tutan/

  (Karabag/Hocali-Azerbaycan)

  Ermeniler´dir biz degiliz Özürdileyecek olanlar Ermeniler´dir bizim daha yeni Diplomatlarimizi katleden,Atamiza söven sarkilar yayinlayan,Türk Düsmanligi yapan Ermeniler´dir.

  Daha yeni Türk ve Azeri Bayraklarini cigneyen ve yakan Ermeniler´dir ve bizi Osmanliyi arkadan vuran da Ermeniler´dir.

  Selcuklu zamaninda kimsenin kabul etmedigi Ermenileri Vatanina kabul eti sonrada Osmanli zamaninda bunlara Devlet kurma izni verdi dünya´nin bütünü bunlari kovar bunlara söverken biz sahip ciktik,herhalde hatamiz burada,böyle düsünmek istemiyoruz güzel anilarimizda var Ermenilerin Atalari dostumuzdu ama Atalarinin cocuklari ne yaziki

  hepsi degil ama cogu serefsiz cikti yazik.

  Son söz Soykirim yaptik diyen serefsizler Türk Topragina yakismiyor Allah askina Türk Topraklarini terketsinler.

  Serdar Bayram Almanya

 20. aytuğ güler yorum tarihi 20 Aralık, 2008 21:31

  yukarıda yazılanları okuduktan sonra bir kez daha anladımki bu aydın diye geçinenlerin bir yrlere gelebilmek için (meşhur olmak için )orhan pamuk gibi yapmak gerek diye düşünüp onu örnek aldıklarını tabi avrupa amerika gibi yerlerden destek görmek için vatana ihanet etmeleri gerek yazıklar olsun hepinizr bize yapılan tarihteki bütün ihanetlerin gerektiğinde cevapları çok iyi verilmiştir bundan sonrada verilecektir.merak etmeyin sözde aydın ve akademisyenler bu millet sizleri artıkçok iyi tanıdı bi anlamda istediğiniz oldu meşhur oldunuz ama bu ihanetiniz asla ama asla unutulmayacak mükafatını çok iyi alacaksınız.mustafa kemal atatürk ve şehitlerimizin yattığı yerde kemikleri sızlıyo sizler gibi kahpeler yüzünden ama bizim dualarımız ve bundan sonra yapacaklarımız onları rahat uyutacaktır yattıkları yerde.bu vatan bizim sizler gibi şerrefsizlere yar etmeyiz bu vatanın bir karış toprağına bile yakışmıyorsunuz defolun memleketimizden. AYTUĞ GÜLER ÇORLU

 21. erman celabizadeoglu yorum tarihi 21 Aralık, 2008 01:24

  bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet eden elbet birgün ihanet ettiği bu güzel vatandan cok sağlam kurşunuda yer biz bu vatanı kürdü lazı alevisi cerkeziyle kazandık ermenilerle deil onlar kimki onlardan özür dileyelim yapmayıın bu vatanın 1 karış topragına tüm ermenileri feda olsun
  asıl soykırımıda ermeniler yapmıştır unutmayalım kaçarken gectikleri köyleri yakan insanlara eziet eden türkler dil ermenilerdir tarihte bunu söylüo

 22. erman celabizadeoglu yorum tarihi 21 Aralık, 2008 01:26

  biz bu vatanı öle 2 tane adama bıraktık ki arkadaşlar birisinin nenesi ermeni dierininde köyünde hep rum var artık gerisini siz düşünün

 23. KULOĞLU yorum tarihi 21 Aralık, 2008 10:30

  Bu Özür Dileyenlerin kanlarından şüphem var.Bunların kanlarına mutlaka Ermeni kanı karışmıştır.Kanı bozuk olmayan bu işi yapmaz.

 24. orhan öniz yorum tarihi 21 Aralık, 2008 12:20

  Böylesi bir tartışma esnasında bir büyüğüm ‘evlat’dedi bizim Ulusal kurtuluş savaşımız sırasında bile Kahramanımızdan çok hainimiz vardı.Öncelikle soğukkanlı olmamız gereken bir noktadayız nevarki bu büyük ve kutsal vatanımıza karşı biraz daha duyarlı olmamızın artık zorunluluğu tartışılmaz.Ben öncelikle bu vatanı korumak için dağlarda bekleyen Tüm TSK personeli ve Emniyet Mensubu kardeşlerimden böylesi satılmış birkaç ( )Boşluğu varın siz doldurun.kişinin yaptıklarından ötürü özür diliyorum.Sakın ha şevkinizi kırmayın kalplerimiz sizlerle,biz büyük bir milletin evlatlarıyız .Bütün bunları atlatabilecek güç ve kudretteyiz. yanlızca millet olarak biraz daha uyanık olmak zorundayız.Ermenilere ve imzacılara kızıp da sandığa gittiğimiz zaman kızdığımız bu insanların ekmeğine yağ sürmeyelim yeter . artık bizim millet olarak mandacı olmayan dürüst vatansever ve düzgün insanlar tarafından yönetilmeye kesinlikle ve ivedilikle ihtiyacımız vardır. Bu yaşadığımız sinir bozucu ve bir o kadar da aşağılık durumlar yılların bu günlere taşıdığı yönetim beceriksizliklerinden kaynaklanmıştır. 1920 lerin kadrolarının gösterdiği sağlam duruşu 1950 lerden sonra yavaş yavaş yitirerek bu günlere geldik. Hiç birşey kaybedilmiş değildir lakin kenetlenmemiz,bilinçlenmemiz ve sesimizi yükseltmemizin zamanı gelmiş geçmektedir.Yalnızca düşünerek değil artık etrafımızdaki insanları bu kutsal değerlerimize karşı birazdaha bilinçlendirmemiz,yönlendirmemiz gerekmektedir.Bu büyük vatanın savunmasını Yalnızca TSK dan Emniyet ten beklememeli en büyük savunucuları bizler olmalıyız.2008 Türkiyesinde artık ihanetin adı yok.her taraftan saldırıyorlar.Bu özürcü leri dikkatle takip ediyorum.Sizleri temin ederimki bir tanesinin bile ermenileri sevdikleirini zannetmiyorum.Ortak paydaları Türk düşmanlığı ve Bu Türkiye Cumhuriyeti yıkılsında nasıl yıkılırsa yıkılsın mantığında olanlar.Bunları çok iyi bilmemiz gerekmektedir.TSK bu vatanı korumak uğruna ellerinden geleni yapmaktadır.lakin bu güngü tablo ellerinden gelenin yeterli olmadığını açıkça göstermektedir.burda biz Türk milletine çok önemli bir görev düşmektedir.Vatanımızı canları pahasına korumaya çalışan insanlarımızın ellerini güçlendirmek.Bu da onları aynı düşünceler doğrultusunda destekleyecek siyasi iradeyi ortaya koyabilmektir.Önce bilinçlenelim sonra etrafımızı bilinçlendirelim ve bunları yaparken özveriyle hiçbir şahsi çıkar beklememeliyiz.beni çok etkileyen bir hikayeyi paylaşmak istiyorum.
  1957 yılında bir gazeteci İstanbul çengelköyde yaptığı bir haber çalışması sırasında orda metruk bir evde yaşayan ve karnını komşuların az çok verdikleriyle doyuran kimsesi olmayan biriyle tanışır.Sohbet sırasında o kimsesiz kişinin Ulusal Kurtuluş savaşımız sırasında İstanbulda Telgraf İdaresi Müdürü olduğunu öğrenince çok şaşırır.(Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra ki İstanbula ilk gidişinde Cephedeki asker kadar telgraf memurlarının da emeğinin geçtiğine işaret eder ve onlara teşekkür eder.)Adı İhsan PERE olan bu kişiye sorar.’İhsan amca peki Savaştan sonra devlet hiç yardım etmedimi ‘? Cevap ! Evlat iki kez yardım teklifinde bulundular.Gazeteci ‘ eee İhsan amca ? evlat ben kabul etmedim .Gazeteci neden İhsan amca cevap evlat bu vatanı kurtarmayı para için yapmadık ki
  Bu topraklarda İhsan PERE lerin ruhunu öldüremiyecekler
  İhsan amca huzur içinde uyuyun aziz hatıranız huzurun da saygıyla eğiliriz.

 25. hakan demir yorum tarihi 21 Aralık, 2008 15:04

  allah belanı versin murat karayalçın ..
  bigün pkk yandaşı bir gün ermeni yandaşı olarak karşımıza çıkıyo. bugun de chp li…
  bu şahsı atatürkün partisine alalnlarında allah belasını versin…

 26. berrin topgül yorum tarihi 21 Aralık, 2008 15:17

  bu insanların aydın olması, hele hele Türk olması mümkün olamaz.madem bu kadar üzülüyorlar ermeniler için, gidip orada yaşasınlar ve ermeniliği kabul etsinler, onları tutan yok ve ülkemizde bu tip aydınlara !!!! da hiç ihtiyaç yok.

 27. Fatih Çavdar yorum tarihi 21 Aralık, 2008 15:18

  Benim anlamadığım, kendine aydın diyebilen kişi tarafsız bir gözle bilgiyi değerlendirebilen insandır. Ey Ermenilerden özür dileyen aydınlarımız(!) sizler acaba hangi tarihsel belgeyi değerlendirdiniz de Türkler’in soykırım yaptığı tezine ulaştınız. Acaba Osmanlı arvişine mi, sır gibi kapalı tutulan Ermeni arşivine mi yoksa Kudüs’te bulunan arşive mi baktınız? 150 tane gerçek tarihçi aydın bütün Osmanlı arşivini taradı ve böyle bir soykırıma rastlayamadı. Ermenistan’ın ilk başbakanı, Rusların gazına gelerek Osmanlı’ya savaş açtık, Ermenistan hayali peşine düştük, bu yüzden Osmanlı’nın Ermenilere uyguladığı techir haklıdır diyor. Peki siz hangi tarihi belgeye dayanarak özür diliyorsunuz. Yayınladığınız özür listesine Ermeni terör örgütü ASALA tarafından katledilen büyükelçilerimizin ismini yazma zavallığında bulunuyorsunuz. Listeye yıllardır Ermeni Soykırımı yalanıyla mücadele eden tarihçilerimizin ismini yazıyorsunuz, zaten listenizin ciddiyetsizliği herkesçe aşikar. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden aldığınız paralara mı sattınız hem kendinizi hem tarihinizi.

 28. oguz ünal yorum tarihi 21 Aralık, 2008 16:03

  Hiç bir kanı ezelden bozuk türk geçinen şerefsiz benim adıma özür dileyemez bunu kabul etmiyorum ama onurlu şerefli türk milletinede yakıştıramıyorum 3 5 tane çapulcuyta meydan bıraktık hergün agzının içine bakıyoruz m ali birandı izlemeyin dinlemeyin ey türk milleti pirim vermeyin bu eyyamcılara

 29. CEMAL KANBER yorum tarihi 21 Aralık, 2008 20:06

  BUNLAR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEĞİL..VATAN HAİNİ VATAANN..

 30. osmanlı türkoglutürk yorum tarihi 21 Aralık, 2008 22:14

  esasen bu özür kanpanyasına katılanların soyunu araştırmak lazım.degerli arkadaşlarım esas bu Hainleri kovmak lazım.evelallah bu ülkenin sagduyulu gencleri var susgunlugumuz efendigimizdir.

 31. Sevim Erbil yorum tarihi 21 Aralık, 2008 23:29

  Soykırıma imza atanları merakla ve agzım açık bir biçimde okuyorum. Çok merak ediyorum içimizdeki hainleri. Bu “aydın” denilen takım veya bazı kişilere aydın denilmeside oldum olası sinirime dokunur. Sanırsın bu ülkede sadece onlar okudu, birtek onlar bilir iyiyi kötüyü. Altı üstü iyi roman yazarlar veya ağızları iyi laf yapar. Bunlarla da birşey olduklarını sanırlar.Malesef ki yine o aydın denilen malum takımdan özür kampanyası. Yazıklar olsun size!!

 32. gülin semenderoğlu yorum tarihi 21 Aralık, 2008 23:44

  YAZIKLAR OLSUN DİYORUM. AÇIP TARİH KİTAPLARINI GİDİP BELGELERİ BİR İNCELESELER
  VE BRAVO DİYORUM SAYIN HALAÇOĞLUNA DOĞRULARI ANLATIYOR TVLERDE …

 33. berkay yorum tarihi 22 Aralık, 2008 00:00

  Sadece ermeninin ermeniden özür dilemesi bu özür dilemeye alışsınlarki biz türklerden özür dilesinler üç beş çapulcunun kendini bilmezin hareketi bu yazıklar olsun onlara bunlar yedikleri kaba pisleyen insanlar bunlar.

 34. necmettin ayaz yorum tarihi 22 Aralık, 2008 00:44

  aydınız diye geçinen karanlık it sürüsü siz ne yaptıgınızı sanıyorsunuz kimlere kaça sattınız milletimizi yazıklar olsun size tuhhhhh.buralara sizi biz asil türk milleti getirdi ve aç karnınızı biz doyurduk size sadece arada bir kemik atıp oyalamadık sürekli doyurduk sizi kemikçilere siz uşak oldunuz nereye varacak bakalım sizlerin acilen vatan haini olrak yargılanmanız gerekir ama şunu unutmayınızki bu millet sizin gibi bir sürü hain gördü geriye dönün bir bakın ve biraz ders alın size iki örnek (damat ferit ve gazeteci ali kemal)akibetlerini çok iyi biliyorsunuz.biz yüce türk milleti olarak sizin kirli oyunlarınıza fırsat vermiyecegiz ve sizi kendi pisliklerinizde bogacagız.YAZIKLAR OLSUN SİZE BE HAİN SÜRÜSÜ

 35. Rasim Arslan yorum tarihi 22 Aralık, 2008 00:55

  Öncelikle bu arastirmayi yapan ve emegi gecen herkeze tesekkür ediyorum. Türk milletini yapmis olduklari bu kampanyayla karalamak isteyen “Aydinlara” yani “Serefsiz” daha dogrusu “Vatan Hainlerine” de birkac sözüm var. Büyük Türk Milleti buzamana dek girdigi mücadelelerden herzaman anlinin akiyla gicmistir. Tarihe bir dönün bakin. Kaldiki sizin gibi serefsizlerin oyununa mi gelecek? Yasadiginiz Ülke Türkiye Cumhuriyetidir. Bu Vatani sevmeyen herkimse arkasina bakmadan defolup gitsin. Sizin gibi Serefsizler icin Hudut Kapilarimiz daima aciktir. Isimlere bakiyorum da… Acikcasi hic sasirmadim. Mesela Murat Karayalcin gibi… Yüzlerinde bir gramm “Nur” olmayan bu kisiliksiz insanlardan da baska birsey beklenemez zaten… Önümüzdeki Belediye Secimlerinde “Karayalcin Serefsizini” destekleyen Ankarali Vatandaslarimizi birkere daha düsünmeye, sag duyulu ve milliyetci olmaya davet ediyorum… Güzel Ankaramizi böyle Serefsizlere emanet edersek, vay halimize… Bu vesileyle “Özür Falan Dilemiyorum”. Aksine Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olarak sayin “Aydinlardan” Özür bekliyorum… NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE…

 36. kader arslan yorum tarihi 22 Aralık, 2008 01:39

  ya sev ya terket bu vatana hainlik icgudusu ile hareket edenler ve bunu destekleyenler defolup gitsinler sizleri aramizda istemiyoruz kendiniz bile soylediginiz yalanlara inanmiyorsunuz aydiniz diye gecinen karanlik insanlar sizi bu ulkede istemiyoruz sogleyecek hicbirseyiniz olmadidigi icin tartisma programlarina bile katilamiyorsunuz cunku elinizde hicbir belge yok soglediginiz hersey uydurmadan ibaret bu vatani bolemeyeceksiniz hainler sizi kopek bile ekmegini yedigi kapiya ihanet etmez siz …. danda betersiniz yaziklar olsun size m ali birand bundan sonra senin programlarini asla seyretmeyecegim turk milletinin yuzune nasil bakiyorsun utanmadan hain siz anca kendi kendinizden ozur dilersiniz asla ozur dilemiyorum bu arada ozur dileyenlerin listesinde olmus insanlarin adinida koymussunuz oluler nasil ozur dilebiliyor yoksa ruhlarla iletisimmi kuruyorsunuz bunada cok guldum aydinliginiz buraya kadar iste yaziklar olsunnnnnnnnnnn vatan hainleri

 37. mesut balı yorum tarihi 22 Aralık, 2008 01:59

  kimseden özürdilemeyiz.gereğide yoktur.
  ben bu özur dileme kampanyasına imza atanların hepsine bir adet tükrük ayarlıyorum. sadece her birine bir adet. gerçi hiç birinin bir tükrük edecek kadar kanı yoktur.

 38. selinay arslan yorum tarihi 22 Aralık, 2008 02:10

  asla ozur dilemiyor aksine ozur bekliyorum

 39. rahime can yorum tarihi 22 Aralık, 2008 02:28

  besikteki bebegi bile acimasizca katleden kopekler daha ne ozuru bekliyorsunuz sizde yuz olsa ben ermeniyim demeye bile utanirsiniz satilmis kopekler kimler sizi kaca satin aldi usaklar sizi yaziklar olsun size insaniz diye geziyorsunuz ortakilta VATAN HAINI bu kelime bir insan icin en agir kelimedir aaaaa pardon siz insanmiydiniz tabiki hayir Ne mutlu Turkum diyene

 40. ayse sahin yorum tarihi 22 Aralık, 2008 02:32

  bu vatani kimse bolemez ne pkk ne ermeniler defolun gidin burdan ya sev ya terket

 41. kaan sahin yorum tarihi 22 Aralık, 2008 02:35

  siz bunca insana yapilan eziyetin azabaini nasil odeyeceksiniz hainler ozur diletmeyi dusuneceginize ahirette cekeceginiz azabi dusunun yalancilar

 42. saffet göral yorum tarihi 22 Aralık, 2008 04:00

  NOT:BENCE OKU BUNLAR GELECEKTE OLACAK ŞEYLER BEN YAPACAĞIM.
  ADİ ŞEREFSİZ KANI BOZUK İNSANLARIN DİLEDİĞİ ÖZÜR NE BENİM NEDE MİLLETİN BİLMEM NEYİNE TIN…
  BEN BU ÖZRÜ DİLEYENLERİN ANALARINDAN ÖZÜR DİLEMİYORUM.
  TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR VE ÖLEDE KALACAK… UNUTMAYIN…
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…
  SAMSUNLU DENİZCİİİ

 43. sahibe akdogan yorum tarihi 22 Aralık, 2008 11:08

  yuh yani hem buranın ekmeğini yiyorsunuz hem vatana ihanet ediyorsunuz yazıklar olsun size ALLAH BELANIZI VERSİN O ŞEHİTLERE ÖBÜR TARAFTA NASIL CEVAP VERECEKSİNİZ
  VATAN HAİNLERİ

 44. kamil Koç yorum tarihi 22 Aralık, 2008 11:21

  ne mutlu insanım diyebilene! ne mutlu empati kurabilene..insanları olduğu gibi kabul edebilene,kendisinden olmayana saldırmayana,sabredebilene … vs.vs. ama nerdee???

 45. halil cengiz yorum tarihi 22 Aralık, 2008 12:39

  Bunlar ya Türk değil yada dönme,benim adıma özür dileyemezler.

 46. Abdullah Günaydın yorum tarihi 22 Aralık, 2008 15:03

  Can veririz Can bu vatan uğruna bi iki sözde aydın gevezelik yaptı diye sevinmesin kimse bu gün özür dileyeneler, yarın merhamet dileniyo olacaklar ama nafile TÜRK merhemt edene merhamet eder. Hadi Hepiniz Doğru Cehenneme….

 47. damla yılmaz yorum tarihi 22 Aralık, 2008 15:45

  o. pamuk özür de dilermiş ay ay ay nobel ödülüde almış o alldığın ödülü sen ermeniler adınamı aldın…. yazıklar olsun özür dileyene adamlar iddia üzerine kaç kadının karnındaki bebek erkek mi bayanmı diye baktılar kaç kişiyi katlettiler hala özür bekliyolar

 48. K. Çiftçi yorum tarihi 22 Aralık, 2008 16:16

  Bu kampanyayı başlatanların niyetlerinin halisane olmadığını, kaygılarının Türk Milletine hizmet etme noktasından kaynaklanmadığını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını benimseyen,Türk Milleti mensubiyetini hisseden herkes bilmektedir. Bunlar şunu hiç düşündülermi acaba? Ermeni komiteciler başarılı olsalar sonuç ne olurdu? Anadoluda kaç milyon Müslüman ve Türk, Kürt kanı dökülürdü. Biz Kurtuluş Savaşı Mücadelesi verebilirmiydik veya Kurtuluş Savaşını kazanabilirmiydik. Anadoluda Mülüman-Türk diye bir toplum kalırmıydı. Bizzat kendileri Anadoluda yaşama hakkı bulabilirlermiydi? Hatta, bunları görevlendirip destek verenlerin bunlara bir ihtiyaçları doğarmıydı? Unutmasınlarki bunlara bazıları değer veriyorsa Türk Milletinin, Tükiye Cumhuriyeti Devletinin dimdik ayakta duramasından kaynaklanıyor.
  Unutmasınlar ki Ermenilerin katlettiği kadınların, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, Allahüekber Dağlarında donanların ahları onları tutacaktır.
  Bunlar yarın Kurtuluş savaşında denize döktüğümüz yunan askerleri içinde özür kampanyaları başlatabilirler.
  Kimden özürdileyeceklerse dilesinler, kimin elini ayağını öpeceklerse öpsünler kendilerinin bileceği bir husus, ama bunları Müslüman-Türk Milleti adına yapmasınlar,Türkiye Cumhuriyeti kimliğini öne çıkararak yapmasınlar.

 49. M.YILDIZ yorum tarihi 22 Aralık, 2008 17:37

  BEN BU KAMPANYAYI BAŞLATAN ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ AYDINLARI VE BU KAMPANYAYA VE SATILMIŞLARA DESTEK VERENLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM.YAZIKLAR OLSUN SİZE TÜRKLÜĞÜNÜZE AYDIN KİŞİLİĞİNİZE.YEDİĞİNİZ TÜRK EKMEĞİ HARAM OLSUN SİZE SATILMIŞLAR.ÜSTÜNDE YAŞADIĞINIZ BU GÜZELİM VATANDA DEFOLUN .SİZ GİDİN PARAYLA KENDİNİZİ SATIN.KARSLIYIM.BEN YAŞAMADIM AMA ATALARIM AİLEM O SOYKIRIMI GÖRDÜ VE HALKIM BİZZAT YAŞADI.SİZ KALKIN BUNLARDA ÖZÜR DİLEYİN SATILMIŞ KÖPEKLER.GERÇEĞİ HAYVANLAR BİLE SİZDEN DAHA DÜŞÜNCELİ.SİZ HAYVAN GURUBUNA BİLE GİRMİYORSUNUZ.KÜRTÜM AMA VATANIMI MİLLETİMİ SEVİYORUM.NE SİZİ NE DE BAĞIMSIZ BİR KÜRDİSTAN KURACAĞIZ DİYEN ŞEREFSİZ PKKLILARI TUTUYORUM.DEFOLUN BU MEMLEKETTE SİZE YER YOK…NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.YAŞASIN TÜRKLÜĞÜN BARIŞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ.YAVUZ BİNGÖL SANA DA YAZIKLAR OLSUN…SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT HOCAMIZ MEVLÜT E TEŞEKKÜR EDERİZ BİZLERİ AYDINLATTIĞI İÇİN.SİZ SATILMIŞLAR MEVLÜT HOCANIN YANINA GELİNDE HİÇ OLMASA SİZE ONURLU BİR İNSAN OLMAYI ÖĞRETSİN.

 50. balak yorum tarihi 22 Aralık, 2008 17:51

  DİZİLERDE KABADAYI ROLU OYNAYAN YAVUZ BİNGÖL GİBİ SANATÇI BOZUNTULARINA VE TARKAN GEYLERİNE SESLENİYORUM BU VATANDAN EKMEK YİYORSUNUZ VATAN HAİNLARİ ELBET BİRGÜN BU HESAP SORULACAK

 51. sebocan yorum tarihi 22 Aralık, 2008 18:20

  BU ÜLKENİN HAVASINI SUYUNU VE EKMEĞİNİ YİYEN KENDİLERİNE AYDIN SÜSÜ VERENLER. BU VATAN TOPRAĞINDA ELBET BİRGÜN BOĞULACAKSINIZ.

 52. kurtini yorum tarihi 22 Aralık, 2008 18:23

  ughdffıorjfldsjod urhewıfjewokfldmep ghurhfoejlw uısrthıeurpwıdebgf werhı4joenfödc enbyu4ofjle fuyegfewfopekşeöfeksjfogjpfc gbewrowkjfpeked nmuıfojkewlfmn de dfrwgr ismi olanlar siz ancak bundan anlarsınız.

 53. ARİF SAVAÇ yorum tarihi 22 Aralık, 2008 18:25

  kul çile çekmez allah yazmayınça allah çile yazmaz kul azmayınça bunlar zamanında azdılar(ermeniler)BİZİM MEMLEKETİMİZDE bizlere hainlik yaptılar bizde TÜRKMİLLETİ olarak karşılıgını verdik eğer soykırım yapsaydı belkide yer yüzünde ermeni kalmazdı ortada bir özür konusu varsa onlar(ermeniler)bizden özür dilesin. şimdi ben bu özürdileyen kendini bilmeyen hainlere bir çift sözüm var ağzı acılınca türk aydınıyım diyen ve türklügü rençide edenler bu vatanın size verdigi ekmek hava su ve huzur size haram olsun………

 54. ali savaş yorum tarihi 22 Aralık, 2008 18:36

  onlar kım de benim ozur dıleyım yaptıklarını çekmısler nıye boyle birsey olmus dıye onlar dusunsun bırde ermenılerden ozur dıleyenlerı sıddetle kınıyorum onların turklugunden supe ederım benım dedem bu vatanı kurtara bılmek için sehit oldu sunlardan veya bunlardan ozur dılemek ıçın deyıl

 55. pınar ekici yorum tarihi 22 Aralık, 2008 19:23

  bu insanlar türk mü acaba böyle bir kampanyaya nasıl destek verirler aslında ermeniler bizden özür dilemeli bu kampanyaya destek verenler de ermeni vatandaşlığına geçsinler bizim öyle insanlara ihtiyacımız yok

 56. çiğdem yorum tarihi 22 Aralık, 2008 19:38

  ermenilerden özür dileyenleri kınıyorum bir türk olarak ben de onlardan utanıyorum

 57. gonca karabıyık yorum tarihi 22 Aralık, 2008 20:54

  yazık bu ülkenin ekmeğini yiyip yediği ekmeğe tükürenlere yazık haysiyetini,şerefini unutmuş para için onurunu satan ve insanım diye ortada dolaşan bu mahluklara yazık atatürkçüyüm diye ortada gezen atamızın adını kirleten, topğrağında kemiklerini sızlatan bu mahluklara yazık.
  Arkadaslar hiç üzülmeyelim.Biliyorum ki tarih tekerrür eder.Geçmiştede türkleri aşağılayanlar aşağılanacak duruma düştüler.YİNE aynı hataya düştüler ve yine aynı sonuçla karşılaşıcaklar.Hiç bi zaman tarihten ders almayacaklar ve her zaman yenilmeye ikinci sınıfta kalmaya mahkum olacakalar.Bu insanlar türklerin, bizlerin gücünü anlamamışlar.tarihten hiç ders almamışlar. YAZIK, YAZIK ONLARA ….
  =NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE=

 58. Bayram Şahin yorum tarihi 22 Aralık, 2008 22:12

  ARKADAŞLAR BU HAİNLERİ KİM AYDIN İLAN EDİYOR, KİME GÖRE, NEYE GÖRE AYDINLAR, KAÇ WATTLIK AYDIN BU KİŞİLER. BU AYDINLIĞI KENDİLERİNDEN MÜNHASIR SÖZÜM ONA MASUMDAN!!! YANA OLAN AB VE ABD PİYONLARI, NEDEN 1 GÜN OLSUN 1 ŞEHİT CENAZESİNDEN SONRA BİR ARAYA GELİP İNSANLIKTAN, YAŞAM HAKKINDAN, DEMOKRASİDEN BAHSETMEYİP BİLDİRİ YAYINLAMAZLAR DA, AB’DEN NEMALANMAK İÇİN NEREDE TÜRKİYENİN ZARARINA OLAN HAKTAN, ADALETTEN VE VİCDANDAN UZAK BÜTÜN İŞERDE BAŞI ÇEKERLER. BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYİP, BİZİM CANIMIZI, İÇİMİZİ, YÜREĞİMİZİ YAKIYORLAR, ALLAHTA ONLARIN OCAĞINA VE YÜREĞİNE BU YANGINI DÜŞÜRSÜN Kİ, AHIMIZI ALMAYI GÖRSÜNLER.

  ALLAHINIZDA BULUN EMİ “””KARANLIK KUYULARDAN DA KARANLIK, SIFIR WATTLIK AYDINLAR”””

 59. Bayram Şahin yorum tarihi 22 Aralık, 2008 22:15

  “KÖPEKLER BİLE YEMEK YEDİĞİ KABA PİSLEMEZLER”

  ALLAH İNSANI EN AZINDAN KÖPEKDEKİ KADAR VEFADAN VE HASSASİYETTEN MAHSUN BIRAKMASIN

 60. emrah yüksel yorum tarihi 22 Aralık, 2008 23:12

  bu memlekette türklüğe türkiye devletine küfür eden aleyhinde konuşan herkez aydın oluyor geri kalan memleketini sevip yüceltmek isteyenler ise karnlık… ne kadar acı! biz bu memleketi kolay kurmadık çok kanlar döküldü yapmasınlar bu kadar ya sevmiyosaanız defolun gidin yeter artık… Bu özür dileyenler arasında tanınmış bir sürü kendini sanatçı siyasetçi gazeteci zanneden ahmaklar var bunlara pirim vermeyelim. Yurttaşlarım gardaşlarım bu memleket türt tür sonsuza kadar türk kalacak…

 61. hassan şahbaz yorum tarihi 22 Aralık, 2008 23:16

  allah belanızı versin sizin.. kansız adiler.. hangi ülkenin uşağısınız acaba…

 62. Murat AYDIN yorum tarihi 22 Aralık, 2008 23:46

  Ah memleketim güzel memleketim, yine bazı hainler bi dolaplar çeviriyor ama hayırlısı bakalım bununda altında ne çıkacak.Bence pkk de ermeni de hepsi aynı yani ikiside tek elden yönetiliyor.Türkiye mizi bölmek parçalamak yönetmek için birileri bunları pofpofluyor.Aman kardeşlerim bu oyuna gelmeyelim.Dikkatli olalım sinirle haraket edip amaçlarına hizmet etmeyelim.Aslında bunların reklamını yapan basın yayın organlarını protosto edelim.gelin hep beraber birlik olalım bu hainlerin ne yapılacaksa hep beraber hareket edelim.ben türküm diyen herkes bir çatı altında birleşelim yokmu bir babayiğit bize önder olsun bu kansızları tükürüklerimizle boğalım.bak işte bende sinirlendim.

 63. M.Borahan Bilen yorum tarihi 23 Aralık, 2008 02:28

  Dostlar günlerdir bu hayasızca tarihi linç girişimini izleyip kahroluyorum..Şimdi kendi aramızda bize yakın sitelerde vah vah edeceğimize : 518.ooo kolu bacağı koparılarak doğranmış şehitler adına,Sarıkamışta donan 93.000 Mehmetçik adına,yüzlerine utanmadan bakmak için gelecek nesillerimiz adına ,Mustafa Kemal adına bu Brüksel peyniriyle beslenen Nobelli fareleri yazılı ve görsel basında ifşa edip tepkimizi belirtelim..Onlar hepsi Hrantsa bizler hepimiz Mustafa Kemaliz..
  ^^Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!^
  ^^Tükürün Onlara alkış dağıtan kahbelere!^^

 64. Metin Kaya İLHAN yorum tarihi 23 Aralık, 2008 05:40

  Bu listede bulunan ve bir kanalda haber sunan keçi sakallı bir kişi var(insan yazmaya elim varmıyor), yüzünü gördüğümde içimde bir tiksinti oluşan adamın olduğu gruptan zaten hayırlı bir iş beklemek; abesle iştigaldir…
  İnsanın içini acıtan asıl önemli nokta şudur bence; Kendilerini AYDIN olarak tanıtmalarıdır… Bu Allahsızların AYDIN olduğu yerde ben zifiri karanlıkta kalmaya hazırım…
  Zaten dünya üzerinde kendi ülkesi aleyhine ihanetlere, ispiyonlara giren tek AYDIN zümresi TÜRKİYE de mevcut maalesef:(
  Bu tür;kendini AYDIN zanneden kör zihniyetli kişiler yüzünden ülkemiz yıllardır bir arpa boyu yol alamıyor ya…
  Tarihinden, soyundan, sopundan uzak olan AYDIN olur mu Allahaşkına?….
  Ne üretiyorsunuz, ne paylaşıyorsunuz bre densizler?…Tek yaptığınız; gâvurların kapılarına yaslanıp onların atacak oldukları kemikteki eti yalayabilmek için ağızlarının içine bakmaktan ibaret… Ne ürettiniz bunca zamandır…Ülkenizin hangi hakkını aradınız delikanlı gibi, hangi yaraya merhem oldunuz utanmazlar…. Bir de kalkmışlar koca koca payeler almışlar; neymiş efendim profesör olmuşlar..Hay sizin gibi tarihinden bihaber Profesörlerin yüzüne tüküreyim ben…

 65. mert teker yorum tarihi 23 Aralık, 2008 09:59

  aslında söyleyecek o kadar çok şey varki bunlar için ama kelimeler kifayetsiz kalıyor.Ermeniilerden özür dileyen insanların Türk kanı taşıdığından şüphe ediyorum.En azından ulusal çıkarlarınızı savunun.Tarih bilgisinden yoksun bu zavallılar güruhu defolup Ermenistana gitsinler.Şeytanın avukatları…

 66. mert teker yorum tarihi 23 Aralık, 2008 10:01

  Koskoca bir tarihini satanların,ona buna peşkeş çektirenlerin ne namusundan nede şerefinden söz edilemez.

 67. Ömer YILMAZ yorum tarihi 23 Aralık, 2008 15:30

  Yıllardır osmanlının, sonrasında da yüce türk milletinin sonsuz merhametinde yaşayan eyyy ermeniler!!! haddinizi bilin sizi bu millet kadar kucaklayan bu millet kadar tölerans gösteren başka bir millet bulamazsınız. onun için bu millet sizi doğru bir şekilde kucaklarken zorla bu milleti kendinizi tersten kucaklatmayın.!!!!
  Bu ülkenin aziz ve yüce bayrağının altında ve gölgesinde yaşamayı onur ve gurur sayan herkese bu yüce milletin şefkati sonsuzdur. Ülke geleceğini millet olarak ortak geleceğimiz olarak görmek gerekir.onun için aklınızı başınıza devşirin . katliam yapan biri varsa, özür dilemesi gereken biri varsa o da ermenilerdir. Benim ejdadım hiç bir zaman dilimi içinde torunlarının başını öne eğecek icraatlarda ve eylemlerde bulunmamış aksine torunlarının göğsünü kabartacak işler yapmışlardır.Vatan ve millet olarak onlara minnettarız.onlara en az bizim kadar minnet duyması gereken de yine ermenilerdir. Bu vatan türklüğü onur ve gurur sayan herkesindir.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, NE MUTLU TÜRK OLANA, NE MUTLU KENDİNİ TÜRK HİSSEDENE, NE MUTLU KENDİNE TÜRK OLMA GİBİ BİR ERDEM BAHŞEDİLENLERE!!!!!

 68. [email protected] yorum tarihi 23 Aralık, 2008 17:17

  biz nezaman ermeni türk kürt ingili arap… herneyse kişileri ırkları tartışmayı bırakmayı öğrencez merak ediyorum bildiğm şey küçük beyin lerin insanları tartıştıkları. o böyle bu böyle dedi mahalle karıları gibi mimar sinan da ermeni diyorlar hadi öyleyse nede meli. hem geçmiş karşılıklı acı ve güzelliklerle dolu biz malesef hep kötü tarafı canlı tutuyoruz bir olmuşa bir ölmüşe. türk dedin mi ata türk gelir aklıma ermeni dedin mi sinan gerisi ni siz getirin. ve güzel düşünüp güzel insaNLAR YETİŞTİRİN GÜZEL ŞEYLER ÜRETİN YADA MEYE ÇALIŞIN BAKIN OZAMAN tartışacak konular daha güzel olur. son olarak hepimiz insanız ve anne babalarımızı secemeyecek kadar özgürüz sevgi saygı içtenlik…

 69. [email protected] yorum tarihi 23 Aralık, 2008 17:22

  yazılara baktım da hep kin nefret kan intikam kokuyor doğrusu bu mu.birilerinin amacı bu ise iyi ulaş mış? yemi de iyi hazırlamış.

 70. [email protected] yorum tarihi 23 Aralık, 2008 17:32

  unutmadan bi mesele anlatayım fakültede ev arkadaşlarıdan biri sözde türk biri sözde kürt milliyetçisiydi ahkam kesmeler konuşmalar… birgün mahallede kavga çıktı biri çıkıp ayırmayı ırak camdan baklmaya cesaret etmedi birgünde alt komşunun yemek ocak tüpü gaz kaçırdı tutuştu etraf duman için de kadın tek başına mutfakta bizimkiler yine içerde ben hariç bana bile engel olmaya çalıştılar sana ne diye ne olduğu değil insanın yüreği ve vicdanı önemli bence. çok şükür insanım

 71. [email protected] yorum tarihi 23 Aralık, 2008 17:36

  çok yazdım ama inanın sinir oldum artık alevilik sünnülük türklük kürtlük ermeni hep bu tür şeyleri izlemek yada duymakla yıllarım geçti.

 72. Tolga Özkan yorum tarihi 23 Aralık, 2008 18:05

  Savas ortamında, Bu memlekette Kendı oz oglu gıbı ozgur yasamalarına ızın verılen Ermanıler, Dusman kuvetlerle ıs bırlıgı yaparak, Bu memleketın bekası ıcın mucadele veren Kuvayı Mıllıye Teskılatını Yok etemek ıcın ellerınden gelen her turlu haınlıgı yapmıslardır.Bununla bırlıkte Sılahlanarak Koylerımızde bulunan yaslı ıhtıyar ve cocukları katlederek Sılahlarının namlusunu, Kendısıne kucak acan Osmanlıya Dogrultmustur.Bılmelerıne ragmen, (Namusuna ve vatanına, bayragına el uzatanlar Yuce TURK mılletıne Boyun egmeye Mahkumdurlar), Ac gozluluklerı ve bu vatan toprakların da pay alma sevdası, Yunan ve Fransızlarla ıngılızlerın kıskırtmaları bu zalımlerı, umutlandırmıstır. Kımkı Bu Vatan Toprakların da yasarken, Dıs guclere Haınlık ve yaltakcılık yapar, Sımdı de olsa VURULUR.Bana namlu dogrultanı Ben SILERIM.CUNKU, Bu yuce mıllet hıc bır zaman haksız yere bır baskasına namlu dogrultmamıstır.Bu yuzden, bu olaylara Yuce Yaradanım ALLAH da Razı gelmeyecektır. Özur dılemeye gelınce, özur; bır hatadan dolayı dılenır.Ceddımın yaptıgı Hata degıl, VATAN MUCADELESIDIR.Ne yazık kı Aydın dıye Sıfat verılenler, Gercek anlamda İNSAN Olmayı dahi becerememıs, Kisiliksız, ırkı ne oldugu mechul bıreylerdır.Sınıfta kalmıslardır.Gecer notları yoktur.Hem bunlara kımler aydın demıstır.Neye hızmet ettıklerı asınadır.Bunları gorememek, Aptallıgın Danıskasıdır.Bu Saıslar TURK OLAMAZ, Yada elestırılerımden dolayı Ben TURK Degılımdır Onlar Icın. Ya ıstıklal, ya olum. Sevgı ve Saygılarımla. Tolga ÖZKAN

 73. Kazım Kırbıyık yorum tarihi 23 Aralık, 2008 22:22

  efendiler biz türk halkının ermeni lerle hiçbir sorunu oldugunu sanmıyorum.fakat bizm asıl sıkıntımız bundan önceoldugugibi şimdide AYDIN GECİNEN ACİZ BU YARATIKLAR.Kedilerini ifade edemeyen…. bunlar.lütfen Geclige hitabeyi okuyun ve elinizi vijdanınıza koyun.Eger bizim böle bir sacmalıga ihtiyacımız olmadıgını anlarsınız. BU YAZIYI YEDİ YAŞINDAKİ BİR ÇOCUGUN ANLAYA BİLECEGİ BİRDİLDE YAZDIGIMA İNANIYORUM. ANLAYABİLİRLERSE NE MUTLU

 74. Tercan Gurbuz yorum tarihi 23 Aralık, 2008 23:46

  Vatani satanlara `AYDIN` deniyorsa eger, daha cok aydiniz var sanirim.
  Bu vesile ile AYDIN`lari (Vatani satabilecek ruha sahip olanlari) Turk milleti ogrenmis oldu….

 75. şaban kara yorum tarihi 24 Aralık, 2008 00:05

  BU TOPRAKLARIN EKMEĞİNİ YİYEREK BÜYÜYEN,BU TOPRAKLARDA OKUYUP ŞU ANKİ ÜNVANINI KAZANAN VE ÜNİVERSİTELERİMİZDE ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM VEREN BU HAİN İNSANLARI ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEDİKLERİ İÇİN NEFRETLE KINIYORUM.TV’LERDE BU TİP İNSANLARA “AYDIN” SIFATI VERİYORLAR.BU İNSANLAR OLSA,OLSA “EMPERYALİZM’IN KÖPEKLERİ” SIFATIYLA ÇAĞRILMASI DAHA UYGUN OLUR.BU MEMLEKETİN DÜŞMANA İHTİYACI YOK.İÇİMİZDEKİ SATILMIŞLAR YETER.YARIN SEVR İÇİN EMPERYALİST GÜÇLER ÜLKEMİZİ İŞGAL ETSELER BU İNSANLAR YİNE ONLARLA BERABER OLUR.GEÇMİŞTEKİ HATALARIYLA VEYA SEVAPLARIYLA BU ÜLKEYİ SEVEN SEVECEK,SEVMEYENDE DEFOLUP BİLDİĞİ YERE GİDECEK.

 76. osman karaaslan yorum tarihi 24 Aralık, 2008 00:51

  Bu adamların kafası ters çalıştığı için millete zülüm edenlerden özür diliyorlar amam Rumları ve pkk yı unutmuş olmalılar .Ben hatırlatayımda yeni bir kampanya başlatsınlar

 77. Mert Değerlier yorum tarihi 24 Aralık, 2008 01:24

  Ben Ermenilerden özür dilemiyorum ve özür dilenecek bir durumun olduğu kanısında da değilim.Bir kere Ermenilerle aramızda yaşanan taihsiz olayların tek sorumlusu asla biz değiliz hatta diyebilirim ki bu talihsiz olyalarda en az sorumlu olan ve en büyük acıyı çeken biziz. Bu acıları çekerken yılmadık bundan sonra da yılmayacağız ve Ermeni soykırımı yalanına tüm yüreğimizle karşı koyacağız ve sorumlu olan tüm unsurlarla bilimsel olarak hesaplaşacağız.
  1915 yılında ve daha önce yaşanan olaylarda bu iki kardeş unsuru- Türkleri ve Ermenileri- kışkırtan emperyalist ülkeler birinci derecede sorumludur. Osmanlı coğrafyasında kardeşçe yaşayan bu iki unsur nasıl oldu da birbirine böyle düşman oldu? Bu soruya cevap vermeden Ermeni- Türk sorununa yaklaşmak bizei hep yalnış sonuçlara götürür. Çünkü yalnış yola giren bir araba asla doğru yere gidemez.
  Ulusçuluk akımının Ermenileri etkilediği doğrudur ve Ermeilerin bir devlet kurmak istetiği de tarihsel bir gerçektir. İşte emperyalistler Ermenilerin bu şartlarını göz önünde bulundurup kapitilasyonlarında verdiği serbestlike ERmenilerin yoğun yaşadığı yerlerde okul,hastane vb. açarak Ermenileri kendi amaçlarına uygun bir şekilde örgütlemeyi başarmışlardır. Emperyalistlerin örgütlediği Ermeniler Birinci Dünya Savaşında kendlerine verilen görevleri yapmışlar ve Türk askerlerini kalleşçe sırtlarından vurmuşlardır.Türk devleti de gereken önlemi almıştır.Bu techir kararı öylesine bir zorunluluktu ki ERmeni devlet başkanı bile kim olsa bu techir kararını alırdı demek zorunda kalmıştır.
  Tüm yaşananlar bize şunu gösteriyor ki biz ve Ermeniler bu sorunu kendi aramızda çözeriz. Çümkü biz Ermenilerle kardeş büydük, kardeş geliştik emperyalistler bu iki kardeşi birbirine düşürdü ve biz kardeşlerimizle kavgalı olduk buna elbet son vereceğiz.Bu çözüm ne bizdeki dış bağlantılı aydınların dediği gibi ne de onların diespora dedikleri emperyalizmin işbirliği örgütlerinin dediği gibi değil iki kardeşin yıllar sonra birbirini bulması gibi olmalıdır.
  Ermenilerin tarihte yaşananların soykırım olmadığını ve kendilerinin de hatalı olduklarını kabul etmeleriyle, bizim de bu talihsiz olayda yaptığımız hataları kabul etmemizle başlayacak olan ilişki bölgesel güçe doğru atılacak sağlam bir adım olacaktır. Bu bölgesel güç hem bizim bağımsızlığımız hem Ermenilerin bağımsızlıı hem de tüm bölgenin bağımsızlığı için şarttır. Tarihe bakarsak bu şartın ne kadar keskin olduğunu göreceksiniz. Öyleyse Yekvart kardeşim ver elini, Simon kardeşim ver elini, Almen bacım ver elini!

 78. Recep ARSLAN yorum tarihi 24 Aralık, 2008 14:46

  1915 li yıllarda ülkenin zayıf düştüğü dönemler de, savaş halınde ki bir milletin durumundan yararlanmak için ermeni çeteleri ülkemiz insanlarını katletmiştir. bu köpeklerle yapılan mücadele esnasın da karşılıklı olarak kayıplar söz konusu olmuştur. günümüz de ABD nin Irak ı afganistan işgali sorasın da binlerce insanı katlettiğini düşünürsek kendini aydın sanan satılmışlar, bir zahmet bunlar içinde özür kampanyası başlatsınlar.

 79. mehmet ali dilbaz yorum tarihi 24 Aralık, 2008 17:37

  lütfen bu isimleri gerçek vatansever gazetelr yayınlasın.

 80. mehmet özek yorum tarihi 25 Aralık, 2008 16:02

  Ben ilk önce insana insan gözüyle ırk ve millet ayrımı yapılmamaksızın değer verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yalnız bu konularda böyle özür dilemek yada dilememek gibi bir durumda ben özür dilemiyorum çünkü, ülke olarak biz bütün arşivlerimizi dünya tarihçilerine açarken (Bu konuda herşeyi göze alarak)neden diğer ülkeler bu özellikle bu konuda öne çıkan ülkeler bu cesareti gösteremiyorlar. Ayrıda bu 1915 tarihine kadar gitmeye gerek kalmadan bu ermenilerin dağlık karabağ baskınına – dedeli katliyamına bakmak gerek. Acaba katliyamı yada soykırımı yapanların veya özür dilemesi gereken tarafın kim olduğunu iyi bilmek gerekir. Bu konuda özür dileyenlerin neye ve niçin özür dilediklerini anlayabilmiş değilim. Ama illaki özür dilemek istiyorlarsa bu konuda Türk Halkından özürdileyebilirler.

 81. berkhan büyüktürk yorum tarihi 25 Aralık, 2008 19:41

  kardeşim siz ne kadar adi insanlarsınız
  haysiyetsizler bu topraklarda ekmek yiyip su içiyorsunuz ama haram olsun sizlere……

 82. nurdan yorum tarihi 26 Aralık, 2008 12:21

  siz ülkemizde kutuplaşmalara sebep olan ve ülkeyibölüp insanları birbirine düşüren brer aydın görünen cahillersiniz bu vatan topraklarına yaşayıpta böyle yapıyorsanız sizden aşagısı yok ,bu ülkede yaşama zorunlulugunuz yok defolun gidin adiler kansızlar eğer biz onları katletseydik şuan niye bizim topraklarımızda onbini aşkın ermeni yaşıyor ama siz yağcılığınızdan ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.

 83. BÜLENT POLAT yorum tarihi 26 Aralık, 2008 21:23

  ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEYENLERİ KINIYORUM.BENCE BU İNSANLAR GİDİP ERMENİ VATANDAŞI OLSUN.BÖYLE HAİNLERE YER YOK BU ÜLKEDE.TÜRK BAYRAĞININ ALTINDA YAŞAYIP ONLARA PEŞKEŞ ÇEKMEK ÇOK ONURSUZ BİR DAVRANIŞ.BEN ONLARIN GERÇEK TÜRK OLDUKLARINA İNANMIYORUM

 84. Cemil karaca yorum tarihi 27 Aralık, 2008 03:33

  Valla arkadaslar diyecek bisey bulamiyorum bu Vatan satanlara,Biz senelerce düsmanligi disarda aramisiz,Aydinlik buysa karanlik nasil düsünemiyorum VATANIMIZI karistirmaya kalkan eller her zaman oldugu gibi yine kirilir.Hic bir kuvvet bu emeline ulasamamistir ulastirmayiz,asil ONLAR BiZDEN ÖZÜR DILESINLER YÜCE TÜRK MiLLETi ASiLDiR:HiC BiR DÖNEMDE VE CAGDA ACIMASIZLIK YAPMAMISTIR VE DE YAPMAZ TARiHi DÜZDEN OKUSUN OOO SÖZÜM ONA? AYDILAR: SAYGILARIMLA

 85. Cemil karaca yorum tarihi 27 Aralık, 2008 03:37

  BU DA sirkettten anlarlarsa.
  BIZI 3 KURUSA SATANI BIZ BELESE VERIRIZ

 86. yakup özden yorum tarihi 27 Aralık, 2008 20:09

  kurtuluş savası zamanında bir cok insan kanını akıttı türk laz cecen kürt.Bu vatanın kurtulmasında hepsinin emegi var.. bu insanlar 1970 yıllara kadar barış icinde yaşadı… sonra bu insanların içine sağ ve sol nifakı sokuldu daha sonra asala denen köpekler diplamatları öldürmeye başladı daha sonra kürt sorunu ve pkk sokuldu fakat bu millet her zaman toprlandı..ŞİNDİLERDE İSE ELİNE PİLİ AZ KALMIŞ EL FENERİ ALAN BEN AYDINIM DEYİB ÖZÜR DİLEYELİM DİYORLAR NEDEN AYIP ETTİK : ONLARIN KATLETTİKLERİ AYDIN GECİNENLERE GÖRE SAYILMAZ.. OLUR BU GÜN ÖZÜR DİLEYELİM YARIN ERZURUMA KADAR VERELİM ONDAN SONRA YUNANLILAR DİYECEKKİ BİZDEN ÖZÜR DİLEYİN KÜTAHYAYA KADAR VERİN BULGARLAR BİZDEN ÖZÜRDİLEYİN İSTAMBULA KADAR VERİN RUMLAR ÖZÜR DİLEYİN KIBRISI VERİN EEEE NANKÖR KÜRTLER BOŞ DURMAYACAK MALATYAYA KADAR İSTEYECEK TAMAM BAŞLAMIŞKEN ARABLARADA MERSİNE KADAR VERELİM… ACABA BU AYDIN OLARAK GECİNENLER BUNLARA NE DİYECEK… KARDEŞİM BUNKAR AYDIN FALAN DEYİL ZİHMİRİ KARANLIK.. BUNLARA DEYİL FENER PROJÖKTÖR VERSEN BURUNLARININ ÖNÜNÜ GÖREMEZ..HA COK İSTİYORLARSA BAKALIM O ÜLKERLER BUNLARI KABULLENECEKMİ.. BİZİM BU GİBİ AYDINLARA İHTİYACIMIZ YOK… BUNLAR TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ

 87. Erhan Şengel yorum tarihi 27 Aralık, 2008 23:09

  İsimlerini değiştirsin bu emperyalistlerin kıç yalayıcı köpekleri. adlarını İnselyan Aktaryan yapsınlar. yakısır. bir sürü şehitin kanıyla tekrardan kazanılan bu ülkeyi 3-5 dolara satmaya calısan aydın’nış, politikacı’ymış tümünüm allah bin belasını versin.

 88. Niyazi Ayaz yorum tarihi 28 Aralık, 2008 03:24

  öncelikle bütün ermeni taraftarlarını kınıyorum… ermeni soykırımını kabul eden insanları bir vatan haini olarak görmeliyiz arkadaşlar bunlar ülkeyi bir çuval kömüre de satarlar 50 ytl ye de. Biz şerefli Türk milleti olarak bunlara karşı dimdik ayakta durmayı bilmeliyiz ve bunlarıın oyunlarına gelmemeliyiz… Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kıbrıstan bütün gerçek TÜRK kardeşlerime saygılar ….

 89. esra can yorum tarihi 28 Aralık, 2008 03:29

  m ali birand sen ermenilerden ozur dilediginden beri kanal d haberi ve kanal dyi seyretmiyorum ayrica kanal d yide msj yagmuruna tutacagiz arkadaslarim ve ben aldigin parayla uc bes sene gecinirsin artik tabi o para seni yilan olup sokmazsa senin evlandin yokmu anan sana helal sut vermemis sana yaziklar olsun vatan satici defol turkiyeden

 90. esra k yorum tarihi 28 Aralık, 2008 03:34

  hain kopekler elbet birgun sizde belanizi bulacaksiniz insanim diye ortalikta utanmadan geziniyorsunuz bide haber programi sunuyorsunuz benim icin sizin pkk lilardan hicbir farkiniz yok

 91. esra k yorum tarihi 28 Aralık, 2008 03:35

  ozur dileyen kopekler bu ulkeyi terkedin ya sev ya terket

 92. samet kara yorum tarihi 28 Aralık, 2008 03:39

  o aldiginiz paralar yilan olur sizi bogar yaziklar olsun size hain surusu utanmazlar m ali birand oncelikle sen ulusal bir kanalda haber sunuyorsun yuzun hic kizarmiyorda ne kadar piskinsin yazil seni yetistirip buraya getirene

 93. Niyazi Ayaz yorum tarihi 28 Aralık, 2008 03:40

  bu ermeni taraftarlarını gördükçe hala tüylerim diken diken oluyor ve bu şerefsizliği hazmedemiyorum … nasıl bir insandır bu aydın diye geçinenler insan demek bile doğru olmaz ki bu adamlara yazıklar olsun vatan haini dememiz gereken insanlar işte bunlar … tek kelimeyle YAZIKLAR OLSUN SİZE …. YA sevin YA terkedin … yoksa biz zaten ettireceğiz.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..

 94. kemal öztürk yorum tarihi 28 Aralık, 2008 16:12

  sözde ermeni soy kırımı olmuştur diyen çoğu şerefsiz basının şerefsiz aydınları lütfen olası katliyamın hangi sebepten meydana gelmiş olabileceğini detayları ile araştırıp açıklasalarda aydınlasak.biz biliyoruz tarihimizide şerefsiz aydınlar önce kendilerini aydınlatsalar.

 95. ......... yorum tarihi 28 Aralık, 2008 21:07

  kim ermenilerden özür diliyorsa açsında baksın interneti televizyonu o zaman kimim kimden özür diliyeceği belli olur.aydın deniyor ama bence aydın değiller.bebeklerin ne suçu vardı.

 96. ......... yorum tarihi 28 Aralık, 2008 21:12

  pislikler bir de özür diliyorlar onlar bizden özür dilesinler,1914-1915 yılları için ermenilerden özür dileyenleri şiddetle kınıyorum ve onların türk olduğunda şüphe ediyorum.bu vatan boş değill

 97. murat yavuz yorum tarihi 29 Aralık, 2008 03:29

  Mehmet Ali Birantı gördüm şaşırmadım olmasaydı ismi inan çok şaşıracaktım.

 98. esraünal yorum tarihi 29 Aralık, 2008 23:08

  Velevki lafı nekadar moda oldu.basbakan konustuktan sonra.bence okdar moda olacak bir kelime degil ama.söyleyen ona farklı bir hava verdi demekki.çok dikkatimi çekiyor.heryerde gerekli gereksiz çok kullanılıyor.bu beni biraz rahatsız etti.taklitçilik yani.ermenilere evet ittihat ve terrakki cetesi bir katliam yapmıstır.ama bence özür dilemek yani.cok anlamlı gelmiyor.bence baska türlü yollardan ermeni yurttaslarımızla sogukluk giderilebilir.biz türkler böyle bir katliam yapmadık.sadece ittihat terakki zihniyeti o vahseti yaptı.evet onlarda yaptı.ama bizim cok iyi ermeni komsularımız var.hiçde öyle anlatılan hikayelerdeki anormal türdeki yaratıklara benzemiyorlar.cünkü benim tanıdıklarım insan.yani benim yaratıldıgım gibi onlarıda tanrı yarattı.yaradılanı yaradandan ötürü sevelim.böyle kinlere nefrete onları sanki insan yerine koymamaya gerek yok.insanoglu bazen insanlıktan cıkabiliyor.ama bunun türkü ermenisi yahudisi ingilizi yok.bazısı fazla cıkıyor.bazısı az.bizim osmanlıda padişahlıga gecmek için kardes kardesi öldürmüstür.

 99. Ibrahim Kantaroglu yorum tarihi 3 Ocak, 2009 01:23

  Sozum ona aydinlar bu kampanyayi baslatan zavallilar,siz en katmerlisinden Ermenisiniz..NE MUTLU TURKUM DIYENE

 100. ali can yorum tarihi 3 Ocak, 2009 02:25

  ortada ozur dilenecek bir durum yoktur ermeniler katlettikleri turk ve kurtleredn ozur dilesinler van sehrini yakip yikip taninmaz hale getirdiklerini ne cabuk unuttular bu vatana verdikleri zarar yeter artik hadlerini bilsinler seslerini kesip otursunlar yoksa yeni turk gencligi ermenilerin kokunu kurutacak buvatan ihaneti asla sineye cekmez haberiniz olsun

 101. ayse ney yorum tarihi 3 Ocak, 2009 02:26

  asla ozur dilemiyor dileyenleri de siddetle kiniyorum basta m ali birand

 102. Ahmet Turan ÜZEN yorum tarihi 4 Ocak, 2009 00:25

  orhan pamuk:
  Soyu sabatayist dünya komuoyunda TÜRK MİLLETİ’ni aşağıladığı için tanınıyor tüm moson locaları tarafından destekleniyor bu yüzden sadece masonların amacına hizmet eden nobel adlı safsatayıkaptı. kiralık kalem diye bir tabir varsa o bu soysuzdur işte…
  m. ali birand:
  soruyorum size gazeteci olarak kaç kişi birand denen bu adamın yaptığı hata ve potlarla kovulmadan işinde kalabilir. kaç kişi birçok dünya lideriyle ropörtaj yapabilir(randövü için zorlanmadan)ayrıca TÜRKİYEM’in saygın diye bilinen bir kanalında(BENCE SAYGIN DEĞİL) enkırman olabilir. Bu adamda tam bir mosondur hayatını okuduğu okulları araştıranlar daha iyi bilir.TÜRK görünüp TÜRK’e kuyu kazanlardan bu herif
  murat karayalçın
  ercan karakaş
  bu şahısları yorumlamıyor CHP ye oy veren vatansever TÜRK solcularının sağ duyusuna havale ediyorum (ayrıca sadece bu ikisi değil CHP bunlardan daha var
  bu kişiler sistemli bir yapının piyonları Dünyayı TÜRK ve müslümanlara dar etmek isteyen tapınak şövalyelerinin çanak yalayıcıları ve biz hala uyuyor bu gibi düzenbazlara prim yaptırıyoruz. “NE MUTLU TÜRK!ÜM DİYENE”

 103. Mustafa uncuoğlu yorum tarihi 4 Ocak, 2009 20:22

  ERMENİDEN ÖZÜR DİLEYENLER : SİZE NE DEMELİ BİLEMİYORUM.SİZ HEPİMİZ ERMENİYİZ DİYE BAĞIRANLAR İÇİNDE DE VARMIŞSINIZDIR MUTLAKA, ERMENİYİZ DEMENİZE BİR DİYECEĞİM YOK . OLABİLİRSİNİZ .ANCAK ,
  1915 DE BİZİ SIRTIMIZDAN VURAN ERMENİ ÇETELERİNDEN ÖZÜR DİLEMEK NEYİN NESİ OLUYOR ,SİZDE HİC VİCDAN YOKMU ,VATANA ,ATAYA,ANAYA ,BABAYA SAYGI YOKMU SİZDE SİZ KİMSİNİZ AYDINMISINIZ ? SİZ ÜLEKİNİN KARANLIĞISINIZ ,GÖLGE ETMEYİN SİZDEN BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ ,SİZİN IŞIĞINIZLA AYDINLACAKSAM KARANLIKTA YAŞARIZ DAHA İYİ …

 104. su gul yorum tarihi 5 Ocak, 2009 01:28

  m ali birand seni siddetle kiniyorum yaziklar olsun sana ne kadar ucuza sattin vatanini bole kanal d ye sesleniyorum onu ekranda gormek istemiyorum

 105. cem davrangul yorum tarihi 5 Ocak, 2009 01:37

  tarkan gibi sanatciyim diye gecinen ulkesini temsil etmekten kacan gey imajini kaldirmak icin yillarca sevgilim var rolu yapan birinden de bu beklenirdi bravo sana karektersiz artist bozuntusu kaset cikarma bosuna asil turk halki satin alamyacak bundan emin ol bu vatan sana yakismaz satici sen amerikaya defol giderken yanina yandaslarinida al terket bu vatani ya sev ya terket

 106. fulya ekici yorum tarihi 5 Ocak, 2009 18:26

  bunu yazan aptallar daha doğru bize böyle iftira edenler kendi kimliklerini bile bilmeyen, atalarına, o kadar dökülen kanlara,tarihlerine ve şereflerine saygısı olmayan kendini bişey sanan ayrıcada kendilerine aydın diyen ve aydın olamayan kendi kafalarına bile aydınlık sokamayan bi gurup karanlıktır.bizim geçmişimize uzanan bir iftiradır ve karşılığınıda gereken muameleyi yani dışlayarak türk halkı gösterecektir.

 107. Gülhan SAĞMAN yorum tarihi 5 Ocak, 2009 18:48

  Bu millet bu zamanlara gelebilmek için ne yollardan geçti.o dönemdeki insanlar bu millet için ne kadar savaştılar canla başla o yattıkları mezarda bunları görebilmek içinmi.Siz bu millete ne kazandırdınız ki ne için özür diliyosunuz önce kendinize tarihinize ve o mezardaki atalarımızı yüce atamizi düşünün bizi ermenilerden özür dilemek için emanet etmediler yüce türk milletini korumak ve kollamak için.ben milletimle gurur duyuyorum ve türk oldugum için ne mutlu türküm diyene.gelelim yavuz bingöl ne yaptınki ne yararın varki özür diliyosun kendine gelbi türklğünle gurur duy.bırak onlar senden özür dilesin atalarının mezarını sızlatma.nasıl delilleriniz varki özür diliyosunuz.özür dilediğin insanların yanına git daha fazla kendini küçültme adama bu yakışmaz hele bir türk e asla.herşey vatan için NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 108. müge güler yorum tarihi 5 Ocak, 2009 22:57

  bi defa biz özür dilemeyiz asıl onlar özür dilesin onlar müslümanları katliam etti sizin kanınız bozuk siz insan değilsiniz pislikler cavırlar biz türküz biz bir cavırlardan özür dileyecek kadar basit insanlar değiliz ama onlarda utanma diye birşey yok ne olur özür dilemeyin bizler türk olarak o şerefsizlere kendimizi ezik basit göstermeyelim asıl BİZ ÖZÜR BEKLİYORUZ ÖZÜR DİLEMİYORUZ burada yorum yazan herkese teşekkür ediyorum BİZ TÜRKÜZ DAİMA TÜRK OLARAK YAŞAYACAĞIZ

 109. müge güler yorum tarihi 5 Ocak, 2009 23:03

  lütfen özür dilemeyin biz vatanımıza düşkün insanlarız biz türküz NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ama özür dileyen hayvanlar bizden değil onlar vatan haini

 110. müge güler yorum tarihi 5 Ocak, 2009 23:12

  sen de mi özür diledin MEHMET ALİ BRAND sen vatanımızı sattın yazıklar olsun sana şerefsiz kanın bozukmuş peki sen hangi yüzle ana habere çıkıyorsun şerefsiz sen insan değilsin vatanını hemen sattın yazıklar olsun sadece sen değil o TARKAN BOZUNTUSU da özür dilemiş siz vatan hainisiniz amacın gündeme gelmek değilmi şerefsiz tarkan sen bizm için bir hiçsin hepiniz vatanınızı sattınız siz televizyona çıkmayın ukala şımarık çocuk TARKAN acıyorum sana sen ne kadar pislikmişsin allahın belası

 111. ismail çevik yorum tarihi 6 Ocak, 2009 17:30

  insanlar niye bu kadar düşünüyor ki belge mi var ellerinde hani göstersinler varsa size söylüyorum kendini yabancı sanan türkler siz türk bile değilsiniz osmanlı ermenileri katliam edecel olsa onlara neden sadık millet desin ki siz ermenilerin türk karılarının karnında ki bebeğin sırf cinseyetini öğrenmek için öldürdüklerini biliyor musunuz hadi onları geçelim türklerin toplu halde bulunan mezarlarına ne diyeceksiniz peki ermenilerden özür dilediğimiz de herşey yoluna girecek mi sanıyorsunuz işte o zamn kıyamet kopacak ilk başta soyu kırımı kabul ettirecekler daha sonra ölen her bir ermeni için tanzimat isteyecekler bu öyle bi tanzimat olacak ki değil biz bizden sonra gelen nesiller dahi bu parayı ödeyemiyecek daha sonra bizden toprak alacaklar evet yanlış okumadınız toprak alacaklar osmanlı zamanında yapamadığı emellerini şimdi gerçekleştirmek istiyorlar ben henüz 16 yaşındayım ama ülkemde ne olduğunuı da bilecek yaştayım peki biz ne yapmalıyız diyorsdanız hep birlik olmayız türklüğün güvünü dünyaya göstermeliyiz onlar imza kapmanyası yapıyorsa bizde yapalım ABD NİN kuklası olmayalım arkadaşlar o imza atanlarada iki çift sözüm olacak siz türklüğe yakışmıyorsunuz siz vatanını satanlardan başka bir şey değilsiniz ama bu millet size de hesap soracak bu hesapta emin olun çok ağır olacak

 112. Genekon Türk yorum tarihi 11 Ocak, 2009 03:10

  slm ey ahali

  ne olacak bu memleketin hali ? böyle zavallilar gibi batmasinimi seyredicegiz ? bundan büyük cile olamaz, ne gelir elden dieye düsündükce timarhanelik olcam diye endiseleniyorum halkimiz o kadar safki gercekleri maalesef göremiyo.

 113. nurdan yorum tarihi 7 Şubat, 2009 22:29

  siz aydın gibi görünen cahillersinniz böyle ülkemizde birlik ve beraberlik yerinne bölmek istemek gerçkten çok cahilce ben ermenilerden özür dileyenleri çok kınıyorum çünkü eger türk vatandaşı olmak istemiyosanız gidip ermeni vatandaşı olabilirsiniz biz çokdan izin verdik ve madem biz bunların insanları vatandaşlarını katlettik peki bunların ölüleri nerde yedikmi ?
  ben diyorumki NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! ben türk olmaktan guru duyuyorum duyucamda kahrolsun ermeniler kahrolsun biizm bizi bölmek isteyen insanlar

 114. erdal yılmaz yorum tarihi 15 Şubat, 2009 19:31

  murat karayalçının soyağacına bakın o zaman bu listede ne aradığını anlarsınız.

 115. ergül arcan yorum tarihi 17 Şubat, 2009 04:22

  hiç birisi TÜRK kökenli değil…

 116. cevdet durmaz yorum tarihi 27 Şubat, 2009 16:07

  Ben dünyada hiçbir ülke tanımıyorum.bizim kadar sabırlı kendi içinde kendi ülkesini yoketmeye çalışan düşmanlarını beslesin.Hainlerden karayalçın için şaşmadım.O kişi TCBMM de yaralı pkklıları meclis doktorlarına tedavi ettirmişti.Öyle kötü bir gündeyizki.İçimizden biri bu hainlere dur desek suçlanabiliyoruz.Bu hainleri yaşatmayalım bu güzelim ülkede.Acilen sevdikleri ermenistana gitsinler.

 117. cevdet durmaz yorum tarihi 27 Şubat, 2009 17:45

  Asala pislikleri tarafından katledilen diplomatlarımızı düşündükçe başım çatlayacak gibi oluyor.Ermeniler dünyanın oyuncakları,köpekleri.Bütün köpeklerden özür diliyorum,çünkü onlar daha sadık sahibine ülkesine.Daha dün yaptıkları hocalı katliamını unuttumu gerizekalılar.Can Dündar okan bayülken bir programında dinlemiştim ATAMIZA ayyaş diyordu Mehmedali Birand.Böyle kancıkları televizion ekranlarında gördükmü televizionlarımızı kapatalım .İğrenç suratlar midemizi bulandırıyorlar.Ne mutlu türküm diyene türk doğduk türk öleceğiz.Kahrolsun düşmanlarımız.

 118. cevdet durmaz yorum tarihi 28 Şubat, 2009 14:49

  Arkadaşlar dikkatlı olalım bu soysuzlardan içimizde yanımızda hep olmuşlardır.Bazı gocunan kişiler var dilemiyormuş gibi görünüp ermeni taraftarı var.Yazılan yorumları okuyun anlarsınız.yediği çanağa bisledenler heryerde var Biz bu sesimizi yıllardan beri çıkarabilseydik.Bu terbiyesizler bukadar şımarmayacaklardı.sustukça şımardılar Onlar zannetti suçlu olduğumuzdan susuyoruz.Onlar ne anlar insanlıktan.ABD de bu kafirler için yürüyüş yapan Türk Azeri kadınlarını kutluyorum.Daima onların yanındayız Birlikiz kuvvet birlikten doğar.Çatlasın soyubozuklar.Ermenileri eleştiremeyenlerin yanımızda yeri yok.Korkak köpekler.Sizin gibiler ancak arkadan vurup kacarlar.Size depremde Türkiyeden ermeni asıllı bir gazetecimiz gitmişti insanlık namına.Siz kalleşler neyaptınız gazetecinin paspordunda AY YILDIZ var diyerek adamın ağzını burnunu dağıttınız.Neymiş efendim pasportunda ay yıldız varmış,melezlenmiş.İnsanlar sizin gibi kalleş pislik olmayınca kabullenemiyorsunuz.Merak etmeyin sizin de sonunuz gelecek.Hep böyle gitmeyecek.

 119. burçin yorum tarihi 5 Nisan, 2009 11:48

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!!

 120. tunçel ergül yorum tarihi 9 Nisan, 2009 10:10

  atatürk diyorki,başnıza sizleri yönetmek için getireceğiniz,insanların(en büyük yöneticiden en küçüğüne)genlerinden,soyundan bir an bile şüphe etmemelisiniz.zira benim bu denli başarılı olmamdaki en büyük etken türk olmamdır.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

 121. ceht çetin yorum tarihi 16 Nisan, 2009 19:00

  valla küçükken karamurata battal gaziye yapılan kahpelikleri abartılı bulurduk ama hiçde ole degilmiş şimdide üzerimize psikolojik baskı kurularak ve üç beş çakalıda yanlarına alarak bizans oyunu yapmaya çalışıorlar ama boşuna çünkü hepimiz battalız hepimiz kara murat oturduruz yine kazığın üstüne bundan bişi çıkmaz boşa kürek çekiyorlar
  muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcut

 122. ceht çetin yorum tarihi 16 Nisan, 2009 19:03

  bu arada burdaki isimlerin çoğunun ermeni kökenli olduğunu tahmin ediyorum çünkü m.ali brand ı zaten bu mevzu çıkmadan öncede biliyordum karayalçında

 123. şennur kutlu yorum tarihi 2 Mart, 2010 18:21

  bizi aydınlattıkları için çok teşekkür ediyorum.

 124. Özer ÖZtürk yorum tarihi 10 Ocak, 2012 00:12

  Türk milleti var olduğu tüm tarihi boyunca hiç bir milleti bırakın katletmeyi, zulüm dahi etmemiştir. Biraz zeka ve tarih bilgisi olan bunu kolayca araştırabilir. Kim ne derse desin, Türk milleti ne bir ERMENİ, ne bir ABD, ne bir FRANSA, ne bir ALMANYA, ne bir İSRAİL, ne bir İSPNAY, ne bir PORTEGİZ, ne bir HOLLANDA ne de başka bir katil ve sömürgeci ülkeye benzememiştir…kendini sözde türk aydını adleden ve özür dileyenleri nefretle kınıyorum, bunlar asla soylu TÜRK olamaz.

 125. Necdet Sevinç yorum tarihi 11 Temmuz, 2012 08:21

Yorum yap