409) EY TÜRK, DÜŞÜN!

Yayin Tarihi 29 Haziran, 2009 
Kategori TÜRK DÜNYASI

EY TÜRK, DÜŞÜN!

“TÜRK BUDUN, ÖKÜN” (Bilge Kağan)

image00155.jpg

——————————————————————————–

Tarih bilimi, insanlara doğru sonuçlara varmaları için yön veren bir düşünce tarzıdır. Geçmişini bilmeyen, kendisini tanımayan bir toplum, tıpkı hafızasını kaybetmiş bir insan, ırmağın akıntısına kapılmış bir dal parçası gibidir.

Tarih bilimi, insanlara milletlerin geçmişteki yaşantılarını ve diğer devletlerle olan ilişkilerini öğretir. Geçmiş uygarlıkları tanıtır. İnsana, geçmişini değerlendirme ve geleceğini daha iyi biçimlendirme konusunda yardımcı olur. Geçmişini iyi bilen toplum, geleceğini daha sağlıklı bir şekilde biçimlendirebilir. Tarih, insanlığın belleğidir. Ortak duygular yaratır ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurar.(Mübahat S. Kütükoğlu)

Tarih uydurmalar ve yakıştırmalar üzerine inşa edilemez. Tarihi gelişmelerin kayda girmesi sağlam kaynaklarla mümkündür. Bundan dolayı tarih bilimi diğer bilim dalları ile birlikte gelişir. Felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, etnografi, filoloji, coğrafya, epigrafi, kronoloji bunlardan bazılarıdır. Bu bilim dallarının yardımı olmadan tarih yazılamaz.

Atatürk Türk Milletinin tarihini bilimsel araştırmalar üzerinden öğrenilmesi için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nu, Türk Dili’nin gelişmesi ve korunması içinde 1932 yılında Türk Dil Kurumu’nu kurdurmuştur.

Bu kurumların görevleri her şeyden önce; Osmanlı döneminde “Etrâk-ı bî idrâk = İdraksiz Türkler” olarak aşağılanan Türk insanına, dilini ve kimliğini öğretmek olmuştur. Milli eğitimde ders programları bu hedefler üzerine kurulmuştur…

Tarih bilimi; Türkleri, insanlığa uygarlığı taşıyan bir millet olarak tanıtmaktadır. Kısacası tarih Türklerle başlamıştır. Hiçbir milletin tarihi, Türklerin tarihi kadar zengin değildir. Bazı milletler hayali kahramanlar yaratarak, hayali olaylar ve hayali zaferler yazarak kendi milletine milli heyecan vermeye çalışabilir…  Ancak Türklerin buna ihtiyacı yoktur. Türk Tarihinin her dönemi kahramanlıklarla, zaferlerle, ibretlerle ve uygarlığa hizmet ile doludur.

1980 yılından önce görmediğim, duymadığım, okumadığım bir dua son zamanlarda yoğun bir şekilde yazılı ve sesli görsel olarak dolaşmaktadır. Nedir bu dua? “Oğuz Kağan’ın Türklük Duası”

Bu duanın kaynağını araştırdık;

Dr. Rıza Nur’un Mısır’da çıkardığı Türk Bilik Mecmuası’nda Oğuzname (yayınlanmamış destan denemesi – 1928) adlı eserinde “Türklük Duası” başlığı ile geçmektedir…

Dua; İnsanın iman ettiği Yaratıcısına ilmince, gönlünce, dilince teslimiyet içerisinde samimi bir tarzda yaptığı yakarıştır. Rıza Nur’da bir Türkçü olarak bu şekilde bir dua yazmış. Bu durumun eleştirilecek herhangi bir yönü yoktur. Ancak bu duanın başına, Türkler’in atası kabul edilen “Oğuz Kağan’ı” eklemek büyük bir yanlış ve istismardır!

Buna neden ihtiyaç duyuldu ki?

Eğer bu dua Oğuz Kağan tarafından yapılmışsa, hangi kaynaktan elde edildi?

Milattan sonra 730 lu yıllarda dikilen Göktürk Yazıtları (Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültigin) 19. yüzyılın sonlarına doğru Danimarkalı dil bilimci Thomsen ve Rus Türkolog Radlof tarafından okunmuştur. Ancak Türk bilim adamları, bu yazıtları tekrar değerlendirmektedirler. Bilge Kağan’dan bin yıl önce yaşadığını bildiğimiz, Oğuz Kağan’ın bu dua ile ilgili bir yazıtı mı bulundu?

Bu dua, “Dr. Rıza Nur” adı ile yayınlansa ne olurdu? Türk Milliyetçileri nezdinde çok muteber olmazdı. Çünkü Rıza Nur’un Atatürk’e karşı olan düşmanlığını ve Rıza Nur’un sapık fikirlerini Türk Halkı bilmektedir. Acaba, bu duanın kullanılması için mi, Oğuz Kağan’ın ismi kullanılmıştır?

Sorgulamanın en kötü yanı ise şudur:

Atamız Oğuz Kağan’ın, 6 oğlu 24 torunu vardır. Her torunun da bir boyu vardır. Bu da, 24 Oğuz Boyu’nun oluşumudur. Bu duanın asılsızlığından dolayı, Oğuz Boyları hakkında şüphe mi yaratılmak istenmiştir?

Oğuz Kağan’ın büyüklüğünü ve asaletini ispat etmek için, uydurma sözlere gerek yoktur. Bildiğimiz kadarı ile bu dua metnini Dr. Rıza Nur yazmıştır. Duanın içinde her şey var. Yalnız demokrasi kelimesi eksik kalmış! Bu dua metnini isteyen kullanabilir, söyleyebilir. Ancak, Oğuz Kağan’ın duası olarak değil!

Türk Tarih Kurumundan ve ilgili bilim adamlarımızdan  bu hususta bir açıklama yapmasını beklemekteyiz…

Lütfen tarihimizi tahrif etmeyelim! Türk Gençlerini yanlış yönlendirmeyelim!

Bilgisiz Fikir, Fikirsiz Tefekkür olmaz.

Bilge Kağan’ın nasihatını da unutmayalım!

EY TÜRK, DÜŞÜN!

YILMAZ KARAHAN

 

OĞUZ KAĞAN’IN TÜRKLÜK DUASI” Yanlış!

“TÜRKLÜK DUASI” Doğru

 

ULU TANRI !.
GÜZEL TANRI !.
GÖK TANRI !.
Sen Türk’ü Türk yurtlarını koru !..
Düşman şerrinden sakla ! TÜRK’ü yiğitlikte daim et ! TÜRK’ü erlik davasıyla yaşat ! TÜRK’ü gerçekçi yap ! TÜRK’ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK’lük sevgisini koy ! TÜRK’ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar ! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK’e zevk ve rahat verme ! Bilakis zahmete alıştır ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin ! TÜRK’ü faal, cevval edersin. TÜRK’e değişmez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün !

ULU TANRI !.

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK’e bunları ver ! TÜRK’ten hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK’e benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK’ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın ! Birden barut gibi parlamasın ! Daima soğuk kanlı olsun ! TÜRK’ü her milletten cesur yarat ! Öç almayı TÜRK asla unutmasın !

ULU TANRI !.
Namuzsuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herşeyi mukayese etsin ! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu ! Sabırlı, derde dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRK’leri maymun iştahlı yapma ! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın ! Kimsenin tatlı diline inanmasın ! Kimseye emniyet olmasın ! Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK’ü çalışkan et ! TÜRK’ün ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver ! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin ! Tembel TÜRK’ü hemen öldür !

TÜRK’e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK’ün önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK’leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl! TANRI, TÜRK’leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! TÜRK’ü töresine sadık kıl, Tanrı! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

ULU TANRI !.
Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok !

GÜZEL TANRI !.

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK’ü dalkavukluktan kurtar ! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK’e kötü para hırsı verme ! Dalkavukları yok et !

AMAN TANRI !.
TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! TÜRK toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen TÜRK’e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!

Acunu ( Dünyayı ) Yaratan Yüce Tanrı !.
TÜRK’e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. TANRI, TÜRK’e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetinTÜRKLÜK aşı olduğunu TÜRK’e öğret!

TANRI !.

TÜRKÇE konuşulan, TÜRK’e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK’ün hükmü altında bırak !

(Dr. Rıza Nur)

 

Paylaş:

Yorumlar

“409) EY TÜRK, DÜŞÜN!” yazisina 11 Yorum yapilmis

 1. Ümit Emel yorum tarihi 29 Haziran, 2009 18:24

  Yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce öztürkler.com diye bir site üzerinden paylaşıma başlanmıştı bu dua .Rıza Nur Bey tarafından Türklük Duası şeklinde yazılmışsa da sanıyorum ilerleyen dönemlerde bu şekilde yayıldı .

 2. Tegin Öztürk yorum tarihi 29 Haziran, 2009 23:29

  Dua’nın yazarının Rıza Nur olduğunu bilmiyordum…
  Ancak dua içeriği bakımından uygun olmayan yada Türkler açısından farklı anlaşılabilecek herhangi bir cümle yada bilginin olduğunu göremedim yada fark edemedim…

  Sayın Yılmaz Bey, dua içeriğinde uygunsuz veya eleştirel olarak yorumlayabileceğiniz bölüm yada cümleler varsa bunları analiz edebilirseniz memnun olacağım…

 3. Tegin Öztürk yorum tarihi 29 Haziran, 2009 23:33

  Ek olarak,

  Bu duanın Oğuz Kağan’a ait olmayacağını mantıklı düşünürsek rahatlıkla ulaşabiliriz.Herhangi yazılı bir tablet yada çin kaynaklarında dua hakkında bilgiye ulaşılmamıştır…

  Rıza Nur yazmış ise, Türk’ün atası olarak Oğuz Kağan’ı seçmiş ve kendi ağızından ona ithaf etmiş.Oğuz Kağan yerine Metehan yada Bilge Kağan’da olabilirdi…Bunun bize kaybettirecek herhangi bir değeri yok aksine Türklüğü övücü sözlerden ibaret güzel bir manzume olabileceğini düşünüyorum…

  Kendi aklımca karınca kararınca bir analiz, lütfen sizinkinide merak ediyorum.Göremediğim noktaları aydınlağa kavuşturursanız konu için çok iyi olacaktır.

  TTK

 4. AYŞE GÜL EFE yorum tarihi 30 Haziran, 2009 03:17

  HOCAM VERDİĞİNİZ BİLGİ İÇİN ÇOK TŞKLER.TARİHİMİZİ YANLIŞ ÖĞRENDİĞİMİZ İÇİN BU DURMDAYIZ.İYİSİYLE KÖTÜSÜYLE TARİHİ DOĞRU ÖĞRENMEK ÇOK ÖNMLİ.TARİHİNİ BİLMEYEN MİLLETLER YOK OLMAYA MAHKUMDUR.
  AYRICA DUANIN GÜZEL OLMASI ARTIK DUAMI BEDDUAMI TARTIŞILIR ONU OĞUZ KAĞAN SÖYLEMİŞ GİBİ KABUL ETMEMİZİ GEREKTİRMEZ.MANTIKLA OKUNDUĞUNDA ZATEN DUANIN OĞUZ KAĞANA AİT OLMADIĞI BELLİ KİŞİNİN BUNU ANLAMASI LZM.
  AYRICA DUAYI OKUYUNCADA YAZAN KİŞİ ÖYLE İÇTEN YAZMIŞKİ NE KADAR BEDDUA ETTİYSE HEPSİ TUTTU.

 5. ahmet akman yorum tarihi 4 Temmuz, 2009 09:40

  dualarımızn kabul edilmesi için önce çalışmamız gerekiyor mustafa kemal ‘TÜRK milleti zekidir’ demiş ama hiçde öyle değil işin gerçeği bence ‘TÜRK milleti tembeldir,tatili çok sever yatmaya bayılır,kısa yoldan zengin olma hayalleri vardır’ EYYYY TÜRK TİTRE VE KENDİNE GEL

 6. Umut Bozkur yorum tarihi 13 Eylül, 2009 13:40

  Oğuz Kağan’ın duasını neden kendi diliyle yazmadın. Oğuz Kağan Arapça bilmezdi.
  Ben atamı kendi konuştuğu dille anlak istiyorum. Atamı Arapça anlyorsam, benin Türklüğüm nerde?
  EY TÜRK ÖZÜNE DÖN.

 7. ŞÜKRÜ ADATEPE yorum tarihi 14 Mart, 2010 03:42

  Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK’ü dalkavukluktan kurtar ! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK’e kötü para hırsı verme ! Dalkavukları yok et !

  AMAN TANRI !.
  TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! TÜRK toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen TÜRK’e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!

  Acunu ( Dünyayı ) Yaratan Yüce Tanrı !.
  TÜRK’e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. TANRI, TÜRK’e sağlam, sürekli irade ver.EVT SN YILMAZ HOCAM BURADA AŞAĞILAYICI ATIFLAR VAR BENCE HAKLISINIZ.RESMEN TÜRKLER AŞAĞILANIYOR.BU YAZINIZDA BU MISRALARI AŞAĞILAYICI OLARAK GÖRDÜM.DEĞERLİ BİLGİLENDİRİNİZ İÇİN TŞK LER KALEMİNİZ DAİM OLSUN AYRICA SÜREKLİ TANRI KULLANILMIŞ BENCE ALLAH LAFZI DAHA UYGUN OLURDU…

 8. Hayati piyi yorum tarihi 3 Ağustos, 2010 17:39

  sayin deyerli hocam yilmaz karahan cok cok deyerli bilgilerinizi bizimle paylastiginiz için teşekkür ediyorum. hakilisiniz hocam size katiliyurum fikirlerimiz ayni ALLAHA emanet olun

 9. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 7 Ağustos, 2011 14:33

  ALINTI YAPIYORUM MÜSAADENİZLE(*–YUKARIDAKİ YORUMA NE DİYORSUNUZ SN.KHAN(*sn.T.t.in yorumuna?

 10. Cengiz Özçay yorum tarihi 7 Ağustos, 2011 18:43

  ARAPÇA-FARSÇA FRANSIZCA İNGİLİZCE ALMANCA YAZI VE EĞİTİMLERE MECBUR EDİLEN OSMANLI DEVRİNDEKİ ATALARIMIZIN TÜRKLÜKLERİNİ UNUTMA DÖNEMİNDE GÜNEŞ GİBİ DOĞAN ATATÜRKÜN BİLGİLERİ,ÜSTÜN GAYRETİYLE KURTULUŞ SAVAŞI VE SONRAKİ DEVRİMLERİNDE TÜRKLÜ ĞÜN TEKRARDAN DOĞUŞU VE YAPILAN ARAŞTIRMALARLA ATATÜRKÜN BİLGİ VE TAHMİNİNDE ÇOK HAKLI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR Kİ BU KADAR BÜYÜK BİR ATAYA SAHİP OLMAK HİÇBİR MİLLETE NASİP OLMAMIŞTIR.KIYMETİ HER SANİYE DAHA DA İYİ ANLAŞILMAKTADIR. BU ARADA, TARİHİ BİLGİ BELGELERİ ARAŞTIRANLARIN MEDENİ CESARETLE ÇALIŞMALARINI DAHA DA GENİŞLETMELERİ VE TÜM DÜNYANIN TÜRKLERİ YANLIŞ BİLMELERİNİN ÖNLENMESİNE AZAMİ GAYRET GÖSTERMELERİ ÇOK ULVİ VE ELZEMDİR.ŞARTTIR.BU BAĞLAMDA,TUBİTAK KURULUŞUNDA BİRÇOK KİTAP VE BELGELERİN KISALTILMASI DEĞİŞİK_ LER YAPILARAK ANLAMI,MANALARI,MAKSADI SAPTIRIL DIĞI ÖĞRENİLMEKTEDİRKİ BU GİBİ TAHRİFLE TAHRİBAT LARIN ÖNLENMESİ DE GEREKLİ SANIRIM. GERÇEKÇİ DOĞRU İLİM,BİLİMLE ARAŞTIRMALARLA ESERLER KAZANDIRANLARA TÜRK MİLLETİ ADINA BİRKEZ DAHA TEŞEKKÜR EDER,BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM. ESEN KALINIZ.

 11. Oğuz Kağan'ın Türklük Duası - Kırım'ın Sesi Gazetesi yorum tarihi 13 Mart, 2023 13:22

  […] TÜRKÇE konuşulan, TÜRK’e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK’ün hükmü altında bırak !www.yenidenergenekon.com […]

Yorum yap