457) YAKUT TÜRKÇESİ NASIL BİR DİLDİR?

Yayin Tarihi 28 Nisan, 2010 
Kategori TÜRK DÜNYASI, TÜRKÇE

YAKUT TÜRKÇESİ NASIL BİR DİLDİR?

turklerin-dunyasi.jpg

Yakutça, doğu Sibirya’da Rusya Federasyonu’na bağlı Yakut Özerk Cumhuriyetin’de konuşulan Türk dilidir.

Bu dili konuşan Yakutlar, önceleri Baykal gölü çevresinde yaşarlarken, 13.-14. Yüzyıllarda kuzeye çekilerek bugünkü yurtlarına gelmişlerdir. Toplam nüfusları 350.000 kadardır.

Yakutça, 19. Yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanmıştır. 1938’e gelinceye kadar bir kaç alfabe denemesi olmuştur. 1938 yılından bu yana Rus alfabesine dayalı 40 harften oluşan bir alfabe kullanılmaktadır.

Erken bir tarihte ana Türkçeden ayrıldığı ve coğrafya olarak da uzakta kaldığı için, Yakutça, genel Türkçeden çok uzaklaşmıştır. Bu dilin söz varlığında Moğolca unsurlar önemli yer tutar. Rusça alıntılar da son yüzyılda artmıştır. Türkçe kelimelerin oranı ancak üçte birdir. Kelimelerin %40’nın kaynağı ise belli değildir. Buna rağmen, dilin Türk karekteri korunmuştur.

Bu dil, en eski Türkçede var olduğu kabul edilen uzun ünlüleri ya olduğu gibi veya çift ünlüler halinde koruduğu için Türk Dili araştırmaları açısından çok önemlidir.

Yakutça, ana Türkçe devresine ait bir çok özelliği koruduğu gibi yeni bazı ses gelişmelerine de sahiptir. Bu dildeki başlıca ses değişikliklerini gösteren bir kelime listesi aşağıda sunulmuştur.

YAKUTÇA            TÜRKÇE                   ANLAM

Aga ogoloro       ağa oğulları              babanın çocukları

Aganı                  ağayı                       babayı

As                       aş                             yemek

Âs                                                   aç

Ataga                  ayağı                        ayağı

Atah                    ayak                         ayak

Bısah                 bıçak                         bıçak

Bies                   beş                            beş

Erder                 erler                          erkekler

İkki                     iki                              iki

Kıhın                  kışın                          kış mevsiminde

Kıs                     kış                             kış

Kis                     kız                             kız

Kömüççüt          gümüşçü                   kuyumcu

Kuturuk              kuyruk                       kuyruk

Küölten              gölden                       gölden

Ös                      söz                            söz

Sette                  yedi                           yedi (7)

Sıa                     yağ                            yağ

Sıt                      yat                             yatmak

Suol                   yol                             yol

Suorat                yoğurt                       yoğurt

Timir                  demir                         demir

Û                        su                             su

Uot                     od                             ateş

Üören                öğren                        öğrenmek

Yard. Doç. Dr. CEVAL KAYA

Paylaş:

Yorumlar

“457) YAKUT TÜRKÇESİ NASIL BİR DİLDİR?” yazisina 4 Yorum yapilmis

 1. perle yorum tarihi 2 Mayıs, 2010 01:47

  *EPEYCE YAKIN!
  *KULLANILIR VEDE ASLI GİBİ!

 2. Mahir Öztürk yorum tarihi 21 Temmuz, 2010 04:29

  Selamlar!Tabiki bildiğinizi gibi,Türk Dünyası sadece bağımsız devletlerden ibaret değil.Yukarıda ki ve benzeri haritalarda Moğolistan’a yer verilmemesi beni rahatsız etmektedir.Sürekli olarak ayrıştırma propagandaları ve uygulamaları yapan güçlere karşı bizim de sürekli olarak birleşme yönünde söylem ve tavır ortaya koymamız gerekir.Moğollar’ın diğerlerine nazaran daha milliyetçi olduğunu biliyorum ama kültürel anlamda o kadar da katı tavırlı değiller.Türkiye’deki kendilerine yakın değerleri gördükçe,birliktelik fikrini duydukça,benimseyeceklerdir.Onlar şimdilik,Türklüğü benimsemeyi,Moğol kimliğini kaldırmak sanabilirler.Orada,Cengiz Han üzerinden bir milli gurur oluşmuştur.Uzak Asya Türkleri bizi Osmanlı diye tanırlar.Moğol-Osmanlı çekişmeleri,onlara farklı kişiler olduğumuzu kanıksatabilir,ancak,Osmanlı’ya saldırdığı için,Timur’un,Böri Budun tarafından cezalandırıldığını bilmezler.Hoş,Ankara Savaşı olayında asıl suçlu Yıldırım Bayezit Han’dır.Ne olursa olsun,Türkler’in geçmişte kendi aralarında sıklıkla savaştığını ancak,artık büyük kültür birliğin temellerini atmak gerektiğini iyi anlatmak gerekir.Cengiz Han’ı,bizim de önderimiz olarak gördüğümüzü bilmeleri gerekir.Bunları böyle anlatamazsak,öz çocuğumuz bile kopar gider.Saygılarımla.

 3. Mahir Öztürk yorum tarihi 21 Temmuz, 2010 04:45

  Türkler,Eskiçağlardan beri yazı kullanıyordu.Okur-yazar gurupları vardı.Halkın hemen hepsi,tamgaları bilir,tamga kökenli yazıları tanırdı.Herkes,temel gereksinmelerini karşılayan tamgaları okurdu.Ancak,Rus egemenliği altına girmeden önce Orkun yazısı kullanırlarken,kasıtlı olarak en az iki defa abeceleri değiştirilmiştir.Böylelikle abandone olmuş,dirençleri kırılmıştır.Rusya,Türk toplumlarına önce Latin abecesini benimsetmiş,ardından da Kiril abesecini empoze etmiştir.Bu bir asimilasyon uygulamasıdır.Bunu kasten yaptıklarına dair belgeler,kendi arşivlerinde bulunmaktadır.

 4. vedat yavuz yorum tarihi 4 Ağustos, 2019 12:38

  sığla ağacının adının kökenine ip ucu sığla yağı

Yorum yap