413) DOĞU ANADOLU’YA, ÖN-ATALARIMIZ İ.Ö. 13 BİNDE GELMİŞLERDİR.

Yayin Tarihi 30 Temmuz, 2009 
Kategori TÜRK DÜNYASI

DOĞU  ANADOLUYA  ÖN-ATALARIMIZ

İ.Ö. 13 BİNDE GELMİŞLERDİR…

Özet :

1-Doğu Anadolu’ya Ön-Atalarımız Yazılarıyla ve bu yazıların içerdiği Ön-Türk kültürüyle (İ.Ö.ONÜÇbin)lerde gelmiş ve yerleşmiş ve buradan Anadolu ile Mezopotamya’ya yayılmışlardır.

2- Balkanlardan, yazılarıyla ve bu yazıların içerdiği Ön-Türk kültürüyle 6000’de Fikitepe’ye, 5500de Kumburgaz’a yerleşmişlerdir.

 

SONUÇ 1:

1-    Anadolu’nun dip kültürü başta yazı olmak üzere Ön-Atalar’a, Bizlere, Türklere aittir.

2A-Sonradan gelenler, asla Yazı ve kendilerine özgü önemli bir kültür sahibi değildirler.

      2B- Ya da Kökenlerinde Ön-Türk kültürü vardır. (Grekler gibi)

 

SONUÇ 2.

·    Empriyalistlerin Etniler politikası asla uygulanamaz

·    Mozayik, Alt kimlik , Üst kimlik , Türkiyeli iddiaları Sevr’in gizlenen yüzleridir, belgeler, taşlara kazınmış görsel belgeler karşısında SAFSATA’dan ibarettir..

·    Türk kökenli olmadıklarını iddia eden etnilere DNA testi yapıldığında bu gerçek ortaya çıkacaktır.

 

SONUÇ 3 :

Empriyalistlerin kaleminden çıkan Resmî Türk tarihi 1071 esas alınarak yani Sevr,e uygun tarih biçilerek yazıldığındaı Anadolu Türk tarihi yeniden yazılmalı  ve resmî tarihçiler kemikleşmekten vazgeçmelidirler. VATAN TEHLİKEDEDİR , SIRA, GURUR, GERÇEĞİ YALNIZ BİZ BİLİRİZ İDDİASI VATANI, SEVR’İN KUCAĞINA ATAR.

İşte kısaca doğu Anadolu Ön-Türk gerçeği

 

Batılı araştırmacıların, Prof. Erzen ve ekibin yaptığı araştırmalar sonucu , Avrupa ile Asya arasındaki bu büyük köşe başını , Doğu Anadolu Yüksek Yaylâsı’nı Tarihsiz  bırakmış olduklarını görmüşlerdir.(Urartular ve Doğu Anadolu, TTK, 1983 ).nedenin, Emperiyalist  güçlerin bu stratejik yöreye, çıkarlarına uyan yapay devletler kurmak amacı olduğu çok açık bir gerçek olarak ortadadır..

Porf..Erzen ve ekibinini 30 yıl çalışarak ortaya koyduğu ve  nedense Tarih kitaplarımıza geçmemiş olan gerçekler şunlardır : Ön-Atalarımız buraya

·             (-13bin /onüçbin)lerde Orta Asya’dan göç etmişler ve  Orta Asya’da 20 binlerde, kaya esimlerinden başlayarak gelişen, başta YAZI olmak üzere, büyük bir Türk kültürünü de birlikte getirmişlerdir.

Batılı araştırmacıları dehşete düşüren ve ondan söz  etmemek için çalıştıkları tarihi ve kültürel malzeme,

·            Ermenistan ile Azerbaycan kadar uzanan ve doğu Anadolu’da Van ve Hakkâri’den başlayan Tir-i Şin yaylâsındaki, 35 bin kadar kaya resmidir.Bu kaya resimleri ile Orta Asya arasında birlik ya da, benzerlik vardır.Bunun paralelinde

·            Van BAŞET dağında , 13 binlerde gelmiş olan Ön-atalarımızın yaptıkları, yazı öğelerini içiren kaya resimleri vardır, bir tek örnek :

image00174.jpg

Van’ın Baş et dağındaki  bu kaya resminde, damga iki dağ keçisi, adamlara benzeyen ve onları anlam olarak birbirlerine bağlayan şekiller görülmektedir ki, bu şekillerin her biri birer kavramı ifade  eden damgalar’dır.Tarih 13binlerdir.

 

Bu tür kaya resimlerini ve doğrudan Ön-Türk yazısını içeren yöreler çok kısa olarak şunlardır :

·            Van/ Hakkâri ve Bitlis’te Gevaruh Vâdisi(10/8bin), Sat dağı ve gölü (8 /6bin),Hırkanıs suyu, Mazur vadisi, pagan köyü(8bin,),Put köy(4/3 bin) Cuudi dağı ( 8bin /1500).

Bunlar, yaklaşık 30(otuz) kaya yazıtı, yani, gözle görülen, elle dokunulan yazılar, metinler, yazılı bilgilerdir. İki örnek veriyoruz :

image00228.jpg Cuudi dağındaki 3 damgalı  petroglif ve.Çilgiri yazıtı.

 

Hakkâri’de SAT dağına bulunan bu 3 damgayı yani üç kavramı ifade eden petroglif (-8000) tarihlidir VE.

Doğu Anadolu’nun sahiplerinin  Türk olduklarını ispatlayan Ön-Ata  DAMGASI’dır..

·            Dağ keçisi : Gök, Tanrı, kral vb..

·            10 on nokta : ON, türklerin bir bölümünü aldığı ad sonradan HUN, kozmos. 10 sayısı..

·            boynuzlar: kişi, şeref, kutsal anlamlarını verir..

 

ÇİLGİRİ YAZITI  :  Prof. Muvaffak Uyanık tarafından Van’ın Çilgiri kasabasında bulunmuş tarihi (-7 / 6bin)ler olan bu yazıt bir mermer sütun dilimi üzerine yazılmıştır. Van Müzesinin bahçesinde bulunan bu yazıtın değerini bildirmiş olduğum zamanın Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in emriyle Van müzesinde, içeriye alınmıştır.

 

image00310.jpgimage0047.jpgOngu –utus Ögis

Oq  at ögis

Ongu-on oqun

Ata Oq Us Ësis

Işı Öz – içiş Bolu

Ub-oz aşa ekinç,

Ësi Ögis aşınç        

                                                                         

 

Mirşan tarafından okunmuş olan bu yazıtta, “OQ halkları arasında halkını kalkındıran, onu uygar yapan ermiş( ya da peygamber) in Tanrıya aşması” nedeniyle ona ithaf edilen yazıt.

 

Çilgiri Yazıtında ortada bulunan ve OQ diye okunan  günahsızlığı ya da değişmez değeri ifade eden HAÇ şeklinin aynini,

·            Van gölündeki Ahtamar adasında bulmuş olduğumuz bir taş üzerinde gördüğümüz gibi,

·            ayni OQ , (+1000) yılında inşa edilmiş olan Ahtamar kilisesinin kapısının iki yanında bunmaktadır.

·            Bu haç bugün, Batının kökeninde kendilerinin bulunduğu,ve suçlarını bize yamamak, örtmek için parlamentolarına tarih yazdırarak, tarihi ve alçak bir yalanı Sözde Ermeni Soykırımını kanunlaştıran kararlarını görselleştirmek amacıyla, Ermenilerin meydanlara diktikleri anıtların ortasında bulunmaktadır.

 

Zavallı batı, ve zavallı Ermeni yöneticileri bu tarihi,

(-7binler) olan OQ’u Vatikan’ın (400)lerde Haç olarak almakla

·            image0056.jpgAnadolu dip kültürünün Ön-Türk olduğunun ve kökenlerinde Ön-Türk kültürünün bulunduğunu kabul etmiş olduklarının farkında değildirler. Çünkü, Tarihi ancak 3bin yıllık olan acılanılacak Batı, Asya ve Mezoptamya’da çok sayıda binlerce yıl önce var olan büyük uygarlıklar karşısındaki aşağılık duygusunu yok edebilmek için kendi göbeğine bakmış, kendi deyimleriyle EGOSANTRİZM içinde bu uygarlıklardan önce olup karşılarına çıkan büyük bir uygarlık için , bilinmeyen bir halk ve onun bilinmeyen Uygarlığı kavramına sarılmıştır.

Prof.Erzen ve Ekibinin Doğu Anadolu’da,  onun varlığın  henüz bilinmediği yıllarda ortaya çıkarmış olduğu Ön-Türk uygarlığı, Anadolu’ya yayılarak onun dip kültüründe yer aldıktan başka,

·            10binlerde yazısıyla, Mezopotamya’ya inmiştir.Bunu, Halep sırlı taşında görmekteyiz. Tarihi, Lyon termo-nükleer laboratuarınca (-9300/8700)arasında  saptandığına göre Ön-Ata kültürü (10bin)lerde Mezopotamya’da var olmuştur.

Bu çok kısa bir şekilde, görsel  belge ve bulgulara göre,

·            ANADOLU DİP KÜLTÜRÜ TÜRKLERE AİTTİR. Yani, Konu Ermeniler cevap olduğuna göre, Batılıların verdikleri

·            (- 401) tarihinde Anadolu’ya gelmiş olan Ermenilerin Doğu Anadolu’da tarihe dayanarak hak iddia etmeleri hâyal’den ibarettir.

 

Halûk TARCAN

Bilimsel araştırmacı(araştırmacı yazar değil) Centre National de la Recherche Scientifique- Paris /Sobonne 6’ncı seksiyon)dan.

 

 

Kaynaklar :

    – Profof.Dr,A.Reşit Erzen,Urartulat ve dOğu Anadolu, TTk,1983,Ankara

– Prof E.Alok Anadoluda Kaya üstü resimleri Akbank 1988 İstanbul

– Kâzım Mirşan , Alfabetik Yazı başlangıcı MBB, 1993

– Halûk Tarcan, Evrensel Uygarlıkların Köken Kültürü Ön-Türk Uygarlığı  kitap 1B.

Alfa dağıtım.

 – Kâmuran Gürün ,Dossier Armenien, TTK 1983

–  Prof. Erich Eigl, Un Mythe de la Terreur, Druchaus  Nonntal .Salzburg 1991.

 

Paylaş:

Yorumlar

“413) DOĞU ANADOLU’YA, ÖN-ATALARIMIZ İ.Ö. 13 BİNDE GELMİŞLERDİR.” yazisina 4 Yorum yapilmis

 1. Mevlüt Uluğtekin Yılmaz yorum tarihi 31 Temmuz, 2009 12:13

  Bu gerçekleri tüm halkımıza bıkmadan tekrar tekrar aktarmamız gerekiyor. Sayın Karahan’ı gönülden kutluyorum.

 2. Miighan Kurt yorum tarihi 18 Ağustos, 2009 17:43

  Orta Asyada Türklerin yasadigi yerde bulunan kurt, kaplan, aslan gibi yirtici hayvanlar buz çag dönemde Anadoluda bulundu, Türklerin Anadoluda buz çag döneminde bulunmasi dogaldir.

 3. hasan yorum tarihi 16 Mart, 2010 13:38

  luviler hurrriler,hattiler.. gibi nice kavimler anadoluda yaşamış proto- türk kavimlerdi.. bu kavimlerin konuşma ve yazı dillerinden ön -türk kavimleri olduğunun anlaşılması zor deyildir..ön türk tarihini araştıran biim adamlarımız bunları aydınlatıyor olmaları bizim için büyük bir kültürel kazançtır

 4. yaşar yorum tarihi 25 Mayıs, 2010 15:39

  Çok tanrılı bir dini inanan Luvi tanrıları bir tanesi tarhon(tarhan-turhan)dır , troyalılarla baglantılırı oldukları var sayılır luvilerin hititlerin zamanında ve himeyesinin etkisinde kalan proto- türk kökenlerini ortaya seriyor.

Yorum yap