466) Siyasi İstismarla Algı Yaratma

Yayin Tarihi 29 Temmuz, 2022 
Kategori SİYASİ

ALGI

Düşünmek Zor Bir Sanattır / Gündelik Yaşam / Milliyet Blog

“İktidarımızda, bütün sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz”

Bu sözü yorumladığımız da;

Sözün kaynağı, iktidar olamayacağına göre sığınmacılar gönderilmeyecektir, demektir. Çünkü milli bir sorun, kişisel davaya dönüştürülmeye çalışılıyor.

Sığınmacıların “iktidarımızda” gönderileceği söylemi, “gönderilmeme” eylemine bir referans olabilir!

Sorun anlaşılır ise çözümü oluşur!

Ülkemizde sığınmacıların yarattığı sosyal, siyasi ve iktisadi sıkıntıları, siyasi farklılıkları olsa bile tüm vatandaşlar yaşıyor. Elbette geri gönderilmeli. Bu durum artık milli bir sorun olmuştur!

Devlet Aklı, Türk Dünyası coğrafyasında demografik yapının kontrolden çıkmasına müsaade etmez! 

 

(1921-1924) ANAYASA TARTIŞMALARINA CEVAP

Siyaset arenasında, 1921 Anayasası ile 1924 Anayasası mukayesesi yapılmaktadır.

Bu Anayasalar hakkında yapılan söylemlerle, sanki değişik güçler tarafından hazırlanmış gibi bir algı yaratılmaktadır.

Şu husus iyi bilinmeli;

1921 Anayasası, tam bir Anayasa olmayıp 1924 Anayasasına temel oluşturmuştur. “Çerçeve Anayasa” denilebilir.

1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı ve Barış yapma yetkisini kullanma yasasıdır.

1921 Anayasasında, “Devletin Dini islamdır” ibaresi yoktur. Ancak 7. madde de şeri hükümlerin uygulanacağına dair amir hüküm vardır.

1921 Anayasasına “Türkiye Devleti’nin Dini İslamdır” cümlesi Cumhuriyet ilanı olan 29 Ekim 1923 tarihinde 2. maddeye eklenir.

1924 Anayasasının ilk halinde “Türkiye Devletin’in Dini İslamdır” ibaresi vardır. Bu ibare 1928 yılında kaldırılır, 1937 yılına kadar inanç ile ilgili bir cümle yoktur. 1937 yılında yapılan bir değişiklikle 1924 Anayasasının 2. maddesine “Laiklik” ilkesi , CHP’nin 6 ok ilkeleriyle birlikte konur.

“Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara şehridir.”

Sözümüzün özü;

Lütfen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş iradesine saygılı olalım. İstismar etmeyelim. 1921 Anayasası olmasaydı 1924 Anayasası olmazdı. 1924 Anayasasının olmaması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmamış olması demektir.

“Onlar 1921 Anayasasını istiyor, Biz 1924 Anayasasını savunuyoruz” gibi basit söylemlerden vazgeçelim. Türk Tarihi bir bütündür.

YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap