49) MİLLİ MÜCADELE KARİKATÜRLERİ

Yayin Tarihi 10 Mayıs, 2008 
Kategori ATATÜRK

MİLLİ MÜCADELE

KARİKATÜRLERİ

image0016.gif

————————————————————————–

Beykoz Konferansına Doðru

Paþa: Ne o, Kosti Çorbacı pılıyı pırtıyı toplamışsın nereye gidiyorsun?

Kosti Çorbacı: Yeni konferansa, kukla oynatmaya.

Güleryüz, N: 67, 22 Temmuz 1338 / 1922, s. 1

(Çizen: Sedad Simavi)

image0023.gif

Hacivad: şaştım kaldım Karagöz. Paşamın ufacık bir sandalı Yunan’ın koca gemisini sürükledi, getirdi.

Karagöz: Türk’ün azminden ne kurtulur Hacivad, ordumuz da yakında Papulas’ın burnundan

yakalayıp sürüye sürüye Ankara’ya getirirse sakın yine şaşıp kalma.

(Geminin adı: Enosis)

Karagöz, N: 1476, 10 Mayýs 1338 / 1922, s. 1

image0031.gif

Köprü üzerinde Mustafa Kemal Paşa’nın Kart Postalları

– Çok bakma hemşehri rüyana girer!!!

Güleryüz, N: 4, 26 Mayıs 1337 / 1921, s. 1

image0041.gif

Nabzında bir iman vuran kanınla   Bilmem ki semadan yüksek alnınla

Bu ziya görmeyen ufka yükseldin    Güneşin doðduðu yerden mi geldin

Güleryüz, N: 1, 5 Mayýs 1337 / 5 Mayýs 1921, s. 1

image0051.gif

İsmet Paşa: Zaten sapır sapır dökülüyor, Paşam zahmet ediyorsun.

Mustafa Kemal Paþa: Zararı yok, ben kökünden baltayı vurayım da bir daha filizlenmesin!

Karagöz, N: 1411, 24 Eylül 1337 / 1921, s. 1

image0061.gif

Hacivad: Bir türlü aklım almadı gitti. Karagöz, ordumuz galip geldi diye herkes şenlik yapar sevinirken

bunlar bavulları almışlar alay alay pasaport çıkarmaya koşuyorlar.

Karagöz: Belli ki bizimle beraber gelip eðlenmeyi yürekleri götürmüyor! Hakları da var ya, biz aðlarken

bir damla göz yaşı döktüler miydi?

Karagöz, N: 1516, 27 Eylül 1338 / 1922, s. 1

image0072.gif

Konstantin’in avdetinden sonra: Ankara’da bir mükâmele

Hamdullah Subhi Bey: Yalnýz buradakileri deðil, Ýstanbul’daki dostlarýmýzý da taltif etmemiz lazým.

Mumcuzade Ali kemal de Anadolu birliðinin vücud bulmasý için çalýþtý, ona da bir hediye göndermek

lazým deðil mi?

Mustafa Kemal Paþa: Pek iyi düþündünüz. Ona da bir mum gönderelim de derdine yansýn! (Sene

1337’de Eskiþehir’de maðlup) (Sene 1313’te Yeniþehir’de maðlup) (Tablolar üstündeki yazýlar)

Güleryüz, N: 23, 6 Teþrin-i Evvel 1337 / 6 Ekim 1921, s. 4

image0081.gif

Ordunun Milletin Gözbebeði Gazi Paþa: Haydi Karagöz, göreyim seni þunlarý açýklara götür ki Ýzmir’in

denizini de mundar etmesinler.

Karagöz: Sen sað ol Paþa’m, hiç merak etme, zaten köpekbalýklarýna ziyafet vaad etmiþtim. Sayende ben

de ahdimi yerine getireceðim!

Karagöz, N: 1512, 13 Eylül 1338 / 1922, s. 1

image0091.gif

BIçaðI böyle sizin ensenizde bilerim… Ordumuzun karþýsýnda tam bu hale geldiniz.

Ondan sonra ulu Hak’dan þanlý zafer dilerim. Pek yakýnda topunuzu haritadan silerim.

(Çizen: Sedad Simavi)

Güleryüz, N: 80, 18 Aðustos 1338 / 1922, s. 4

image0101.gif

Bilardo sahibi: Yine sotaya getirdi ama çuhada hayır kalmadı.

(Çizen: Rıfkı)

image0111.gif

Avrupa: Tuhaf Şey, iki sene evvel, bu taraf aðýr basýyordu, bugün aksine!

Karagöz: Farkýnda deðil misin azizem, geçen yýl Sakarya’da darasýný aldýk, zaten aklýndan da beþ on

dirhem eksikti, tabii hafifleyecek! Hesap kitap meydanda, þaþýracak ne var a kuzum!

Karagöz, N: 1463, 25 Mart 1338 / 1922, s. 1

image0121.gif

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceði kürkçü dükkanıdır.

Güleryüz, N: 59, 15 Haziran 1338 / 1922, s. 5

image0131.gif

Anadolu’nun Güneşi Parladıkça

Yunan Erkân-ý Harbiyesinde bir münakaþa

– Ne tuhaf şey! Bu güneş mütemadiyen beynimizin üzerinde. Galiba bu topraklar geceyi görmüyorlar.

Güleryüz, N: 58, 8 Haziran 1338 / 1922, s. 5

image014.gif

Kostantin: Söyle bakalım Paşa. Sulh hangi elimde!

Papulas: Haşmetmeab, yu bundadır ya bunda!

Mustafa Kemal Paşa: Ne ondadır, ne bunda, kılıcımın ucunda!

Karagöz, N: 1417, 15 Teşrin-i Evvel 1337 / 15 Ekim 1921, s. 4

image015.gif

Bursa İzmir Edirne Kahraman Kral

Körebe oynuyorlar bakınız hele

Uçuruma gidiyor biçare aval

Bu üç kızı geçirmek isterken ele.

Güleryüz, N: 8, 23 Haziran 1337 / 1921, s. 8

image016.gif

Merak etme Yorgo, ben senin arkandayım.

(Çizen: Mehmed Sa’di)

Âyine, N: 7, 29 Eylül 1337 / 1921, s. 1

image017.gif

Kral Konstantin’in beyninde Anadolu hora tepiyor.

Kral Konstantin: Bunlar bu oyunlarında devam ederlerse bizim evin damı iki aya varmaz çöker.

Güleryüz, N: 40, 3 Şubat 1338 / 1922, s. 1

image018.gif

Düşman, hilâl-i râyet-i İslam’a hürmet et

Toplar boðar hitabını daðlarda akibet!…

(Çizen: Zeki Cemal)

Âyine, N: 56, 13 Eylül 1338 / 1922, s. 1

image019.gif

Paris Konferansı Kararını Verirken Yunan Vaziyet-i Siyasiyesinin şekl-i Hazırı

Nefer: Türk’ü yakaladım haşmetmeab!

Kostantin: Aferim sana getir.

Nefer: Gelmiyor haşmetmeab

Kostantin: Öyle ise koyver

Nefer: Beni bırakmıyor haşmetmeab.

(Çizen: Sedad Simavi)

Güleryüz, N: 48, 30 Mart 1338 / 1922, s. 8

image020.gif

Son haftalarýn son hadiseleri

1- Fener Alayı

2- Fener Alayı!!!

(Çizen: Râmiz)

Aydede, N: 90, 9 Teþrin-i Sâni 1338 / 9 Kasým 1922, s. 1

image021.gif

Mart İçeri Pire Dışarı

Kavuştuðu günden beri İzmir’e Türk askeri / Gün görmeyen ufuklarda artık güneş doðuyor

Daðılıyor sayesinde kalbimizin kederi / Kahramanlar Yunanlı’yı Türkiye’den kovuyor

Güleryüz, N: 79, 19 Teþrin-i Evvel 1338 / 19 Ekim 1922, s. 1

image022.gif

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

(Çizen: Mazhar Nazım)

Âyine, N: 49, 26 Temmuz 1338 / 1922, s. 4

image023.gif

Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, üçüncüde ele geçersin.

(Çizen: Mazhar Nazım)

Âyine, N: 43, 14 Haziran 1338 / 1922, s. 4

image024.gif

Ali Kemal ve Refik Halid (Yek aðızdan)

– Eyvah bu bazicede! Bizler yine yandık.

(Çizen: Sedad Simavi)

Güleryüz, N: 22, 29 Eylül 1337 / 12 1921, s. 1

image025.gif

Hamamda

Ali Kemal: Canım! şu keseyi adam akıllı sür.

Tellak: Sürüyorum efendim… Lakin senin günahların o kadar çok ki bir iki kalıp sabun ile temizleneceðe benzemiyor.

Güleryüz, N: 20, 15 Eylül 1337 / 1921, s. 1

image026.gif

Beyoðlu’nda Prodos gazetesi idarehanesinde.

Müdür: Allo Ali Kemal Bey, zatı alinizsiniz… Bendeniz Prodos gazetesinin müdürüyüm. Affederseniz

bizim başmuharrir bugün hastalandı lütfen bizim başmakaleyi bugün yazar mısınız?

Güleryüz, N: 16, Bayram Nüshası, s. 6

image027.gif

Enver: Sarıkamış’ta battımsa Karakurum’da çıktım ya!

Karagöz: Çekirge üç defa sıçrar. Bu ikincisidir onu da unutma! Sarıkamış’ta kıydıðın Mehmetkçik’lerin yanına bakalım kaç müslüman daha göndereceksin,

Karagöz, N: 1498, 26 Temmuz 1338 / 1922, s. 1

image028.gif

Ufka bir albayrak yaparken Batı / Şahlandı tepeden Ref’etin atı

Semadan zemine bir anda geldi / Yine yükseliyor Türk saltanatı

Şimdi gün alevden bir çiçek gibi / Kılıçlar ellerde bir şimşek gibi

Yamaçtan dört nala kaçan düşmanın / Sallanıp baðırını delecek gibi.

Güleryüz, N: 4, 26 Mayıs 1337 / 1921, s. 4

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Paylaş:

Yorumlar

“49) MİLLİ MÜCADELE KARİKATÜRLERİ” yazisina 9 Yorum yapilmis

 1. Metin Yılmaz yorum tarihi 10 Mayıs, 2008 01:52

  Paylaşım için teşekkürler Yılmaz bey,hepsi birbirinden kıymetli ve güzel..

 2. NEVZAT YILDIRIM yorum tarihi 11 Mayıs, 2008 00:34

  SAG OLASIN.

 3. hilmi bilir yorum tarihi 11 Mayıs, 2008 12:40

  o döneme ait ” Tüm Atatürk karikatürleri ” ni içeren bir kitap da var .. cok güzel tavsiye ederim..

 4. Hulusi ŞENEL yorum tarihi 11 Mayıs, 2008 16:30

  BU KARİKATÜRLER ARASINDA O DEVRİN-MANDACILARIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATAN GÜZEL KARİKATÜRLER VAR.
  BUNLAR TEK TEK SIRALANSA VE BUGÜNKÜ GENÇLERİN ANLAYACAĞI ŞEKİLDE YAZILARI DÜZENLENSE DAHA İYİ OLUR KANAATINDAYIM.
  YİNE EMEKLERİNİZE KARŞI SİZLERE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUZ.

 5. sevcan yorum tarihi 21 Mayıs, 2008 19:19

  neden burada konuşmalar yok ben ödev için bu siteyi açtım ama karikatürlerde hiç konuşma yok

 6. yasemin yılmaz yorum tarihi 22 Ekim, 2009 22:51

  Özgüvenimiz ne yüksek…sanki yakın zamana kadar öyleydi..

 7. Kamil KOŞANER yorum tarihi 23 Kasım, 2009 11:15

  paylaşım için çok teşekkürler. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın anlatılmasında yararlanılacak belge niteliğinde tümü de. Ayrıca bugünkü ‘Kuvay-ı Milliyeci’lere de cesaret verecek bir çalışma olmuş. Elinize, yüreğinize sağlık.

 8. Sercan Deniz yorum tarihi 20 Mayıs, 2012 18:14

  bu sitede türkçe açıklamaları filan var. Türkçe konuşmalar diyologlar.

  http://fotokarikatur.com/tum-albumler/milli-mucadele-yillari-karikaturleri/

 9. Hasanhüseyin AYHAN yorum tarihi 7 Haziran, 2020 19:27

  Gerçeken güzel karikatürler .Yılmaz Beye teşekkürler

Yorum yap