4) ÇUBUKOĞULLARI BEYLİĞİ

Yayin Tarihi 10 Aralık, 2013 
Kategori ANADOLU BEYLİKLERİ VE ATABEYLİKLER

Çubukoğulları Beyliği

image00116.jpg

Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından Harput’u fethe gönderilen Çubuk Bey Harput’u alır. Selçuklu geleneklerine göre bir bey, bir yeri fethettiğinde, merkeze bağlı olmak koşulu ile kendi beyliğini kurabilirdi.

Çubuk bey, bu gelenek gereği Harput ve civarında, Çubukoğuları adıyla anılan kendi beyliğini kurar. Beyliğe adını veren Emir Çubuk, Anadolu’nun fethinde ve özellikle Diyarbakır’ın ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır.

Bir ara Selçuklular adına Diyarbakır askerî valiliğine de getirilen Emir Çubuk, Harput merkez olmak üzere Palu, Arapkir ve Çemişkezek’te hükümran olmuştur. Oğlu Mehmed Bey zamanında Artuklu Belek Gazi, Harput’u ele geçirerek beyliğe son vermiştir (1113).

Çubuk Bey’in Harput’taki egemenliğinin ne kadar sürdüğü tam olarak bilinmezse de; oğlu Mehmet bey’in, 1106-1113 yılında Harput Hükümdarı olduğu bilinmektedir. 28 yıl süren Çubukoğulları Dönemi’nden’ günümüze ulaşan yapısal kalıntılar ve tarihi eserler bulunmamaktadır.

Kaynak- Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi.

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap