421) Mısır ve Avrupa Tarihindeki İnançlar Birlikteliğinde Kurt

Yayin Tarihi 3 Haziran, 2021 
Kategori BOZKURT, KÜLTÜREL

Mısır ve Avrupa tarihindeki inançlar birlikteliğinde KURT

Kurt, Türk milletinin özgürlük tamgasıdır.

Fakat.

Avrupa ve Afrika’nın antik tarihlerinde kurt’un bir inanç tamgası olarak kullanıldığını da biliyoruz.

Özellikle antik Mısır’a ait çok belge bulunmaktadır, bunların içerisinde “kurt başlığı taşıyan tanrı” şekilleri de bulunmaktadır.

Antik Avrupa tarihinde de benzer bir durum vardır.

Her iki inanç şekli o kadar benzerdir ki, sanki iki farklı kültür birbirinin temsilcisidir.

Mısır ve Avrupa tarihindeki inançlar birlikteliğinde KURT – TÜRK BİLİMİ TURKS SCİENCE | TÜRK DÜNYASI BİLİM YAYINLARI

Burada gözlemlediğimiz iki KURT tanımının ayni yöne bakan kurt başlıklı insan tanımlamasıdır.

İki kurt sadece benzerliği bu kadar değildir.

Her iki tanımda da ellerinde ASA bulunmaktadır…

Romanın kurt geçmişi herkes tarafından bilinir, bu kurt’un Trakyenlerden Roma’ya geçtiğinin de belgeleri bulunmuştur, ayrıca Trakyen tarihinde kurt o kadar önemlidir ki madeni paralarında kurt resmi basılmıştır.

Türkiye’nin de böyle bir tarihi vardır.

Türkiye’de ilk basılan paralarda da kurt resmi basılmıştır, çünkü kurt özgürlük tamgasıdır.

 

Afrika kültürü ile Asya, Avrupa kültürleri arasında birçok antik bağ bulunmaktadır… dünyaya en çok eser bırakarak tarihten silinen Mısır devletinin tarih boyunca Asya ve Avrupa etkileri muhakkak ki olacaktır, bir medeniyetin bu kadar ani ve topluca yok oluşunun sırlarında dağılma vardır, değişim vardır, ve tabi ki süreklilik vardır.

Avrupa antik kültüründe Türk kültürü bağı ve kurtların koruduğu tahtlar.

Avrupa antik kültüründe Türk kültürü bağı ve kurtların koruduğu tahtlar. – TÜRK BİLİMİ TURKS SCİENCE | TÜRK DÜNYASI BİLİM YAYINLARI

En soldaki resim Truya tahtıdır, yanındaki ahşap Avrupa resim antik sanat eseridir.

Altında ve yanında kral Odin tahtı görünmektedir.

En sağda Atilla’nın tahtı olarak isimlendirilen taht görülmektedir.

Bu eserler Avrupa’nın Hıristiyanlık öncesine aittir.

http://www.turkbilimi.com/misir-ve-avrupa-tarihindeki-inanclar-birlikteliginde-kurt/

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap