5) DİVAN-I HİKMET (10-12)

Yayin Tarihi 19 Nisan, 2011 
Kategori AHMED YESEVÎ VE DİVAN-I HİKMET

DİVAN-I HİKMET

image00128.jpg

10. Hikmet 

Hakk Teala fazlı ile ferman eyledi

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

Altmış üç yaşta sünnetlerini sıkı tutup

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Yer üstünde ölmeden önce diri öldüm

Altmış üç yaşta sünnet dedi işitip bildim

Yer altında canım ile kulluk eyledim

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Erenlerden feyz ve fetih alamadım

Yüzyirmibeş yaşa girdim bilemedim

Hakk Teala'ya ibadelerini kılamadım

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Olur muyum Muhammed'in has ümmeti

Ümmet dese asilerin hoş devleti

Baldan tatlıdır bana bu mihneti

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Bizler için canlar çekti o Muhammed

Ümmet olsan gam yemezsin sahte ümmet

Gece gündüz elde ettikleri yeme-içme ve işret

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Elli yaş da ses geldi ölmek kolay

Şartı odur sende olsan iman nuru

Sabahla gitsen cemaline eyler konuk

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Ey müminler bu dünyanın sonu yok

Doğru bilirsen asla bunun yalanı yok

Kim bilmese vallahi onun imanı yok

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Aslım toprak, neslim toprak, her şeyden aciz

Basıp geçsen kirli cismin kılacağı ar

Kim ar etse şeytan kavmi havası var

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Gerçek zakire Allah kendi eyledi rahmet

Sabahla varsa cennet içinde verir hilat

Mahşer günü cemal görüp sorunca devlet

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Kul olsan sıkıntı çek gafil insan

Akıllı isen ganimetdir sana şu dem

Emanetdir aziz canın yürüme gamsız

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Altmışüç yaşta sünnet oldu yere girmek

Resul için iki alem berbat edivermek

Aşıkların sünnetidir diri ölmek

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Ümmet olsan işitip canını vermez misin?

Mustafa'ya canını kurban eylemez misin?

Can ne olacak, imanını vermez misin?

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

Kul Hoca Ahmed altmışüç yaşta gaib oldu

Edebi koruyup Mustafa'ya naib oldu

Sultan oldu, sıkıntı çekip tayyib oldu

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed

 

11. Hikmet 

Ey dostlar temiz aşkını ele aldım

Bu dünyayı düşman tutup yürüdüm ben işte

Yakam tutup hazretine sığınıp geldim

Aşk kapısında Mansur gibi oldum ben işte

 

Aşk yolunda aşık olup Mansur geçti

Belini bağlayıp Hakk işini sıkı tuttu

Melametler ihanetler çok işitti

Ey müminler hem Mansur oldum ben işte

 

Aşık Mansur "Enel Hakk'i dile getirdi

Cebrail gelerek "Enel Hakk"ı beraber söyledi

Cebrail gelerek başın ver deyip yola saldı

Darağacına asılıp cemalini gördüm ben işte

 

Mansur gelince darağacı eğilip kendi aldı

Batın gözü açık olanlar hayran kaldı

Işık salıp Allah kendisi nazar eyledi

Ey sevgili deyip cemalini gördüm ben işte

 

Nida geldi o darağacına çok boğma" diye

"Sıkı dur her yan bakıp sen ağma" diye

Taşa dedi "Emrimi tutup sen değmeyesin"

Levh-i Mahfuz tahtasında gördüm ben işte

 

Üçyüz molla yığılıp yazdı çok rivayet

Şeriatdır ben de yazayım bir rivayet

Tarikatda hakikatda haktır himaye etmek

Başımı verip Hakk sırrını bildim ben işte

 

"Enel Hakk'ın manasını bilmez cahil

Bilge gerek bu yollarda mertlerin denizi

Akıllı kullar Hakk yadını dedi sevgili

Candan geçip Sevgili'yi sevdim ben işte

 

İma eyledim bilge olsa ibret alsın

Zahir ilminden yazıp söyledim işaret kalsın

İnci gevher sözlerimi gönlüne koysun

Halden deyip aşıklara verdim ben işte

 

Sahibsiz Mansur hor görülmekle oldu tam

Bir söz ile dostlardan oldu ayrı

Kalb halini hiç kimse bilmez Tanrım tanık

Kanlar yutup ben hem tanık oldum ben işte

 

Şeyh Mansur'un "Enel Hakk"ı yersiz değil

Yolu bulan bize benzer günahkar değil

Her soysuzlar bu sözlerden haberli değil

Haberli olup Hakk kokusu aldım ben işte

 

Bir gece seherde garip Mansur çok ağladı

Işık salıp Allah kendisi rahmeyledi

Ondan sonra kırklar bakarak şarap verdi

Bilgelere bu sözleri dedim ben işte

 

Cahillere essiz sözüm hayfı hikmet

İnsanım deyip belini bağlar hani himmet

Dünya için birbirine eylemez şefkat

Zalimlere esir olup öldüm ben işte

 

Zalimlerde had ne ola bizde günah

Dervişlerin huyu kötü, geçmez dua

O sebepten sultan kılar bize cefa

Ayet hadis anlamından söyledim ben işte

 

Zalim eğer cefa eylese Allah de

Elini açıp dua eyleyip boyun eğ

Hakk yardımına yetmez olsa endişe eyle

Hakk'dan işitip bu sözleri söyledim ben işte

 

Zalim eğer zulüm eylese bana ağla

Yaşını saçarak bana sığınıp belini bağla

Haram şüphe terk ederek yürek dağla

Zalimlere yüzbin bela verdim ben işte

 

Zalimlerin yakınlığı nedir ben yaratan

Yaradan'ı aklına getirmeden sen unutan

Benden vazgeçip zalimlerin elini tutan

Zalimlere kendim kıymet verdim ben işte

 

Sana ceza Yaradan'a yalvarmadın

Allah deyip geceleri kalkıp inlemedin

Gerçeklerden sözler söyledim işitmedin

Zalimlerin elini uzun kıldım ben

 

Ey habersiz Hakk'â gönül yürütmedin

Dünya haram ondan gönül soğutmadın

Nefsden geçib Allah'a doğru yönelmedin

Bu nefs için ağlamaklı ve şaşkın oldum ben işte

 

Zalimleri şikayet etme zalim kendin

Huyun riya etki etmez halka sözün

Dünya malını dolu verdim doymaz gözün

Harisleri "Siccin" içine saldım ben işte

 

Kızıl dudağı hareketlenip söyledi seni

Can ve kalbim ümmetlerinin gözünün aydınlığı

Hakk'a kul bana ümmet olan hani

Gerçek ümmetin sinesine koydum ben işte

 

Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyleyip geçti

Aynel-yakin tarikatta bozlayıp geçti

İlmel-yakin Şeriatı gözleyip geçti

Hakkel-yakin hakikatından söyledim ben işte

 

12. Hikmet 

Allah Teala aşıklara verdi aşkını

Şükreden olup tutuşup yandım ben işte

İki alem gözlerime haşhaş tanesi

Görünmedi yalnız Hakk'ı sevdim ben işte

 

Candan geçip yalnız Hakk'ı cana kattım

Ondan sonra derya olup dolup taştım

Lamekan-ı seyrederek makam aştım

Dünya ardında yüzbin talak koydum ben işte

 

Hakk önünde en üstün akıl bile duramaz

Aşk şiddeti coşsa bir an durmaz

Kelebek gibi kor haline gelip kendini bilmez

Bu sırları Sevgili'den duydum ben işte

 

Tarikatın yollarının ötesi çok

Temiz aşkını ele almadan yürüyüp olmaz

Cemalini görse olmaz gece gündüz uyuyup

Hiç uyumadan cemalini gördüm ben işte

 

Tarikatın yolu çetin sonsuz şaştım

Başım kurudu Pir-i Kamil'e kaçtım

Pir eteğin tutup batın gözünü açtım

Rezil olup yollar gezip yürüdüm ben işte

 

Tarikatın yollarıdır çetin azap

Bu yollarda nice aşık oldu toprak

Aşk yoluna her kim girse hali harap

Erenlerden yolu sorup yürüdüm ben işte

 

Tarikatın yollarıdır sonsuz yüce

Nasib kılan kuluna oldu yakın

Zerresine dayanamaz yedi cehennem

Ey dostlar aziz candan doydum ben işte

 

Hakikatın anlamına yeten kişi

Şaşkın tutuşup yanar içi dışı

Kanlar akar gözlerinden akan yaşı

Gözyaşımı armağan eyleyip vardım ben işte

 

Şeriattır aşıkların efsanesi

Arif aşık tarikatın inci tanesi

Nereye gitse Sevgili'si, evdeşi

Bu sırları arş üstünde gördüm ben işte

 

Aşkın bağını gezmeden aşık olunmaz

Hakirlik-ağlamaklık çekmedikçe nefsin ölmez

Bir damlaya razı olmadan o inci olmaz

Razı olup has cevherinden aldım ben işte

 

Aşk ateşine yanan aşığın rengi uçar

Ahirete doğru çekip alıp burada geçer

Burada olan düğümlerini orada açar

Rasul dünya leştir dedi bıraktım ben işte

 

Gerçek aşıkların rengi soluk

Aynaya göz atsa ondan parlak

Özü hayran gönlü viran gözü yaşlı

Kudretine hayran olup kaldı ben işte 

 

Allah dedi "Çok ağlasan göresin Beni

Ağlayıp inlesen kulum deyip söyleyim seni

Candan geçip beni isteyen aşık hani..."

İlham geldi gerçek kulağa aldım ben işte

 

Gerçek gönülde yananlara cemal armağan

Yalancı aşık yola girse her şey hata

Gerçek aşığın gözü yaşlı bedeni bükük

Bükük olup yer altına girdim ben işte

 

Hakikatli gerçek aşığa armağan vereyim

Mahşer günü nasılsın deyip halini sorayım

Şefaatçi olup şefaati kendim kılayım

Rahmetinden ümid tutup geldim ben işte

 

Kul Hoca Ahmed Hakk zikrini söyle daima

Hakk'dan korkup dinmeden ağla boyuna

Namaz kılıp oruç tutup her sabah akşam

Böyle yapıp muradıma erdim ben işte

 

Kaynak: divanihikmet.net 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap