508) BAŞBAKAN HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU?

Yayin Tarihi 9 Ekim, 2010 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

ERDOĞAN’IN DİPLOMASI ASLINDA HANGİ OKULDAN?

image0018.jpg

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iktisat bilgisinin enginliğini, konuşmasını “cam”dan yapmadığı zamanlarda anlayabiliyoruz ancak. Örneğin bir hafta içinde yaptığı iki konuşmanın birinde Türk parasının değerli olmasının yarattığı sıkıntılara değindiğini, ikincisinde bunun faydalarını sıraladığını hatırlıyoruz. Türk parasının durumu Başbakan’ın pozisyonuna göre değişiyor özetle. Düzeltmeye ve eleştirmeye cesaret edecek medyatik vatan evladı kalmadığı için bu birbiriyle çelişik konuşmalar da arada kaynayıp gidiyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun (TESK) Rixos Otel’de düzenlenen 18. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da engin iktisat bilgisi ortaya çıktı Başbakan’ın. Ancak bu kez hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı salondaydı ve Başbakan’ın konuşmasını dinliyordu.

Başbakan’dan sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TESK Genel Kurulu’nda kendisinden önce kürsüye çıkan Başbakan Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla ilgili bol bol düzeltme yaptı.

Örneğin Erdoğan, TESK’i ziyaret eden ilk Başbakan olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel ile Tansu Çiller’in de başbakanlıkları sırasında TESK’e ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı.

Ardından Başbakan’ın “Anayasa değişikliğiyle Ekonomik Sosyal Konsey’in Anayasa’ya konduğu” yönündeki sözlerini hatırlatarak, konseyin Anayasa’da yer almasından ziyade uygulamaya konmasının önemli olduğunu, 3 ayda bir toplanması gereken Konsey’in 2008 yılından beri toplanamadığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, “Toplanmayan bir konseyin anayasal kurum olmasının ne faydası var? Hem toplamıyoruz hem diyoruz ki biz onu anayasal kurum haline getirdik. Samimi olacağız. Bir işi yapıyorsak onun gereğini de yapacağız” dedi. Başbakan, anayasaya koyduğu konseyi felç ettiğini hatırlamıyordu. Belli ki ona bunu hatırlatan da yoktu.

Başbakan, karşılıksız para basmayı AKP’nin engellediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, karşılıksız para basılmasını engelleyen siyasi iktidarın, Ecevit’in başbakanlık yaptığı hükümet olduğunu ifade ederek düzeltti.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın bakkallara yönelik “birleşin, marketleşin” çağrısını da hatırlattı, salondakilere dönüp “Aranızda birleşip süpermarket kuran var mı” diye sordu.  Salondakiler “Yok” diye yanıtladı. 

BAŞBAKAN NEREDEN MEZUN OLDU

Bakkallara birleşip süpermarket kurmalarını öneren Başbakan Erdoğan, biyografisine göre İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi’nin iktisat hocaları bakkalları birleştirerek market kurdurmaya kalkan bu zekâ önünde şaşkınlığa düşmüş olmalılar.

Bu konuşmaları dinleyip şaşkınlığa düşenler arasında aslen iktisatçı Yalçın Küçük de var. Yalçın Hoca, Başbakan Erdoğan’ın engin bilgisine bakıp bakıp içlenmiş, ardından da bu konuşmaları yapan kişinin üniversite mezunu olamayacağını iddia etmişti. Bu yazı biraz da Hoca’yı düzeltmek içindir; Başbakan’ın iktisat bilmemesi ticaret bilmediğini göstermez! Bu yazının tezi budur…

Başbakan Erdoğan bir üniversite diplomasına sahip mi? Görünüşe göre sahip. Adına yazılı sitelerden birinde bu konuda şunlar not ediliyor: “Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuyan Sayın Başbakanımız, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.” (http://www.rte.gen.tr/sayin-recep-tayyip-erdoganin-egitim-durumu-nedir-_334.html)

Aynı bilgiler başbakanlık resmi sitesinde de tekrarlanıyor, “Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu” deniyor.(http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pPmCv.aspx) Bu sözler AKP’nin resmi sitesinde de satırı satırına tekrarlanıyor. (http://www.akparti.org.tr/tbmm/ozgecmis.asp?id=400) Buna göre Başbakan Erdoğan Marmara Üniversitesi’nden alınmış bir İktisadi ve Ticari Bilimler diplomasının sahibi olmuş oluyor.

Akparti.org” ve “rte.gen.tr”nin bu bilgileri beyan üzerine yazmış olduklarını düşünebiliriz. Ancak “başbakanlık.gov.tr”nin yanlış bilgi verdiğini düşünemeyiz. Üstelik de Başbakan hakkında. Herhalde Başbakan Erdoğan’ın mezun olduğu üniversite bir “devlet sırrı” değildir.

Buna karşın, eldeki bilgiler yukarıdaki üç internet adresini de yalanlamaktadır çünkü Başbakan Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği tarihte ortalıkta bir “Marmara Üniversitesi” bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi kendisinin 1982 yılında kurulduğunu iddia etmektedir. Bu iddiaya göre Marmara Üniversitesi,1982 yılının Temmuz ayında çıkartılan 41 sayılı kanun ile “Marmara Üniversitesi” olmuştur ve Başbakan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” de aynı tarihte aynı kanunla kurulmuştur. (http://iibf.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=9)

Yani Marmara Üniversitesi 12 Eylül cuntasının ve onun icadı YÖK’ün ürünlerinden biridir. Ancak ne yazık ki bu icat Başbakan Erdoğan’ın mezuniyetine yetişememiştir. 12 Eylül ve YÖK, bu bilgiyi doğrulamak için geç kalmıştır özetle. Bu durumda Başbakan, diplomasını varsa, başka bir okuldan almış olmalıdır.

Şu işe bakın ki, ben de Başbakan’ın mezun olduğunu iddia ettiği o üniversitenin o fakültesinin mezunlarından biriyim. Ancak, ben okula 1982 yılında dâhil oldum. Ben dâhil olduğumda dahi ortalıkta bir Marmara Üniversitesi yoktu. YÖK, bizim dâhil olduğumuz İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni (İİTİA), biz girdikten 5-6 ay sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) haline dönüştürerek yeni kurulan Marmara Üniversitesi’ne dâhil etti. Adındaki “Ticari”nin atılıp yerine “İdari”nin konulmasının nedeni Şişli Siyasal Bilimler Fakültesi’nin de buraya dâhil olmasıydı. Yani İTİA’nın içinde de artık “Ticaret” yoktu.

Ticaret”e özellikle dikkat çekiyorum, çünkü Başbakan’ın ticari bilgisi konusunda kimsenin bir kuşkusu bulunmamaktadır. Bu durumda Başbakan’ın elindeki diplomanın türünü belirlemek üzere “Ticaret”in izinden gitmekte yarar bulunmaktadır.

İSTANBUL İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

Peki, Marmara Üniversitesi bu “Ticaret”i nereden alıyor? İşte orası biraz karışık. Karışıklığın nedeni 1982’de kurulan Marmara Üniversitesi’nin, kendi tarihini 1883’ten başlatması. Bu nasıl oluyor diye sormayın, olmayan bir üniversiteden mezun olan bir Başbakana sahip olan bir ülkede her şey mümkündür. Şöyle oluyor; 1883’te, Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi” ismi altında bir okul kuruluyor. Böylece Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını 1887‘de vermiş oluyor. Anlamı şu; Marmara Üniversitesi “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi”ni kendi başlangıcı sayıyor. Böylece biz de “Ticaret”i bulmuş oluyoruz.

İşte İstanbul Kız Lisesi’nin arkasında bir evde kurulan o mektep 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüştürülüyor. Akademinin içinde “Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu”ndan dönüşmüş bir “İşletme Fakültesi”, “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” ve “Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu“ndan dönüşmüş bir de “Ticari Bilimler Fakültesi” bulunuyor. Aksaray Yüksek Ticaret Okulu da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yani 1981 yılında Marmara Üniversitesi’nin yerinde İTİA bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi işte bu İTİA’dan doğacaktır. 1982 senesinin Temmuz ayında çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve 28 Mart 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2809 sayılı kanun ile birleştirilerek Marmara Üniversitesi’nin temeli atılmıştır. Yani, 1981 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olmak mümkün değildir. İTİA’dır o yıllarda okulun adı. İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültesi İTİA’nın ana kompartımanlarıdır. Bir de civara dağılmış yüksek okullar vardır; “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” ve “Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu” onlardan ikisidir. (http://iibf.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=9)

Bir de mezunlar derneği var okulun. Kendilerini şöyle anlatıyorlar: “Derneğimiz 1936 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Cemiyeti olarak kurulmuş, bu ad 1976 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği şeklinde değiştirilmiştir. Marmara Üniversitesinin çekirdeğini oluşturan fakültemizin adı 1982 yılında değiştirilerek İktisadi İdari Bilimler Fakültesi adıyla Marmara Üniversitesine bağlandı. Derneğimiz de 1984 yılında bugünkü adını aldı.” (http://www.yuksekticaretli.org)

Aksaray Yüksek Ticaret Okulu ve Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu bu hengâmede kaybolup gidiyor. Ancak bu iki okulun mezunları, nedense kendilerini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu saymayı tercih ediyor.

MEZUNİYET AKSARAY İKTİSAT VE TİCARET YÜKSEK OKULU’NDAN

Marmara Üniversitesi İİBF hala ayakta. Her yıl yüzlerce mezun veriyor. Mezunların oluşturduğu mezunlar derneği belki de alanındaki en büyük derneklerden biri. Ama ne ilginç, aralarında Başbakan Tayyip Erdoğan’ı tanıyan yok. En azından şimdiye kadar böyle bir iddia ile ortaya çıkan kimse yok.

Tek tanık var aslında. O tanık Odatv’ye İsrail’den yazan Rafael Sadi. Başbakan Erdoğan’la aynı üniversite sıralarını paylaştığını açıklayan tek kişi Rafael Sadi. Sadi, aynı zamanda Kasımpaşalı, oradan da tanışıklığı var Başbakan’la. Sadi’nin tanıklığını açıkladığı söyleşi de Odatv’de yer almıştı. İlgili bölüm şöyle:

“ − Siz Başbakan’ın okul arkadaşı olarak da tanınıyorsunuz. Hatta aynı mahalleden olduğunuzu biliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir Başbakan Erdoğan’ı tanıyorsunuz. Kendisinin görüşleri ve eylemleri hep böyle miydi? Yoksa Erdoğan değişti mi?

-Sayın başbakan ile aynı mahalleden yani Kasımpaşa’dan olduğumuz doğrudur, ancak birbirimizi Kasımpaşa’da tanımadık. Kendisi ile Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulunda sınıf arkadaşı iken tanıştık ve 4 sene ayni sınıfı paylaştık, ayni hocalarımız ile okuduk. Hocalarımız rahmetli İsmet Giritli, Reşat Kaynar, Erol Zeytinoğlu, İsmail Özaslan gibi kıymetli insanlardı. İnanıyorum ki özde Sayın başbakan bu hocalarımızdan feyiz almıştır ve bu kıymetli insanlar gibi modern Türkiye’nin geleceğini düşünüyordur.”

İşte böyle. Başbakan Erdoğan Marmara Üniversitesi’nin değil, Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu’nun mezunu. O nedenle ticaret bilgisi inanılmaz, iktisadının zayıf olması ise hoş görülebilir.

Hem Marmara Üniversitesi’nin 1883’te kurulduğunu kabul ediyorsanız, Başbakan’ın 1981 yılında oradan mezun olduğuna neden itiraz edeceksiniz?

12 Eylül’ün tepetaklak ettiği bir dünya da, ayakları aşağıda, başları yukarıda aramanın bir âlemi var mı? İlahi Yalçın Hoca!

Orhan Gökdemir

Odatv.com

Paylaş:

Yorumlar

“508) BAŞBAKAN HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU?” yazisina 9 Yorum yapilmis

 1. sedat ergenç yorum tarihi 11 Ekim, 2010 15:26

  İlginç!!!
  Sn Karahan, Başbakanın diplomasının tartışıldığı bu yazıda, 1985 yılında tanıdığım, hep aklından şüphe ettiğim Yalçın Küçük’ü “hoca” diye referans gösterilmesi sebebiyle maalesef yazıyı okuyup tamamlayamadım.
  Hani gıybet vardır, bir de iftira vardır.
  Tanık vardır, bunların yalancısı vardır, bir de ihanet vardır.
  Bunları karıştırmamalı….
  Hepsini de yerli yerine koymalı…
  Şahsına hürmetim var, amma bu tarz yazılara tahammülüm yok.
  Kusura bakma, aklıma geleni dedim..
  Selamlar…

 2. nur nurdan yorum tarihi 21 Ekim, 2010 09:07

  çok gereksiz bir haber, recep tayyiple ilgili değil başkası içinde olsa böyle düşünürdüm. hele insanların bilgilerini sorgular bi şekilde yargılama yapılması yazıyı dahada itici yapmış.

 3. Mustafa KARA yorum tarihi 21 Ekim, 2010 10:40

  Yazıda hem Kılıçdaroğlundan hemde Yalçın KÜÇÜKten medet umulmuş,referans gösterdiğiniz isimler hakkındada yazmayı düşünürmüsünüz sayın yazar.Yazıklar olsun ki bi rTürk Milliyetcisi yalçın Küçük ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi nesepsiz soysuz şerefsiz piyonları referans gösterebiliyor.RTE ne kadar kötü olursa olsun ,Kılıçdaroğlu ve Küçükten medet umuluyorsa RTE yi bile kabullenebilir hatta bu yazıdan sonra baştacı edebilirim.Yazıklar olsun sizin gibi milliyetçilere.

 4. Yılmaz Karahan yorum tarihi 21 Ekim, 2010 12:26

  YAZININ KİM TARAFINDAN YAZILDIĞINA, LÜTFEN DİKKAT EDELİM!
  KİME VE NELERE YAZIK OLDUĞU HUSUSUNDA İSE, YORUMA GEREK OLDUĞUNU SANMIYORUM…

 5. hüsamettin şener yorum tarihi 23 Ekim, 2010 09:19

  Ammada ticaret bilgisine sahip… Yüzbinlerce bakkalı işsiz bıraktı.
  Kurulan marketlerde sigortasız işçi harcama atölyesine döndü.
  Olan yine Türk milletine ve emekliye oldu.
  Emeklinin maaşlarını geldikleri tarihten berri yarı yarıya ÇALDI. Siyasi yalaka takımına oy peşkeşi çekti. UTANMADAN. Bumu ekonomi bilgisi…
  http://www.depremerkenuyari.com

 6. cemalatalar yorum tarihi 11 Mart, 2011 00:15

  başbakan ülkeyi ilimle degil bilgiyle degil basiretle degil insanları birbirine zıtlaştırarak yönetiyor…120 milyar dolarlaık mülkü olan bir tüpraşı 6 milyar dolara satıp kar ettigini idda ederse ciddi sikıntısı vardır demektir…ve binlerce örnek dikkatimi ceken şey islami pis ve igrenc emmelerini alet eden zavallılar herne hikmetse dogru ve yanlışı görmezden gelip madara olunca hemencecik insan hak ve hukukuna sarılırlar…

 7. kenan koca yorum tarihi 29 Haziran, 2011 19:21

  mustafa kara edebinizi takının lütfen..yorum yapın insanlarınb arkasından konuşmayın..siz kimsiniz nasıl cüret ediyorsunuz..herşey belli, işte..ülkeyi batıran bir başbakan ve ona eşlik aden bir yüzde ellilik seçmen olduğuunu sanan bir topluluk

 8. Büsra yilmaz yorum tarihi 1 Kasım, 2011 22:56

  Madem siz bu kadar elestiriyorsunuz ayni okulu kazanmak yerine odtu bogazici gibi bir okulda okusaydiniz ya

 9. selahattin Dal yorum tarihi 29 Ocak, 2013 22:55

  Hangi okuldan mezun olduğunuz sıradan bir insansanız önemli olmayabilir. Ancak Türkiye gibi büyük bir ülkede başbakanlık yapan bir insansanız tabii olarak bitirdiğiniz okul sizin referansınız olarak gündeme gelecektir. Bizim gibi ülkelerde seçimleri akıl ve doğrular kazanmiyor; Populizm, dincilik, dalkavukluk ve çıkarcılık hep tercih ediliyor.

Yorum yap