4) HÜSEYİN AVNİ ALPARSLAN

Yayin Tarihi 23 Kasım, 2007 
Kategori KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

İŞTE KAHRAMAN:

ŞEHİT BİNBAŞI HÜSEYİN AVNİ ALPARSLAN

hüseyin avni

Milli  Mücadele döneminde Karadeniz Bölgesi Giresun yöresinde oluşturulan ve Kurtuluş Savaşı’mıza çok önemli katkılar sağlayan, o zamanki Genelkurmay kayıtlarında ALPARSLAN GURUBU olarak geçen Giresun Nizamiye Alayı’nın komutanı, Giresun Askerlik Şube Başkanı olan Hüseyin Avni Bey’dir. Onun Alparslan lakap ve adı,Türk Yurdu dergisinde ki, o dönemin subay  ve aydınlarının okuduğu önemli bir fikir dergisiydi,  yazdığı Türk Ulusu ve Türkçe hakkındaki yazılarında “Alparslan” takma adını kullanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, artık kendisine resmiyette ve çevresinde Alparslan denmekteydi.

Hüseyin Avni Bey,  bugün Giresun’un ilçesi olan Tirebolu’nun, Cintaşı mahallesinde 1876 yılında doğdu. Hüseyin Avni, Amasya’nın Suluova ilçesinden Hüseyin YAZICIOĞLU ailesinden Tirebolu’ya hoca olarak gelen Emin efendinin oğludur. Annesi Tirebolu’lu Yanıkömeroğluzadelerden diğer deyişle Yanıkömeroğullarından, Kadın hanımdır. Başarılı bir tahsil hayatıyla kazanılması zor olan Pangaltı Mekteb-i Harbiyesi’ni kazanır ve başarıyla bitirir. Teğmen rütbesiyle mezun olunca Balkanlara, Selanik’e tayin oldu.H.Avni, Selanik’li Başyazıcı ailesinden Rıza Ağa’nın kızı Huriye Hanımla evlendi.Çocuğu yoktur. Balkanlarda eşkıya takibinde görevler yaptı. Jandarma kursuna katılarak jandarma sınıfına geçti. Bulgar çetelerini mağlup etti. 31 Mart ayaklanmasında arkadaşlarıyla gönüllü olarak hareket ordusuna katıldı. 

1. DÜNYA SAVAŞINDA DOĞU CEPHESİ ve H.A.ALPARSLAN:    

1.Dünya Savaşı’nın, Osmanlı bayrağı taşıyan iki Alman savaş gemisini (Sonradan donanmamıza katılıp, Yavuz ve Midilli adını alan ) Karadeniz’de ki Rus limanlarını bombalayıp savaş gemilerine saldırı haline geçmesi ile, Osmanlı Devleti’nin,  zaten Almanya ile ilişkisi artmış olan İttihatçı hükümetin ve Enver Paşa’nın gizlice anlaştığı söylenen Almanya yanında savaşa girmiş oldu. Osmanlı- Rus Savaşı, 1 Kasım 1914 günü sabahı Rus kıtaları, doğu sınırında hep birden Oltu, Micinkent, Soğanlı ve Ağrı dağı geçitlerinden sınırı geçtiler.İşte konumuz olan, H.Avni Bey, bu savaşlara katılan, Bahattin Şakir’in Doğu Masası Başkanlığını yaptığı Teşkilat-ı Mahsusası’nda yer alan, bölge halkından milis kuvvetler oluşturan aktif subaylar arasındadır. Tavasker, Ergenis Tabur ve Müfreze komutanlıkları yapmış, ünlü Çoruh Müfrezesinde (Deli) Halit Paşa’yla birlikte savaşmıştır.Erzurum ilçeleri, Artvin yöresi, Bayburt savaş alanıdır, çok sayıda muhabereye katıldığı, askeri kayıtlardan anlaşılmaktadır. Hüseyin Avni, Doğu cephesinde savaşırken ayni zamanda “Türk Yurdu Dergisi’ne” “Alparslan” adı ile yazılar yazmaktadır. Kendisi dönemin bir çok aydını gibi Türkçü eğilimler taşımakta, Osmanlı Devleti’nin gerilemesi nedenleri olarak Fatih’ten bu yana yönetici kadrolardan Türklerin uzaklaştırılmasını neden olarak görmektedir.Özelliklede  öz Türkçe’ye önem vermekte, ülkede yer adları dahil saf Türkçe’ye dönülmesini savunmaktadır. Dilin yabancı kelimelerden o günkü şartlarda Arapça ve Farsça’dan kurtarılmasını savunmaktadır. Çünkü Türkçe ana, zengin ve kelime üretilebilen bir dildir. Bizzat kendisi bu konularda çok sayıda olmasa da makaleler yazıyor, hatta Divan- Lügat-ı Türk’ten faydalanarak kelimeler üretiyordu. Hüseyin Avni, pek çok yerinde görev yaptığı Karadeniz bölgesiyle ilgili, kendiside o yıllarda Trabzon’a bağlı Giresun ili Tirebolu ilçesinden olmasını da dikkate alırsak, bölgede  Subay olarak görev yaparken hem de bölgede yaşayan insanlarımızın kökeni hakkında araştırma yapmış ve “ Trabzon ili Laz mı Türk mü” adlı bir araştırma eserini yazmıştır.Araştırmaları ve kaynaklara göre Giresun yöresi başta olmak üzere bölge ağırlıklı olarak Oğuzların(Türkmen) Çepni ve diğer Türk  boylarındandır. Bir miktar etnik olduğu söylenen unsurlar varsa da geçmiş tarihlerden beri Türk Boylarının yerleştiği bölgede bunlarda Türk soylu olması muhtemeldir, zaten halk da bu inançtadır. “Alparslan” bu çalışma ve teorileriyle esasında “ Tek Millet” ve “Ulus Devlet” düşüncesine katkı vermektedir. Hüseyin Avni Bey, Osmanlı devletinin çok dinli, Uluslu ve etnik yapılı insan yapısını, birlikte barış içinde sürebilecek bir hayatın, Osmanlı Devletini yıkıp dağıtmak isteyen malum Emperyalist devletlerin kışkırtma ve misyoner faaliyetleriyle, kanlı çatışmalara ve sayısız acılara sebep olduğunu yaşayarak görmüştür. Çözümü de görmüştür.

HARŞIT  ÇAY’I  SAVUNMASI:

Rus Orduları karşısında Karadeniz kıyılarında Harşıt Çayı’na kadar gerileyen  Ordumuz, Harşıt’ın batısından Tirebolu’da döküldüğü yerden yukarılara doğru cephe oluşturur.Yarbay Hamdi Bey komutasında Teşkilatı Mahsusa Alayı başta, 9 taburlu 3 Alaylı bir kuvvet oluşturulur. Osman Ağa,110. Alay komutan V. Olarak Hüseyin Avni de buradadır. Sahil Müfrezesi olan adı,  daha sonra 37. Tümen olan bu birlikler, Harşıt’ın öte yakasına Rusları geçirmezler. Sürekli olmasa da kanlı çatışmalar olur. Ancak Rusya’da 1917 Ekim ihtilalinin de olmasıyla Rus Ordusu’nda iç karışıklık ve ayaklanmalar da çıkar. Osmanlı Devletiyle Erzincan anlaşmasını imzalayıp çekilmeyi kabul eden Ruslar bir müddet sonra Harşıt boylarından da çekilmeye başlarlar. 37.Tümen de takip harekatı başlatır. Trabzon ve Rize kurtarılır.Ancak Rus Ordusunda da yer alan ve ayrıca çeteler kurmuş olan Ermeniler ilerlemeye karşı koyarlarsa da dağıtılırlar. Batum ve  Kars da geri alınır. Bu esnada Rusya’da iç savaş çıkmış, orduları dağılma noktasında, mukavemeti düşmüştür. ORDU’muz,  Azerbaycan ve Dağıstan’a, bölge halkından, Azeri Türklerinden de aldıkları destekle bir harekat düzenlerler, Ermeni ve Gürcülerle çatışmalar olur. Birliklerimiz hemen tüm Azerbaycan’ı ele geçirir. Hatta  İran’ın Hoy şehri ve bölgesini de. Hüseyin Avni Bey’de bu Azerbaycan harekatına katılmıştır. Bu esnada 1. Dünya savaşının seyri değişmiş ve Almanya teslim olmuştur. Bizim de Irak, Suriye cephesin- de savaş iyi gitmemiştir. Mondros mütarekesiyle birlikte Osmanlı bütün ele geçirdiği topraklardan geri çekilir.

Mondros’un ardından İstanbul’da çok kısa bir süre Harita Heyetinde görev yapan Hüseyin Avni, artık Orduda , Teşkilat-ı Mahsusa’da gönüllü, milis kuvvetler oluşturmuş, pek çok savaşta en önlerde savaşmış bir subaydır. Üstelik Türk Ulusu hakkında Karadeniz yöresinde araştırmalar yapmış, eser ve makaleler yazmış biridir. Vatanın içine düştüğü bu durumda önemli görevler yapacak durumdadır. O sıralar Genelkurmay’da oluşan çare arayan ve gizli, açık yeni yapılanmaların onunda içinde olduğu açıktır. Hüseyin Avni, son derece alçak gönüllü, fedakar birisidir. O, en zor görevlere koşan, verilen vazifeyi başarmak için canını öne koyan, sisler arasında kalan gerçek bir kahramandır. Ancak, atandığı görevler de ona üstlerinin verdiği önemi ve güveni göstermektedir. O öncelikle  İstanbul’da oluşan devamında  Ankara’ya, Mustafa Kemal’e bağlanıp resmiyet kazanan M.M.’in, Müdafaa-i Milliye Teşkilatı’nın önde gelen üyesi ve Karadeniz’de Özel Görevlisi’dir. 

BİNBAŞI HÜSEYİN AVNİ BEY GİRESUN’DA:

Hüseyin Avni Bey, Mayıs 1919’da Pazar, Eylül 1919’da da Rize Askerlik Şube Başkanlığı’na atandı. Bu sırada Samsun’dan Trabzon’a kadar Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Pontus çeteleri Milli Mücadele’ye karşı büyük bir bela idi. Giresun yöresi ise bu ayaklanma karşısında Osman Ağa ve milisleri sayesinde Türk hakimiyet alanı  halindeydi. Ancak milisler (Kara zıpkalılar) haliyle yeterince düzenli ve disiplinli değildi. İşte Hüseyin Avni Bey, 1 Ocak 1920’de Giresun Askerlik Şube Başkanlığı’na atandı. Bir süre Giresun Kayma-  kamlığı görevini de vekaleten yürüttü. Giresun’da Osman Ağa, Müdafaa-i Hukukçular ve halk ile el ele vererek düzenli birlikler oluşturdu. Giresun Nizamiye Alayı kuruldu. Hüseyin Avni, cesur bir kişi ve ateşli bir milli mücadeleci idi. Ayni zamanda Hüseyin Avni Bey memleketin bu durumunda atak ve cesur evlatlarına ihtiyacını çok iyi biliyor, bilhassa Osman Ağa’yı destekliyor, o muvazzaf Subay olarak, Osman Ağa’da Milis Subay olarak ve Halk üzerindeki otoritesiyle birbirlerini tamamlıyorlardı. Tabi yanlarında Müdafaa-ı Hukuk üyeleri, diğer Subaylar pek çok milli mücadeleci vardı, Giresun yöresi halkımız vardı.  Birbirlerine samimiyetle bağlıydılar, esas neden Vatan’ın kurtuluşuydu açıkcası.

Binbaşı  Hüseyin Avni ALPARSLAN, Komutasında ki, oluşturulan  Giresun Nizamiye Alayına, ALPARSLAN GURUBU adı verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’nın Türk İstiklal Harbi adlı eserde, Milli Kuvvetler sayılırken, Pontus tehlikesi ve Yunan Ordusu’nun Karadeniz’den çıkartma yapması durumunda 3000 silahlı Alparslan gurubu da Giresun’da hazırdadır, denmekteydi. Devamen Osman Ağa’nın da katkısıyla yeni gönüllüler toplanmış ve 42. ve 47. gönüllü Alaylar oluşturulmuştur. Bu Alayların gönüllü yapılanması ve devam etmesi, Kuva-yı Milliye kuvvetleri özelliğini devam ettirdiklerini ayni zamanda “gayri nizami harp” yapılanmasını ve “Özel” yanlarını vurgulamakta.. Kuva-yı Milliye dönemi, gönüllü milisler “çete savaşı” yöntemleriyle ayaklanmacılara ve işgale karşı savaşmışlardır. Bugünkü açıklamayla “gayri nizami harp” .Topal Osman ve kara zıpkalıların savaşı da bu sistemle örtüşebilir.  

42. GÖNÜLLÜ ALAY ve  Hüseyin Avni ALPARSLAN   SAKARYA’DA.!  

42. ve 47. Gönüllü Alaylar, Pontus  ve Milli Kuvvetlere karşı ayaklanmaların bastırılmasında pek çok görev yapmış devamen Ankara üzerinden Türk Ulusu için kritik bir savaş olan Sakarya Savaşı’na katılmışlardır. Savaşın hassas bir safhasında 42. Alay Mangaltepe’nin geri alınması muhaberelerine katılmış, Haymana üzerinden Ankara’ya sarkmayı planlayan Yunan Ordusu ile göğüs göğse savaşmıştır. Askerlerinin de büyük bölümüyle Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Gököğüz mevkinde Şehit olmuştur. Mangaltepe , Taşlıtepe ve Gököğüz mevkinde, 42.Alay’ın içinde bulunduğu 4. Tümen, 47. Alay ve Muhafız Taburu, yokluk ve cephanesizlik şartlarında,  genç subaylar önde,  yüzlerce şehit vererek, savaşın kaderini Ordumuz lehine çevirmede etkili olmuşlardır. Esasında Sakarya Zaferi, Tuna boylarından beri gerileyen Ulusun kötü kaderinin tersine döndüğü ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin  habercisi olan büyük bir zaferdir.                                             

Selçuklu Sultanı Alparslan, Bizans Ordusu’nu yenip, Türk Ulusu’ na Anadolu’nun (Malazgirt Savaşı-1071)yolunu açan Kişi’dir. Önemi açıktır ve bilinir. Anadolu’nun da elden çıkma tehlikesi yaşanmakta, bölgemizde Bizans yeniden inşa edilip, Pontus Devleti kurulması planlanıyordu.Yunan Ordusu İzmirden beri Anadolu içine ilelerken Pontusçu Rumlar’da Karadeniz’de ayaklanıyordu. Osman Ağa ve milislerininde  ana kuvvetini teşkil ettiği ALPARSLAN GURUBU .. İşte oyunu bozan kuvvet…İsmi önemini ve misyonunu yeterince göstermekte…Bugünde boş durmuyorlar..Çeşitli isimlerle açık ve maskeli faaliyetler sürmekte.. İmkanları geniş, maddi olanakları çok..Hedeflerini de biliyorlar..  Son yıllarda kısmen gündeme gelen Hüseyin A.ALPARSLAN ve yörenin Kurtuluş Savaşında ki gerçek önemi   ortaya konulmalıdır.. Binbaşı H.Avni, Gönüllü  örgütlenme yapısının iki Alay asker oluşturması,  Topal Osman Ağa ile birlikte hareket eden ancak gönüllülerin disiplin altına alınmasını sağlayan bir komutandır. O,“Trabzon ili Türk mü Laz mı” eseriyle bölge halkının bilinçlenmesini, Türk kimliğini daha kuvvetle öğrenmesini sağlayan , yerel gazetelerdeki yazılarıyla da halkın milli mücadeleye katılım ve desteği amacıyla propaganda faaliyetlerini yürüten öncü bir komutandır.

Bu gerçekler , onun düşün yapısı ve birliklerin ve bilahire oluşturduğu 42.Alay’ın Sakarya savaşındaki   Kahramanlık ve Şehitlikleri bugünde ihtiyacı mız olan Kuva-yı Milliye Ruhunun canlandırılmasında, Ülkemiz üzerinde bugünde oyunlar oynayan, bölmeye ve parçalamaya çalışan iç ve dış güçlere karşı bilhassa yeni yetişen nesilleri, gençlerimizi uyandıracak, bilinçlendirecek  önemdedir.

Binbaşı Hüseyin Avni ALPARSLAN,  Sakarya Savaşının o kritik saatlerinde, Başkomutan Mustafa KEMAL, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün Vatandır” emrini verip, emir cephedeki Subaylara ulaşınca o saatlerde, en şiddetli çatışmaların olduğu, Mangaltepe Gökgöz mevkinde, Subaylarına  o da şu emri  vermiştir:

“İzinsiz ve emirsiz çekilen her asker idam edilecektir. Bu savaş böyle bir savaş olacak. Çünkü bu savaş fetih yağma savaşı değil, Vatan Savaşı. Hiç bir hatayı affetmeye hakkımız olmadığı bir savaş. Komutanlarımız izin vermedikçe  geri çekilmeyeceğiz, öleceğiz. Askere örnek olacağız. Çocuklarımıza para pul mal mülk değil, Milleti için Şehit yada Gazi olmuş  namuslu bir askerin çocukları olmanın şerefini bırakacağız…”

Gayretlerimizin sebepleri ortadadır. Sebep VATAN SAVUNMASI için Tarih bilincinin ve Kuva-yı Milliye Ruhu’nun yeniden canlandırılmasıdır…

SÖZ KONUSU VATAN’SA GERİSİ TEFERRUATTIR…

Mustafa KÖSE                                                                                

21.11.2007 SAMSUN

       

KAYNAKÇA:

 1- KKK. Şahsi dosyası.

 2- Sakarya Şehidi Bnb.HA.Bey.

     İ. HACIFETTAHOĞLU

3- Türk İstiklal Harbi. Genk.Bşk.Yay.

4- Sözlü Mülakatlar.

Paylaş:

Yorumlar

“4) HÜSEYİN AVNİ ALPARSLAN” yazisina 10 Yorum yapilmis

 1. Gökhan BOZKURT yorum tarihi 24 Kasım, 2007 00:52

  Söz Şehit Hüseyin Avni ALPARSLAN’dan açılmışken kendi arşivimden çıkartığım Alparslan Bey’in şu anısını da yazmadan edemedim;

  “…Temmuz ayında köşkte yapılacak bir düğüne Giresun ve Rusya’dan gelen Pontusçu çeteler de davet edilmişti. Çeteciler, 12/13 Temmuz 1919 gününün gecesi Giresun’da Keçiburnu sahilinde karaya çıkarak Saytas’a gelip köşke yerleştiler. Düğün sabahı, Hasan Usta isimli bir dilsizin şehre giderken Rumların kuşkulu hareketlerini görüp Topal Osman Ağa’ya Mavridilerin köşkünü işaret etmesi üzerine Osman Ağa, derhal Muhafaza-i Hukûk-i Milliye Cemiyeti’ni topladı. Bu toplantıya Askerlik Şubesi Başkanı Hüseyin Avni Alparslan Bey de davetli idi. Osman Ağa, Mavridilerin köşkünde Çete Reisi Yanidis oğlu Haçika’nın da bulunduğunu tespit ederek baskın yapılmasını teklif etti.

  Haçika, aslen Karahisar’ın Kırık Nahiyesi’nin Süllü (Esillü) Köyünden olup, tehcir sırasında Rusya’ya kaçmış ve buraya, bulunduğu Sohum’dan gelmişti. Alparslan Bey, iki manga kadar askeri ile baskına katılmak üzere olay yerine gitti.

  Neticede köşke baskın yapıldı ve çıkan çatışma sonunda Mavridi ile Çete Reisi Haçika ve Haçika’nın oğlu Hristo, Lazari, Andirya ve Kırık Nahiyeli Dimitri ölü olarak Dimitri’nin oğlu Vasil de sağ olarak ele geçirildiler. Yapılan operasyonlarda Giresun’da evlere dağılmış olan dört çete mensubu da polisler tarafından yakalandılar.

  Mavridiler Köşkü baskınını ve Haçika çetesininin ortadan kaldırılmasını Mesut ÇAPA; “… Nitekim, Trabzon kıyılarına çıkarılmak üzere Batum’dan teçhiz edilen Haçika idaresindeki 17 kişilik Rum çetesi 12/13 Temmuz 1919 gecesi Giresun yakınlarında motorla kıyıya çıkınca, üzerlerine gönderilen askeri birlikler bunların başkanları ile birlikte 12’sini ölü, bir kısmını da yaralı olarak yakalamıştı.” şeklinde kaydeder….”

 2. ErtugrulOsman yorum tarihi 24 Kasım, 2007 02:16

  Allah şehitlerimizden ve o mübarek insanları bizlere tanıtanlardan razı olsun.

 3. cemal tek yorum tarihi 24 Kasım, 2007 19:18

  binbasi huseyin avni beyin sakarya savasi sirasinda soyledigi
  o etkili sozler yalniz turgut ozakman’in su cilgin turkler adlı belgesel romaninda vardır. sayin yazarın kaynak olarak bu onemli kitabi gostermemesini yadirgadim. tarih bilimi adina bu eksikligin giderilmesini dilerim.

 4. furkan mahmut yorum tarihi 20 Mart, 2008 23:31

  çok az bilgi var

 5. HAYATI PIYI yorum tarihi 6 Haziran, 2009 00:50

  sayin hocam ALLAHA sizden razi olsun bizleri aydinlatiginiz icin NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE

 6. Aydil Erol yorum tarihi 30 Ekim, 2009 10:58

  Mustafa Köse hocanın kalemine nurlar yağsın.Kıymet bilir evlatları oldukça bu millet yaşayacaktır; bundan şüphesi olanın aklına şaşarım!!! zira Edirne Mebusu Şeref Beğin dediği gibi: “Allah Türk milletini yenecek bir kuvveti yaratmamıştır.”

 7. ahmet SARICA yorum tarihi 25 Ocak, 2010 04:59

  osman aga ,huseyin avni alparslan gibi sayisiz kahramanlar malesef bu simdilerd yeni yeni hatirlanmaktadirlar.ozelliklede osman agaya atilan iftiralari goz onune alirsak MUSTAFA KOSE hoca nin yazdigi yazilarin onemi ortaya cikmaktadir ben GIRESUNLU YUM butun TURK milleti icin soyluyorum “NE MUTLU TURKUM DIYENE”

 8. hasan firar yorum tarihi 25 Şubat, 2010 23:59

  ben espiye ilçesi kuruğerişköyünden ahmet oğlu.1963 doğumlu hasan firar hüseyin avni ALPASLAN annemin amcasıdır espiyenin enönemli şahsiyetlerindendir bizler onu yeterince tanımıyor ona gereken önemi veremiyoruz hüseyinbeyle alakalı bilgisi olanların bilgilerini bizlerle paylşmalrını rica ediyoruz
  yeni kurulan gebze yeşilköy kurugeriş köyü derneği olarak birpanel düzenliyerek anmayı düşünüyoruz yardımlarınızı bekliyoruz saygılarımla

 9. ayhan yüksel yorum tarihi 24 Mayıs, 2010 01:34

  Hüseyin Avni Alparslan ile müstakil bir çalışma İsmail Hacıfettahoğlu tarafından yapılmış ve yayınlanmıştır. Gökhan Bozkurt’un arşivimden dediği bilgiler tarafımdan arşiv kaynaklı belgelerden yazılan bilgilerdir ve Doğu Karadeniz Araştırmaları adlı çalışmamda yayınlanmıştır. Kaynak göstermesi gerekirdi.
  Ayhan Yüksel

 10. Ismet Hacialioglu yorum tarihi 9 Mart, 2022 18:12

  Hüseyin Avni Alparslan bey Tipki Osman Aga gibi- Gazi Topalosman aga gibi- Mustafa Kemal Atatürk gibi-Yigit-kahraman- Asaletli – yerli vede milli bir Türk beyidir.
  Benim Bildigim kadariylan- Doğu Karadenizli bir Türk dür. – Oguz Türklerinden dir- Tirebolu-Yeniköy mahalesinden oldugu söylenir. Akrabalarinin coguda Devrimcidir.
  Aileside-Tirebolu-esbiye-grugeristen dir.
  Selamlar- saygilar-Ismet Hacialioglu

Yorum yap